تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب فروردین 1395

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 06:54 ب.ظ
تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان مولف: ام لیلا قربان زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد L.ghorbanzadeh62@gmail.com) موضوع : مدیریت منابع انسانی سال انتشار (میلادی ) : 2013 وضعیت : تمام متن تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت چکیده: از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آان توجه می شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می آید،هوشی تحول پذیرکه به او قدرت می بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند.بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود.در این مقاله ابتدا مفهوم هوش معنوی تشریح گردیده ، به جنبه های شناخت هوش معنوی در سازمان پرداخته شده و در ادامه مفهوم با مطالعه مطالعات متعدد نقش هوش معنوی در رفتار کارکنان تبیین می شود.در این مقاله سعی بران است که تعاریف، مدلها، کاربردها و راههای رشد هوش معنوی و بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت میسر میشود. در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم می بینیم که به سرعت روشهای جدیدی به وجود می آید و بسیاری از سازمان ها به ضرورت و اغلب به طور پیوسته خودشان را جدید و به روز می کنند و در چنین محیطی قانون انعطاف پذیری و هوشمندی عمیق تر و جدید به مدیر کمک می کند بهتر مدیریت کند و رهبر بهتر رهبری نماید. واژه های کلیدی: هوش، هوش معنوی، معنویت، کارکنان، سازمان. مقدمه پدیده پیچیدگی محیط ها در عصر کنونی، سازمانها را بر آن داشته است تا پاسخهای بسیار گوناگون و متفاوت داشته باشند. یکی از عملی ترین شیوه ها، ترغیب کارکنان به این است که با تمام وجود خود را وقف کار کنند و از این طریق «خود» تمام عیار خویش را در کار بیابند که پیامد آن کارکنانی خلاق و نوآور در پاسخگویی به محیط های متلاطم خواهد بود. بروز خود تمام عیار در کار با ورود معنویت در سازمان میسر خواهد بود. امروزه کارکنان در هر کجایی که فعالیت می کنند، چیزی فراتر از پاداشهای مادی در کار را جستجو می کنند. آنان در جستجوی کاری با معنا، امید بخش و خواستار متعادل ساختن زندگی‌شان هستند. سازمانها با کارکنان رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا، هدفمند و پرورش محیط های کاری با چنین ویژگیهایی هستند. در واقع معنویت در کار، توصیف کننده تجربه کارکنانی است که کارشان ارضا کننده، با معنا و هدفدار است. همچنین تجربه معنویت در کار، با افزایش خلاقیت، صداقت، اعتماد و تعهد در کار همراه است. در سالهای اخیر داده ها و شواهد علمی فراوانی مبنی بر وجود هوشی با نام «SQ» یا هوش معنوی به دست آمده است. بنا به یافته های اخیر، این هوش نهایی ترین هوش انسان معرفی شده و نقطه عطفی در این زمینه به شمار می آید. امروزه یکی از موضوعات در حوزه کسب وکارموضوع اصول اخلاقی و سرمایه های معنوی هستند ما باید بتوانیم اثبات کنیم که انسان هایی نیستیم که فقط به پول فکر می کنیم بلکه ما موجوداتی هستیم که معنا و مفهوم خاصی در زندگیمان وجود دارد و به دنبال این هستیم که برای زندگی خود معنا ارزش و هدف بیابیم. هوش معنوی یا «SQ» همان توانایی است که به ما قدرت دیدن رؤیاها و تلاش و کوشش برای دست یافتن به آن رؤیاها را ارزانی می دارد. این هوش زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آنها اعتقاد داریم و نقش باورها، عقاید و ارزشها را در فعالیتهایی که برعهده می گیریم، دارا می باشد. هوشی که به واسطه آن به سؤال سازی در رابطه با مسایل بنیادی در زندگیمان می پردازیم و با کمک آن، تحول و تغییر را در زندگی پذیرا می شویم. هوشی که قادریم توسط آن به فعالیتها و نحوه عملکردهایمان مفهومی وسیعتر، غنی تر، پربارتر و پرمعناتر ببخشیم. همچنین با کمک آن بر معنای اعمالمان آگاه شده و دریابیم کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از ارزش بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان والاتر و شایسته پیمودن است. برای انتخابی درست از میان راههای موجود در بحث معنویت و عرفان، و تشخیص راه در ست از غلط، و یا عرفان صحیح از کاذب، ابزاری نیاز است، که مهمترین آن "هوش معنوی" است، که با این هوش انسان دچار تشویش نشده و در دو راهی های معنوی، میتواند راه درست و پرچمدار راه درست را، پیدا کرده و نور واقعی را از بین نورهای ضعیف و قوی که انسان را به بیراهه می برند، پیدا کند، و به سرانجام مقصود برسد . پژوهش های بی شماری ،رابطه مثبت بین معنویت و موفقیت را تائید نموده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که ارزش های معنوی نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می انجامند که این توانایی بالقوه را دارند که کل سازمان را ارتقاء ببخشد (هوارد،2000) . تعاریفی از هوش معنوی از هوش معنوی تعاریف متعددی شده است اما تمام این تعاریف انعطاف پذیری در مقابل تغییرات ، درس گرفتن از شکست ها ، معنا و هدف در کار ، خودآگاهی ، خلاقیت و توسعه سازمان تاکید می کنند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود . لوین (2000)هوش معنوی را این طور تعریف می کند : هوش معنوی زمانی بروز می کند ، که ما بتوانیم معنویت را با زندگی روزانه خود تلفیق کنیم . هوش معنوی از نظر ولمن (2001) ظرفیتی است برای پرسیدن سئوالات غایی در خصوص معنای زندگی و همزمان ظرفیتی است برای تجربه کردن ارتباطات یکپارچه بین ما و جهانی که در آن زندگی می کنیم . ایمونز(2000) هوش معنوی ،چهار چوبی برای شناسایی و سازمان دهی مهارت ها و توانمندی ها مورد نیاز است؛ به گونه ای که با استفاده از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می یابد . تعریف آمرام (2007 ) هوش معنوی،توانایی به کارگیری و بروز منابع،ارزش ها و کیفیت های معنوی است؛به گونه ای که بتواند کارکرد روزانه وآسایش(سلامت جسمی و روحی)را ارتقاء دهد . زوهرومارشال (2000 )هوش معنوی،هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا وارزش ها را حل میکنیم،هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ی وسیع تر ،غنی ترو معنا دار قرار میدهد،هوشی که به ما کمک میکندبفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنا دار تر از دیگری است . کینگ (2008) هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیت های روانی که با آگاهی ،انسجام ،کاربرد سازوار جنبه های متعالی و معنوی و غیر مادی وجود فرد سر و کار دارد ، تعریف می کند که به پیامد هایی همچون بازتاب عمیق وجودی ،افزایش معنا ،باز شناسی خود متعالی و تسلط ویژگی های معنوی می انجامد . اهمیت و ضرورت تحقیق جریانی گسترده از تغییرات و تحولات از اواخر قرن بیستم آغاز شده است که پایه های پارادایم های سنتی رادر همه حوزه ها و به ویژه در اقتصاد ، مدیریت و کسب و کار به شدت سست کرده است . در پارادایم های جدید بجای تاکید بر مدل سنتی و فرماندهی بر گروهها ی مشارکتی برخلاقیت و معنویت تاکید می شود . سازمان ها با کارکنان رشد یافته و بالنده ای روبرویند که در پی یافتن کاری با معنا ،هدفمند وپرورش محیط های کاری با چنین ویژگی هایی هستند . افرادی که دارای هوش معنوی هستند دارای این صفات می باشند : - قدرت مقابله با سختی ها ،دردها و شکست ها - بالا بودن خود آگاهی در این افراد - حسی که این افراد را هدایت درونی می کند - درس گرفتن از تجربیات و شکست ها - از دشواری های زندگی فرصتی می سازد برای دانستن - توانایی ایستادگی در برابر جمع و هم رای نشدن با عامه مردم - گفتن چرا ؟ - پرداختن به سجایای اخلاقی و اهمیت دادن به آنها - توانمند بودن در خودداری و کنترل خویش - برخوردار بودن از حس انعطاف پذیری بالا در واقعه می توان گفت معنویت از طریق دانش ضمنی (دیسکون هارل ، 2008 ) و به واسطه هوش معنوی (کینگ ،2008) تصمیمات را تحت تاثیر قرار می دهد . علاقه نو پدید به نحوی تاثیر معنویت در کسب و کار و رهبری در مقالات ، مجلات و کتاب های فراوانی مطرح شده است (واسکونسلوز ،2009) و می توان آن را با کمک نیازهای مازلو تبین نمود . به این ترتیب که با رشد و توسعه استانداردهای زندگی ،کارکنان تعلقالت خود را از سمت نیازهای حیاتی و امنیتی به سوی خود شکوفایی و معنویت سوق داده اند (ونیک و دیلون ،2002). گر چه ارتباطات زیادی بین معنویت و بهزیستی روانشناختی و سازگاری وجود دارد ، ولی به اعتقاد کینگ راهبردهای مقابله ای و تکنیک های حل مشکل با استفاده از معنویت در واقع کاربردهای سازگارانه هوش معنوی بوده و پیشنهاد می کند این ارتباط غیر مستقیم است که به عنوان میانجی عمل نموده و به احتمال بیشتر همبستگی معنادار تری میان سطوح هوش معنوی و سازگاری وجود دارد (رضازاده ،1389) معنویت معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می شود بیلوتا معتقد است معنویت ، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روز مره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است ، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خودمان است (غباری بناب و همکاران ،128:1386) معنویت امری همگانی است و همانند هیجان ،درجات و جلوه ها ی مختلفی دارد . ممکن است هشیار یا ناهشیار ،رشد یافته یا غیر رشد یافته ،سالم یا بیمار گونه ،ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد (وگان ،2003). وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است : 1-بالاترین سطح رشد در زمینه های مختلف شناختی ،اخلاقی،هیجانی و بین فردی را در بر می گیرد . 2-یکی از حوزه های رشدی مجزا می باشد . 3-بیشتر به عنوان نگرش مطرح است . (مانند گشودگی نسبت به عشق ) 4-شامل تجربه های اوج می شود . به نظر غباری بنات و همکاران (1386) معنویت عبارت است از ارتباط با وجود متعالی ،باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ و خم های زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار ،سازمان یافته و جهت دار الوهی . الکینز و همکاران پدیده معنویت را دارای یک ساختلر چند بعدی می دانند که شامل 9 بخش عمده می شود . این اجزاء به طور خلاصه به قرار زیر هستند : 1-بعد روحانی یا فرامادی : که به عنوان خدای مشخص فرد ،خود فراتر یا بعد فرامادی تجربه می شود . 2-معنا و هدف در زندگی : به معنا که خلاء وجودی را می توان با زندگی معنا دار کرد. 3-داشتن رسالت در زندگی : فرد معنوی نوعی احساس وظیفه و تعهد دارد . 4-تقدس در زندگی : زندگی مشحون از تقدس است . و فرد معنوی می تواند تجربه های نظیر حیرت و اعجاب را حتی در موقعیت های غیر مذهبی داشته باشد و دیگر اینکه سراسر زندگی مقدس است . 5-اهمیت ندادن به ارزش های مادی : رضایت نهایی را ،نه در مادیات بلکه در مسائل معنوی و روحی می توان یافت . 6-نوعدوستی : به معنای تحت تاثیر درد و رنج دیگران قرار گرفتن ،داشتن احساس عدالت اجتماعی و اینکه همه ما بخشی از آفرینش هستیم . 7-آرمانگرایی : فرد جهانی بهتر را در ذهن به تصویر می کشد و تمایل دارد که این آرمان را برآورده سازد . 8-اگاهی از تراژدی : درد ،مصیبت و مرگ قسمتی از زندگی هستند و به آن رنگ و روح می بخشند. 9-اثرات معنویت : معنوی بودن واقعی موجب تغییر همه جنبه های بودن و نحوه زیستن می شود (کشمیری و عرب احمدی ،1387). هوش معنوی در سازمان: باشد و قوانین و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند.همانطور که می دانید امروزه عصر رقابت و پیچیدگی است و همه سازمان ها هم با انسان ها سروکار دارند که دارای رفتارهای غیر قابل این تنها انسان است که از هوش معنوی «SQ» برخوردار است، هوشی تحول پذیر و توانایی که به او قدرت می بخشد تا خلاق پیش بینی هستند، بنابراین تنها راه به خدمت در آوردن افراد ترغیب آنها به توسعه معنویاتشان و همین طور ایجاد زمینه آن توسط رهبران هست. در واقع، رهبر معنوی با ویژگیهای منحصر به فرد خود، چشم اندازی از آینده سازمان ایجاد و به گونه ای در کارکنان نفوذ می کند که آنان به تحقق چشم انداز سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان امیدوار باشند، به این ترتیب انگیزه درونی کارکنان را برای تلاش بیشتر افزایش می دهد. از طرف دیگر با رواج فرهنگ نوع‌دوستی موجب می شود که افراد توجه عمیقی به خود و زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران بر قرار کنند. چنین رهبری موجب می شود کهکارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کنند و برای شغلی که دارند اهمیت قائل شوند. همچنین به آنها این احساس دست میدهد که شغلشان از نظر سازمان و سایر همکاران نیز دارای اهمیت است. این رهبران چشم انداز و ارزشهای مشترکی برای کارکنان ایجاد و موجبات توانمندی تیمی و سازمانی آنان را فراهم می کنند که در نهایت سطح رفاه زیستی و سلامتی و تندرستی کارکنان و همچنین بهره وری و تعهد سازمانی آنان افزایش خواهد یافت.و در نتیجه کارایی آنها افزایش خواهد یافت. (نرگسیان،عباس،تدبیر،سال 86) تأثیر هوش معنوی بر رفتار کارکنان: با توجه به وی‍‍ژگی های هوش معنوی و خصوصیات افراد صاحب هوش معنوی و مطالعاتی که در این رابطه توسط صاحبنظران صورت گرفته می توان رفتار کارکنان دارای هوش معنوی قوی و ضعیف را در قالب موارد زیر دسته بندی کرد: مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف: افراد دارای هوش معنوی قوی افراد با هوش معنوی ضعیف یا بدون آن آنها هرگز فاقد حس خود شناسی نیستند و می دانند که جنسیت ، ملیت ، اعتقادات ، ... مانند برچسب هستند و آن چیزی که من هستم نیستند. فاقد حس شناسایی چیزهایی مانند ملیت ، رقابت و موقعیت هستند و بنابراین موقعی که هر کدام از این شناسایی های غلط تهدید آمیز باشند، ناراحت و عصبانی می شوند. هرگز دیگران را برای هر چیزی سرزنش نمی کنند و همیشه مسئولیت اعمالشان را می پذیرند، چیزی را برای از دست دادن ندارند، درک کرده اند که نمی توانند مالک هر چیزی باشند و برای این که حس خوبی در مورد خودشان داشته باشند نیازی به تأیید دیگران ندارند. موقعی که از دیگران خطایی سر می زند، به خاطر ترس از مسئول شناخته شدن و از دست دادن موقعیت شان آنها را سرزنش می کنند و بنابراین از دیگران تأییدیه می گیرند.برای این که از مدیر خود تأییدیه بگیرند حاضرند دست به هر کاری بزنند. از همه وابستگی ها آزاد هستند و در درون خود احساس اطمینان ایجاد می کنند. احساس آنها از اطمینان مبتنی بر توانایی هایشان ، نقاط قوت ، استعدادها ، و شایستگی های ذاتی است. به عنوان یک انسان چیزی که آنها می دهند بر مبنای چیزی که دیگران به آنها می دهند نیست. افراد به شغلشان وابسته می شوند و برای به دست آوردن اطمینان پول پرداخت می کنند.در صورت از دست دادن شغلشان دچار افسردگی،بیماری های روانی می شوند و یا گاهاً حتی به خودکشی دست می زنند. دوست دارند که خدمت کنند به دیگران و دریافته اند که تنها راه برای توسعه توانایی های شخصی اشان استفاده از آنها در خدمت به دیگران هست.ارتباط خوبی با ارباب رجوع برقرار می کنند. برای بقاء زندگی می کنند. هنوز تحت این تصور غلط هستند که بقاء شایسته ترین چیزی هست که شما آن را در وهله اول جستجو می کنید. هرگز به واسطه تغییرات جهان پیرامون خود مضطرب نمی شوند چون که آن را چیزی طبیعی می دانند.و در برابر تغییرات سازمانی مقاومت نمی کنند. به آسانی مضطرب می شوند و احساس می کنند که به طور شخصی به واسطه تغییرات جهانی و بومی در معرض تهدیدند.در برابر تغییرات سازمانی به شدت مقاومند. دریافته اند که چیزی که آنها در جهان بیرون جستجو می کردند (آرامش،عشق،خشنودی،رضایت) در درون آنهاست و می توانند هیچ وقت آنها را از دست ندهند. این افراد هنوز در جستجوی عشق و شادی در جهان و دیگران هستند و بنابراین با تجربه مکرر ناامیدی هنوز مواجه اند. کار را به عنوان یک وسیله خلاقیت، ابراز خود و یادگیری می بینند و پول را یک پاداش دوم به حساب می آورند. کار را به عنوان یک عمل خسته کننده لازم می دانند، که میروند به محل کار و مقداری پول برای پرداخت صورتحساب ها می گیرند. افراد را به عنوان انسان می بینند که دارای قوت ها،ضعف ها،نیازها،ملاحظات و خواسته هایی هستند. ارتباطات اغلب قبل از وظیفه می آید. به افراد به عنوان ابزاری در انجام دادن شغل،رسیدن به اهداف، و دستیابی به هدف نگاه می کنند. وظیفه اغلب قبل از ارتباطات می اید. تمایل به داشتن یک زندگی آرام دارند، یک فرصت برای ایفای نقش و خلاقیت. تمایل به داشتن یک زندگی کاملاً تجاری دارند.و منافع شخصی برای آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد (حاتمی ، 1389) اجزاء هوش معنوی: 1 تحمل هوش معنوی:نور بصیرت که به انسان اجازه میدهد در مورد جنبه های خاصی از واقعیت ، خیال بافی میکند. همچنین این ویژگی حس درک هیبت و عظمت خلقت و حس خودشناسی را امکان پذیر می نماید. 2 ادراک مستبدل:نقطه مقابل تحمل شهودی است.این فرایند شامل ترسیم،توسعه و تحلیل بصیرت به دست آمده از طریق شهود بخاطر روشن کردن معنا و جزئیات بصیرت است. 3 آگاهی بر خواست و نیت :با ترکیب تحمل شهودی و ادراک مستدل انسان قادر خواهد بود که به یک حالت دانستن وارد شود،دانستن کامل هدف خواسته هایش. 4 عشق و شفقت:نعمت عشق بیانگر جریان نا محدود عشق و انرژی الهی است. 5 قدرت و عدالت متمرکز:نقطه مقابل عشق،زور و محدودیت است. زمانیکه در شکل مثبت ظهور باید نشان دهنده عدالت و انصاف خواهد بود این ویژگی،ایجاد کننده نظم و احساس مسئولیت و توانایی کنترل و ارزشیابی رفتارهای خود شخص است. 6 شفا و بخشش:وقتی عشق و زور و محدودیت بطور مطلوب،شوند نتیجه عبارت است از بهبود و تعدیل انرژی های متعادل نشده .شامل بخشش خود و دیگران،ابراز دلسوزی،خارج کردن عصبانیت بدون شکستن حریم دیگران. 7 زندگی با شوق: بروز کامل عشق در شخصیت فرد و توانایی برای زندگی با شادابی و شوق است . 8 زندگی با وقار ،یکدلی و تعهد:بصورت پایبندی به اصول شخص و نیروی متعالی خودش است .بدون این حس شخص دچار لاقیدی می شود. در این حالت شخص میتواند وسوسه را رد کند و در رفتارها و صحبت هایش تعهد به ارزشهای شخصی را نشان دهد و مسیر اخلاقی راهنمایی وی در زندگی و کسب کار خواهد بود . 9 پیوند و خدمت خلاق : این ویژگی برد و عملکرد اشاره دارد : داشتن خلاقیت و دیگری ارتباط و پیوند داشتن با دیگران در اینجا شخص ترکیبی از حضور خداوند ، عشق و وقار را در امور عادی زندگی روزانه اش از خود نشان می دهد و رفتار های او بر اساس کارهای مثبت و متعهدانه است . 10 پادشاهی خداوند / شادی و تکمیل / زندگی با هوش معنوی مطلوب:یعنی شخص هر چه را در زندگی با آن سر و کار دارد یا اساسا در دنیا وجود دارد را نشانه ای از وجود خداوند و حضور خداوند و نظارت او بر اعمالش بداند و اینکه همه چیز به خواست و اراده خداوند انجام می گیرد .(عبدا...زاده و همکاران ،42:1388) ابعاد معنویت معنویت دارای سه بعد است: 1. معنا: معنویت شامل جست وجوی معنا و هدف به شیوه ای است که به وجودی مقدّس یا واقعیتی غایی ارتباط پیدا می کند. معمولاً این امر موجب پاسخ به این سؤال می شود که چه گونه دیدگاه من دربارة وجودی مقدّس یا واقعیتی غایی به زندگی ام معنا می بخشد؟ معنا ممکن است دربرگیرندة اصول اخلاقی و ارزش های متعالی نیز باشد، بخصوص که این جنبه های زندگی سرچشمه گرفته از دیدگاه ما نسبت به وجودی مقدّس یا واقعیتی غایی است. 2. تعالی: این واژه به تجربیات فراشخصی یا وحدت بخش اشاره می کند که ارتباطی فراسوی خود شخصی مان فراهم می سازد و شامل ارتباط با وجودی مقدّس یا واقعیتی غایی می گردد. 3. عشق: عشق منعکس کنندة بعد اخلاقی معنویت است، بخصوص زمانی که توسط باورهای مربوط به واقعیتی غایی یا وجودی مقدّس برانگیخته شده باشد. از نظر هارتز، اینکه بتوانیم عشق بورزیم یا نه، منعکس کنندة این موضوع است که دو بعد دیگر معنویت (معنا و تعالی) را تا چه اندازه جدّی می گیریم. منظور از «عشق» صرفاً یک احساس نیست، عشق می تواند مستلزم انجام کاری باشد که بیشترین فایده را برای خود و دیگران در پی داشته باشد. (هارتز ،1387 : 75) از دیدگاه غباری بناب و همکارانش، «معنویت» عبارت است از: «ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ وخم های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان یافته وجهت دار الوهی. این بعد وجودی انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان و در نتیجه، انجام تمرینات و مناسک دینی متحوّل شده و ارتقا می یابد.» مولفه ها هوش معنوی -ایمونز تلاش کرد معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش ، در چارچوب هوش مطرح نماید . وی معتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی شود ، زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلا سلامتی بیشتر ) راپیش بینی می کند و قابلیت هایی رامطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد گاردنر ،ایمونز را مورد انتقاد قرار می دهد ومعتقد است که باید جنبه هایی از معنویت را که مربوط به تجربه های پدیدار شناختی هستند (مثل تجربه تقدس یا حالات متعالی )از جنبه های عقلانی ،حل مسئاله و پردازش اطلاعات جدا کرد (آمرام، 6:2005). وی بعضی از خصوصیات هوش معنوی را چنین عنوان می کند : الف ) هوش معنوی نوعی هوش غایی است که مسائل معنایی و ارزشی را به ما نشان داده و مسائل مرتبط با آن را برای ما حل می کنند . هوشی است که اعمال و رفتار مارا در گستره های وسیع از نظر بافت معنایی جای می دهد و همچنین معنادلر بودن یک مرحله از زندگی مان را نسبت به مرحله دیگر مورد بررسی قرار می دهد (زوهر . مارشال ،2000) . ب) هوش معنوی ممکن است در قالب ملاک های زیر مشاهده شود : صداقت ، دلسوزی ،توجه به تمام سطوح هشیاری ، همدردی متقابل ، وجود حسی مبنی بر اینکه نقش مهمی در یک کل وسیع تر دارد ، بخشش و خیر خواهی معنوی و عملی ، در جستجوی سازگاری و هم سطح شدن با طبیعت و کل هستی ،راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی . ج) افرادی که هوش معنوی بالایی دارند ، ظرفیت تعالی داشته و تمایل بالایی نسبت به هشیاری دارند . آنان این ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیت های روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص بدهند و فضایلی مانند بخشش ، سپاسگزاری ، فروتنی ، دلسوزی و خرد از خود نشان دهند . زهر در کتاب خود تحت عنوان هوش معنوی ، نیلوفر را به عنوان سمبل شخصی استفاده می کند که دارای هوش معنوی است .استفاده از نیلوفر به عنوان سمبلی غایی از انسانی که دارای هوش معنوی است ، راه آشکاری جهت ترکیب سنن غربی و شرقی است . به عقیده زهر ، هوش معنوی کمک می کند که با تخیل و رویا پردازی محدودیت ها را از میان یرداشته و همچون نیلوفری از درون لجن ، شکوفا شویم . نیلوفر زندگی را در تاریکی و لجن آغاز می کند و با حرکت به سمت خورشید ، عرش و زمین را به هم متصل می کند . در فلسفه های آسیایی ، نیلوفر سمبل غایی تمامیت می باشد و هدف معنویت غرب دستیابی به چنین تمامیتی بوده است و روانشناسی این تمامیت را کمال می نامد(ساغروانی ، 42:1388) شکل 2-2 .مدل نیلوفر ( زهر و مارشال، 2002 ) - نویل و وگان معتقدند مولفه های هشت گانه ای که نشان دهنده هوش معنوی رشد یافته هستند عبارتند از : درستی و صراحت ،تمامیت ،تواضع ، مهربانی ، سخاوت ، تحمل ، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران . (به نقل از :63:2004) -آمرام معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن ماموریت در زندگی ، حس تقدس در زندگی ، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود (آمرام، 15:2005). -فریدمن و مک دونالدپس از مرور معانی مختلف معنویت ،مئولفه های مهم آن را چنین عنوان می نمایند : 1- تمرکز داشتن بر معنی نهایی . 2- آگاهی از سطوح چند گانه هوشیاری و رشد آنها . 3- اعتقاد به گرانبها و مقدس بودن زندگی . 4- ارتقاء خود به یک کل بزرگتر .( آمرام ، 15:2005) -مک مولن( 2003) معتقد است ارزشهایی مانند شجاعت¬ ، یکپارچگی ، شهود و دلسوزی از مؤلفه های هوش معنوی هستند . همچنین وی معتقد است بین بصیرت و هوش معنوی رابطه وجود دارد و در مقابل ، استرس ضد شهود است . وی یکی از راه های افزایش بصیرت را توجه آرامش بخش عنوان می کند . از نظر مولن نگرانی ، تلاش فزاینده و نا فرجامی است که به دلیل تأخیر در تصمیم گیری روی می دهد. - بروس لیچفیلد مشخصات هوش معنوی را چنین مطرح می کند : 1- آگاهی از تفاوت ؛ 2- شگفتی ،حس ماوراء الطبیعه و تقدس ؛ 3- حکمت و خرد ؛ 4- آگاهی و دور اندیشی ،توان گوش دادن ( ساکت بودن و به ندای خداوند گوش دادن ) ؛ 5- هنگام آشفتگی و تناقض و دوگانگی آرام بودن ؛ 6- تعهد ، فداکاری و ایمان . - کینگ برای هوش معنوی چهار مؤلفه پیشنهاد می دهد : 1-تفکر انتقادی : اولین مؤلفه هوش معنوی به تفکر انتقادی وجودی اشاره دارد .و توانایی اندیشیدن بطور انتقادی به حقیقت وجود ، هستی ، عالم وجود ، زمان ، مرگ و دیگر موضوعات ماوراء طبیعی یا وجودی تعریف می شود . 2- تولید معنای شخصی : دومین مولفه هوش معنوی به تولید معنای شخصی اشاره دارد که به توانایی خلق معنا و هدف شخصی در کلیه تجارب جسمانی و روانی شامل ظرفیت خلق و تسلط یافتن به مقصود زندگی است. 3- آگاهی متعالی: سومین مؤلفه هوش معنوی به ظرفیت شناخت و درک ابعاد برتر خود ، دیگران و جهان مادی اشاره دارد . 4- توسعه سطح هوشیاری : آخرین مؤلفه هوش معنوی به توانایی ورود به مراحل بالاتر هوشیاری از جمله هوشیاری خالص ، آگاهی کیهانی ، وحدت و یکتایی اشاره دارد. ( کینگ ، 2008) طبق نظر کینگ(2008 )این چهار مؤلفه دارای منشأ زیستی بوده وعام و فرا گیر هستند . ساغروانی از میان مدلها و نظریات اشاره شده در این زمینه مدل جدید ارائه داد و این مدل را 3-s نامید . بر اساس این مدل ، افراد دارای هوش معنوی بالا ، از توجه متعادل ،متناسب و همزمانی به عوامل زیر برخوردارند :خداوند ( منبع آفرینش ) خلق ( محیط ) و خود ( خویشتن ) . این مدل را در فارسی می توان 3 – خ نامید .( ساغروانی ، 46:1388) مؤلفه های هوش معنوی در اسلام در فرهنگ اصیل اسلامی به طور ضمنی هوش معنوی مورد توجه فراوانی قرارگرفته است . به طور مثال ، جامی (1381) بر اساس متون مذهبی مؤلفه های ذیل را برای هوش معنوی بر شمرده است : 1- مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ 2- تشخیص و در یافت پیامهای معنوی از پدیده ها و اتفاقات؛ 3- سؤال و در یافت جواب معنوی در مورد منشأ و مبدأ هستی (مبدأ و معاد)‌؛ 4- تشخیص قوام و روابط بین فردی بر فضیلت عدالت انسانی؛ 5- تشخیص فضیلت فراروندگی از رنج و خطا و به کار گیری عفو و گذشت در روابط بین فردی؛ 6- تشخیص الگو های معنوی و تنظیم رفتار بر مبنای الگوی معنوی؛ 7- تشخیص کرامت و ارزش فردی و حفظ و رشد و شکوفایی این کرامت؛ 8- تشخیص فرایند رشد معنوی و تنظیم عوامل درونی و بیرونی در جهت رشد بهینه این فرایند معنوی؛ 9- تشخیص معنای زندگی ، و حوادث مربوط به حیات ، نشور ، مرگ و برزخ ، بهشت و دوزخ روانی؛ 10- درک حضور خداوندی در زندگی معمولی؛ 11- درک زیبایی های هنری و طبیعی و ایجاد حس قدر دانی و تشکر؛ 12- داشتن ذوق عشق و عرفان که در آن عشق به وصال منشأ دانش است نه استدلال و قیاس؛ 13- داشتن هوش شاعرانه که معنای نهفته در یک قطعه شعری را بفهمد؛ 14- هوش معنوی باعث فهم بطون آیات قرآنی می شود و موجب می گردد افراد کلام انبیاء را راحت تر و با عمق بیشتر درک نمایند؛ 15- هوش معنوی در فهم داستانهای متون مقدس و استنباط معنای نمادین این داستانها کمک فراوانی می کند؛ 16- هوش معنوی که در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوالالباب به کار رفته است ، باعث می شود افراد به جوهر? حقیقت پی ببرند و از پرده های اوهام عبور نمایند. هر چند عرفای اسلامی نیز این مؤلفه ها را ذکر نموده اند، ولی از آنجا که این مؤلفه ها به انسان بینش می دهند و باعث افزایش سازگاری او با هستی می شوند، می توان آنها را جزء مؤلفه های معنوی قلمداد نمود . عوامل مؤثر در هوش معنوی که در متون اسلامی تقوا و پرهیز گاری قلمداد شده است ، به همراه تمرینات روز مره از قبیل تدبر در خلقت ، تدبر در آفاق و انفس ، عبادت، خواندن قرآن و تدبیر صادقانه در آیات آن می توانند نقش اساسی در تقویت هوش معنوی داشته باشند (‌غباری بناب و همکاران، 1386). غور و تفحص در مورد هوش معنوی منجر به مطرح شدن عوامل زیر شده است: درک حضور متعالی در زندگی، درک پیامهای حضور متعالی که هدایت گر هر انسانی از درون و بیرون است ، حس شگفتی و اعجاب در برابر امر قدسی، حس خشیت و فروتنی در مقابل عظمت وجود متعالی، توان گوش دادن به ندای ربوبی ، حفظ آرامش در هنگام آشفتگی در هنگام و تناقض و دو گانگی، تعهد، فداکاری، ایمان، درک خردمندانه معانی عمقی کلام خداوندی سازگاری و درک فرمان و دستورات الوهی و درک شناختی و عاطفی این دستورات ، درک وحدت در عین کثرت ، درک عشق در عین نقص در روابط، درک عدالت در عین عمل، درک معنا در رنج ها ، سختی ها و دشواریها و توانایی عمل کردن به صورت مستقل. همچنین دیدن وحدت در کثرت یکی از بعدهای اساسی معنویت است که در عرفان اسلامی نیز بدان تأکید شده است چنانچه فخردین عراقی می گوید: آفتابی در هزاران آبگینه تافته پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخته جمله یک نور است لیکن رنگهای مختلف اختلافی در میان این و آن انداخته بعضی از توانایی ها و کیفیت ها همانند خردمندی ، خلاقیت و دلسوزی باآگاهی معنوی رشد یافته ناشی از مذهب همراه است. به همین شکل حقایق قدیمی ( مثلاً قانون طلایی سقراط که بیان می دارد خودت را بشناس یا عبارت بقراط که می گوید « آزار مرسان » ، بعضی از ویژگی های اصلی افرادی را که از نظر معنوی با هوش هستند ، نشان می دهد . بودا ، مسیح ، محمد ( ص) و مادر ترزا از جمله افراد بنامی می باشند که دارای چنین مهارت ها و کیفیاتی هستند و در واقع هوش معنوی بالایی دارند ( مک هاوک ، 2002 ؛ به نقل از : نازل 3:2004 ) . مدل های هوش معنوی: مدل وگان: وگان،جهت تشریح هوش معنوی مدلی را ارائه میدهد که بیشتر برای درک معانی زندگی تکیه دارد. به علاوه او همانند ایمونز،معتقد است که هوش معنوی مانند سایر هوش ها جهت حل مسئله کاربرد دارد و مبتنی بر آگاهی فرد است.مدل وگان بر سه جزء هوش معنوی دلالت دارد: 1- توانایی یافتن معنا بر اساس درک عمیق مسائل مربوط به هستی.2-آگاهی از سطوح چند گانه ی هوشیاری وتوانایی استفاده از آن جهت حل مسئله.3-آگاهی از تعامل میان همه ی موجودات با یکدیگر و تعامل آنها با ماوراء(جهان غیر مادی ) مدل بروس لیچفیلد لیچفیلد نیز مانند سایر اندیشمندان ،به بعد آگاهی اشاره میکند،اما توجه او بیشتر بر کاربرد درونی هوش معنوی است،از جمله داشتن آرامش.علاوه بر این او جنبه های اخلاقی این هوش را مورد توجه قرار میدهد.بروس لیچفیلد مشخصات هوش معنوی را چنین مطرح میکند: 1-آگاهی از تفاوت؛2-حس ماوراء الطبیعه؛3-حکمت وخرد؛4-آگاهی و دور اندیشی؛5-آرام بودن در هنگام آشفتگی و تناقض و دوگانگی؛6-تعهد،فداکاری و ایمان؛7-آگاهی هوشیارانه و سازگاری با وقایع و تجارب زندگی وپرورش خود آگاهی مدل ایمونز ایمونز معتقد است که هوش معنوی،جنبه های بیرونی هوش را با جنبه های درونی معنویت تلفیق میکند و بدین ترتیب ظرفیت خارق العاده ای در فرد ایجاد میکند به گونه ای که میتواند معنویت را به شکلی کاربردی مورد استفاده قرار دهد وی برای افرادی که از نظر معنوی باهوش هستند،5 ویژگی را برمیشمارد: 1.ظرفیتی برای برتر بودن 2.توانایی ورود به سطوح بالاتر آگاهی؛ 3.فعالیت ها و روابط خود را با احساس معنویت انجام دادن؛ 4.توانایی بهره برداری از منابع معنوی باری حل مشکلات زندگی؛ 5.ظرفیت برای رفتار های پرهیزکارانه جهت نشان دادن رحم و تواضع. البته در پاسخ به انتقادات مایر،مبنی بر این که تقوا و پرهیزگاری،رقتاری است که به شخصیت و اخلاقیات نسبت داده میشود و نه به هوش،ایمونز عامل پنجم را کنار گذاشت و چهار بعد اول را به عنوان همه ی عناصرمدل خود باقی گذاشت

برچسب ها: تاثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان در سازمان مولف: ام لیلا قربان زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد L.ghorbanzadeh62@gmail.com) موضوع : مدیریت منابع انسانی سال انتشار (میلادی ) : 2013 وضعیت : تمام متن تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت چکیده: از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آان توجه می شود معنویت و اخلاق است. هوش معنوی خاص انسان بوده و از طریق آگاهی از یک بعد متعالی می آید، هوشی تحول پذیرکه به او قدرت می بخشد تا خلاق باشد و قوانین و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید، قادر به انجام اصلاحات بی شمار گردد و بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند.بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت به سازمان میسر خواهد بود.در این مقاله ابتدا مفهوم هوش معنوی تشریح گردیده، به جنبه های شناخت هوش معنوی در سازمان پرداخته شده و در ادامه مفهوم با مطالعه مطالعات متعدد نقش هوش معنوی در رفتار کارکنان تبیین می شود.در این مقاله سعی بران است که تعاریف، مدلها، کاربردها و راههای رشد هوش معنوی و بروز خود تمام عیار کارکنان و رفتارهای برتر در کار با ورود معنویت میسر میشود. در روزگاری که ما در آن زندگی می کنیم می بینیم که به سرعت روشهای جدیدی به وجود می آید و بسیاری از سازمان ها به ضرورت و اغلب به طور پیوسته خودشان را جدید و به روز می کنند و در چنین محیطی قانون انعطاف پذیری و هوشمندی عمیق تر و جدید به مدیر کمک می کند بهتر مدیریت کند و رهبر بهتر رهبری نماید. واژه های کلیدی: هوش،
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 06:50 ب.ظ


ابزار گردآوری دادهها درگروههای بزرگ تر،هنگامی كـه مقایسـه نسـبتاً دقیـق رفتـارگروه هـا بـا یكـدیگر مطـرح میشود،باید مقیاسها ،ی دقیق قابل اطمینان و یك شكلی برای مقایسه و سنجش آن تعداد زیـاد از افراد با یكدیگر یافت ( رفیع پور،296 : 1375). كـه بـرای گـردآوری داده هـای ایـن پـژوهش ازدو پرسشنامه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی استفاده شده است.پرسشنامه هـوش اخلاقـی از 25 پرسش تشكیل شده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی از 21 پرسش تشكیل شده است. تحلیل استنباطی دادهها برای آزمون فرضیههای اصلی تحقیق از آزمون t تك نمونهای استفاده شده است كه نتـایج آن در جداول زیرآورده شده است. فرضیه اصلی: بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد. جدول 1( ) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی فرضیهها سرمایه اجتماعی ضریب همبستگی پیرسون 0 605/ هوش اخلاقی سطح معناداری 0 0001/ تعداد 208 جدول 1( ) نشان میدهد كه هوش اخلاقی با سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطه مثبت معناداری دارد.بـه عبـارت دیگـر هرچـه قـدر هـوش اخلاقـی بـالاتر باشـد سـرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیههای فرعی 192 / فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی  جدول 2( ) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مولفههای هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مولفههای سرمایه اجتماعی سطح فرضیهها معناداری ضریب همبستگی تعداد پیرسون -1 رابطه دلسوزی و سرمایه اجتماعی مدیران 208 0 /458 0 /0001 208 /0 392 /0 0001 اعتماد و دلسوزی بین رابطه 2- 208 /0 402 /0 0001 تعهد و دلسوزی بین رابطه 3- 208 /0 123 /0 077 همكاری و دلسوزی بین رابطه 4- 208 /0 448 0 /0001 صداقت و دلسوزی بین رابطه 5- 208 /0 486 /0 0001 شایستگی و دلسوزی بین رابطه 6- -7 رابطه بین صداقت و سرمایه اجتماعی 208 /0 402 /0 0001 208 /0 352 /0 0001 اعتماد و صداقت بین رابطه 8- 208 /0 353 /0 0001 تعهد و صداقت بین رابطه 9- 208 /0 163 /0 018 همكاری و صداقت بین رابطه - 10 11 - رابطه بین صداقت و صداقت(سرمایه اجتماعی ) 208 /0 352 /0 0001 208 /0 398 /0 0001 شایستگی و صداقت بین رابطه - 12 13 - رابطه بین مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی 208 /0 505 /0 0001 14 - رابطه بین مسئولیت پذیری و اعتماد 208 /0 237 /0 0001 15 - رابطه بین مسئولیت پذیری و تعهد 208 /0 486 /0 0001 16 - رابطه بین مسئولیت پذیری و همكاری 208 /0 359 /0 0001 17 - رابطه بین مسئولیت پذیری و صداقت 208 /0 422 /0 0001 18 - رابطه بین مسئولیت پذیری و شایستگی 208 /0 382 /0 0001 19 - رابطه بین بخشش و سرمایه اجتماعی 208 /0 432 /0 0001 208 /0 387 /0 0001 اعتماد و بخشش بین رابطه - 20 208 /0 464 /0 0001 تعهد و بخشش بین رابطه - 21 208 /0 106 /0 127 همكاری و بخشش بین رابطه - 22 23 - رابطه بین بخشش و صداقت(سرمایه اجتماعی ) 208 /0 432 /0 0001 208 /0 459 /0 0001 شایستگی و بخشش بین رابطه - 24

جدول 2( ) در فرضیه 1 نشان میدهد كه دلسوزی با سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتی رابطه مثبت معناداری دارد.بـه عبـارت دیگـر هرچـه قـدر دلسـوزی بـالاتر باشـد سـرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیه 2 نشان میدهد كه دلسوزی با اعتماد مدیران بانكهای دولتی رابطه مثبت معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد اعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 3 نشان میدهد كه دلسوزی با تعهد مدیران بانكهای دولتی رابطـه مثبـت معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد تعهد نیزبیشتراست. فرضیه 4 نشان میدهد كه دلسوزی با همكاری مدیران بانكهای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد همكاری نیزبیشتراست. فرضیه 5 نشان میدهد كه دلسوزی با صداقت مدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد صداقت نیزبیشتراست. فرضیه 6 نشان میدهد كه دلسوزی با صداقت مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد صداقت نیزبیشتراست. فرضیه 7 نشان میدهد كه صداقت بـا سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه داردمعناداری .به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد سرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیه 8 نشان میدهد كه صداقت بـا اعتمـاد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد اعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 9 نشان میدهد كه صداقت با تعهد مدیران بانكهای دولتی رابطه معناداری دارد .به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد تعهد نیزبیشتراست. فرضیه 10 نشان میدهد كه صداقت باهمكاری مدیران بانك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد همكاری نیزبیشتراست. فرضیه 11 نشان میدهد كه صداقت با صداقت (سرمایه اجتماعی) مدیران بانكهای دولتـی رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد صداقت نیزبیشتراست. فرضیه 12 نشان میدهد كه صداقت با شایستگی مدیران بانكهای دولتی رابطـه معنـاداری دارد .به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد شایستگی نیزبیشتراست. فرضیه 13 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با سرمایه اجتماعی مـدیران بانـكهـای دولتـی رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر هرچه قدر مسئولیت پذیری بالاتر باشـد سـرمایه اجتمـاعی نیزبیشتراست. فرضیه 14 نشان میدهد كه مسـئولیت پـذیری بـا اعتمـاد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشد اعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 15 نشان میدهد كـه مسـئولیت پـذیری بـا تعهـد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدتعهد نیزبیشتراست. فرضیه 16 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با همكـاری مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدهمكاری نیزبیشتراست. فرضیه 17 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با صـداقت مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدصداقت نیزبیشتراست. فرضیه 18 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با شایستگی مدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدشایستگی نیزبیشتراست. فرضیه 19 نشان میدهد كه بخشش با سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشدسرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیه 20نشان میدهد كه بخشش بـا اعتمـاد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشداعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 21 نشان میدهد كه بخشـش بـا تعهـد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشدتعهد نیزبیشتراست. فرضیه 22 نشان میدهد كه بخشش با همكاری مدیران بانك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری ندارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشدهمكاری نیزبیشتراست. بررسی فرضیه 23 نشان میدهد كه بخشش باصداقت (سرمایه اجتماعی) مدیران بانكهـای دولتـی رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشدصداقت (سـرمایه اجتمـاعی) نیزبیشتراست. فرضیه 24 نشان میدهد كه بخشش باشایستگی مدیران بانك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشد شایستگی نیزبیشتراست. برای بررسی متغیرهای تحقیق بر حسـب مشخصـات فـردی مـدیران بانـك هـای دولتـی آز آزمونهای t مستقل و تحلیل واریانس یكطرفه و تحلیل رگرسیون اسنفاده شده است كـه نتـایج آن در جداول زیرآورده شده است. نتیجه گیری و پیشنهادات: در مجموع میتوان نتیجه گیری كرد كـه هـوش اخلاقـی و مولفـه هـای آن از سـرمایه هـای اجتماعی سازمان محسوب میشـود و از بـین ایـن مولفـه هـا مسـئولیت پـذیری بـا /25 5 درصـد بیشترین قدرت تبیین واریانس سرمایه اجتماعی را دارد و سپس دلسوزی در مرتبـه دوم بـا 8/7 درصد و در مرتبه سوم صداقت 3/3 درصد واریانس سـرمایه اجتمـاعی را تبیـین مـیكنـد و در مجموع /36 7 درصد واریانس سرمایه اجتماعی را تبیین مـیكنـد و بخشـش پـیش بینـی كننـده معنی دار سرمایه اجتماعی نمی باشـد واز مـدل پـیش بینـی حـذف شـده اسـت .بنـابراین هرچـه مدیران از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند،سرمایههای اجتماعی ارزشمندی برای سازمان میباشند.براساس نتایج تحقیق پیشنهادهائی زیرارائه میگردد: فراهم ساختن زمینههای مسئولیت پذیری مدیران و در صورت عملكرد مطلوب افراد از نظر مسئولیت پذیری،مدیران مسئولیت پذیر تشویق و مدیران مسـئولیت ناپـذیر تنبیـه شـوند . و بسـتر سازی جهت دلسوز نمودن مدیران نسبت به سازمان و تشویق مدیران دلسـوز نسـبت بـه مـدیران غیر دلسوز و بیـان پیامـدهای صـداقت داشـتن افـراد بـرای فرد،سـازمان و جامعـه و آموزشـهای كاربردی و عملیاتی در زمینه هوش اخلاقی و گزینش مدیرانی كـه از هـوش اخلاقـی بـالاتری برخوردارند و غربالگری مدیران از لحاظ هوش اخلاقی و تفیض مسئولیت به آنان 

برچسب ها: ابزار گردآوری دادهها درگروههای بزرگ تر، هنگامی كـه مقایسـه نسـبتاً دقیـق رفتـارگروه هـا بـا یكـدیگر مطـرح میشود، باید مقیاسها، ی دقیق قابل اطمینان و یك شكلی برای مقایسه و سنجش آن تعداد زیـاد از افراد با یكدیگر یافت ( رفیع پور، 296 : 1375). كـه بـرای گـردآوری داده هـای ایـن پـژوهش ازدو پرسشنامه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی استفاده شده است.پرسشنامه هـوش اخلاقـی از 25 پرسش تشكیل شده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی از 21 پرسش تشكیل شده است. تحلیل استنباطی دادهها برای آزمون فرضیههای اصلی تحقیق از آزمون t تك نمونهای استفاده شده است كه نتـایج آن در جداول زیرآورده شده است. فرضیه اصلی: بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد. جدول 1( ) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی فرضیهها سرمایه اجتماعی ضریب همبستگی پیرسون 0 605/ هوش اخلاقی سطح معناداری 0 0001/ تعداد 208 جدول 1( ) نشان میدهد كه هوش اخلاقی با سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطه مثبت معناداری دارد.بـه عبـارت دیگـر هرچـه قـدر هـوش اخلاقـی بـالاتر باشـد سـرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیههای فرعی 192 / فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی جدول 2( ) خلاصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مولفههای هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مولفههای سرمایه اجتماعی سطح فرضیهها معناداری ضریب همبستگی تعداد پیرسون -1 رابطه دلسوزی و سرمایه اجتماعی مدیران 208 0 /458 0 /0001 208 /0 392 /0 0001 اعتماد و دلسوزی بین رابطه 2- 208 /0 402 /0 0001 تعهد و دلسوزی بین رابطه 3- 208 /0 123 /0 077 همكاری و دلسوزی بین رابطه 4- 208 /0 448 0 /0001 صداقت و دلسوزی بین رابطه 5- 208 /0 486 /0 0001 شایستگی و دلسوزی بین رابطه 6- -7 رابطه بین صداقت و سرمایه اجتماعی 208 /0 402 /0 0001 208 /0 352 /0 0001 اعتماد و صداقت بین رابطه 8- 208 /0 353 /0 0001 تعهد و صداقت بین رابطه 9- 208 /0 163 /0 018 همكاری و صداقت بین رابطه - 10 11 - رابطه بین صداقت و صداقت(سرمایه اجتماعی ) 208 /0 352 /0 0001 208 /0 398 /0 0001 شایستگی و صداقت بین رابطه - 12 13 - رابطه بین مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی 208 /0 505 /0 0001 14 - رابطه بین مسئولیت پذیری و اعتماد 208 /0 237 /0 0001 15 - رابطه بین مسئولیت پذیری و تعهد 208 /0 486 /0 0001 16 - رابطه بین مسئولیت پذیری و همكاری 208 /0 359 /0 0001 17 - رابطه بین مسئولیت پذیری و صداقت 208 /0 422 /0 0001 18 - رابطه بین مسئولیت پذیری و شایستگی 208 /0 382 /0 0001 19 - رابطه بین بخشش و سرمایه اجتماعی 208 /0 432 /0 0001 208 /0 387 /0 0001 اعتماد و بخشش بین رابطه - 20 208 /0 464 /0 0001 تعهد و بخشش بین رابطه - 21 208 /0 106 /0 127 همكاری و بخشش بین رابطه - 22 23 - رابطه بین بخشش و صداقت(سرمایه اجتماعی ) 208 /0 432 /0 0001 208 /0 459 /0 0001 شایستگی و بخشش بین رابطه - 24 جدول 2( ) در فرضیه 1 نشان میدهد كه دلسوزی با سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتی رابطه مثبت معناداری دارد.بـه عبـارت دیگـر هرچـه قـدر دلسـوزی بـالاتر باشـد سـرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیه 2 نشان میدهد كه دلسوزی با اعتماد مدیران بانكهای دولتی رابطه مثبت معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد اعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 3 نشان میدهد كه دلسوزی با تعهد مدیران بانكهای دولتی رابطـه مثبـت معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد تعهد نیزبیشتراست. فرضیه 4 نشان میدهد كه دلسوزی با همكاری مدیران بانكهای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد همكاری نیزبیشتراست. فرضیه 5 نشان میدهد كه دلسوزی با صداقت مدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد صداقت نیزبیشتراست. فرضیه 6 نشان میدهد كه دلسوزی با صداقت مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر دلسوزی بالاترباشد صداقت نیزبیشتراست. فرضیه 7 نشان میدهد كه صداقت بـا سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه داردمعناداری .به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد سرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیه 8 نشان میدهد كه صداقت بـا اعتمـاد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد اعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 9 نشان میدهد كه صداقت با تعهد مدیران بانكهای دولتی رابطه معناداری دارد .به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد تعهد نیزبیشتراست. فرضیه 10 نشان میدهد كه صداقت باهمكاری مدیران بانك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد همكاری نیزبیشتراست. فرضیه 11 نشان میدهد كه صداقت با صداقت (سرمایه اجتماعی) مدیران بانكهای دولتـی رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد صداقت نیزبیشتراست. فرضیه 12 نشان میدهد كه صداقت با شایستگی مدیران بانكهای دولتی رابطـه معنـاداری دارد .به عبارت دیگرهرچه قدر صداقت بالاترباشد شایستگی نیزبیشتراست. فرضیه 13 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با سرمایه اجتماعی مـدیران بانـكهـای دولتـی رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر هرچه قدر مسئولیت پذیری بالاتر باشـد سـرمایه اجتمـاعی نیزبیشتراست. فرضیه 14 نشان میدهد كه مسـئولیت پـذیری بـا اعتمـاد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشد اعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 15 نشان میدهد كـه مسـئولیت پـذیری بـا تعهـد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدتعهد نیزبیشتراست. فرضیه 16 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با همكـاری مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدهمكاری نیزبیشتراست. فرضیه 17 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با صـداقت مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدصداقت نیزبیشتراست. فرضیه 18 نشان میدهد كه مسئولیت پذیری با شایستگی مدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر مسئولیت پذیری بالاترباشدشایستگی نیزبیشتراست. فرضیه 19 نشان میدهد كه بخشش با سـرمایه اجتمـاعی مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معناداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشدسرمایه اجتماعی نیزبیشتراست. فرضیه 20نشان میدهد كه بخشش بـا اعتمـاد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشداعتماد نیزبیشتراست. فرضیه 21 نشان میدهد كه بخشـش بـا تعهـد مـدیران بانـك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشدتعهد نیزبیشتراست. فرضیه 22 نشان میدهد كه بخشش با همكاری مدیران بانك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری ندارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشدهمكاری نیزبیشتراست. بررسی فرضیه 23 نشان میدهد كه بخشش باصداقت (سرمایه اجتماعی) مدیران بانكهـای دولتـی رابطه معناداری دارد.به عبارت دیگر هرچه قدر بخشش بالاتر باشدصداقت (سـرمایه اجتمـاعی) نیزبیشتراست. فرضیه 24 نشان میدهد كه بخشش باشایستگی مدیران بانك هـای دولتـی رابطـه معنـاداری دارد.به عبارت دیگرهرچه قدر بخشش بالاترباشد شایستگی نیزبیشتراست. برای بررسی متغیرهای تحقیق بر حسـب مشخصـات فـردی مـدیران بانـك هـای دولتـی آز آزمونهای t مستقل و تحلیل واریانس یكطرفه و تحلیل رگرسیون اسنفاده شده است كـه نتـایج آن در جداول زیرآورده شده است. نتیجه گیری و پیشنهادات: در مجموع میتوان نتیجه گیری كرد كـه هـوش اخلاقـی و مولفـه هـای آن از سـرمایه هـای اجتماعی سازمان محسوب میشـود و از بـین ایـن مولفـه هـا مسـئولیت پـذیری بـا /25 5 درصـد بیشترین قدرت تبیین واریانس سرمایه اجتماعی را دارد و سپس دلسوزی در مرتبـه دوم بـا 8/7 درصد و در مرتبه سوم صداقت 3/3 درصد واریانس سـرمایه اجتمـاعی را تبیـین مـیكنـد و در مجموع /36 7 درصد واریانس سرمایه اجتماعی را تبیین مـیكنـد و بخشـش پـیش بینـی كننـده معنی دار سرمایه اجتماعی نمی باشـد واز مـدل پـیش بینـی حـذف شـده اسـت .بنـابراین هرچـه مدیران از هوش اخلاقی بالاتری برخوردار باشند، سرمایههای اجتماعی ارزشمندی برای سازمان میباشند.براساس نتایج تحقیق پیشنهادهائی زیرارائه میگردد: فراهم ساختن زمینههای مسئولیت پذیری مدیران و در صورت عملكرد مطلوب افراد از نظر مسئولیت پذیری، مدیران مسئولیت پذیر تشویق و مدیران مسـئولیت ناپـذیر تنبیـه شـوند . و بسـتر سازی جهت دلسوز نمودن مدیران نسبت به سازمان و تشویق مدیران دلسـوز نسـبت بـه مـدیران غیر دلسوز و بیـان پیامـدهای صـداقت داشـتن افـراد بـرای فرد،
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 06:42 ب.ظ

اخیرا تحقیقات زیادی در زمینـه معنویـت در محـیط كـار ا نجـام شـده اسـت. محققـان بیـان میكنند كه تشویق معنویت در محیط كار مـیتوانـد منجـربـه مزایـا ومنـافعی از قبیـل افـزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرشهای شـغلی كاركنـان، همچون افزایش رضایت شغلی، مشاركت شغلی، و نیز كاهش نیات. ترك محیط كار، افـزایش اخلاق و وجدان كاری، انگیزش بیشتر، و نیز عملكرد و بهره وری بـالاتر شـود (فتـاحی، 1386: .(7 هوش اخلاقی نخستین بـار اصـطلاح هـوش اخلاقـی توسـط بوربـا در روان شناسـی وارد شـد . وی هـوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قـوی وعمـل بـه ، 23 : 2005). هـوش اخلاقـی، بـه 1 آنها و رفتار درجهت صحیح و درست تعریف می كند (بوربا معنی توجه به زندگی انسان و طبیعـت، رفـاه اقتصـادی و اجتمـاعی، ارتباطـات بـاز وصـادقانه و حقوق شهروندی است. در دنیای امروزی، تنها رهبران با هوش اخلاقی بـالا مـی تواننـد در سـازمان، اعتمـاد وتعهـد ایجاد كنند كه مبنایی برای تجارت گسترده و درست است. تجارب مدیران تجاری در آمریكا، ژاپن و بسـیاری از موسسـات خصوصـی و شـركتهای كـارآفرینی، نشـان داده اسـت كـه رفتـار اخلاقی تنها انجام درست كار نیست، بلكه انجام كار درست است. همچنین پژوهشهای انجام شده در بیش از 100 شركت نشان داد كه هـوش اخلاقـی تـاثیر بسیار قوی برعملكرد مالی سازمان دارد(بارلینگ، 33 : 2002 .) اصول هوش اخلاقی در مدیریت لنینك وكیل هوش اخلاقی را توانایی تشـخیص درسـت از اشـتباه مـی داننـد كـه بـا اصـول جهانی سازگار است. به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقی، بـدین گونـه بـرای موفقیـت مـداوم سازمانی و شخصی ضروری است:
درستكاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه كه به آن باور داریم و آنچه كه به آن عمل می كنیم. انجـام آنچه كه می دانیم درست است وگفتن حرف راست در تمام زمانها. كسی كـه هـوش اخلاقـی بالایی دارد، به شیوه ای كه با اصول و عقایدش سازگار باشد، عمل می كند. مسئولیتپذیری: كسی كه هـوش اخلاقـی بـالایی دارد، مسـئولیت اعمـال و پیامـدهای آن اعمـال، همچنـین اشتباهات و شكستهای خود را نیزمی پذیرد. دلسوزی: توجه به دیگران كه دارای تاثیرمتقابل است. اگر نسبت به دیگران مهربـان ودلسـوز بـودیم، آنان نیزدر زمان نیاز با ما همدردی می كنند ومهربان خواهند بود. بخشش: آگاهی از عیوب خود وتحمل اشتباهات دیگران (لینك وكیل، 86 : 2005 .) تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملكرد و موفقیت سازمان هوش اخلاقی می تواند در این موارد برعملكرد وموفقیت سازمان تاثیرمیگذارد: توجه به منافع ذینفعان: علاوه بر سهام داران، گروههای دیگری نیز وجود دارند كه از اقـدامات سـازمان تـأثیر مـی پذیرنــد و دارای منــافع مشــروعی در ســازمان هســتند. از جملــه ایــن گــروههــا مــیتــوان بــه مشتریان،تامین كنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره كرد. تامین منافع سهامداران بـدون در نظر گرفتن منافع سایر ذینفعـان (كاركنـان، مشـتریان، جامعـه و...)، شـیوه ای غیـر اخلاقـی در مدیریت است.

افزایش سود و مزیت رقابتی: توجه به تمام افراد و گروههایی كه ذینفـع هسـتند، میـزان سـود شـركتها را در بلنـد مـدت افزایش خواهد داد، زیرا موجب انگیزش نیروی انسانی، افزایش حسن نیـت اجتمـاعی واعتمـاد مردم و نیز كاهش جریمهها میشود. كی و پاپكین (1998) بیان مـیكننـد كـه تجزیـه و تحلیـل شكست شركتها و خسارات وارده به آنها نشان میدهد كه در نهایت لحاظ كـردن اخلاقیـات و حساسیتهای اجتماعی در فرایند تصمیمگیری و تدوین استراتژی موجب افـزایش سـودآوری شركت خواهد شد. طبق گزارش مجله فورچون، 63 درصد مدیران عالی شركتهای برتر تجاری بر این باورند كــه رعــایت اخلاقیات، موجب افزایش تصـویر مثبـت و شـهرت سـازمان شـده، منبعـی بـرای ، 1 (. 133 : 2001 افزایش مزیت رقابتی بهشمار میآید(باكلی افزایش تنوع طلبی: متخصصان پیش بینی می كنند كه نیروی كار به گونه روزافـزون، متنـوع تـر خواهـد شـد و شركتهایی كه بتوانند نیازهای این افراد متنوع را درك كرده، از این تنوع به خوبی بهره گیرنـد، موفق خواهند بود. لازم است مدیران، توانایی اداره افراد با جنسیت، سن، نـژاد، مـذهب، قومیـت و ملیـت هـای مختلف را داشته باشند. رعایت عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محیط كار، مدیریت آنها را تسهیل می كند و این امكان را برای سازمان فراهم میسـازد كـه از مزایـای نیـروی كـار متنوع بهره گیرند. كاهش هزینههای ناشی از كنترل: ترویج خودكنترلی در سازمان به عنوان یكی از مكانیزمهای اصلی كنتـرل از مبـاحثی اسـت كه بنیان آن براعتماد، اخلاق وارزشهای فردی قـرار دارد. تـرویج خـودكنترلی باعـث كـاهش هزینههای ناشی از روشهای كنترل مستقیم شده و موجب افزایش سود میشود. این امر مسـتلزم تعهد كامل اعضا به تیم، مسئولیـــتپـذیری همــه اعضـای تـیم و احتـرام و اعتمـاد بـین آنهـا و مدیریت است (لیو 1 (. 93 : 2005 ، افزایش مشروعیت سازمان: امروزه در شرایط جهانی شدن و گسترش شبكههای اطلاعاتی، از سـازمانها انتظـار مـی رود در برابر مسائل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و... حساسیت داشـته، واكـنش نشان دهند. به علاوه این شبكه گسترده، تمام فعالیتهای سازمانها را زیر نظر دارد و به راحتی میتوانـد از راه انجمنهـا و مجـامع مختلـف، چهـره سـازمانها را در انظـار عمـومی تغییـر دهـد . بنـابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افكار عمومی هستندكه وجه غالـب آنها نشان دادن وجهه اخلاقی كارهای سـازمان اسـت. هـس مـر طـی بررسـی بـر روی چنـدین سازمان، به این نتیجه رسید كـه سـازمانهایی كـه رفتـار اخلاقـی دارنـد، دارای شـانس موفقیـت بیشــتری نســبت بــه ســازمانهایی كــه در رفتارهــای غیراخلاقــی و غیرصــادقانه وارد مــی شــوند، هستند.موفق ترین سازمانها دارای فرهنگی هستند كه همسو با ارزشهای قوی اخلاقی انـد. رفتـار غیراخلاقی، محیط كسب و كار را بر ضد خود تحریك كـرده، موجـب شكسـت سـازمان مـی شود.وجود توجیهات اخلاقی برای اقداماتی كه سازمانها در داخل خود انجام می دهند و نشـان دادن تعهدات اخلاقی سازمان به افكار عمومی، بخشی جدایی ناپذیر از فعالیتهای سازمانها برای بهبــود عملكرد و كســـب موفقیت است (هس مر، 65 :1382). آموزش هوش اخلاقی به مدیران همان گونه كه یافتههای مطالعات نشان می دهند، این امكان كه افراد بتوانند هـوش اخلاقـی خود را افزایش دهند و مهارتهای اخلاقی شان را تقویت كنند، وجود دارد. بوربا(2005) این ده مرحله را برای پرورش هوش اخلاقی یا تربیت كاركنان اخلاقی به مدیران، پیشنهاد میدهد: احساس تعهد در راستای ایجاد و پرورش كاركنان اخلاقی: یك پرسش اساسی آن است كه پرورش كاركنان اخلاقـی چـه انـدازه بـرای مـدیر اهمیـت دارد؟ چرا كه تحقیقات نشان دادهاند مدیرانی كه به شدت احساس نیاز به شكل دادن رفتارهای اخلاقی یا ترس از ایجاد اخلاقهای زشت در كاركنان خود را دارند، معمولا موفق بودهاند، زیرا خودشان را برای تلاش در ایـن مـورد متعهـد كـرده انـد . بنـابراین اگـر شـما واقعـا مـی خواهیـد كاركنانی اخلاقی داشته باشید، بایستی احساس تعهد شخصـی بـرای پـرورش آنـان كـرده، ایـن تعهد تا رسیدن به هدف تداوم یابد. تلاش برای آن كه الگویی نمونه یا یك مثال اخلاقی قوی باشید: مدیران نخستین و قوی ترین الگو یا معلم اخلاق برای كاركنانشان هسـتند، بنـابراین مطمـئن شوید همان رفتارهای اخلاقی را كه از كاركنان انتظار دارید، خود انجام دهید تا آنها از شما فرا گرفته، شما را الگوی خود بدانند. شناخت باورها و عقاید خودتان ضمن تسهیم آنها با دیگران: پیش از آنكه بتوانید كاركنان اخلاقی پرورش دهید، باید درباره آنچه كه به آن باور دارید، با خودتان صادق و صریح باشید. بنابراین مدتی كوتاه به تمامی ارزشهایتان فكـر كنیـد. سـپس درباره اینكه چرا شما این روش اجرای خاص را دارید، بـه طـور مـنظم بـا كاركنانتـان صـحبت كرده، نظراتتان را با آنان در میان بگذارید. از لحظههای آموختن، بهر ه بگیرید: بهترین لحظههای آموزش، معمولا غیرمنتظره و اتفـاقی هسـتند و بـرخلاف تصـور، ازپـیش برنامه ریزی نشدهاند . هرگاه بحث موضوعات اخلاقی به میان آمد، از آن فرصت استفاده كنیـد. آنها به شما و كاركنانتان كمك می كنند تا باورهای اخلاقی استواری را كه درهـدایت مسـتمر رفتار برای تمامی زندگی موثرند، توسعه دهید. انضباط را به عنوان یك درس اخلاقی به كار بندید: انضباط موثر موجب مراقبت از كارمنـد در ایـن امـر مـی شـود تـا تشـخیص دهـد كـه چـرا رفتارش اشتباه است و چگونه می تواند آن را اصلاح و تصحیح كند. در این مـورد، اسـتفاده از پرسشهای درست به كاركنان كمك می كند به این توانایی دست یابند كه نظر دیگـران را در باره رفتارشان دریابند و توانایی درك نتایج رفتارهایشان را توسعه دهند. توقع رفتارهای اخلاقی داشته باشید: در این زمینه نتیجه مطالعات روشن بوده است. كاركنانی كه رفتارهای اخلاقی دارند، دارای مدیرانی هستند كـه از آنهـا انتظـار داشـته انـد، چنـین عمـل كننـد. توقعـات و انتظـارات شـما از كاركنانتان به منزله تعیین نوعی استاندارد، برای رفتارهای آنهاست. نسبت به آثار رفتارها واكنش نشان دهید: محققان ابراز می كنند كه یكی از بهترین تمر ینهای سازنده اخلاق، اشاره به تاثیر گـذاری رفتار كاركنان، براشخاص دیگر است. انجام این كار موجب افـزایش رشـد اخلاقـی كاركنـان می شود. رفتارهای اخلاقی كاركنان را تقویت كنید و پاداش دهید: یكی از ساده ترین راههای كمك به كاركنان درجهت كسب رفتارهای جدیـد، ایـن اسـت كه پس از وقوع آن رفتارها، آنها راپـاداش دهیـد وتحسـین كنیـد . پـس بـا هـدف شـكل دهـی رفتارهای اخلاقی، كاركنان را زیرنظر بگیرید وبا شرح اینكه چرا رفتارشـان خـوب بـوده، شـما برای آنها ارزش قائلید، آن را تقویت كنید.( گلمن، 318 : 2007) . روزانه اصول اخلاقی را اولویت بندی كنید: كاركنان باخواندن اصول اخلاقی درمتن كتابها یاد نمی گیرند كه چگونـه افـراد بـا اخلاقـی شوند، بلكه تنها با انجام كارهای خوب، این امر را می آموزند. كاركنان را جهت كمـك بـرای یجاد تغییر در دنیای خودشان تشویق كنید وهمیشه آنان را یاری دهید تا نتیجه مثبت عمل خود را برروی حالات دیگران درك كرده، تشخیص دهند. هدف نهایی و واقعی برای كاركنان آن است كه هر چه كمتر و كمتر به راهنمـایی دیگـران وابسته باشند و اصول اخلاقی باید به زندگی روزمره آنان وارد شده، آنها را درونی سازند. ایـن امر، تنها زمانی روی می دهد كه مدیران براهمیـت فضـیلت هـا بـه گونـه مسـتمرتاكیـد داشـته، كاركنان شان مكرر، این رفتارهای اخلاقی را تمرین كنند. مشاركت و ثبت قانون طلایی: به كاركنانتان قانون طلایی را یادآوری كنید: قانونی كه بسیاری از تمدنها را در مدت قرنها هدایت و راهنمایی كرده است و سخن پیامبر اسلام(ص) نیز هست: با دیگران همانگونه رفتـار كنید كه میخواهید با شما رفتار شود و تلاش كنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد( بوربا،68 :2005). عدم رعایت ارزشهای اخلاقی در اموری مانند جذب و گزینش، اقدامات خـلاف اخـلاق و خلاف قانون را در سازمان فراهم میسازد. رعایت ملاحظات اخلاقـی در گـزینش واسـتخدام، ارزیابی عملكرد، نظـام پاداشـها، اخـراج و كوچـك سـازی سـازمان، باعـث كـاهش بـدبینی و پرخاشگری و تعارض، مسئولیت پذیری بیشتر، افزایش تنوع طلبی و درنهایت افـرایش ارزش و سود و درآمـد شـده، رفـاه بیشـتر سـرمایه گـذاران، مشـتریان و كارمنـدان را موجـب مـی شـود (دونالدسون ودیویس،121 :1990 .) متدولوژی تحقیق: روش تحقیق یكی از متـداول تـرین و قابـل اعتمـادترین تكنیـك هـای تحقیـق در علـوم اجتمـاعی،روش پیمایشی است وعمدتاً در مطالعاتی استفاده میشود كه در آنها فرد، واحـد تحلیـل درنظرگرفتـه میشود و بهترین روش موجود برای جمع آوری دادههای اصلی و توصیف جمعیتهای بسـیار بزرگی است كه نمی توان به طور مستقیم آنها را مشاهده كرد.پس چـون نمونـه تحقیـق حاضـر برگرفته از جامعه آماری بزرگی است و واحد تحلیل نیزفرد میباشد از روش پیمایشی اسـتفاده شده است و برای بررسی رابطه متغیرها از روش همبستگی استفاده شده،كه از لحاظ زمانی جزء تحقیقات مقطعی و از لحاظ هـدف كـاربردی مـیباشـد . جامعـه آمـاری تحقیـق حاضـر كلیـه مدیران بانكهای دولتی شهراصفهان میباشندكه مشتمل بر 564نفرمیباشد كه به شرح جدول زیرمیباشد: بانك فراوانی درصد 19 2/ 40 ملی 14 9/ 31 ملت 13 9/ 29 سپه 13 9/ 29 صادرات 11 5/ 24 تجارت 7/6 14 مسكن 9/1 4 كشاورزی 3/4 9 رفاه 13 5/ 28 پاسخ بدون 100 208 كل برای انتخاب نمونه آماری دراین تحقیق از روش تصادفی سـاده اسـتفاده شـده اسـت بـدین معنی كه نمونه به طور تصادفی از بین مدیران بانـك هـای دولتـی شـهر اصـفهان انتخـاب شـده است . سوالی كه درجریان هرتحقیق پیش میآید،این است كه محقـق چـه تعـداد ازافرادجامعـه مورد مطالعه را میتواتدبه عنوان نمونه تعیین كند و یا به عبارتی حجم و تعداد افراد نمونـه چنـد نفر باید باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطرنتایج حاصـل و شـاخص هـای محاسـبه شـده را بـه جامعه مورد مطالعه تعمیم دهـد.درایـن تحقیـق بـرای تعیـین حجـم نمونـه مـورد نیـاز از فرمـول كوكران استفاده شده است.كـه حجـم نمونـه بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل از مطالعـه مقـدماتی و براساس این فرمول شامل 180 نفراست كه حدود 210 پرسشنامه بین مدیران بانكهای دولتـی توزیع گردید كه 208 پرسشنامه بدون نقص جمع آوری گردید: حداكثرنمره سوال × تعدادسوال÷ میانگین مشاهده شده=P P=96 ÷5/ 25 /0=5× 77 Q= /0 23 t= /1 96 d /0= 05 1+ n= t 2 pq d2 1 -1) N t 2 p d2 ( =180 1+ n= 1 -1) 530 ( =180 1.962 ×.77×.23 .052
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 06:42 ب.ظ
بررسی میزان هوش اخلاقی مدیران و تاثیرآن بر سرمایه اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: مدیران بانكهای دولتی شهر اصفهان) 3 ، مریم سپیانی 2 ، محمد اسماعیل انصاری 1 ماشاله ولیخانی چكیده: شرایط رقابتی كسب و كار امروز، عمده نگرانی و تكاپوی سازمانها در جهت بقا و توسـعه فراگیرسرمایههای ناملموس آنهاست.ازدیگرسو وجود رهبرانی باهوش اخلاقی بـالا كـه كـار را درست انجام میدهند و اعمال آنها پیوسـته بـا ارزشـها و عقایـد شـان هماهنـگ اسـت ،عملكرد بالایی دارند و همیشه كارها را با اصول اخلاقی پیوند میزنند این امر مـی توانـد زمینـه سـازاین سرمایههای نامشهودازآنجمله سرمایه اجتماعی سازمان گردد.سرمایه اجتماعی مولدی است كـه موجب ارتقاء سطح همكاری اعضای اجتماع،پایین آوردن سطح هزینـه هـا، بهبـود ارتباطـات و حفظ كاركنان و در نهایت بهبود عملكردمی گـردد . ایـن پـژوهش نیزبـه بررسـی میـزان هـوش 172 / فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال ششم، شماره (18)، پاییز 1391 اخلاقی مدیران وتاثیرآن برسرمایه اجتماعی سازمان می پردازد،كه برای بررسی هـوش اخلاقـی مدیران ازپرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی مدل لینك و كیل و سرمایه اجتماعی از طبقه بنـدی ناهاپیت و گوشال استفاده شده است.نوع تحقیق پیمایشی-توصیفی است كه در ادبیـات تحقیـق از منابع كتابخانه ای و به منظور آزمون فرضیات از روش میدانی به كمـك پرسشـنامه ای بـا 46 سوال 5 گزینه ای با طیف لیكرت استفاده شده كه ازبین 564 مدیربانكهای دولتـی شهراصـفهان 208 نفربه عنوان نمونه با استفاده ازفرمول كوكران انتخاب شده و اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافتهها حاكی از این اسـت كـه هـوش اخلاقـی و مولفـه هـای آن از سرمایههای اجتماعی سازمان محسوب مـیشـود و از بـین ایـن مولفـه هـا مسـئولیت پـذیری با /25 5درصد بیشترین قدرت تبیین سـرمایه اجتمـاعی را دارد و درمرتبـه دوم دلسـوزی بـا 8/7 درصد و در مرتبه سـوم صـداقت 3/3 سـرمایه اجتمـاعی را تبیـین مـیكنـد و در مجمـوع /36 7 درصد سرمایه اجتماعی را تبیین میكند و بخشش پیش بینی كننده معنـی دار سـرمایه اجتمـاعی نیست و از مدل پیش بینی حذف شده است.بنابراین هرچـه مـدیران از هـوش اخلاقـی بـالاتری برخوردار باشند،سرمایههای اجتماعی ارزشمندی برای سازمان هستند. واژههای كلیدی: هوش،هوش اخلاقی،سرمایه اجتماعی،ابعادسرمایه اجتماعی مقدمه: درون مایه و مضمون اصلی یك فلسفه انسان گرایی این است كه روابط شخصی نزدیـك و صمیمانه به زندگی معنا میدهند. افراد دارای این فلسـفه خـود را متعهـد و ملـزم بـه ارزش هـای انسانی میكنند، خانواده و دوستان نزدیك بـه عنـوان مهمتـرین رابطـه نسـبت بـه دیگـر روابـط محسوب میشوند. آنها ارزش یك فعالیت را برحسـب تـاثیر آن بـر روابـط نزدیـك خودشـان تعیین میكنند. امروزه در شرایط جهـانی شـدن و گسـترش شـبكه هـا ،ی اطلاعـاتی از سـازمانها انتظار میرود در برابر مسائل اخلاقی رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و... حساسـیت داشـته و واكنش نشان دهند.به علاوه این شبكه گسترده انجام فعالیتهـای سـازمانها را زیـرنظـردارد و بـه راحتی میتواند از راه انجمنها ومجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومی تغییردهد.

نابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلـب افكـار عمـومی هسـتند كه وجهه غالب آنها نشان دادن وجهه اخلاقـی كارهـای سـازمان اسـت .هـس مـر طـی بررسـی برروی چندین سازمان، به این نتیجه رسید كه سازمانهایی كه رفتار اخلاقی دارند، دارای شانس موفقیت بیشتری نسبت به سازمانهایی كه در رفتارهای غیراخلاقی و غیر صادقانه وارد میشـوند هستند.( هس مر،36 :1382 .) در چنین شـرایطی مـدیر بایـد از نظـر اخلاقـی جـوی سـالم بـرای كاركنان در سازمان به وجود آورد، تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره وری هـر چـه بیشـتر كـار كنند. این امر نیازمند وجود رهبـری بـاهوش اخلاقـی بالااسـت .هـوش اخلاقـی، توانـایی درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنهاست.رهبران باهوش اخلاقی بالا، كار درست را درست انجام میدهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقاید شان هماهنگ است، عملكرد بالایی دارند و همیشه كارها را با اصول اخلاقی پیوند میزنند. كـه ایـن امرخـود زمینـه ساز سرمایه اجتماعی سازمان میگردد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا به بررسی میزان هوش اخلاقی مدیران بانكهای دولتی شهراصفهان پرداخته و سپس رابطـه آن را بـا سـرمایه اجتمـاعی سازمان با استفاده از شانزده فرضیه موردبررسی قرارمی دهیم.در ابتدا هوش اخلاقی مدیران را با استفاده از چهار مولفه آن از مدل لینك و فرد كیل كه شـامل : درسـتكاری، مسـئولیت پـذیری، دلسوزی، بخشش میباشد مورد ارزیابی قرار داده و سپس سرمایه اجتماعی سازمان را با استفاده از پنج مولفه صداقت؛ شایستگی؛ تعهد؛ همكاری و اعتمـاد موردبررسـی قـرارداده و در نهایـت تاثیرهوش اخلاقی را برسرمایه اجتماعی بافرضیههای موجود تایید یا رد خواهد شد.

از هوش است. هوش چیزی است كه ارزیابی واندازه گیری آن كار ساده ای نیست؛ چون انواع متفاوتی استاد دانشگاههاروارد مفهـوم جـامع تـری از 2 دارد. در سال (1983 م ) دكتر "هاوارد گاردنر " هوش ارائه داد و آن را چند هوشی نامید.تئوری او با نظریات سنتی كاملا" مغـایر بـود . او یـك طبقه بندی هفتگانه اولیه از هوش ارائه نمود: هوش زبانشناختی : یعنی مهارت كاركردن با زبان و كلمات . گاها" میبینیم كه بعضـی قـادر به تكلم بـه چنـدین زبـان مختلـف هسـتند ؛ در حـالی كـه بعضـی در یـادگیری یـك زبـان هـم درماندهاند. هوش منطقی و ریاضی : حل مشكلات به طریقی كاملا" منطقی. هوش موسیقی : قابلیت فكر كردن در قالب نتهای موسیقی و ریتم. هوش فضائی : حل مشكلات بصورت بصری در مغزفرد. هوش فیزیكی : داشتن توانائی در حركت عضلات و سایر حركات ورزشی. هوش میان فـردی : توانـائی شـناخت احساسـات؛ حـالات و عواطـف دیگـران و مهارتهـای اجتماعی. هوش درون فردی : اطلاع از خودمان؛ احساسات وافكار خودمان. بنــابراین نمــی تــوان تعریــف واحــد ومشخصــی از هــوش ارائــه داد كــه مــورد توافــق همــه صاحبنظران باشد . اما عناصری از هوش وجود دارد كه مورد توافق اكثریت قـرار گرفتـه اسـت. ( 1992 ) عناصرفوق را به سه دسته تقسیم كردهاند: 3 گیج وبرلاینر .1 توانایی پرداختن به امور انتزاعی، منظور این است كه افراد باهوش بیشـتر بـا امـور انتزاعی (اندیشهها، نمادها، روابط، مفاهیم، اصول ) سروكار دارند تا امور عینی ( ابزار مكانیكی، فعالیتهای حسی)

2. توانایی حل كردن مسائل، یعنی تو.انایی پرداختن به موقعتهای جدید، نه فقـط دادن پاسخهای از قبل آموخته شده به موقعیتهای آشنا. 3. توانایی یاد گیری، به ویژه یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجـود در كلمـات و سایرنمادها و نیزتوانایی استفاده از آنها ( سیف، 578 : 1384 ) هوش مجموعه استعدادهایی است كـه بـا آنهـا شـناخت پیـدا مـیكنـیم، شـناختها را بـه یـاد میسپاریم و عناصر تشكیل دهنده فرهنگ را به كار میبریم تـا مسـائل زنـدگی روزانـه را حـل كنیم و با محیط ثابت ومحیط در حال تغییر سازگار شویم ( گنجی، 21 :1382 .) انواع هوش انواع هوش عباتند از : هوش شناختی، هوش مصـنوعی، هـوش اجتمـاعی، هـوش هیجـانی و هوش فرهنگی هوش اخلاقی كه در این قسمت به صورت مختصری به آن اشاره شده است. : 1 هوش شناختی بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده هـای رمـزی یـا قـدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یـا تشـخیص حـالات و كیفیـات محیطـی است . شاید بهتـرین تعریـف تحلیلـی هـوش را بتـوان تعریـف یكـی از روانشناسـان آمر یكـایی، دانست : " هوش یعنی تفكر عاقلانه، عمل منطقی و رفتار مـوثر در محـیط " ( هاریسـون، 2000: (. 33-46 تعریــف ثرنــدایك از هــوش ( بــه نقــل از عباســعلی زاده، 18 : 1386 ) بــه قــرار زیــراســت . ثرندایك رفتار هوشمندانه را متشكل از تواناییهای خاص گوناگون میداند . او از سه نوع هوش صحبت میكند كه افراد مختلف در هریك از آن انواع میتوانند متفاوت باشند: : این نوع هوش بااندیشه و نهادها و درك روابط اجزا و پدیدهها سروكار 2 هوش انتزاعی دارد . توان درك نظریهها، ریاضیات و... به این نوع هوش مرتبط است.

هوش مكانیكی ابزارها و انجام اعمال و فعالیتها مربوط میشود . افرادی كه از نظر انجـام فعالیتهـا و مهارتهـای عملی بازده خوبی دارند، از هوش مكانیكی بالایی برخوردارند. 2 هوش اجتماعی : بـه توانـایی هـای فـردی كـه ایجـاد روابـط اجتمـاعی مناسـب را میسـر میسازد، اطلاق میشود. از اواخـرقـرن نـوزدهم تـا دهـه 1940، كـاوش بـرای كشــف رمـوز مـدیریت بـر شناسـایی مشخصههایی كه مدیران را از پیروان و یا مدیران اثر بخـش را از مـدیران غیـر اثـر بخـش جـدا 3 سازد، متمركز بود كریج تون ، 2008:58 .) نظریات متفاوتی راجـع بـه ایـن مشخصـه هـای مدیریت وجود دارد كه هوش شناختی را میتـوان تنهـا ویژگـی قطعـی در تمـام ایـن نظریـه هـا دانست . در واقع به اعتقاد صاحبنظران هوش شناختی برای مدیران ومدیران اثربخـش ضـروری بود . اما با مطالعات بیشتر نتایج متفاوتی حاصـل شـد . از همـه مهمتـراینكـه مـدیران كارآمـد بـه چیزی بیش از هوش شناختی نیاز دارند ( كلمن ، 2002:25) و نیازمنـد سـایر انـواع هـوش نیـز 4 هستند . بار – آن معتقد است هوش شناختی تنها شاخص عمـده بـرای پـیش بینـی موفقیـت فـرد نیست . به نظر بار – آن، بسیاری از كسـانی كـه از هـوش شـناختی بـالایی برخوردارنـد بـا عـدم موفقت و سر در گمی روبرو هستند، در حالی كه افـراد كـم هـوش تـری را مـیتـوان دیـد كـه موفقتر و خوشبخت ترند . چیزی كه در سالهای گذشته بیشتراز همه مشغله فكـری روانشناسـان شده بود یافتن یك پاسخ علمی برای این سوال بود كه چـرا تعـداد زیـادی از افـراد علـی رغـم داشتن هوش شناختی بالا در كارهای خود با شكست مواجه میشوند ؟

هوش مصنوعی هوش مصنوعی عبارت است از به كارگیری رایانه برای انجام كارهایی كه اگر همان كارها را انسان انجام میداد هوشـمندانه نامیـده مـیشـد . هـوش مصـنوعی تلاشـی اسـت بـرای ایجـاد سیستمهای مبتنی بر رایانه ( هـم سـخت افـزار و هـم نـرم افـزار ) كـه ماننـد انسـان رفتـار كننـد . سیستمهایی كه میتوانند زبانهای طبیعی را یاد بگیرند و كارهای فیزیكی هماهنـگ را بـه انجـام رسانند ( آدمكهای آهنی ) از یك دستگاه ادراكی استفاده مـیكننـد كـه رفتارهـای فیزیكـی و زبانی آنها را آگاه میسازد ( سیستمهای ادراكی شفاهی و دیداری .) سیستمهای خبره برخـی از ویژگیهای مهارت، خبرگی، قدرت تصمیم گیری همچنین منطق، استدلال، و ویژگیهای شـعور متعارف انسانها را به نمایش میگذارند . ( ،رضائیان 52 :1384 .) 2 هوش معنوی در طی دهه اخیر، نظریه پردازان و صاحب نظران در باب یـادگیری و هـوش بـه ایـن نتیجـه رسیدهاند كه علاوه بر دو هوش كلی(IQ) و هوش هیجانی (EQ) جنبـه دیگـری از هـوش هـم وجود دارد كه كاملا منحصر به فرد و انسانی است. در واقع امروز گفته می شود كـه IQ و EQ پاسخگوی همه چیز نبوده و واقعا موثر نیستند. بلكه انسان بـه عامـل دیگـری نیازمنـد اسـت كـه هوش معنوی یا به اختصار SQ نامیده می شـود (چریـر، 2004). در سـالهای پایـانی قـرن بیسـتم مجموعه ای از مدارك و شواهد از علوم روانشناسـی، عصـب شناسـی، انسـان شناسـی و علـوم شناختی پا به عرصه وجود گذاشتند كه نشان می دهند هوش سـومی هـم بـه نـام هـوش معنـوی ( 2004) در این ارتباط از هوش معنوی سخن مـی گویـد « : وقتـی بـه دنیـا 3 مطرح است. گویلن نگاه می كنی آیا تنها فضا و زمان، توده و اثر، منطق و دلیـل مـی بینـی؟ یـا اینكـه عـلاوه بـرآن پیوستگی (ارتباط) و طراحی، هدف و معنی، ایمان و رمز و راز اسرار را هـم مـی بینـی؟ هـوش معنوی اشاره به تواناییها و مهارتهایی برای توسعه و حفظ ارتباط با منشا غایی همه موجـودات، كامیابی در جستجوی معنی زندگی، یافتن یـك مسـیر اخلاقـی كـه بـه هـدایت مـا در زنـدگی كمك كند و درك معنویات و ارزشها در زندگی شخصی و روابط بین فردی است. به نظرمی رسد كه هوش معنوی زمینه ساز انسان برای دست یابی به معنای زندگی است. معنای زندگی از سه جنبه ی هدفداری، ارزشمندی و كاركرد زندگی یكی از مهمترین پرسشهای بشرو به گفتـه برخی فیلسوفان مهمترین پرسش بشر است. در واقع نحوه درگیری انسـان بـا ایـن مسـاله مهـم و تلاشهایی كه برای پاسخ به آن انجام می دهد، تعیین كننده مسیراصلی زندگی و نیـز سرنوشـت سعادت آمیزیا فلاكت بار اوست. هوش معنوی را میتوان همان توانایی دانست كه به ماقدرتی مـیدهـد و رویاهـا و تـلاش و كوشش برای به دست آوردن آن رویاها را میدهد. این هوش زمینـه تمـام آن چیزهـایی اسـت كه ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها،عقایـد و ارزش هـا را در فعالیـت هـایی را كـه بـر عهده میگیریم در برمیگیرد. هوشی كه به واسطه آن سوال سـازی در ارتبـاط بـا مسـائل اساسـی و مهـم در زنـدگی مـان میپردازیم و به وسیله آن در زندگی خود تغییراتی را ایجاد میكنیم. با استفاده از هوش معنوی به حل مشكلات با توجه به جایگـاه، معنـا و ارزش آن مشـكلات میپردازیم. هوشی كه قادری متوسط آن به كارها و فعالیتهایمان معنـا و مفهـوم بخشـیده و بـا استفاده از آن برمعنای عملكردمان آگاه شویم و دریابیم كه كدامیك از اعمـال و رفتارهایمـان از اعتبار بیشتری برخوردارند و كدام مسیردر زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. یكی از نمادهایی كه معمـولا در توضـیح ایـن هـوش بـه كـار گرفتـه میشود، نماد گل نیلوفراست كه در آن با تلفیق سـنت و عقایـد موجـود در شـرق و غـرب و بـا استعانت از مسائل علمی،مدلی قابل لمس و زیبا برای هوش معنوی ارائه داد. در این مدل هر سطح از گلبرگها یكی ازسه تـوان پایـه ای در بشـر هسـتند . بیرونـی تـرین گلبرگها، نشانگر شش نوع «خود» است .همـان طـور كـه اشـاره شـد هـوش معنـوی یكـی از تواناییهای ذاتی و فطری در انسان است كه همانند سایر هوشها چنانچه مورد توجه قرار گیرد میتواند پرورش یافته و توسعه یابد.

كاربردهوش معنوی در محیط كار در روزگاری كه ما در آن زندگی میكنیم میبینـیم كـه بـه سـرعت روشـهای جدیـدی بـه وجود میآید و بسیاری از سازمانها به ضرورت و اغلب به طور پیوسته خودشان را جدید و بـه روز میكنند و در چنین محیطی قانون انعطاف پذیری و هوشمندی عمیق تر و جدیـد بـه مـدیر كمك میكند بهترمدیریت كند و رهبربهتررهبری نماید. خلیل جبران یكی از بهترین فلاسفه و شاعرقرن نوزدهم میگوید" كـار سـبب مـیشـود تـا عشق آشكار شود" از این جمله میتوانیم بفهمیم كه در آن زمان وی به دنبال زمـانی بـوده كـه معنویات با تجارت و كار در هم میآمیزد و هوشمندی معنوی، راه خودش رادر محـیط كـار و برنامه جدید پیدا میكند (وداده، 1386:18). باید بدانیم كه هوش معنوی چیزی است كه هر شخص به میزان متفاوت داراسـت امـا افـراد كمی میآموزند كه آن را توسعه دهند امروزه آموزش مدارس و دانشگاهها همه بر روی هوش عقلی یا IQ متمركز است اما نوع جدید از هوش، یعنی هـوش معنـوی مـیتوانـد تفـاوت شـیوه اداره كردن كارها و هدایت كردن دیگران در كار را بیان كند. یكـی از چالشـهای هـر مـدیر و رهبری فراهم كردن فرصتهایی برای افراد جهت مشاركت در كارهای خلاقانه است و ایـن كـه چطور آنها میتوانند كارشان را روشن معنی دار و هدفدار نمایند و امروزه این ویژگی درمحـل كار به ندرت یافت میشود در حالیكه بسیاری از افراد فكرمیكنند هیچ معنویتی در محیط كار وجود ندارد باید بگوییم در بسیاری از زمینههای كاری در زندگی هوش معنوی كاربرد دارد. به عقیده جورج (2006)، مهم ترین كاربردهای هوش معنوی در محیط كار عبارتاند از: 1. ایجاد آرامش خاطر، به گونه ای كه اثربخشی فرد را تحت تأثیرقرار میدهد؛ 2. ایجاد تفاهم بین افراد؛ 3. مدیریت كردن تغییرات واز میان برداشتن موانع راه. 4. ایجاد آرامش خاطرو چگونگی تأثیرآن براثربخشی فرد آگاهی از خود، شایستگی كلیدی هوش معنوی است، متاسفانه اغلب ما خرد را موجـوداتی فیزیكی و مادی میبینیم و معتقدیم كه زندگی تجربه ای مادی و فیزیكی است و آرامش خاطر ما وابسته به شرایط فیزیكی زندگی از جمله پول، دارایی و..... اسـت كـه همـه اینهـا بسـتگی بـه شغل ما دارد، بنابراین نبود اینها برای ما احسـاس نـاامنی ایجـاد مـیكنـد. شـغل، پـول و دارایـی چیزهایی هستند كه میآیند ومیروند وما كنترلاندكی به روی آنها داریم و یـا اصـلا كنترلـی نداریم. در این صورت این ناامنی، احسـاس تـرس و اسـترس ایجـاد مـیكنـد، بـه گونـهای كـه عملكرد و روابط ما را در كار ومحیط كار تحت تأثیرقرار میدهد. رشد هوش معنوی كه به معنای آگاهی عمیق تر از خود به عنوان موجودی غیرمادی است؛ در واقع منبعی از استعدادهای غیرعینی است كه قبلا كشف نشده است ( روجاز، 25 :2003 .) هنگامی كه هوشیاری فرد افزایش پیدا میكند و مورد استفاده قرار میگیرد، در او احسـاس امنیت به وجود میآید و بدین ترتیب عملكرد اودر محیط كار بهبود مییابد. 1. ایجاد درك متقابل و تفاهم یكی از بنیانهای اساسی برای ایجاد رابطه سالم، یكدلی است. ایجاد یكـدلی بـرای بسـیاری از مدیران سخت است، زیرا آنها را وادار میكند كـه فراتـراز كاركـدهای وظیفـه ای حركـت كنند و بدین ترتیب احساسات و عواطـف افـرادی را كـه مشـغول انجـام وظیفـه هسـتند، درك كنند. تنها در 10 تا 15 سال اخیر، ایجاد ارتباطات بخشی از كار مدیر تلقـی مـیشـود كـه اهمیـت فزاینده ای یافته است. امروزه بسیاری از افـراد، سـازمان خـود را تـرك نمـی كننـد، بلكـه مـدیران خـود را تـرك میكنند، بنابراین تمایل به حفظ نیروی كار یكی از دلایلی است كـه درك كاركنـان از سـوی مدیران را الزامی میسازد. توانایی شناخت، فهم و پاسخ به احساسات دیگران، نیازمند درك عاطفی و احساسـی قـوی است و این در حوزه هوش عاطفی قرار دارد. با این وجود، لایه دیگری در زیر آن وجود دارد؛ لایه ای كه علت وجودی احساسات است كه ریشه اصلی این شناخت علتها، در هوش معنوی قرار دارد. 2. مدیریت تغییرات واز میان برداشتن موانع راه برای اغلب افراد، تغییر رنج آور اسـت. نمـی تـوان تصـور كـرد زمـانی كـه افـراد در مـورد چالشهای محتمل و نا محتمل آینده صحبت میكنند، كاملا آرام باشند و بخندند. مقاومت در برابر تغییر با ایجاد رفتارهـایی از جملـه كنتـرل كـردن، شـكایت كـردن، انتقـاد كردن، كنار كشیدن، انكار كردن و خودداری كردن بروز میكند. احساسات نهفته در این رفتارها، ترس، آشفتگی و عصبانیت است. حتی زمانی كه فرد الـزام به تغییر را به لحاظ عقلانی درك میكند، احساس ترس ممكن اسـت وجـود داشـته باشـد، كـه دلیل این امر، راحت طلبی و وابستگی به راههای قبلی است. هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری همانند بهره هوشی و هوش هیجانی، هوش معنوی نیز در مدیریت و رهبـری بسـیار كـاربرد دارد. بایرمن و ویتی ادعا میكنند پارادایم مدیریتی جدیدی كه معنویت را در بـر مـیگیـرد در حال ظهور است. پارادایم جدید مدیریت حاصل تغییر در سطح هوشیاری كاركنان و مـدیرانی اسـت كـه در محیط كار خود در پی معنای بیشتری هستند. افرادی كه دیدگاهی معنوی دارند، نسبت به تغییـر پذیراتر هستند، در زندگی خود احساس هدفمندی و معنا دارنـد، اهمیـت اتصـال بـه یـك كـل بزرگ تر را میفهمند، و ادراك و بیانی فردی از معنویت خود دارند. این افراد از ذهنیت وفـور برخوردارند، یعنی باور دارند كه منابع كافی برای همه وجود دارد و نیازی به رقابت نیسـت. در نتیجه این افراد راحت تر بـه یكـدیگر اعتمـاد مـیكننـد، اطلاعـات و كارشـان را بـه مشـاركت میگذارند و با همكاران و اعضای گروه خود هماهنگ میشوند تا به اهداف متقابل دست پیدا كنند. در سطح سازمانی نیز، افراد در سلسله مراتب سازمانهایی كه گرایش معنـوی دارنـد، بـرای توانمند سازی یكدیگر تلاش میكنند. افرادی كه در این پارادایم معنویت زندگی میكننـد در تصمیم گیریها بیشتر به بصـیرت و عواطـف توجـه مـیكننـد و در بـرد-بـرد بهـره مـیجوینـد (بایبرمن و ویتی، 138 - 130 : 1977).
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 06:34 ب.ظ
بررسی میزان هوش اخلاقی مدیران و تاثیرآن بر سرمایه اجتماعی سازمان (مطالعه موردی: مدیران بانكهای دولتی شهر اصفهان) 3 ، مریم سپیانی 2 ، محمد اسماعیل انصاری 1 ماشاله ولیخانی چكیده: شرایط رقابتی كسب و كار امروز، عمده نگرانی و تكاپوی سازمانها در جهت بقا و توسـعه فراگیرسرمایههای ناملموس آنهاست.ازدیگرسو وجود رهبرانی باهوش اخلاقی بـالا كـه كـار را درست انجام میدهند و اعمال آنها پیوسـته بـا ارزشـها و عقایـد شـان هماهنـگ اسـت ،عملكرد بالایی دارند و همیشه كارها را با اصول اخلاقی پیوند میزنند این امر مـی توانـد زمینـه سـازاین سرمایههای نامشهودازآنجمله سرمایه اجتماعی سازمان گردد.سرمایه اجتماعی مولدی است كـه موجب ارتقاء سطح همكاری اعضای اجتماع،پایین آوردن سطح هزینـه هـا، بهبـود ارتباطـات و حفظ كاركنان و در نهایت بهبود عملكردمی گـردد . ایـن پـژوهش نیزبـه بررسـی میـزان هـوش 172 / فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، سال ششم، شماره (18)، پاییز 1391 اخلاقی مدیران وتاثیرآن برسرمایه اجتماعی سازمان می پردازد،كه برای بررسی هـوش اخلاقـی مدیران ازپرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی مدل لینك و كیل و سرمایه اجتماعی از طبقه بنـدی ناهاپیت و گوشال استفاده شده است.نوع تحقیق پیمایشی-توصیفی است كه در ادبیـات تحقیـق از منابع كتابخانه ای و به منظور آزمون فرضیات از روش میدانی به كمـك پرسشـنامه ای بـا 46 سوال 5 گزینه ای با طیف لیكرت استفاده شده كه ازبین 564 مدیربانكهای دولتـی شهراصـفهان 208 نفربه عنوان نمونه با استفاده ازفرمول كوكران انتخاب شده و اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافتهها حاكی از این اسـت كـه هـوش اخلاقـی و مولفـه هـای آن از سرمایههای اجتماعی سازمان محسوب مـیشـود و از بـین ایـن مولفـه هـا مسـئولیت پـذیری با /25 5درصد بیشترین قدرت تبیین سـرمایه اجتمـاعی را دارد و درمرتبـه دوم دلسـوزی بـا 8/7 درصد و در مرتبه سـوم صـداقت 3/3 سـرمایه اجتمـاعی را تبیـین مـیكنـد و در مجمـوع /36 7 درصد سرمایه اجتماعی را تبیین میكند و بخشش پیش بینی كننده معنـی دار سـرمایه اجتمـاعی نیست و از مدل پیش بینی حذف شده است.بنابراین هرچـه مـدیران از هـوش اخلاقـی بـالاتری برخوردار باشند،سرمایههای اجتماعی ارزشمندی برای سازمان هستند. واژههای كلیدی: هوش،هوش اخلاقی،سرمایه اجتماعی،ابعادسرمایه اجتماعی مقدمه: درون مایه و مضمون اصلی یك فلسفه انسان گرایی این است كه روابط شخصی نزدیـك و صمیمانه به زندگی معنا میدهند. افراد دارای این فلسـفه خـود را متعهـد و ملـزم بـه ارزش هـای انسانی میكنند، خانواده و دوستان نزدیك بـه عنـوان مهمتـرین رابطـه نسـبت بـه دیگـر روابـط محسوب میشوند. آنها ارزش یك فعالیت را برحسـب تـاثیر آن بـر روابـط نزدیـك خودشـان تعیین میكنند. امروزه در شرایط جهـانی شـدن و گسـترش شـبكه هـا ،ی اطلاعـاتی از سـازمانها انتظار میرود در برابر مسائل اخلاقی رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و... حساسـیت داشـته و واكنش نشان دهند.به علاوه این شبكه گسترده انجام فعالیتهـای سـازمانها را زیـرنظـردارد و بـه راحتی میتواند از راه انجمنها ومجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومی تغییردهد.

نابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلـب افكـار عمـومی هسـتند كه وجهه غالب آنها نشان دادن وجهه اخلاقـی كارهـای سـازمان اسـت .هـس مـر طـی بررسـی برروی چندین سازمان، به این نتیجه رسید كه سازمانهایی كه رفتار اخلاقی دارند، دارای شانس موفقیت بیشتری نسبت به سازمانهایی كه در رفتارهای غیراخلاقی و غیر صادقانه وارد میشـوند هستند.( هس مر،36 :1382 .) در چنین شـرایطی مـدیر بایـد از نظـر اخلاقـی جـوی سـالم بـرای كاركنان در سازمان به وجود آورد، تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره وری هـر چـه بیشـتر كـار كنند. این امر نیازمند وجود رهبـری بـاهوش اخلاقـی بالااسـت .هـوش اخلاقـی، توانـایی درك درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنهاست.رهبران باهوش اخلاقی بالا، كار درست را درست انجام میدهند، اعمال آنها پیوسته با ارزشها و عقاید شان هماهنگ است، عملكرد بالایی دارند و همیشه كارها را با اصول اخلاقی پیوند میزنند. كـه ایـن امرخـود زمینـه ساز سرمایه اجتماعی سازمان میگردد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا به بررسی میزان هوش اخلاقی مدیران بانكهای دولتی شهراصفهان پرداخته و سپس رابطـه آن را بـا سـرمایه اجتمـاعی سازمان با استفاده از شانزده فرضیه موردبررسی قرارمی دهیم.در ابتدا هوش اخلاقی مدیران را با استفاده از چهار مولفه آن از مدل لینك و فرد كیل كه شـامل : درسـتكاری، مسـئولیت پـذیری، دلسوزی، بخشش میباشد مورد ارزیابی قرار داده و سپس سرمایه اجتماعی سازمان را با استفاده از پنج مولفه صداقت؛ شایستگی؛ تعهد؛ همكاری و اعتمـاد موردبررسـی قـرارداده و در نهایـت تاثیرهوش اخلاقی را برسرمایه اجتماعی بافرضیههای موجود تایید یا رد خواهد شد.

از هوش است. هوش چیزی است كه ارزیابی واندازه گیری آن كار ساده ای نیست؛ چون انواع متفاوتی استاد دانشگاههاروارد مفهـوم جـامع تـری از 2 دارد. در سال (1983 م ) دكتر "هاوارد گاردنر " هوش ارائه داد و آن را چند هوشی نامید.تئوری او با نظریات سنتی كاملا" مغـایر بـود . او یـك طبقه بندی هفتگانه اولیه از هوش ارائه نمود: هوش زبانشناختی : یعنی مهارت كاركردن با زبان و كلمات . گاها" میبینیم كه بعضـی قـادر به تكلم بـه چنـدین زبـان مختلـف هسـتند ؛ در حـالی كـه بعضـی در یـادگیری یـك زبـان هـم درماندهاند. هوش منطقی و ریاضی : حل مشكلات به طریقی كاملا" منطقی. هوش موسیقی : قابلیت فكر كردن در قالب نتهای موسیقی و ریتم. هوش فضائی : حل مشكلات بصورت بصری در مغزفرد. هوش فیزیكی : داشتن توانائی در حركت عضلات و سایر حركات ورزشی. هوش میان فـردی : توانـائی شـناخت احساسـات؛ حـالات و عواطـف دیگـران و مهارتهـای اجتماعی. هوش درون فردی : اطلاع از خودمان؛ احساسات وافكار خودمان. بنــابراین نمــی تــوان تعریــف واحــد ومشخصــی از هــوش ارائــه داد كــه مــورد توافــق همــه صاحبنظران باشد . اما عناصری از هوش وجود دارد كه مورد توافق اكثریت قـرار گرفتـه اسـت. ( 1992 ) عناصرفوق را به سه دسته تقسیم كردهاند: 3 گیج وبرلاینر .1 توانایی پرداختن به امور انتزاعی، منظور این است كه افراد باهوش بیشـتر بـا امـور انتزاعی (اندیشهها، نمادها، روابط، مفاهیم، اصول ) سروكار دارند تا امور عینی ( ابزار مكانیكی، فعالیتهای حسی)

2. توانایی حل كردن مسائل، یعنی تو.انایی پرداختن به موقعتهای جدید، نه فقـط دادن پاسخهای از قبل آموخته شده به موقعیتهای آشنا. 3. توانایی یاد گیری، به ویژه یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجـود در كلمـات و سایرنمادها و نیزتوانایی استفاده از آنها ( سیف، 578 : 1384 ) هوش مجموعه استعدادهایی است كـه بـا آنهـا شـناخت پیـدا مـیكنـیم، شـناختها را بـه یـاد میسپاریم و عناصر تشكیل دهنده فرهنگ را به كار میبریم تـا مسـائل زنـدگی روزانـه را حـل كنیم و با محیط ثابت ومحیط در حال تغییر سازگار شویم ( گنجی، 21 :1382 .) انواع هوش انواع هوش عباتند از : هوش شناختی، هوش مصـنوعی، هـوش اجتمـاعی، هـوش هیجـانی و هوش فرهنگی هوش اخلاقی كه در این قسمت به صورت مختصری به آن اشاره شده است. : 1 هوش شناختی بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده هـای رمـزی یـا قـدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یـا تشـخیص حـالات و كیفیـات محیطـی است . شاید بهتـرین تعریـف تحلیلـی هـوش را بتـوان تعریـف یكـی از روانشناسـان آمر یكـایی، دانست : " هوش یعنی تفكر عاقلانه، عمل منطقی و رفتار مـوثر در محـیط " ( هاریسـون، 2000: (. 33-46 تعریــف ثرنــدایك از هــوش ( بــه نقــل از عباســعلی زاده، 18 : 1386 ) بــه قــرار زیــراســت . ثرندایك رفتار هوشمندانه را متشكل از تواناییهای خاص گوناگون میداند . او از سه نوع هوش صحبت میكند كه افراد مختلف در هریك از آن انواع میتوانند متفاوت باشند: : این نوع هوش بااندیشه و نهادها و درك روابط اجزا و پدیدهها سروكار 2 هوش انتزاعی دارد . توان درك نظریهها، ریاضیات و... به این نوع هوش مرتبط است.

هوش مكانیكی ابزارها و انجام اعمال و فعالیتها مربوط میشود . افرادی كه از نظر انجـام فعالیتهـا و مهارتهـای عملی بازده خوبی دارند، از هوش مكانیكی بالایی برخوردارند. 2 هوش اجتماعی : بـه توانـایی هـای فـردی كـه ایجـاد روابـط اجتمـاعی مناسـب را میسـر میسازد، اطلاق میشود. از اواخـرقـرن نـوزدهم تـا دهـه 1940، كـاوش بـرای كشــف رمـوز مـدیریت بـر شناسـایی مشخصههایی كه مدیران را از پیروان و یا مدیران اثر بخـش را از مـدیران غیـر اثـر بخـش جـدا 3 سازد، متمركز بود كریج تون ، 2008:58 .) نظریات متفاوتی راجـع بـه ایـن مشخصـه هـای مدیریت وجود دارد كه هوش شناختی را میتـوان تنهـا ویژگـی قطعـی در تمـام ایـن نظریـه هـا دانست . در واقع به اعتقاد صاحبنظران هوش شناختی برای مدیران ومدیران اثربخـش ضـروری بود . اما با مطالعات بیشتر نتایج متفاوتی حاصـل شـد . از همـه مهمتـراینكـه مـدیران كارآمـد بـه چیزی بیش از هوش شناختی نیاز دارند ( كلمن ، 2002:25) و نیازمنـد سـایر انـواع هـوش نیـز 4 هستند . بار – آن معتقد است هوش شناختی تنها شاخص عمـده بـرای پـیش بینـی موفقیـت فـرد نیست . به نظر بار – آن، بسیاری از كسـانی كـه از هـوش شـناختی بـالایی برخوردارنـد بـا عـدم موفقت و سر در گمی روبرو هستند، در حالی كه افـراد كـم هـوش تـری را مـیتـوان دیـد كـه موفقتر و خوشبخت ترند . چیزی كه در سالهای گذشته بیشتراز همه مشغله فكـری روانشناسـان شده بود یافتن یك پاسخ علمی برای این سوال بود كه چـرا تعـداد زیـادی از افـراد علـی رغـم داشتن هوش شناختی بالا در كارهای خود با شكست مواجه میشوند ؟

هوش مصنوعی هوش مصنوعی عبارت است از به كارگیری رایانه برای انجام كارهایی كه اگر همان كارها را انسان انجام میداد هوشـمندانه نامیـده مـیشـد . هـوش مصـنوعی تلاشـی اسـت بـرای ایجـاد سیستمهای مبتنی بر رایانه ( هـم سـخت افـزار و هـم نـرم افـزار ) كـه ماننـد انسـان رفتـار كننـد . سیستمهایی كه میتوانند زبانهای طبیعی را یاد بگیرند و كارهای فیزیكی هماهنـگ را بـه انجـام رسانند ( آدمكهای آهنی ) از یك دستگاه ادراكی استفاده مـیكننـد كـه رفتارهـای فیزیكـی و زبانی آنها را آگاه میسازد ( سیستمهای ادراكی شفاهی و دیداری .) سیستمهای خبره برخـی از ویژگیهای مهارت، خبرگی، قدرت تصمیم گیری همچنین منطق، استدلال، و ویژگیهای شـعور متعارف انسانها را به نمایش میگذارند . ( ،رضائیان 52 :1384 .) 2 هوش معنوی در طی دهه اخیر، نظریه پردازان و صاحب نظران در باب یـادگیری و هـوش بـه ایـن نتیجـه رسیدهاند كه علاوه بر دو هوش كلی(IQ) و هوش هیجانی (EQ) جنبـه دیگـری از هـوش هـم وجود دارد كه كاملا منحصر به فرد و انسانی است. در واقع امروز گفته می شود كـه IQ و EQ پاسخگوی همه چیز نبوده و واقعا موثر نیستند. بلكه انسان بـه عامـل دیگـری نیازمنـد اسـت كـه هوش معنوی یا به اختصار SQ نامیده می شـود (چریـر، 2004). در سـالهای پایـانی قـرن بیسـتم مجموعه ای از مدارك و شواهد از علوم روانشناسـی، عصـب شناسـی، انسـان شناسـی و علـوم شناختی پا به عرصه وجود گذاشتند كه نشان می دهند هوش سـومی هـم بـه نـام هـوش معنـوی ( 2004) در این ارتباط از هوش معنوی سخن مـی گویـد « : وقتـی بـه دنیـا 3 مطرح است. گویلن نگاه می كنی آیا تنها فضا و زمان، توده و اثر، منطق و دلیـل مـی بینـی؟ یـا اینكـه عـلاوه بـرآن پیوستگی (ارتباط) و طراحی، هدف و معنی، ایمان و رمز و راز اسرار را هـم مـی بینـی؟ هـوش معنوی اشاره به تواناییها و مهارتهایی برای توسعه و حفظ ارتباط با منشا غایی همه موجـودات، كامیابی در جستجوی معنی زندگی، یافتن یـك مسـیر اخلاقـی كـه بـه هـدایت مـا در زنـدگی كمك كند و درك معنویات و ارزشها در زندگی شخصی و روابط بین فردی است. به نظرمی رسد كه هوش معنوی زمینه ساز انسان برای دست یابی به معنای زندگی است. معنای زندگی از سه جنبه ی هدفداری، ارزشمندی و كاركرد زندگی یكی از مهمترین پرسشهای بشرو به گفتـه برخی فیلسوفان مهمترین پرسش بشر است. در واقع نحوه درگیری انسـان بـا ایـن مسـاله مهـم و تلاشهایی كه برای پاسخ به آن انجام می دهد، تعیین كننده مسیراصلی زندگی و نیـز سرنوشـت سعادت آمیزیا فلاكت بار اوست. هوش معنوی را میتوان همان توانایی دانست كه به ماقدرتی مـیدهـد و رویاهـا و تـلاش و كوشش برای به دست آوردن آن رویاها را میدهد. این هوش زمینـه تمـام آن چیزهـایی اسـت كه ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها،عقایـد و ارزش هـا را در فعالیـت هـایی را كـه بـر عهده میگیریم در برمیگیرد. هوشی كه به واسطه آن سوال سـازی در ارتبـاط بـا مسـائل اساسـی و مهـم در زنـدگی مـان میپردازیم و به وسیله آن در زندگی خود تغییراتی را ایجاد میكنیم. با استفاده از هوش معنوی به حل مشكلات با توجه به جایگـاه، معنـا و ارزش آن مشـكلات میپردازیم. هوشی كه قادری متوسط آن به كارها و فعالیتهایمان معنـا و مفهـوم بخشـیده و بـا استفاده از آن برمعنای عملكردمان آگاه شویم و دریابیم كه كدامیك از اعمـال و رفتارهایمـان از اعتبار بیشتری برخوردارند و كدام مسیردر زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. یكی از نمادهایی كه معمـولا در توضـیح ایـن هـوش بـه كـار گرفتـه میشود، نماد گل نیلوفراست كه در آن با تلفیق سـنت و عقایـد موجـود در شـرق و غـرب و بـا استعانت از مسائل علمی،مدلی قابل لمس و زیبا برای هوش معنوی ارائه داد. در این مدل هر سطح از گلبرگها یكی ازسه تـوان پایـه ای در بشـر هسـتند . بیرونـی تـرین گلبرگها، نشانگر شش نوع «خود» است .همـان طـور كـه اشـاره شـد هـوش معنـوی یكـی از تواناییهای ذاتی و فطری در انسان است كه همانند سایر هوشها چنانچه مورد توجه قرار گیرد میتواند پرورش یافته و توسعه یابد.

كاربردهوش معنوی در محیط كار در روزگاری كه ما در آن زندگی میكنیم میبینـیم كـه بـه سـرعت روشـهای جدیـدی بـه وجود میآید و بسیاری از سازمانها به ضرورت و اغلب به طور پیوسته خودشان را جدید و بـه روز میكنند و در چنین محیطی قانون انعطاف پذیری و هوشمندی عمیق تر و جدیـد بـه مـدیر كمك میكند بهترمدیریت كند و رهبربهتررهبری نماید. خلیل جبران یكی از بهترین فلاسفه و شاعرقرن نوزدهم میگوید" كـار سـبب مـیشـود تـا عشق آشكار شود" از این جمله میتوانیم بفهمیم كه در آن زمان وی به دنبال زمـانی بـوده كـه معنویات با تجارت و كار در هم میآمیزد و هوشمندی معنوی، راه خودش رادر محـیط كـار و برنامه جدید پیدا میكند (وداده، 1386:18). باید بدانیم كه هوش معنوی چیزی است كه هر شخص به میزان متفاوت داراسـت امـا افـراد كمی میآموزند كه آن را توسعه دهند امروزه آموزش مدارس و دانشگاهها همه بر روی هوش عقلی یا IQ متمركز است اما نوع جدید از هوش، یعنی هـوش معنـوی مـیتوانـد تفـاوت شـیوه اداره كردن كارها و هدایت كردن دیگران در كار را بیان كند. یكـی از چالشـهای هـر مـدیر و رهبری فراهم كردن فرصتهایی برای افراد جهت مشاركت در كارهای خلاقانه است و ایـن كـه چطور آنها میتوانند كارشان را روشن معنی دار و هدفدار نمایند و امروزه این ویژگی درمحـل كار به ندرت یافت میشود در حالیكه بسیاری از افراد فكرمیكنند هیچ معنویتی در محیط كار وجود ندارد باید بگوییم در بسیاری از زمینههای كاری در زندگی هوش معنوی كاربرد دارد. به عقیده جورج (2006)، مهم ترین كاربردهای هوش معنوی در محیط كار عبارتاند از: 1. ایجاد آرامش خاطر، به گونه ای كه اثربخشی فرد را تحت تأثیرقرار میدهد؛ 2. ایجاد تفاهم بین افراد؛ 3. مدیریت كردن تغییرات واز میان برداشتن موانع راه. 4. ایجاد آرامش خاطرو چگونگی تأثیرآن براثربخشی فرد آگاهی از خود، شایستگی كلیدی هوش معنوی است، متاسفانه اغلب ما خرد را موجـوداتی فیزیكی و مادی میبینیم و معتقدیم كه زندگی تجربه ای مادی و فیزیكی است و آرامش خاطر ما وابسته به شرایط فیزیكی زندگی از جمله پول، دارایی و..... اسـت كـه همـه اینهـا بسـتگی بـه شغل ما دارد، بنابراین نبود اینها برای ما احسـاس نـاامنی ایجـاد مـیكنـد. شـغل، پـول و دارایـی چیزهایی هستند كه میآیند ومیروند وما كنترلاندكی به روی آنها داریم و یـا اصـلا كنترلـی نداریم. در این صورت این ناامنی، احسـاس تـرس و اسـترس ایجـاد مـیكنـد، بـه گونـهای كـه عملكرد و روابط ما را در كار ومحیط كار تحت تأثیرقرار میدهد. رشد هوش معنوی كه به معنای آگاهی عمیق تر از خود به عنوان موجودی غیرمادی است؛ در واقع منبعی از استعدادهای غیرعینی است كه قبلا كشف نشده است ( روجاز، 25 :2003 .) هنگامی كه هوشیاری فرد افزایش پیدا میكند و مورد استفاده قرار میگیرد، در او احسـاس امنیت به وجود میآید و بدین ترتیب عملكرد اودر محیط كار بهبود مییابد. 1. ایجاد درك متقابل و تفاهم یكی از بنیانهای اساسی برای ایجاد رابطه سالم، یكدلی است. ایجاد یكـدلی بـرای بسـیاری از مدیران سخت است، زیرا آنها را وادار میكند كـه فراتـراز كاركـدهای وظیفـه ای حركـت كنند و بدین ترتیب احساسات و عواطـف افـرادی را كـه مشـغول انجـام وظیفـه هسـتند، درك كنند. تنها در 10 تا 15 سال اخیر، ایجاد ارتباطات بخشی از كار مدیر تلقـی مـیشـود كـه اهمیـت فزاینده ای یافته است. امروزه بسیاری از افـراد، سـازمان خـود را تـرك نمـی كننـد، بلكـه مـدیران خـود را تـرك میكنند، بنابراین تمایل به حفظ نیروی كار یكی از دلایلی است كـه درك كاركنـان از سـوی مدیران را الزامی میسازد. توانایی شناخت، فهم و پاسخ به احساسات دیگران، نیازمند درك عاطفی و احساسـی قـوی است و این در حوزه هوش عاطفی قرار دارد. با این وجود، لایه دیگری در زیر آن وجود دارد؛ لایه ای كه علت وجودی احساسات است كه ریشه اصلی این شناخت علتها، در هوش معنوی قرار دارد. 2. مدیریت تغییرات واز میان برداشتن موانع راه برای اغلب افراد، تغییر رنج آور اسـت. نمـی تـوان تصـور كـرد زمـانی كـه افـراد در مـورد چالشهای محتمل و نا محتمل آینده صحبت میكنند، كاملا آرام باشند و بخندند. مقاومت در برابر تغییر با ایجاد رفتارهـایی از جملـه كنتـرل كـردن، شـكایت كـردن، انتقـاد كردن، كنار كشیدن، انكار كردن و خودداری كردن بروز میكند. احساسات نهفته در این رفتارها، ترس، آشفتگی و عصبانیت است. حتی زمانی كه فرد الـزام به تغییر را به لحاظ عقلانی درك میكند، احساس ترس ممكن اسـت وجـود داشـته باشـد، كـه دلیل این امر، راحت طلبی و وابستگی به راههای قبلی است. هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری همانند بهره هوشی و هوش هیجانی، هوش معنوی نیز در مدیریت و رهبـری بسـیار كـاربرد دارد. بایرمن و ویتی ادعا میكنند پارادایم مدیریتی جدیدی كه معنویت را در بـر مـیگیـرد در حال ظهور است. پارادایم جدید مدیریت حاصل تغییر در سطح هوشیاری كاركنان و مـدیرانی اسـت كـه در محیط كار خود در پی معنای بیشتری هستند. افرادی كه دیدگاهی معنوی دارند، نسبت به تغییـر پذیراتر هستند، در زندگی خود احساس هدفمندی و معنا دارنـد، اهمیـت اتصـال بـه یـك كـل بزرگ تر را میفهمند، و ادراك و بیانی فردی از معنویت خود دارند. این افراد از ذهنیت وفـور برخوردارند، یعنی باور دارند كه منابع كافی برای همه وجود دارد و نیازی به رقابت نیسـت. در نتیجه این افراد راحت تر بـه یكـدیگر اعتمـاد مـیكننـد، اطلاعـات و كارشـان را بـه مشـاركت میگذارند و با همكاران و اعضای گروه خود هماهنگ میشوند تا به اهداف متقابل دست پیدا كنند. در سطح سازمانی نیز، افراد در سلسله مراتب سازمانهایی كه گرایش معنـوی دارنـد، بـرای توانمند سازی یكدیگر تلاش میكنند. افرادی كه در این پارادایم معنویت زندگی میكننـد در تصمیم گیریها بیشتر به بصـیرت و عواطـف توجـه مـیكننـد و در بـرد-بـرد بهـره مـیجوینـد (بایبرمن و ویتی، 138 - 130 : 1977).


نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 06:26 ب.ظ
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی (سال:1394) تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۰ صفحه نویسندگان: مینا ایمانی - دانشجوی كارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران بهناز مهاجران - استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران خلاصه مقاله: دانشجویان دانشگاه در هر جامعه از مهمترین عوامل معنوی و انسانی آن جامعه بوده و آینده سازان کشور محسوب می شوند.تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با سرزندگی دانشجویان و بررسی تأثیر مشخصات فردیدانشجویان بر روی این متغیرها می باشد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویاندانشگاه سراسری ارومیه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند که حجم نمونه با جدول مورگان ۳۷۷ نفر و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسطاستاد راهنما و پایایی آنها با آلفای کرونباخ به مقدار ۰/۸۲ تایید شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با سرزندگی دانشجویان؛ بین سرمایه روانشناختی با هوش معنوی و بین سرمایه روانشناختی با سرزندگی و بین هوشمعنوی با سرزندگی در سطح آماری ۱ درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بینسرمایه روانشناختی با سن و میزان تحصیلات ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین سرمایه روانشناختی با جنسیت ووضعیت تأهل هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین هوش معنوی با سن و جنسیت، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل هیچگونه رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد و بین سرزندگی با سن، جنسیت و وضعیت تأهل رابطه ی مثبت و معنی داریوجود دارد اما بین سرزندگی با میزان تحصیلات هیچ گونه ارتباط معنی داری وجود ندارد. کلمات کلیدی: سرمایه روانشناختی، هوش معنوی، سرزندگی، مشخصات فردی، دانشجویان دانشگاه ارومیه

برچسب ها: محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی (سال:1394) تعداد صفحات اصل مقاله: ۱۰ صفحه نویسندگان: مینا ایمانی - دانشجوی كارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران بهناز مهاجران - استادیار، ایران خلاصه مقاله: دانشجویان دانشگاه در هر جامعه از مهمترین عوامل معنوی و انسانی آن جامعه بوده و آینده سازان کشور محسوب می شوند.تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با سرزندگی دانشجویان و بررسی تأثیر مشخصات فردیدانشجویان بر روی این متغیرها می باشد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویاندانشگاه سراسری ارومیه در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند که حجم نمونه با جدول مورگان ۳۷۷ نفر و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسطاستاد راهنما و پایایی آنها با آلفای کرونباخ به مقدار ۰/۸۲ تایید شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با سرزندگی دانشجویان؛ بین سرمایه روانشناختی با هوش معنوی و بین سرمایه روانشناختی با سرزندگی و بین هوشمعنوی با سرزندگی در سطح آماری ۱ درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بینسرمایه روانشناختی با سن و میزان تحصیلات ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد اما بین سرمایه روانشناختی با جنسیت ووضعیت تأهل هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین هوش معنوی با سن و جنسیت، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل هیچگونه رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد و بین سرزندگی با سن،
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 02:12 ب.ظ

د( جهت شناسائی اندازه و بافتی که توسط زبان زبان به راحتی منتقل میشود، اندازهها و بافت- های مختلف لقمه به بیمار ارائه میشود. 3( حرکت فک تحتانی. در بیمار با حرکت فک تحتانی کاهش یافته از یک دستگاه مثل 7 therabite جهت افزایش باز شدن دهان استفاده میشود. 0( تمرینات مقاومتی به فک تحتانی از قبیل پائین آوردن یا بستن فک تحتانی در برابر فشاری که درمانگر به چانه وارد میکند. 19(تمرینات مکشی تماس زبان کام را افزایش داده و به بیمار در مدیریت بزاق کمک میکنند. مکش ممکن است از طریق فشردن نوک زبان به ستیغ لثوی در حالیکه لبها و دندانها اندکی از هم فاصله دارند، یا از طریق بستن دندانها با استفاده از کشیدن مکشی زبان به ناحیه میانی کام 76 صورت گیرد. بیمار باید سعی کند جهت افزایش فیدبک حسی، این کار را با صداهای بیشتری تمرین کند. جدول 8-6. تکنیکهای انسداد تارهای صوتی و بالابردن حنجره 1( تمرین سرفه کردن 6( افزایش بلندی صدا 8( شروع صداسازی با تماس سخت چاکنائی 4( تولید آواسازی ممتد. تلاش جهت افزایش دیرش درحالیکه کیفیت صوتی ثابت باقی بماند. 5( آواسازی ممتد در زیروبمی مختلف. این کار به انسداد قدام تارهای صوتی و نیز بالارفتن حنجره کمک میکند. 6( یک برنامه عالی از تمرینات حنجرهای توسط رمینگ و همکارانش ایجاد شده است. این برنامه، درمان صوتی لی سیلورمن151 نامیده میشود. اگرچه این برنامه ابتدائا برای افزایش کفایت صوتی به وجود آمده است، برای افرادی که جهت کاهش خطر آسپیراسیون به افزایش انسداد تارهای صوتی نیاز دارند نیز مناسب است. جدول 4-6. تمریناتی برای آسیبهای خاص آسیب هدف تکلیف ممکن است شامل موارد زیر باشد 151 Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) 77 کاهش کنترل،چالاکی، چرخش، کشش یا خم شدن گردن دامنه،کنترل و چالاکی مورد نیاز برای تمرینات موردنظر گرفتن مشاوره از فیزیوتراپی. بسته به نیاز، تکالیف ممکن است بر رشد چالاکی حرکات و نیز کنترل و ROM تمرکز نماید. تریسموس- ناتوانی فک جهت باز شدن به دلیل آسیب به عصب سهقلو یا بیکفایتی عضلانی باز شدن کافی برای 1(مسیر تغذیهای )قاشق، فنجان یا گاز گرفتن(، 6( قرار داد دندانهای مصنوعی یا پروتز کامی و 8( بهداشت دهانی حفظ راستای فک تحتانی-فوقانی و همزمان افزایش دامنهی فعال و غیرفعال بازشدگی فک تحتانی. حرکات را باید به آرامی انجام داد. حداکثر کشیدگی را باید بیش از 15 ثانیه حفظ کرد. Therabite یک دستگاه پیچیدهتر است که به طور به خصوصی برای تریسموس علامتدار یا زمانیکه حفظ راستای فک تحتانی-فوقانی مشکل است به کار میرود. ضعف یا فقدان حمایت/کنترل فک تحتانی تقارب متقارن فک تحتانی-فوقانی به پاسچر، تغذیهی دهانی/هیدراسیون و گفتار کمک میکند. 1( ایجاد راستای مطلوب به صورت فعال یا غیر فعال و ارائهی تمرینات درجهبندی شده جهت افزایش تحمل. 6( افزایش قدرت و کنترل با استفاده از مقاوت درجهبندی شده و نیز گاز گرفتن 8( تمرینات جویدنی جهت افزایش قدرت عضلات مسئول انسداد و باز شدن فک تحتانی ضعف یا فقدان تون باکال افزایش تون باکال سفت کردن ایزومتریک ناحیه باکال یا فشردن اشیاء نرم بین گونه و دندان/لثه یا از شیار باکال تا فضای مولار 78 کاهش بازشدگی لبی بازشدگی کافی لب جهت خوردن. شکل- دهی کافی برای گفتار کشش غیر فعال و تمرینات مربوط به افزایش قدرت و دامنه حرکت پیوندگاه جانبی. حفظ راستای فک تحتانی در سرتاسر تمرین بیکفایتی جزئی یا کلی لب پیوستگی دهانی برای مدیریت بزاق، خوردن/نوشیدن و گفتار ایجاد چالاکی برای دامنهی موردنظر با استفاده از تمرینات درجهبندی شده برای گفتار و صحت. حفظ راستای فک تحتانی در سرتاسر تمرین ضعف یکطرفهی جزئی یا کامل زبان یا فقدان بافت کناری زبان کنترل گیرافتادگی- آزادشدن خلفی لقمه جهت محافظت از مسیر هوائی. کنترل لقمه و جریان ها )به حداقل رساندن نشت جانبی( به حداکثر رساندن تقارن زبان در حالت استراحت و نیز دامنهی متنوعی از وضعیتهای غیرگفتاری و گفتاری. تکالیف فشرده کردن و دستورزی زبان ممکن است مناسب باشد. پروتز کامی ممکن است درمان را تسهیل کند. ضعف دوطرفهی زبان انتقال دهانی با حداقل فقدان دهانی. حداکثر هماهنگی با شروع وضعیتهای شروع بلع به ترتیب شبیه مورد بالا فقدان زبان رشد راهکارهای جبرانی حرکت فک تحتانی، لب و سر/گردن رشد ROM و چالاکی حرکات مورد نیاز برای جبرانهائی که از نیروی جاذبه استفاه میکنند. در نظر گرفتن پروتزهای شکلدهندهی فک تحانی یا فوقانی 79 ضعف جزئی یا کامل یا فقدان بافت کام انسداد کافی کامی حلقی در صورتی که بافت به اندازه کافی وجود داشته باشد. بستن مناسب در صورتی که بافت به اندازه کافی وجود نداشته باشد. فوت کردن ممتد در برابر فشار ممکن است انسداد را قویتر کند. فیدبک اندوسکوپیک ممکن است در صورت وجود objurgation نیز کمک کننده باشد. Objurgation ممکن است به جبران انسداد از ناحیه دیوارههای جانبی و خلفی حلق کمک نماید. شکست یکطرفه، دوطرفه یا ناحیهای انقباض حلقی افزایش میزان فشردگی لقمه حداکثر میزان به عقب رفتن زبان، بالارفتن حنجره و انسداد فوقچاکنائی انسداد چاکنائی ناکافی بهبود انسداد چاکنائی تلاش برای ایجاد شرایطی که منجر به بهبود نزدیک شدن تارهای صوتی حقیقی میشوند، با استفاده از راهکارهای زیروبمی، موقعیتی، فشردگی و حمایت تنفسی و نیز اجتناب از درگیری تارهای صوتی کاذب. انسداد فوقچاکنائی ناکافی بهبود انسداد فوق- چاکنائی عادتی کردن انسداد و بالابردن حنجرهای اولیه و پرتلاش برای بلع. مانور مندلسون نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. بازشدگی ناکافی PRS برای بلع حداکثر بازشدگی PES به حداکثر رساندن میزان و زمانبندی بالارفتن هایوئید/حنجره و تاثیرات فشردگی حلقی لقمه 81 جدول5-6. مطالعات مربوط به روشهای غیرتهاجمی درمان بلع مطالعه N طرح مطالعه موقعیت درمانی متوسط سن بیماری- )های( اولیه درمان طول درمان گروهر 1039 68 156RCT موقعیت خانگی 9113 CVA به همراه تاریخچه آسپیراسیون رژیم غذایی پوره، رژیم غذایی تغییریافته از نظر مکانیکی 6 ماه کاسپریسین و همکاران 1030 43 18 8 Retro CT158 بیمارستان NR مختلف درمان بلع NR154 مارتنز و همکاران 1009 16 HPCS155 موقعیت حاد بیمارستان 4018 4611 آسیب مغزی، تومور، CVA مختلف )رژیم غذائی، تمرین، مشاوره( بدون NR 152 Randomized controlled trials 153 Controlled trials 154 Not reported 155 Hospital prospective case series 156 Historical prospective case series 81 درمان خاص دیسفاژی دیپیپو و همکاران 1004 83 83 83 RCT موقعیت توانبخشی 96 9415 98 CVA تکنیک- های رژیم غذایی و بلع، تکنیک- های رژیم غذایی و بلع با تجویز درمانگر، ؟؟؟؟ 1 سال جدول 6-6. دستورالعملهای برای پروتوکل تمرینات شاکر لطفا این تمرینات را روزی 8 مرتبه و به مدت ---- هفته انجام دهید. 1( روی کف زمین یا تختخواب به صورت صاف به پشت دراز بکشید. 6( سر را از کف زمین جدا کرده و به مدت یک دقیقه به پاهای خود نگاه کنید. سر را به حالت اول بازگردانده و به مدت یک دقیقه استراحت کنید و این مرحله را دوبار دیگر نیز تکرار کنید.* 82 8( سر خود را 89 مرتبه بالا آورده و به انگشتان پای خود نگاه کنید. سر را در حالت بالاآورده به صورت ممتد نگه ندارید.* *هنگام انجام دادن این تمرینات، شانههای خود را هرگز بالا نیاورید. جدول 9-6. مانورهای بلع و مشکلاتی که این مانورها برای آنها طراحی شدهاند. مانورهای بلع مشکلی که مانور برای آن طراحی شده است منطق بلع فوقچاکنائی کاهش یا تاخیر در انسداد تارهای صوتی تاخیر در بلع حلقی نگه داشتن ارادی تنفس معمولا تارهای صوتی را قبل و در حین بلع میبندد. بستن تارهایصوتی قبل و در حین تاخیر بلع فوق-فوق- چاکنائی کاهش انسداد ورودی مسیر هوائی تنفس پرتلاش آریتنوئیدهای به جلو چرخیده را ثابت نگه می- دارد، و ورودی راه هوائی را قبل و در حین بلع میبندد. بلع پرتلاش کاهش حرکت خلفی قاعدهی زبان تلاش، حرکت خلفی قاعدهی زبان را افزایش میدهد. مانور مندلسون کاهش حرکت حنجرهای حرکت حنجره اسفنکتر فوقانی مری را باز میکند؛ افزایش میزان بالارفتن حنجره، میزان بازشدگی 83 بلع ناهماهنگ اسفنکتر فوقانی مری را افزایش میدهد. هنجارکردن زمانبندی وقایع بلع حلقی جدول 3-6. تکنیکهای پاسچرال جهت کاهش یا حذف آسپیراسیون یا باقیماندههای غذائی اختلال مشاهده شده در فلوئوروسکوپی پاسچر به کار رفته منطق انتقال دهانی ناکافی )کاهش نیروی محرکهی خلفی لقمه توسط زبان( به عقب بردن سر استفاده از نیروی جاذبه جهت تمییز کردن حفرهی دهان تاخیر در شروع بلع حلقی) لقمه از موازات راموس فک تحتانی گذشته اما بلع حلقی شروع نمی- شود( پائین آوردن چانه افزایش وسعت ولکولا جهت جلوگیری از ورود لقمه به مسیر هوائی؛ باریک کردن ورودی راه هوائی، کاهش خطر آسپیراسیون کاهش تحرک خلفی قاعدهی زبان )باقیماندههای غذائی در ولکولا( پائین آوردن چانه کشیدن قاعدهی زبان به سمت خلف به طرف دیوارهی حلق 84 فلج یکطرفهی تارهای صوتی یا برداشتن تارهای صوتی از طریق جراحی )آسپیراسیون در طی بلع( چرخش سر به سمت آسیبدیده اعمال فشار خارجی روی غضروف تیروئید، تقارب تارهای صوتی را بهبود بخشیده و لقمه را به سمت قویتر هدایت میکند. کاهش انسداد ورودی حنجره و تارهای صوتی )آسپیراسیون در طی بلع( پائین آوردن چانه؛ چرخش سر به سمت آسیبدیده قرار دادن اپیگلوت در یک موقعیت محافظتیتر؛ باریکتر کردن ورودی حنجره؛ بهبود انسداد تارهای صوتی از طریق اعمال فشار خارجی کاهش انقباض حلق )پخش باقیماندههای غذائی در سرتاسر حلق( خم کردن سر به یک طرف حذف تاثیر جاذبه بر باقیمانده- های غذا در حلق ضعف یکطرفهی حلق )باقیماندههای غذا در یک سمت حلق( چرخش سر به سمت آسیبدیده حذف قسمت آسیب دیدهی حلق از مسیر عبور لقمه ضعف یکطرفهی دهان و حلق در یک سمت )باقیماندههای غذایی در دهان و حلق در یک سمت( چرخش سر به سمت قویتر هدایت لقمه به سمت قویتر به کمک جاذبه بدعملکردی کریکوفارنژیال )باقیماندههای غذایی در سینوس پریفورم( چرخش سر دور کردن غضروف کریکوئید از دیواره خلفی حلق، کاهش فشار 85 استراحت در اسفنکتر کریکوفارنژیال جدول 0-6. روشهای غیرجراحی برای کنترل آسپیراسیون 1( تمرینات حرکتی دهان: چسبندگی لبها عقب و بالابردن زبان افزایش قدرت زبان 6( مانورهای موقعیتی سر پائین آوردن چانه بالابردن سر چرخش سر به سمت آسیب در موارد ضعف حلقی یا تارهای صوتی 8( تکنیکهای وضعیتی جبرانی نشستن به صورت قائم خوابیدن به بغل 4( بازآموزی بلع بلع فوقچاکنائی بلع فوق-فوق چاکنائی مانور مندلسون بلع چندگانه پاک کردن مکرر گلو 86 5( اصلاح رژیم غذائی تغییر اندازه لقمه تغییر در قوام لقمه تغییر در دما و مزه 6( رژیم غذائی غیردهانی )NPO( جدول 19-6. اهداف اصلی توانبخشی از طریق پروتز متعاقب برداشتن کامل زبان 1( جهت کاهش اندازه حفره دهان، که این کار میتواند میزان تجمع بزاق را کاهش داده و تشدید را بهبود بخشد. 6( جهت بهبود تماس سطحی با ساختارهای اطراف در طی گفتار و بلع 8( جهت محافظت از مخاط پایهی آسیبپذیر 4( جهت هدایت لقمه غذائی به درون حلق دهانی 5( جهت بهبود ظاهر فرد و تطابقهای روانیاجتماعی جدول 11-6. درمان جهت بهبود بلع متعاقب برداشتن جزئی زبان 1( چرخش سر به سمت خلف در صورتی که حرکت قدامی-خلفی زبان آسیب دیده باشد. این کار سرعت انتقال دهانی را افزایش میدهد. 6( چرخش سر به سمتی که کمتر آسیب دیده جهت کنترل حرکت لقمه 8( تحریک دمائی )به مورد زیر نگاه کنید( ممکن است از طریق افزایش حس نزدیک به پیلارهای قدامی حلق، به فعال شدن بلع حلقی کمک کند. 87 4( تمرینات تماس زبان به کام به همراه اهداف جایگذاری خاص ممکن است حرکت خلفی زبان را تقویت کرده یا دامنه حرکت خلفی زبان را افزایش دهد. 5( تمرینات جویدن که به دستورزی یک گاز مرطوب میپردازد یا جویدن آدامس جهت تمرین دستورزی لقمه 6( تمرین صداهای گفتاری از قبیل /د، ت، گ و ک/ جهت بهبود دامنهیحرکت ساختارهای باقیمانده جدول 16-6. کنترااندیکاسیونهای استفاده از valve speaking 1( بیماران ناهوشیار/بیهوش 6( مشکلات شدید رفتاری 8( بیثباتی شدید پزشکی، خصوصا شکست ریوی 4( تنگی یا ادم شدید نای 5( هرگونه انسداد مسیر هوائی در بالای لوله به طوری که مانع بازدم از طریق چاکنای شود. 6( ترشحات زیاد و غلیظ که بعد از جایگذاری valve نیز باقی بماند. 9( در صورتی که حباب مربوط به لوله تراکئوتومی با فوم پر شده باشد )Bivona( 3( برداشتن کامل حنجره یا جدا کردن حنجره و نای 0( مسیر ناکافی برای عبور هوا در اطراف لوله، خواه با down cuff یا با یک لوله بدون حباب 19(ناتوانی در حفظ تهویه کافی از طریق حباب تخلیه شده در بیماران وابسته به دستگاه تهویه 11(بیماران مبتلا به اختلالات شناختی 16(در صورتی که valve قبلا جاگذاری شده باشد، در صورت تغییر رنگ پوست آن را خارج کنید. 18(اگر بیمار ناآرامی بیش از حد، صدای حین دم، خرخر، بیقراری سر یا سایر علائم اضطراب داشت، valve را خارج کنید. 88 فصل هفتم )جدول ها( جدول 1-9. به وسط راندن تارهای صوتی تزریق Gelfoam تفلون بافتهای مشتق از خود چربی فاسیا کلاژن جراحی چهارچوب حنجره Medicalization laryngoplasty Silastic Gore-tex Hydroxyapatite غضروف نزدیک کردن/تغییر موقعیت آریتنوئیدها جدول 6-9. عوارض تزریق تارهای صوتی 1( تزریق بیش از حد: انسداد ناصحیح تارهای صوتی) تماس قدامی زودهنگام(؛ انسداد راه هوائی 89 6( تزریق در جای ناصحیح: انسداد سگمنتال نادرست چاکنای 8( تزریق کمتر از حد: فقدان انسداد تارهای صوتی جدول 8-9. تزریق تفلون به درون تارهای صوتی مشکلات و عوارض مشکل در انجام جراحی )برای مثال؛ نخاع گردنی، دامنه حرکت را محدود میکند( غیرقابل برگشت از نظر تکنیکی چالش برانگیز است کیفیت بیثبات صوت متعاقب جراحی نمیتوان شکاف خلفی چاکنای را بست جابجا شدن تفلون ایجاد گرانولوما در اثر تفلون مزایا نیاز به جراحی باز نیست میتوان در یک موقعیت اداری نیز انجام داد )در موارد خاص( جدول 4-9. laryngoplasty medicalization Silastic اندیکاسیونها بیکفایتی چاکنای ثانویه به فلج یک طرفهی تارهای صوتی قربانی شدن یا آسیب به عصب جمجمهای 19 در طی جراحی قاعدهی حنجره 91 انسداد ناکامل چاکنای ثانویه به ضعف یا آتروفی تارهای صوتی نقائص تروماتیک خاص یا نقائص متعاقب جراحی کنترااندیکاسیونها نسبی فیبروز ناشی از پرتودهی به حنجره فقدان چهارچوب خارجی )برای مثال؛ برداشتن عمودی نیمی از حنجره( قبل از تزریق تفلون قطعی آسیب به نزدیک شدن تارهای صوتی در سمت مقابل )بای مثال؛ درگیری مسیر هوائی( جدول 5-9. مزایای laryngoplasty medicalization مزایا به خوبی تحت بیهوشی موضعی تحمل میشود قابل برگشت و تطابق تولید مجدد نتایج صوتی )با موج مخاطی تداخل نمیکند( میتوان آن را همزمان با نزدیک کردن آریتنوئیدها انجام داد )بستن شکاف خلفی( ایمپلنت جابجا نشده، تغییر شکل نمیدهد و واکنشی نیز نسبت به جسم خارجی ایجاد نمیکند معایب منحنی یادگیری 91 در صورت تحریک مخاط ونتریکولار، ممکن است خارج شود نیاز به رویکرد باز از طریق گردن دارد تاثیر بلند مدت ناشناخته جدول 6-9. laryngoplasty medicalization: عوارض و محدودیتها به وسط رانی اندک ثانویه به ادم تارهای صوتی در حین جراحی آلودگی ایمپلنت در نتیجهی وارد کردنبه بطن حنجره هماتومای درونی تارهای صوتی صدای حین دم گذرا ناشی از ادم پس از جراحی به وسط رانی بیش از حد یک سوم قدامی تارهای صوتی حقیقی منجر به صدای پرتقلا میشود شکاف خلفی چاکنای جهت بسته شدن نیازمند نزدیک شدن زیاد آریتنوئیدها است بهبودی متوسط به وسط رانی دوطرفه در حنجره سالمندان جدول 9-9. میوتومی کریکوفارنژیال اندیکاسیونها دیسفاژی ثانویه به: اختلالات سیستم عصبی مرکزی اختلالات سیستم عصبی محیطی: آسیب به عصب واگ )فلج حنجره/حلق( نروپاتی دیابتیک/محیطی بیماری عضلانی: 92 دیستروفی انسدادی حلق دیستروفی میوتونیک steinert پلیمیوزیت میاستنی گراویس هایپرتیروئیدی/هایپوتیروئیدی پس از جراحی برداشتن کاملحنجره برش حفره دهان/دهانی حلقی حبابی شدگی زینکر آکالازی کریکوفارنژیال کنترااندیکاسیونها ضعف شدید عضلات حلق )ناتوانی در به جلو راندن لقمه( GERD شدید و کنترل نشده واریس حلق برش دوطرفهی خلف گردن سندروم outlet thoracic جدول 3-9. میوتومی کریکوفارنژیال: معایب و عوارض عوامل مرتبط با بیمار/انتخاب ضعیف بیمار GERD شدید و کنترل نشده که منجر به آسپیراسیون و پنومونی پس از جراحی شود 93 ضعف زیاد عضله حلق به همراه ناتوانی در به جلوراندن لقمه خطاهای جراحی آسیب به عصب راجعه حنجره برداشتن تصادفی حلق سوراخ pharyngocutanous جدول 0-9. رویکردهای جراحی مورد استفاده برای جدا کردن مری از نای رویکرد کنترل آسپیراسیون حفظ گفتار قابلیت برگشت پذیری تراکئوستومی Stent حنجرهای جداسازی حنجره از نای برداشتن کامل حنجره - -/+ + + -/+ - * - * +- *گفتار غیر حنجرهای )گفتار نایی مروی یا گفتار مروی( امکان پذیر است. جدول 19-9. عوامل تاثیرگذار بر تجویز تراکئوتومی در بیماران مزمن وابسته به دستگاه تهویه 1( نیاز به تهویه مکانیکی طولانی مدت 94 6( تشخیص اولیه 8( اختلالات همراه 4( لوله بینی در برابر دهانی 5( راحتی بیمار 6( سهولت مکش از درون نای 9( دیرش قابل پیشبینی استفاده از دستگاه تهویه 3( تاثیر بر کاهش space dead 0( حرکت بیمار 19(عوارض مربوط به لوله درون نائی 11(پیشبینی خطر مربوط به عوارض حنجرهای جدول 11-9. مزایای استفاده از valve بازدمی 1( بیمار میتواند به صورت کلامی ارتباط برقرار کند 6( جریان هوا منجر به ایجاد سرنخ در طی تمرینات بلع و یادگیری مانورها میشود 8( تمرینات نزدیک کننده تارهای صوتی حقیقی را میتوان به حداکثر رساند که دلیل آن شکل- گیری فشار هوای زیر چاکنای است 4( بهبود فشار جهت کمک به به جلو راندن لقمه جدول 16-9. کنترااندیکاسیونهای استفاده از valve speaking 1( بیمار ناهوشیار/بیهوش 95 6( مشکلات رفتاری 8( بیثباتی پزشکی، خصوصا شکست ریوی 4( تنگی نای 5( هرگونه انسداد مسیر هوائی در بالای لوله به طوری که مانع بازدم از طریق چاکنای شود. 6( ترشحات زیاد و غلیظ که بعد از جایگذاری valve نیز باقی بماند. 9( در صورتی که حباب مربوط به لوله تراکئوتومی با فوم پر شده باشد 3( برداشتن کامل حنجره یا جدا کردن حنجره و نای 0( مسیر ناکافی برای عبور هوا در اطراف لوله، خواه با down cuff یا با یک لوله بدون حباب 19(ناتوانی در حفظ تهویه کافی از طریق حباب تخلیه شده در بیماران وابسته به دستگاه تهویه 11(بیماران مبتلا به اختلالات شناختی جدول 18-9. علائم و نشانههای مشکل در تحمل valve 1( افزایش سرعت تنفس در طول زمان با یا بدون سوزش بینی یا bobbing head 6( افزایش تحریکپذیری و/یا بیقراری یا ترس و اضطراب 8( کاهش حرکت قفسه سینه 4( تغییر رنگ پوست از قبیل زردرنگی، سیانوز، لکه دار شدن 96 فصل هشتم )جدول ها( جدول 1-3. ارزیابی جامع به همراه ارزیابی تغذیهای توسط یک متخصص تغذیه تاریخچهگیری پزشکی تشخیص اولیه اختلالات پزشکی همراه تاریخچهگیری معدهای-رودهای وضعیت عصبشناختی مرور نتایج بدستآمده از مطالعات بلع طرحریزی رویکردهای درمانی وضعیت شناختی فعلی تاریخچهی پنومونی مرور داروهای مصرفی ارزیابی فیزیکی وزن فعلی و تغییر وزن اخیر وضعیت دندانها دستبرتری و تغییر اخیر در دستبرتری وضعیت زندگی مهارتهای هماهنگی ادم مهارتهای تغذیه تاریخچهگیری تغذیهای تاریخچهی رژیم غذائی تحمل در برابر غذاها محدودیتهای پزشکی نسبت به نوع مواد غذائی تاریخچهی بیاشتهائی تغییرات اخیر در رژیم غذائی استفاده از مکملهای تغذیهای مکملهای ویتامین مصرف الکل دادههای اخیر بیوشیمی آلبومین، ترنسفرین، پرآلبومین گلوکز 97 الکترولیتها BUN/کراتین هموگلوبین/هموکریت جدول 6-3. پروفایل میزان shear-viscosity و سنجشهای تراکمی مایعات مختلف مایع نیوتونی یا غیرنیوتونی تراکم )m/kg( دامنهی viscosity مایع 1: مایع قلبی رقیق نیوتونی 039 ثبات Cp=2cp مایع 6: مایع قلبی غلیظ غیرنیوتونی 1999 دامنهی cp cp 300-100000 از 100 l/sات 1 "shear thinning" مایع 8: باریوم استاندارد )نکتار( غیرنیوتونی 6399 دامنهی cp cp 200-4000 از 1 تا l/s199 "shear thinning+plateau" مایع 4: باریوم رقیق نیوتونی 6899 ثبات Cp=26cp "poor resolution at low rates" مایع 5: باریوم غلیظ غیرنیوتونی 6599 دامنهی cp 98 cp 900-30000 از 1 تا 199 s/l "shear thinning" جدول 8-3. موادمعمول مورد استفاده جهت تغییر viscosity غذاها و مایعات مواد رقیق کننده/مواد ترکیب کننده شیر شیره گوشت آب میوه شربت گوجه فرنگی مواد غلیظ کننده نشاسته ذرت غلات مورد استفاده برای کودکان )یا سایر مواد دهیدراته کننده مورد استفاده برای کودکان( تکههای کوچک خمیر سیبزمینی فرنی فوری ژلاتین unflavored جدول 4-3. خصوصیات بافتهای غذائی بر طبق نظر بورن و 3 بافت معمولی که یک نقش مهم در رژیم غذائی دیسفاژی بازی میکنند )بر طبق انجمن رژیم غذائی آمریکا( خصوصیات بافتهای غذائی 1( گروهی از ویژگیهای فیزیکی که از ساختارهای غذاها به دست آمده است. 99 6( این موارد گروهی از ویژگیها هستند نه یک ویژگی مجزا 8( این ویژگیها به وسیله لمس کردن و معمولا در دهان تشخیص داده میشوند؛ اما ممکن است دستها نیز به این کار کمک کنند. 4( این ویژگیها مربوط به حس شیمیائی یا بو نیستند. 5( این موارد را میتوان به صورت عینی و به وسیله جرم، فاصله و زمان تشخیص داد. هشت بافتی که یک نقش معنادار در رژیم غذائی دیسفاژی و درمان آن دارند 1( Adhesiveness: کار مورد نیاز برای غلبه بر نیروی کششی بین سطح یک غذا و سطح دیگری که غذا با آن تماس دارد )برای مثال: کار مورد نیاز برای جداکردن کره بادام زمینی از میز( 6( Cohesiveness: درجهای که در آن ماده غذائی تغییر شکل میدهد. )برای مثال: زمانیکه یک لقمه مرطوب کلوچه بین زبان و کام فشرده میشود( 8( Firmness: نیروی مورد نیاز برای فشردن یک غذای نیمه جامد )برای مثال: فشردن پوره بین زبان و کام( 4( (biteability) Fracturability: نیروئی که منجر به شکستن یک غذای جامد میشود )برای مثال گاز گرفتن یک بادام زمینی ترد با دندانهای نیش( 5( Hardness: نیروی مورد نیاز برای فشردن یک غذای جامد جهت رسیدن به یک تغییر شکل خاص )برای مثال جویدن یک هاتداگ درست قبل از بریدن آن( 6( Springiness: درجه یا میزانی که یک ماده بعد از فشرده شدن به شکل اولیه خود باز میگردد )برای مثال شیرینی خمیرمانند( 9( Viscosity: میزان جریان به ازای هر واحد فشار )برای مثال جریانی که در آن شیر یا نکتار از طریق نی به جریان در میآیند( 3( stress Yield: کمترین مقدار فشاری که باید قبل از به جریان در آمدن یک غذا به آن اعمال شود. )برای مثال نیروی مورد نیاز برای به جریان در آوردن سس کچاب از بطری( 111 جدول 5-3. طیف viscosity و بافت مایعات رقیق مایعات غلیظ پوره لغزان پوره غذاهای نیازمند جویدن) به ترتیب صعودی سختی( ل اث م )فرض بر این است که در دمای بدن قرار دارند( شربت سیب، شربت قره قاط، شیر )بدون چربی، با چربی متوسط و پرچرب(، میوه، یخ، لیموناد، ژله، مایعات عسلی )فرض بر این است که در دمای بدن قرار دارند( شربت گوجه فرنگی، نکتار، شربت سیب غلیظ- تر، صبحانه ثابت، بیشتر از cc/cal 115مکمل- های تجاری )فرض بر این است که در دمای بدن قرار دارند( فرنی، شیرینی فرنی مانند، میوه پوره مانند، سبزیجات پوره مانند )به جز نشاسته( خمیر سیب- زمینی، املت پوره مانند، گوشت پوره مانند گوشت چرخ کرده، املت معمولی، میوههای کنسرو شده، هویج پخته شدهی نرم، چغندر، نان گوشت ریز ریز شده، ساندویچ )ماهی، تخم مرغ، bologna رژیم غذائی نامحدود 111 اهیگ ژی و به راحتی تغییر شکل میدهند، به راحتی در پاسخ به جاذبه و فشردن حرکت میکنند اندکی مشکلتر از مایعات رقیق تغییر شکل میدهند، کمتر از مایعات رقیق در پاسخ به جاذبه و فشردن حرکت می- کنند مشکلتر تغییر شکل می- دهند، بنابراین میتوانند منجر به انسداد مجرای باریک شوند. در پاسخ به جاذبه و فشردن میچرخند. مشکلتر تغییر شکل می- دهند، بنابراین میتوانند منجر به انسداد مجرای باریک شوند. بیشتر در پاسخ به فشردن حرکت میکنند. به موازات اینکه لقمه، viscous تر میشو، کمتر تغییرشکل میدهد، کمتر در پاسخ به جاذبه حرکت میکند، بیشتر به توانش دندانها و زبان برای جویدن، توانش حسی و قضاوت در مورد ویژگیهای لقمه، بزاق کافی و مخاط سالم وابسته است. جدول 6-3. ارتباط بین بافتهای سخت و شدت بلع 112 NPO پوره تغییر یافته از نظر مکانیکی پیشرفته معمول سطح آسیب عملکردی آسیب شدید: تمام مواد غذائی به وسیله روش تغذیهای جایگزین )NPO(؛ تمرین جذب دهانی فقط توس آسیب- شناس گفتار و زبان آسیب متوسط تا شدید: روشهای جایگزین تغذیهای اولین منبع ارائه مواد غذائی است، موفقیت محدود و بیثبات با جذب دهانی. نیازمند نظارت ثابت؛ به وجود دستیار برای تغذیه نیاز است اما آسیبشناس گفتار و زبان موارد یا تکنیکهای جدید را ارائه میکند. آسیب ملایم تا متوسط: خیلی کم به بلع رژیم تجویز شده وابسته است اما ممکن است با مایعات رقیق و جامدات مشکل داشته باشد؛ نیازمند نظارت است. آسیب ملایم: جذب رژیم غذائی معمول با برخی محدودیتهای غذائی؛ ممکن است جهت دستیابی به بلع موفقیتآمیز به تکنیکها یا رویکردهای خاص نیاز باشد. به نظارت بسته نیاز ندارد. آسیب حداقلی: جویدن موثر و بلع تمام غلظتهای غذائی به همراه برخی موارد گاه- گاهی سرفه کردن و/یا نیازمند زمان بیشتر برای جذب کافی. نرمال: جویدن موثر و کافی و بلع تمام غلظت- های غذائی 113 درجهبندی شدت دیسفاژی: بیماری پارکینسون دیسفاژی شدید: آسپیراسیون در بیشتر از 19% تمام غلظتهای غذائی. هیچ چیز به وسیله دهان توصیه نمیشود. دیسفاژی متوسط تا شدید: بیمار در 19-5% از یک یا بیشتر از غلظت غذائی آسپیره می- کند، که البته پتانسیل آسپیراسیون در تمام غلظتهای غذائی وجود دارد. پتانسیل آسپیراسیون با استفاده از دستورالعملهای خاص بلع به حداقل میرسد. رفلکس سرفه وجود نداشته یا محافظتی نیست. برای حفظ نیازهای تغذیهای بیمار، روشهای دیسفاژی ملایم تا متوسط: پتانسیل آسپیراسیون وجود دارد 114 جایگزین تغذیهای موردنیاز است. اگر وضعیت ریوی دستخوش تغییر شده باشد، ممکن است از NPO استفاده شود 115 جدول 3-3. سه دسته از غذاهائی که توسط افراد مبتلا به مشکلات بلع تحمل نمیشوند غذاهای خردشده و غیرچسبنده گوشت، جوجه و ماهی چرخ کره تخممرغ تکه تکه شده برنج ژله کلوچه نخود، ذرت و بقولات نان ذرت پنیر محلی نارگیل آجیل و تخمه غذاهای با غلظت مخلوط شده سوپ سبزیجات سوپ حاوی تکههای بزرگ غذا غلات سرد به همراه شیر میوههای مرکبات سالاد به همراه مخلفات میوههای کنسرو شده ژلاتین به همراه میوه ماست به همراه میوه غذاهای چسبناک خمیر سیب زمینی خشک کره بادام زمینی نان سفید تازه یا نان گندم غنی شده سس/تافی ؟؟؟ نان شیرینی حلقوی نرم 116 جدول 0-3. لولههای تغذیهای معمول به همراه مزایا و معایب آن ناحیه دسترسی مزایا معایب بینی-معدهای1 حداقل تهاجمی بودن، جاگذاری راحت، مناسب برای استفاده کوتاه مدت، انتقالی نسبت به لقمه غذائی، اثبات رادیوگرافیک لازم نیست اما از جنبههای مسئولیت شغلی توصیه میشود. از نظر زیبائی: لوله تغذیهای قابل مشاهده است صرفنظر از اینکه بیمار خود هر نوع تغذیه را تزریق میکند، خطر سینوزیت، فقدان رفلکس گگ سالم ممکن است )نه الزاما( منجر به افزایش خطر آسپیراسیون گردد، معده بایستی تحت تاثیر بیماری پایهای قرار نگرفته باشد. بینی-دئودنوم2 حداقل تهاجمی بودن، جاگذاری راحت، مناسب برای استفاده کوتاه مدت، کاهش خطر آسپیراسیون ریوی، مناسب در شرایط ضعف معده یا آسیب به تخلیه معده، مناسب در صورتی که ریفلاکس مروی وجود داشته باشد، امکان تغذیه در صورت نیاز ب اثبات رادیوگرافیک جاگذاری لوله، از نظر زیبائی: لوله تغذیهای قابل مشاهده است، نیاز به یک لوله تغذیهای به طول 48 اینچ است، ممکن است به دلیل حرکت لوله، لوله به صورت با ثبات در دئودنوم باقی نماند، به صورت معمول در صورتی که لولهای به صورت صحیح حفظ 1 Nasogastric 2 Nasoduodenal 117 کاهش یا حذف صداهای شکم وجود دارد. نشود، لولههای با قطر کمتر احتمال احتباس بیشتری دارند. بینی-ژژونوم1 مزایایی شبیه به لوله بینی- دئودنوم، جاگذاری نوک آن در مکانی پائینتر صورت میگیرد، مسیر گوارشی جابجا شدن معده را به حداقل میرساند، با وجود جاگذاری بزرگتر، لولهای به طول 69 اینچ پیشنهاد میشود. معایبی شبیه به لوله بینی- دئودنوم، به جز اینکه جایگذاری نوک آن ایمنتر است. ازوفاگوستومی گردنی از نظر زیبائی ظاهر بهتری دارد زیرا انتهای لوله را بهتر میتوان پوشاند، سهولت تغذیه بهتر از گاستروستومی است زیرا نیاز به بیرون آوردن لباس نیست، مناسبتر برای استفاده طولانی مدت اگرچه برای استفاده طولانی مدت مناسبتر است، اما شبیه لوله بینی-معدهای، اسفنکتر تحتانی مری باز میماند و احتمال ریفلاکس معدهای و رودهای و نیز آسپیراسیون ریوی وجود دارد. گاستروستومی مناسب رای تغذیه طولانی مدت، از نظر زیبائی قابل قبولتر از یک لوله بینی است، به حداقل رساندن خطر حرکت لوله و آسپیراسیون به دلیل جابجا شدن خطر احتمالی آسپیراسیون ریوی، فقدان رفلکس گگ سالم و/یا وجود ریفلاکس مروی ممکن است نشاندهندهی افزایش خطر آسپیراسیون باشد، محل وارد 1 Nasojejunal 118 ارادی یا تصادفی توسط بیمار، امکان جاگذاری از طریق پوست وجود دارد )PEG(، برخی GTها دارای لولههای با سوراخ بزرگ هستند که احتمال انسداد توسط داروها و مواد دارای viscosity بالا را به حداقل میرساند، مناسبتر ا بقیه لولهها برای استفاده از غذاهای خانگی زیرا نوک فراهم شده درون معده قرار گرفته و لوله دارای یک سوراخ بزرگ است، در صورتی که نوک لوله در معده باشد، گزینه تغذیه لقمهای وجود. دارد. کردن لوله به مراقبت نیاز دارد، امکان تراشیده شدن پوست در ناحیه سوراخ به دلیل نشت ترشحات معدهای، احتمال ایجاد سوراخ در ناحیه ورود بعد از برداشتن GT، اگرنوک لوله تغذیهای GT در دئودنوم کار گذاشته شود، معمولا از یک لوله با سوراخ کوچکتر استفاده می- شود که البته خطر احتباس آن بیشتر است. جدول 19-3. ملاحظات لازم در طرحریزی برنامه توانبخشی تغذیهای برای بیماران سالمند موقعیت زندگی دندانها محدودیتها و ناتوانائیهای فیزیکی مشارکت در فعالیتهای فیزیکی تعاملات اجتماعی هنگام صرف وعده غذائی 119 نیازهای تغذیهای: ثبات وزن، افزایش وزن، کاهش وزن عملکرد ذهنی عملکرد عاطفی ترجیحات مذهبی ترجیحات اخلاقی تغذیهای ایمنی بلع وجود سرویسهای رژیم غذائی در جامعه سیستمهای ارائه دهنده غذا 111 فصل نهم )جدول ها( جدول 1-0. شرایط، اختلالات و بیماریهای معمولی که ممکن است پتانسیل اختلالات گفتار، صوت و بلع را داشته باشند فلج تارهای صوتی ضعف تارهای صوتی فلج عصب فوقانی حنجرهای آتروفی تارهای صوتی فلج دوطرفه تارهای صوتی سرفه مزمن کوتاهی تنفس بیماری پارکینسون حادثه عروقی مغز اسکلروز جانبی متعدد میاستنی گراویس گرانولومای تار صوتی ریفلاکس حنجرهای-حلقی ریفلاکس معدهای-مروی دهیدراسیون لولهگذاری طولانی مدت تراکئوستومی دارودرمانی دیسفاژی اولیه متعاقب پرتودرمانی دیسفاژی طولانی مدت ناشی از پرتودهی سرطان زبان، دهان و دهانی حلقی جراحیهای حفاظتی حنجره تومورهای خفیف سر و گردن 111 ضمیمه 1 مقیاس یافتههای ریفلاکس )RFS( نمره بالای 5 به شدت پیشنهاد میکند که بیماری ریفلاکس حنجرهای حلقی وجود دارد. یافتهها نمره دهی ادم تحت چاکنائی )شیار کاذب تارهای صوتی( 6 در صورت وجود Obliteration ونتریکولار 6 در صورت جزئی بودن 4 در صورت کامل بودن اریتما/ پرخونی 6 فقط آریتنوئید 4 در صورت منتشر بودن ادم تارهای صوتی 1 خفیف 6 متوسط 8 شدید 4 پولیپ ادم آری تنوئید/فضای بین آریتنوئید 1 خفیف 6متوسط 8شدید 4 انسداد هایپرتروفی پیوندگاه خلفی 1خفیف 6متوسط 8شدید 4انسداد گرانولوما/گرانوله شدن 6 در صورت وجود ضخیم بودن مخاط درون حنجره 6 در صورت وجود ضمیمه 6 شاخص علائم ریفلاکس )RSI( نمره بالای 19 به شدت پیشنهاد میکند که بیمار ریفلاکس حنجرهای حلقی دارد. در طی ماه گذشته، چگونه مشکلات زیر بر شما تأثیر گذاشته است؟ ) 9= عدم وجود مشکل؛ 5= مشکل شدید( 112 1( گرفتگی یا مشکل در صدا 9 1 6 8 4 5 6( پاک کردن گلوی خود 9 1 6 8 4 5 8( مخاط بیش از حد در گلو یا تراوش از پشت بینی 5 4 8 6 1 9 4( مشکل در بلعیدن غذاها، مایعات یا قرصها 9 1 6 8 4 5 5( سرفه کردن بعد از خوردن یا دراز کشیدن 9 1 6 8 4 5 6( مشکلات تنفسی یا مواقعی از خفگی 9 1 6 8 4 5 9( سرفه دردناک یا آزار دهنده 9 1 6 8 4 5 3( چسبیدن چیزی در گلو یا برآمدگی در گلو 9 1 6 8 4 5 0( سوزش قفسه سینه، درد قفسه سینه، سوئ هاضمه 5 4 8 6 1 9

برچسب ها: abscess د( جهت شناسائی اندازه و بافتی که توسط زبان زبان به راحتی منتقل میشود، اندازهها و بافت- های مختلف لقمه به بیمار ارائه میشود. 3( حرکت فک تحتانی. در بیمار با حرکت فک تحتانی کاهش یافته از یک دستگاه مثل 7 therabite جهت افزایش باز شدن دهان استفاده میشود. 0( تمرینات مقاومتی به فک تحتانی از قبیل پائین آوردن یا بستن فک تحتانی در برابر فشاری که درمانگر به چانه وارد میکند. 19(تمرینات مکشی تماس زبان کام را افزایش داده و به بیمار در مدیریت بزاق کمک میکنند. مکش ممکن است از طریق فشردن نوک زبان به ستیغ لثوی در حالیکه لبها و دندانها اندکی از هم فاصله دارند، یا از طریق بستن دندانها با استفاده از کشیدن مکشی زبان به ناحیه میانی کام 76 صورت گیرد. بیمار باید سعی کند جهت افزایش فیدبک حسی، این کار را با صداهای بیشتری تمرین کند. جدول 8-6. تکنیکهای انسداد تارهای صوتی و بالابردن حنجره 1( تمرین سرفه کردن 6( افزایش بلندی صدا 8( شروع صداسازی با تماس سخت چاکنائی 4( تولید آواسازی ممتد. تلاش جهت افزایش دیرش درحالیکه کیفیت صوتی ثابت باقی بماند. 5( آواسازی ممتد در زیروبمی مختلف. این کار به انسداد قدام تارهای صوتی و نیز بالارفتن حنجره کمک میکند. 6( یک برنامه عالی از تمرینات حنجرهای توسط رمینگ و همکارانش ایجاد شده است. این برنامه، درمان صوتی لی سیلورمن151 نامیده میشود. اگرچه این برنامه ابتدائا برای افزایش کفایت صوتی به وجود آمده است، برای افرادی که جهت کاهش خطر آسپیراسیون به افزایش انسداد تارهای صوتی نیاز دارند نیز مناسب است. جدول 4-6. تمریناتی برای آسیبهای خاص آسیب هدف تکلیف ممکن است شامل موارد زیر باشد 151 Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) 77 کاهش کنترل، چالاکی،
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 02:10 ب.ظ


abscess Lung شامل انباشته شدن چرک در میان یک فرآیند التهابی است. از نظر رادیولوژیک، مانند یک ناحیهی کره مانند به همراه سطحی از هوا-مایع بوده که شبیه به جسم ریوی به نظر میرسد. 146 bronchopneumonia 45 در ابتدا شناسائی و تشخیص آسپیراسیون پنومونی حتی با استفاده از مطالعات تهاجمی مشکل است. بیماران علائم غیراختصاصی ریوی از قبیل سرفه، خس خس کردن یا کوتاهی تنفس )هایپوکسی( را نشان میدهند. رادیوگرافهای قفسه سینه اغلب تراکم لوبهای به هم وابستهی ریهها را نشان میدهند. در بیماران مبتلا به سکتهی مغزی، ناتوانی کلی، سوء تغذیه، دهیدراسیون و سایر مشکلات سیستمیک که همراه با سکتهی مغزی وجود داشته یا قبل از آن وجود داشتهاند، خطر آسپیراسیون پنومونی بعد از سکتهی مغزی را افزایش میدهند. سایر عوامل خطری که در بیماران مبتلا به سکتهی مغزی و نیز بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن وجود دارند شامل بهداشت ضعیف دهانی به همراه رشد بیش از حد باکتری و از دست دادن آگاهی حسی بوده که ممکن است بعد از سایر بیماریهای طولانی مدت یا کاهش عملکرد ریوی، حتی پس از با ثبات شدن واقعهی حاد، اتفاق افتد. شرایط زیر شامل مهمترین گروههای بیمارانی است که مستعد ابتلا به آسپیراسیون پنومونی هستند. وضعیت ذهنی تغییر یافته: نزدیک به 99 درصد از بیماران مبتلا به وضعیت ذهنی تغییر یافته، صرفنظر از بیماری پایه، آسپیره میکنند که احتمالا به دلیل ناتوانی در محافظت از مسیر هوائی و/یا فقدان هماهنگی بین تنفس و بلع است. تهویهی مکانیکی طولانی مدت: بیماران نیازمند تهویهی مکانیکی طولانی مدت و بیماران تراکئوستومی در معرض خطر آسپیراسیون قرار دارند. این بیماران از بیحسی حلق به دلیل وجود لوله و از دست دادن رفلکس- های آوران-وابران هماهنگکنندهی جدایی راه هوائی از راه غذائی در حین بلع، رنج میبرند. آسپیراسیون پنومونی میتواند 6 هفته بعد از تهویه مکانیکی ایجاد شده، و تقریبا 35 درصد از این بیماران در حین ارزیابی اندوسکوپیک منعطف بلع یا ویدئوفلوئوروسکوپی، آسپیراسیون را نشان میدهند. ریفلاکس معدهای-مروی: یافتههای حاد مشاهده شده در آسیبهای ریوی ناشی از آسپیراسیون اسید شامل ادم مخاطی، خونریزی، زخم موضعی به دنبال ایجاد نکروز موضعی و رشد فراگیر غشای هیالین آلوئولار است. به دنبال این موارد نشت کاپیلاری، brochorrhea، و کاهش کمپلیانس ریوی منجر به شکست شدید ریوی 46 و تحت تاثیر قرار گرفتن مبادله گاز میشوند. ریفلاکس معدهای-مروی در قسمتهای بعدی این فصل به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد. اختلالات عصبی-عضلانی: این بیماران عملکرد حسی و حرکتی راه هوائیگوارشی فوقانی را از دست میدهند، این کار منجر به ایجاد اختلالات متنوعی شده که بر شناخت و هماهنگی عملکردهای رفلکسی تاثیر گذاشته و منجر به از دست دادن مکانیسمهای اسفنکتری و محرکه میشوند. تومورهای راه هوائیگوارشی فوقانی: بیشتر این بیماران در نتیجهی تاثیرات مکانیکی تومور، تداخل آن با مکانیسم اسفنکتری حنجره یا تغییرات آناتومیک و عملکردی ناشی از جراحی، پرتودرمانی و شیمیدرمانی، مشکلاتی را در بلع تجربه میکنند. مشکلات بلع این بیماران محدود به زمان درمان یا اندکی بعد از آن نیست. جراحی، پرتو و/یا شیمی درمانی میتوانند منجر به ایجاد تغییرات طولانی مدت در به جلو راندن لقمه، توانائی بستن راه هوائی و نیز اختلالات تحرکی مری شوند. ادامه این فصل به مرور معمولترین شرایط و بیماریهائی که ممکن است به ارزیابی و درمان اختلالات بلع نیاز داشته باشند میپردازد. اختلالات نرولوژیک دیسفاژی ناشی از آسیبها و بیماریهای نرولوژیک معمولا نتیجهی نهائی آسیب به یکپارچگی اجزای حسی و حرکتی مراحل دهانی و حلقی بلع است. شروع و پیشرفت و شدت بیماری اولیه و بنابراین علائم آن ممکن است ناگهانی بوده یا ناشی از دژنراسیون پیشرونده کند علائم عصبی عضلانی باشد. مرور اخیر بر پیشرفتهای شکل گرفته در کنترل عصبی عضلانی مکانیسمهای بلع پیشنهاد میکند که بیشتر عملکردهای رفلکسی حنجرهای مرتبط با بلع توسط ساقه مغز کنترل میشود. به نظر میرسد که این عملکردها، یکپارچگی تنفس و بلع را کنترل میکنند. جدول 5-8 معمولترین اختلالات نرولوژیکی که منجر به دیسفاژی میشوند را نشان میدهد. 47 ارزیابی بیماران مبتلا به دیسفاژی ناشناخته باید شامل تاریخچهگیری دقیق، MRI مغز و ساقهی مغز، سرولوژی به منظور شناسائی آنزیمهای موجود در عضلات، غربالگری تیروئید، بررسی سطوح ویتامین ب 16 و آنتی- بادیهای گیرنده آنتی-استیلکولین و مطالعهی الکترومایوگرافیک انتقال عصبی باشد. در موارد خاص بیوپسی عضله و ارزیابی مایع مغزی نخاعی نیز ممکن است نیاز باشد. این تستها معمولا توسط یک نرولوژیست آشنا با دیسفاژی هماهنگ میشود. صفحات بعد شرایط نروژنیکی که یک وقوع معنادار اختلالات بلع در آنها دیده میشود را توصیف میکنند. جدول 5-3. اختلالات نرولوژیک مسبب دیسفاژی حادثهی مغزیعروقی بیماری پارکینسون اسکلروز جانبی متعدد میاستنی گراویس پلیمیوزیت/درماتومیوزیت سندروم گیلن باره دیستونی/ دیسکنزی تأخیری فلج تارهای صوتی دیستروفی پیشروندهی عضلانی مننژیت آسیب مغزی ناشی از ضربه فلج مغزی بیماری پارکینسون و سایر اختلالات حرکتی و پیشروندهی عصبی فلج فوقهستهای پیشرونده 48 آتروفی زیتونی-پلمغزی-مخچهای بیماری هانتینگتون بیماری ویلسون تورتیکولیس دیسکنزی تاخیری بیماری آلزایمر و سایر انواع دمانس بیماری نورون حرکتی )اسکلروز جانبی متعدد( سندروم گیلن باره و سایر انواع پلینوروپاتیها نئوپلاسمها و سایر اختلالات ساختاری تومورهای اولیه مغز تومورهای داخلی و خارجی ساقه مغز تومورهای قاعدهی جمجمه سیرینگوبولبیا بدشکلی آرنولد-شیاری مننژیت نئوپلاستیک اسکلروز متعدد سندروم متعاقب فلج اطفال اختلالات عفونی مننژیت عفونی مزمن سفلیس و بیماری لایم دیفتری بوتولیسم 49 انسفالوپاتی ویروسی شامل بیماری هاری میاستنی گراویس میوپاتی پلیمیوزیت، درماتومیوزیت، شامل میوزیت بدنی و سارکوئیدوز دیستروفی عضلانی میوتونیک و انسدادی حلق هایپو و هایپرتیروئید سندروم کاشینگ جدول 6-3. تست غربالگری دیسفاژی بارک نام بیمار: شماره پرونده: تاریخ ارزیابی: 1. سکتهی دوطرفه 6. سکتهی ساقهی مغز 8. تاریخچهی پنومونی در مرحلهی حاد سکته 4. سرفه مرتبط با بلع یا حین تست بلع آب 3oz 5. شکست در مصرف نیمی از وعدههای غذائی 6. صف زمان زیاد حین تغذیه 9. ادامه یافتن برنامه تغذیهای غیردهانی وجود یک یا بیشتر از این ویژگیها به عنوان شکست تست غربالگری بارک نمرهگذاری میشود. 51 نتایج: قبول شکست جدول 9-8. علتهای احتمالی دیسفاژی در بیماران بخش مراقبت ویژه: نشانههای معمول و درمانهای آزمایشی فوری نوع نشانهها علتهای احتمالی درمان دهانی pocketing Buccal نشت لبی جویدن پر زحمت نشت زودهنگام ضعف صورت اصلاح مجدد از طریق جراحی فقدان دندان شناخت ضعیف ضعف زبان تمرینات حرکتی دهان ارائه غذا به سمت قویتر اصلاح بافت غذا موقعیت پایین آمده چانه اصلاح بافت غذا حلقی تاخیر در شروع بلع کاهش بالارفتن حنجره الگوی چندگانه بلع فاز دهانی ضعیف، بدعملکردی عصب واگ، لولهگذری طولانی مدت تراکئوتومی، NGT، بدعملکردی عضلات سوپراهائوئید، ادم تحریک دمائی تخلیهی حباب تراکئوتومی، NGTناپیوسته 51 سرفه/پاک کردن گلو سریعا پس از بلع سرفه و پاک کردن گلو با تاخیر تغییر در کیفیت صوتی کاهش امواج دودی/انقباض حلق آسپیراسیون ثانویه به کاهش خم شدن اپی- گلوت، مرحله ضعیف دهانی، سوراخ نایی مروی )به ندرت( آسپیراسیون پس از بلع ثانویه به کشیده شدن به درون حلق نفوذ تا سطح تارهای صوتی، ضعف تارهای صوتی بلع جایگزین مایعات و جامدات بلع فوق چاکنائی، اصلاح بافت غذا استفاده از بلع خشک، بلع جایگزین مایعات و جامدات بیشتر 149NPL، اصلاح بافت غذا مروی تاخیر معنادار در آسپیراسیون آسپیراسیون ریفلاکس، تنگ شدگی کاهش حس دارودرمانی، اصلاح رژیم غذائی، ارجاع به متخصص گوارش 147 Nasopharyngeal laryngoscopy 52 دارودرمانی، اصلاح پاسچرهای بلع جدول 3-8. تعیین کنندههای آسیب ناشی از ریفلاکس محافظتی آسیبرسان کفایت موانع ضدریفلاکس اسفنکتر فوقانی مری اسفنکتر تحتانی مری پاککنندههای اسید مروی تحرک مری بزاق مقاومت بافت پوششی مسببهای ریفلاکس اسید پپسین صفرا جدول 0-8. مواد تاثیرگذار بر فشار اسفنکتر تحتانی مری افزایش فشار اسفنکتر تحتانی مری کاهش فشار اسفنکتر تحتانی مری هورمونها گاسترین نوراپینفرین استیل کولین موتیلین سکرتین کول سیتوکینین گلوکاگون نیتریک اکسید پلیپپتیدهای پانکراس 53 پلیپپتیدهای رودهای مادهی p پروژسترون آگونیستهای کولینرژیک آنتاگونیستهای کولینرژیک آگونیستهای آلفا-آدرنرژیک آنتاگونیستهای آلفا-آدرنرژیک آنتاگونیستهای بتا-آدرنرژیک آگونیستهای بتا-آدرنرژیک آنتی اسیدها باربیتوراتها عوامل داروئی متاکلوپرامید سیساپرید دومپریدین پروستاگلاندین F2 دیازپام بلاکرهای کانال کلسیم تئوفیلین مورفین پروستاگلاندین E2 و I2 دوپامین رژیم غذائی پروتئین چربی شکلات کافئین نعنا 54 قرص نعنا اتانول جدول 19-8. علائم ریفلاکس معدهای-مروی )GERD( و ریفلاکس حلقی حنجرهای )LPR( مروی )GER( حلقی حنجرهای )LPR( سوزش معده برگشت اسید Waterbrash دیسفاژی اودینوفاژی التهاب حلق التهاب حنجره گرفتگی صدا گلوبوس سرفه مزمن کوتاهی تنفس نیاز زیاد به هوا آسپیراسیون ریوی جدول 11-8. داروهای معمول تاثیرگذار بر بلع گروه محصول مثال اندیکاسیونهای معمول تاثیرات احتمالی نرولپتیکها ضدافسردگیها آنتی سایکوتیکها الاویل )سه حلقهای( هالدول ، تورازین تسکین افسردگی درون- زاد خشک شدن مخاط، خوابآلودگی دیسکنزی تاخیری 55 مدیریت بیماران مبتلا به سایکوز مزمن مسکنها باربیتوراتها فنوباربیتال، نمبوتال درمان بیخوابی محرک CNS )خواب- آلودگی منجر به آشفتگی بیمار مبتلا به نقائص شناختی می- شود( آنتی هیستامینها آمادهکنندههای سرما و سرفه تسکین احتقان بینی خشک شدن مخاط، تاثیرات مسکنها دیورتیکها لاسیکس درمان ادم )برای مثال؛ مرتبط با شکستهای احتقانی قلب( علائم دهیدراسیون مزمن )خشکی دهان، تشنگی، ضعف، خواب- آلودگی( بیحس کنندههای مخاطی هوریکائین )شامل بنزوکائین( بیحس کنندهی موضعی جهت کمک به عبور نازوفارینگوسکوپ منعطف، کنترل درد دندان از بین بردن رفکس گگ و سرفه آنتیکولینرژیکها کاجنتین داروی فرعی در درمان پارکینسونیسم خشکی دهان و کاهش اشتها 56 جدول 16-8. پاتوفیزیولوژی بلع بر طبق منشا و الگوی رشد تومور تومور پاتوفیزیولوژی بلع تومور داخلی رشد exophytic رشد infiltrating انسداد تخریب بیحسی/کاهش حس تثبیت درد تریسموس نقائص اعصاب جمجمهای تومور خارجی تراکم انسداد تخریب نقائص اعصاب جمجمهای تثبیت 57 فصل چهارم )جدول ها( جدول 1-4. عوارض رویکرد قدامی گردن دیسفاژی اولیه )کمتر از یک ماه( 199% دیسفاژی طولانی مدت 11-5% هماتوما )غده محتوی خون( 8- 1% آسیب 143RLN 16- 1% آسیب 140SLN 1% سوراخ شدن مری 910-16 9% جدول 6-4. عوامل علتشناختی برای دیسفاژی پس از جراحی متعاقب جراحی نخاع گردنی قدامی درد عضلات زبان، حلق/حنجره، )متعاقب لولهی درون نایی 159( ادم زبان، حلق، حنجره، گردن هماتوما فضای پشتی حلق عفونت/آبسه فضای پشتی حلق قطع عصبدهی حرکتی آنزا سرویکالیس RLN شبکهی حلقی قطع عملکرد عصبی عضلانی قدام زبان 148 Recurrent laryngeal nerve 149 Superior laryngeal nerve 150 Endotracheal tube 58 قاعدهی زبان آسیب به عصبدهی حسی SLN شبکهی حلقی عوامل مکانیکال سوراخ شدن صفحهی بازسازی شدهی حجیم اتصالات-دیوارهی خلفی حلق بیکفایتی کامی حلقی کوتاهشدگی کام شکسته شدن زخم جدول 8-4. علتهای مرحلهی دهانی ناهنجار بلع بعد از جراحی سر و گردن فقدان اسفنکتر دهانی 1( برش لب 6( نزدیک کردن مجدد ضعیف عضله حلقوی دهان 8( برش حاشیه فک تحتانی و عصب زبانی خارج کردن دندانها برش کف دهان 1( فقدان شیار زبانی-ستیغ لثوی 6( کاهش حرکت قدام زبان برش زبان 1( آماده کردن اشتباه لقمه برش سختکام 1( فقدان جدایی دهان از بینی 59 6( برگشت بینی برداشتن فک تحتانی 1( فقدان دندان 6( تغییر اسفنکتر دهانی جدول 4-4. دیسفاژی متعاقب برش دهانیحلقی نرمکام 1( فقدان پمپ مکش دهانیحلقی 6( بیکفایتی کامیحلقی لوزه 1( تغییر در تحرک دیوارهی جانبی حلق قاعدهی زبان 1( فقدان محافظت حنجرهای 6( فقدان حس 8( فقدان بالارفتن حنجره جدول 5-4. دیسفاژی متعاقب جراحی حلق تحتانی 61 سینوس پریفورم 1( زخم شدن دیوارهی جانبی حلق 6( آسیب به عصب حنجرهای فوقانی و فقدان حس دیوارهی خلفی حلق 1( بازسازی پویا از طریق فلپ بیحس 6( زخم شدگی و آسپیراسیون جدول 6-4. علائم بالینی نقائص اعصاب جمجمهای V آسیب به آمادگی و انتقال دهانی VII آبریزش از دهان آسیب به آمادگی دهانی گیر کردن غذا در شیار لثهای-باکال IX و X تاخیر در شروع مرحلهی حلقی ریفلاکس بینی سکون و کشیدهشدن حلقی ضعف یا فقدان صوت آسپیراسیون XII فقدان آگاهی از غذای موجود در دهان آسیب به آمادگی دهانی آسیب به انتقال دهانی 61 جدول 7-4. تغییرات فیزیولوژیک به دنبال تراکئوستومی فقدان یا تغییر در مقاومت راه هوائی ناتوانی در شروع فشار هوای تحت چاکنائی در طی بلع کاهش توانائی جهت تولید یک سرفهی مناسب فقدان حس بوئیدن فقدان آواسازی کاهش حساسیت مخاطی کاهش انسداد و هماهنگی تارهای صوتی حقیقی آشفتگی در سیکل تنفس/بلع تاثیر جسم خارجی کاهش بالارفتن حنجره طی بلع جدول 3-4. علائم حبابی شدگی زینکر علائم بیمار )%( دیسفاژی 43 ) 199( آسپیراسیون 69 )46( سرفه متعاقب بلع 19 )85( برگشت غذا و مایعات 14 )60( بلع صدادار 18 )69( 62 کاهش وزن )بزرگتر از 10Ibs( 18 )69( سرفه در حالت نیمه نشسته 19 ) 61( زخم گلو 3 )19( ناتوانی در بلع 3 )19( بوی بد دهان 6 )4( جدول 0-4. حبابی شدگی زینکر: اندیکاسیونهای جراحی و کنترااندیکاسیونها اندیکاسیونها کنترااندیکاسیونها سرفه و حالت خفگی حین بلع ناتوانی در تحمل بیحسی عمومی آسپیراسیون پنومونی راجعه کارسینومای مری برگشت غذا و مایعات/بوی بد دهان GERD شدید و درمان نشده )نسبی( بیتحرکی/کاهش وزن دیسفاژی انسداد مروی 63 فصل پنجم )جدول ها( جدول 1-5. اجزای حیاتی تاریخچهگیری بالینی • شناسائی شکایت اصلی یا تعریف وضعیت فعلی • نوع دیسفاژی: مایعات، جامدات، قرصها • شروع، پیشرفت • پنومونی اخیر و علت)های( احتمالی آن • بستری شدن اخیر در بیمارستان: دلایل • علائم مرتبط: تغییرات صوتی، ضعف • حال و گذشته: بیماری، جراحی، تروما • داروها • تروما • تاریخچهگیری اجتماعی/عادتها • تاریخچهگیری خانوادگی • مرور سیستمها: ریوی، قلبی، گوارشی و ... جدول 6-5. یافتههای بالینی معمول در بیماران مبتلا به دیسفاژی • سرفه/احساس خفگی: حین بلع غذا، مایعات یا بزاق خودش • پاک کردن مکرر گلو: با یا بدون سرفه مولد • الگوی بلع چندگانه 64 • کیفیت صوتی مطلوب • دندان مصنوعی • آبریزش از دهان • افزایش ترشحات دهانی یا حلقی • سیانوز • کوتاهی تنفس • کاهش وزن Brochorrhea • • افزایش زمان لازم برای صرف وعدهی غذائی Spiking • • نفوذ ریوی • مقاومت در برابر خوردن یا نوشیدن • چسبیدن غذا در دهان • تغییر در چشیدن • مشکل در مدیریت غذاهای با بافت یا حس خاص • الگوی تغییریافتهی رفتاری هنگام ارائهی غذا جدول 8-5. ارزیابی جانبی دهانی حلقی نام --------------------------------- تاریخ------------------------- تشخیص------------------------------ فک تحتانی )عصب جمجمهای 5( تقارن حین کشش---------------------- قدرت------------------------ 65 لبها )عصب جمجمهای 9( تقارن: استراحت------------------- به عقب بردن---------------- جلو بردن---------------- قدرت------------------------- هماهنگی غیرگفتاری: حرکات تکراری----------------- حرکات متناوب----------------------- هماهنگی گفتاری: تکراری )/w,p/(----------------- متناوب )/w-p/( ---------------------- ---------- زبان )عصب جمجمهای 16( تقارن: استراحت-------------- جلو بردن--------------- بردن به طرفین------------------ بالا بردن: بله/خیر بردن به طرفین: بله/خیر فاسیکولاسیون: بله/خیر قدرت ------------------------------------------------------------------------------- هماهنگی غیرگفتاری: حرکات تکراری--------------------------- حرکات متناوب------------- ------------ هماهنگی گفتاری: تکراری )/k,t/( ------------------ متناوب )/k-t/(----------------------- ---- حرکات متناوب )/pataka/(------------------------------------------------------------ ---- تکرار کلمات چندهجائی ) ؟( ----------------------------------------------------------------------------------- ----- 66 مکالمه: )خصوصیات گفتار، صوت، هماهنگی(------------------------------------------------ --- عملکرد حنجرهای: حرکات مجزا )/i-i-i/ در یک تنفس(--------------------------------------- --- حرکات متناوب )/i-u/( --------------------------------------------------------------- ---- آپراکسی دهانی صورتی؛ "فوت کردن شمع"------------------- "لیس زدن بستنی"------------ ------------ " لیس زدن شیر روی لب فوقانی"------------- "مکیدن از نی"---------------- بوسیدن بچه"- -------------- کام )اعصاب جمجمهای 0، 19، 11( تقارن: استراحت---------------- بالا بردن------------------ هماهنگی: حرکات متناوب )/a/(---------------------------------------------------------- -------- ظاهر سختکام ----------------------------------------------------------------------- -------- دندانها ----------------------------------------------------------------------------- --------- رفلکسها )اعصاب جمجمهای 0، 19، 11( 67 گگ )ناهنجار: بله/خیر(----------------------------------------------------------------- --------- بلع )سرفه: بله/خیر(-------------------------------------------------------------------- --------- )تغییرات صوتی: بله/خیر(--------------------------------------------------------------- --------- اطلاعات اضافی o/c بیحسی یا سوزش صورت: بله/خیر لمس ملایم--------------------------------------- --------------- بدآوائی: بله/خیر )ملایم، متوسط، شدید(--------------------------------------------------- --------------- گفتارفلجی: بله/خیر )ملایم، متوسط، شدید(------------------------------------------------- -------------- حمایت تنفسی ------------------------------------------------------------------------ -------------- تشدید ------------------------------------------------------------------------------ --------------- سرفه ارادی )ناهنجار بله/خیر(------------------------------------------------------------ -------------- ------------------------------ ------------------------------- درمانگر تاریخ 68 جدول 4-5. ارزیابی بالینی بلع: ارزیابی فیزیکی ناحیه ارزیابی تستهای غیررسمی دهان پیوستگی دهانی: دامنهی حرکت زبان حس زبان غنچه کردن لبها مانور trumpeter آبریزش از دهان کشیدن زبان به پشت لب پائین نزدیک کردن به ناحیه لثهای- باکال کشیدن در مقابل تیغه زبان حلق دهانی حرکت نرمکام حس تیغه زبان/جاروب کردن آینهی حنجرهای سرد رفلکس گگ رفلکس بلع لارنگوسکوپی منعطف آناتومی قاعدهی زبان؛ ولکولا؛ حلق تحتانی؛ درون حنجره. کشیدن ترشحات. نفوذ/آسپیراسیون ترشحات. 69 حرکت )تقارن، دامنه( قاعدهی زبان، آریتنوئید، اپیگلوت، تارهای صوتی کاذب، تارهای صوتی حقیقی ) سفت شدن در برابر فلج(. انسداد کامیحلقی. دیوارههای جانبی ناحیه پاساوانت، نرمکام گردن بالا رفتن حنجره آدنوپاتی تیروئید سایر جرمها نرولوژیکال اعصاب جمجمهای راه رفتن/تعادل عملکرد حرکتی/مهارتهای ظریف رفلکسهای تاندون عمقی جدول 5-5. تشخیص افتراقی مادرزادی دیسفاژیا لوسوریا 71 سوراخ نایی-مروی شکاف حنجره سایر ناهنجاریهای foregut التهابی GERD عفونتها بیماری لایم نوروپاتیها/انسفالیت بیماری چاگاس تروما CNS- چندگانه راه هوائی گوارشی فوقانی آسیب ناشی از جراحی اندوکرین گواتر هایپوتیروئید نوروپاتی دیابتیک نئوپلازیا راه هوائی گوارشی فوقانی تیروئید سیستم عصبی مرکزی سیستمیک خودایمن درماتومیوزیت اسکلرودرما Sjogern آمیلوئیدوز سارکوئیدوز 71 Latrogenic جراحی شیمی درمانی سایر دارودرمانیها پرتودهی جدول 6-5. ارزیابی عملکردی بلع: تستهائی که به طور معمول مورد استفاده قرار میگیرند و کفایت انها جهت شناسائی جنبههای مختلف اختلال در بلع )مرتب شده بر اساس هزینه( مشخص- کردن آناتومی تشخیص آسپیراسیون مشخص کردن میزان آسپیراسیون تشخیص علت قابل دسترسی هزینهa 1 ++ -/+ -------- -/+ -------- BSE 6 ++ + -------- + ++ FEES 8 + ++ -------- ++ ++ FEESSTb 4 + + + ++ + MBS اولتراسوند +/- -------- -------- -------- +/- 5 مانومتری -------- +/- -------- + + 6 سینتیگرافیc -------- ++ ++ -------- +/- 9 +: مناسب جهت ارزیابی ++: بسیار مناسب برای تشخیص افتراقی a: مرتب شده از ارزانترین به گرانترین b: میتواند آسپیراسیون را در بیماران تراکئوتومی تشخیص دهد. c: مشخص کردن میزان ریفلاکس 72 جدول 9-5. تستهای تشخیصی دیسفاژی و ریفلاکس معدهای-مروی )GERD( تست اندیکاسیون ازوفاگرام باریوم آسیبهای ساختاری ویدئورادیوگرافی عملکرد حلقی سینتیگرافی آسپیراسیون اولتراسوند اندوسکوپیک آسیبهای زیرمخاطی اندوسکوپی آسیبهای ساختاری و مخاطی مانومتری مری اختلالات تحرکی بررسی 64 ساعتهی pH ریفلاکس معدهای-مروی ارزیابی حسی ریفلاکس حنجرهای-حلقی، سرفه، پاک کردن گلو، مخاط اضافی 73 فصل ششم )جدول ها( جدول 1-6. تمرینات لب جهت افزایش قدرت و آگاهی از کنترل مکانیسم بلع 1( باز و بسته کردن سریع لبها با استفاده از همخوانهای )/p و b/( 6( عقب بردن لبها سپس فشردن و جلو آوردن آنها 8( تکرار واکههای /u و i/ با افزایش حرکت لبها. آواسازیهایی که منجر به تحرک و آگاهی بیشتر میشوند. 4( تحریک دمائی لبها با استفاده از یخ. اگر آبریزش از دهان در یک سمت شایعتر است، حرکت یخ میتواند میانی-طرفی یا موضعی باشد. 5( نگه داشتن اشیاء مختلف از قبیل نی، آبسلانگ، قاشق پلاستیکی و ... ، جهت افزایش آگاهی حسی. اشیاء ممکن است با اندازهها، اشکال و وزن متفاوت باشند. 6( کشیدن غذاهای مختلف از قبیل ماست و کره به لبها و خواستن از بیمار جهت کشیدن لبها روی یکدیگر 9( استفاده از انگشت اشاره جهت وارد آوردن فشار سریع و ناگهانی به گوشه لبهای پائین و بالا 3( تمرین زمزمهکردن. سرنخ دادن به بیمار جهت شروع و توقف زمزمه کردن. زمانی که زمزمه کردن متوقف شد، بیمار باید لبها را باز کرده و سپس آنها را ببندد. 0( خواستن از بیمار جهت بستن لبها. از او بخواهید که زمانیکه شما تلاش میکنید لبهای بیمار را باز کنید، او لبهایش را محکم به هم بچسباند. 19(تمرین فشرده کردن صورت با استفاده از فشردن لبها به هم. زمانیکه لبها را در حالت بسته نگه میدارید، به طور متناوب دندانها را به سمت هم آورده و آنها را از هم جدا کنید. این کار جویدن را به صورت فعال تقلید میکند. 74 11(تمرین دم و بازدم از طریق بینی به جای دهان. ممکن است بیمار بخواهد با استفاده از یک آینه این کار را مشاهده کند. 16(قبل از بلع، بیمار باید یک لیوان یا فنجان را روی لبهای خود نگه دارد. زمانبندی باز شدن لبها هنگامی که فنجان روی لب پائین قرار داده شده است را تمرین کنید. 18(از اشیاء کوچک از قبیل دکمه )که نخی به آن بسته شده است( استفاده کرده و آن را بین لبها و دندانها قرار دهید. درمانگر میتواند جهت افزایش قدرت لبها، نخ را بکشد. 14(تحریک درون دهانی گونهها با استفاده از مسواک، شیء سرد یا انگشتان. 15(تمرینات مقاومتی. مثال: از بیمار بخواهید لبهای بالایش را به سمت پائیو فشار دهد و در این حین، درمانگر با استفاده از یک آبسلانگ، در برابر این کار مقاومت کند. از بیمار بخواهید زبانش را به سمت گونهها فشار داده و در این حین درمانگر از سمت خارج گونهها به زبان فشار وارد کند. جدول 6-6. تمریناتی جهت قدرت و حرکت زبان و فک تحتانی 1( بالا بردن نوک زبان. نوک زبان را روی ستیغ لثوی قرار دهید. آن را برای 6 ثانیه نگه دارید. 6( حرکت رفت و برگشتی نوک بان. پس از نگه داشتن زبان روی ستیغ لثوی، به سمت خلف کام به صورت رفت و برگشتی حرکت دهید. 8( استفاده از همخوانهای /ت و د/ جهت تماس سریع و آزاد کردن نوک زبان به ستیغ لثوی 4( استفاده از صدای /چ/ جهت افزایش تماس زبان با قسمت میانی نرمکام. مشابها، صداهای /س/ و /ش/ به تماس جانبی زبان با کام و نیز لوله کردن زبان کمک میکنند. 75 5( همخوانهای /ک و گ/ جنت افزایش تماس خلف زبان به نرمکام به کار میروند. ترکیب کردن هجاها به صورت حرکات سریع از قبیل "تا-کا" یا "چا-کا"، به بهبود حرکت رفت و برگشتی زبان کمک میکنند. 6( تمرینات دامنهی حرکتی را میتوان با جویدن یک گاز شروع کرد، سپس در صورت ایمن بودن، مقادیر اندکی از غذا را به آن اضافه کرد. 9( جهت افزایش آگاهی حسی، از فشار و تحریک دمائی استفاده کنید. الف( یک قاشق سرد را میتوان روی نوک، تیغه و خلف زبان قرار داد. فشار ملایم اعمال میشود و از بیمار خواسته میشود تا قاشق را بلند کند. ب( کام به وسیله تیغه زبان یا پارچه نخی لمس میشود و از بیمار خواسته میشود که آن ناحیه را با زبان لمس کند. ج( مواد سرد یا ترش به بیمار داده میشود. اگر بیمار هنوز بلع را یاد نگرفته است، این مواد را منجمد میکنند.

برچسب ها: Lung شامل انباشته شدن چرک در میان یک فرآیند التهابی است. از نظر رادیولوژیک، مانند یک ناحیهی کره مانند به همراه سطحی از هوا-مایع بوده که شبیه به جسم ریوی به نظر میرسد. 146 bronchopneumonia 45 در ابتدا شناسائی و تشخیص آسپیراسیون پنومونی حتی با استفاده از مطالعات تهاجمی مشکل است. بیماران علائم غیراختصاصی ریوی از قبیل سرفه، خس خس کردن یا کوتاهی تنفس )هایپوکسی( را نشان میدهند. رادیوگرافهای قفسه سینه اغلب تراکم لوبهای به هم وابستهی ریهها را نشان میدهند. در بیماران مبتلا به سکتهی مغزی، ناتوانی کلی، سوء تغذیه، دهیدراسیون و سایر مشکلات سیستمیک که همراه با سکتهی مغزی وجود داشته یا قبل از آن وجود داشتهاند، خطر آسپیراسیون پنومونی بعد از سکتهی مغزی را افزایش میدهند. سایر عوامل خطری که در بیماران مبتلا به سکتهی مغزی و نیز بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن وجود دارند شامل بهداشت ضعیف دهانی به همراه رشد بیش از حد باکتری و از دست دادن آگاهی حسی بوده که ممکن است بعد از سایر بیماریهای طولانی مدت یا کاهش عملکرد ریوی،
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 02:08 ب.ظ


شروع انقباضات دودی ثانویه غیرارادی بوده و به طور طبیعی احساس نمیشود. نهایتاً، دریک عمل بلع طبیعی، لقمه از ناحیهی ابتدایی05 مری به قسمت انتهائی06 آن و سرانجام به معده منتقل میشود. 88 Simonian 89 Goldberg 90 Esophageal body 91 Peristalsis 92 Descending inhibition 93 Primary peristalsis 94 Secondary peristalsis 95 Proximal 96 Distal 28 جدول 8-6. تشخیص دیسفاژی بر اساس سه مرحله بلع نوع علامت علت احتمالی گزینههای درمانی آمادگی دهانی شلی لب نشت از لبها ضعف عصب V قرار دادن غذا در قسمت خلف دهانی pocketing Buccal جویدن پرزحمت خردکردن رسش نیافته ضعف صورت جراحی فقدان دندان شناخت ضعیف ضعف زبان تمرینات حرکتی دهان قراردادن غذا در قسمت قویتر اصلاح بافت غذا موقعیت بالابردن چانه اصلاح بافت غذا حلقی تأخیر در شروع بلع کاهش بالارفتن حنجره الگوی بلع چندگانه مرحله دهانی ضعیف بدعملکردی عصب واگ لولهگذاری طولانی مدت برش نای09 NGT عضله فوق هایوئیدی کاهش انقباض/حرکات دودی حلق تحریک دمائی تقویت خلف زبان تخلیهی حباب تراکئوتومی، از بین بردن ادم ناشی از NGT 97 Tracheotomy 29 سرفه/پاک کردن گلو بلافاصله بعد از بلع تأخیر در سرفه/پاک کردن گلو تغییر کیفیت صوت آسپیراسیون ثانویه به کاهش جابجائی اپی- گلوت مرحله دهانی ضعیف فیستول نای-مروی )نادر( آسپیراسیون بعد از بلع ثانویه به کشیده شدن به درون حلق نفوذ تا سطح تارهای صوتی ضعف تارهای صوتی بلع متناوب مایع و جامدات بلع فوقچاکنائی اصلاح بافت غذا استفاده از بلع خشک، بلع متناوب مایع و جامدات بیشتر NPO اصلاح بافت غذا مروی عمدتاً آسپیراسیون با تأخیر ریفلاکس، تنگی دارودرمانی اصلاح غذا ارجاع برای دریافت GI NGT: لولهی بینی-معدهای؛ c/d: ناپیوسته؛ NPO: نه از طریق دهان اسفنکترها بلع را میتوان به صورت انتقال لقمه از طریق یک مجموعهی متوالی از اتاقکهای03 پویا تصور کرد که این اتاقکها توسط اسفنکترها)دروازهها(ئی که از نشت مواد قبل از آماده شدن اتاقکهای بعدی جهت دریافت غذا 98 Chamber 31 جلوگیری میکنند، از هم جدا میشوند. این اسفنکترها همچنین یک انسداد آبگریز00 را ایجاد میکنند که به ایجاد فشار در نواحی خاص جهت تسهیل به جلورانی لقمه به سمت اتاقکهای بعدی، کمک میکند. فعالیتهای اسفنکتری خاص مسیر هوائیگوارشی فوقانی که در بلع دخیلاند، در زیر توضیح داده شده است. در طی بلع طبیعی، آرامش اسفنکترها، منجر به شروع انتقال حلقی 199) وارد شدن لقمه به حلق( و نیز شروع بلع میگردد. در طی بلع طبیعیای که شامل بیش از 5cc مایع باشد، شکست در هماهنگ کردن شروع انتقال حلقی) وارد شدن لقمه به حلق( با شروع حرکات بلع، منجر به ایجاد ریفلاکس بینی، آسپیراسیون، یا برگشت مواد غذائی از مری به حلق 191)استفراغ( میگردد. به هر حال، در انواع دیگر بلع، خصوصاً انواع مرتبط با جویدن، اسفنکتر زبانیکامی196 ممکن است مرتباً باز شده به مقادییر اندکی از لقمه اجازه واردشدن به حلق و ولکولاvallecula قبل از شروع توالی بلع را بدهد. باز شدن اسفنکتر زبانیکامی معمولاً همزمان با آغاز انتقال حلقی) وارد شدن لقمه به حلق( و شروع بلع است. اسفنکتر کامیحلقی شکست در بستن اسفنکتر کامیحلقی، منجر به نشت لقمهی غذائی یا هوا به درون حلق بینی و کاهش توانائی ایجاد فشار دهانیحلقی کافی برای به جلو راندن لقمه در حلق دهانی میگردد. اسفنکتر حنجرهای انسداد حنجرهای به یک شکل متوالی از طریق نزدیکشدن تارهای صوتی حقیقی )عصب مغزی شمارهی 19( قبل از نزدیکشدن تارهای صوتی کاذب، و نهایتاً نزدیکشدن آریتنوئیدها به برگچهی اپیگلوت صورت میگیرد. شکست در بسته شدن اسفنکترهای چاکنائی و فوقچاکنائی در طی بلع منجر به نفوذ و آسپیراسیون 99 Watertight closure 100 Pharyngeal transit 101 Regurgitation 102 Linguopalatal 31 و کاهش توانائی ایجاد فشار تحتحلقی)حلق حنجرهای( کافی برای به جلو راندن لقمه از طریق بخش حلقی- مروی و نیز بخش مروی میگردد. اسفنکتر فوقانی حلق اسفنکتر فوقانی حلق)UES( گروهی از عضلات اسکلتی منقبض شده است که حلق را از مری جدا میکنند. بخش عمدهی این اسفنکتر، عضله کریکوفارنژیوس است. در حین استراحت، این اسفنکتر، در حالت انقباض فعال198 قرار داشته و به این ترتیب ورود هوا به درون مسیر مروی-معدهای194 در حین تنفس را به حداقل میرساند. عملکرد مهم دیگر آن، جلوگیری از ورود مواد ریفلاکس از مری به درون حلق است. UES منقبضشده، در حین حرکات دودی متوالی حلق به حالت آرامش در میآید. این آرامش بعد از شروع بلع آغاز شده و 915 تا 1 ثانیه به طول میانجامد. مشخصهی شروع موج دودی حلق، نزدیک شدن نرمکام به دیوارهی حلق است، که باعث ایجاد انقباضی در حدود 1 ثانیه و نیز ایجاد فشاری بیش از 139 میلیمتر جیوه میگردد. حرکات دودی حلق با سرعتی حدود 15 سانتیمتر در ثانیه حلق دهانی و نیز حلق تحتانی را پیموده و در حدود 919 ثانیه به UES میرسند. بعد از مرحله آرامش، به موازات افزایش نیرو، اسفنکتر نیز منقبض شده، که در این حالت، تقریباً یک ثانیه قبل از برگشت به حالت پایه، فشار موجود دو برابر فشاری است که در هنگام استراحت وجود دارد. هماهنگی ضعیف بخش حلقی-مروی ممکن است به دلیل نقائص عصبشناختی نظیر فلج عصب راجعهی حنجره یا سکتهی ساقهی مغز باشد. بالا رفتن ناکافی مجموعهی هائوییدی-حنجرهای و/یا ضعف عضلات تنگکنندهی حلق نیز ممکن است بر عملکرد بخش حلقی-مروی به عنوان یک اسفنکتر تأثیر بگذارد. مری تحتانی 103 Tonic contraction 104 Gastrointestinal 32 مری تحتانی یک بخش خاص از عضلهی صاف حلقوی با طولی حدود 69 تا 65 سانتیمتر است که از عضلهی کریکوفارنژیوس شروع شده و به کاردیای معده ختم میشود. به منظور اجازه دادن به لقمه برای ورود به حفرهی معده در حالت آرامش قرار گرفته و به منظور جلوگیری از وقوع ریفلاکس معدی-مروی در حالت استراحت، منقبض میشود. بررسیهای بافتشناسی و gross اسفنکتر تحتانی مری در شناسائی ساختار اسفنکتری خاص آن با شکست مواجه شدهاند. در مقایسه با ساختارهای اطراف، عضله تحتانی مری، همچنین دارای حساسیت زیادی در برابر عوامل تحریکی بوده، که نشان دهندهی تأثیر اعصاب و هورمونهای مختلف بر تون این اسفنکتر است. اعصاب مغزی درگیر در عمل بلع چندین عصب مغزی در عمل بلع دخیلاند. این اعصاب و ساختارهائی که توسط آنها عصبدهی میشوند، به صورت جزئیتر در بخشهای بعدی توضیح داده شدهاند. عصب واگ )عصب 19 مغزی( عصب واگ، عصبدهی حسی و حرکتی کام، حلق، مری، شکم، و راه هوائی را فراهم کرده و نهایتاً در تنظیم فشار خون شرکت میکند. بخشهای مرکزی شامل عصبدهی حرکتی از هستهی مبهم195 و عصبدهی حسی از هستهی منزوی196 میباشد. عصب راجعهی حنجره )RLN( تمام عضلات حنجره، به جز کریکوتایروئید، توسط این عصب، عصبدهی میشوند. این عصب مسئول انسداد چاکنای در حین بلع است. 105 Nucleus ambiguous 106 Nucleus solitarius 33 عصب حنجرهای فوقانی )SLN( عصب حنجرهای فوقانی به دو شاخهی اصلی تقسیم میشود، شاخهی داخلی و شاخهی خارجی. شاخهی خارجی، عضلهی کریکوتایروئید را عصبدهی میکند، که این عضله قسمت خلفی کریکوئید را از لامینای تیروئید دور کرده، تارهای صوتی را در حالت تنس قرار داده و به این ترتیب بعد قدامی-خلفی چاکنای را افزایش داده و زیروبمی صوتی را تغییر میدهد. شاخهی داخلی SLN، درونداد حسی عمقی و لمس مخاطی از حنجرهی فوقانی، مفصل کریکوتایروئید، قسمت خلفی حنجره، و مخاط حلقی درون سینوس پریفورم را فراهم میکند. از دست دادن این عملکرد منجر به بیحسی فوقچاکنای و سینوس پریفورم شده که منجر به آسپیراسیون میگردد. با وجود ترشحات درون نای، بیماران هنگامی که SLN دارای عملکرد نیست، سرفه نخواهند کرد. یک مطالعهی که به تازگی توسط جعفری199 و همکارانش انجام شده، نشان میدهد که آسیب به SLN به تنهائی و بدون آسیب اضافی در مغز یا انسداد یا بیماری در مسیر هوائی میتواند منجر به آسپیراسیون گردد. آنها پیشنهاد کردند که به دنبال انواع مختلف جراحیهای محافظتی حنجرهای، جراحت SLN یک عامل عمده در دیسفاژی و آسپیراسیون است. عصب سهقلو )عصب مغزی شمارهی 5( سه شاخهی عصب سهقلو، عصبدهی حسی زبان )عصب زبانی193( و آلوئولهای تحتانی، مخاط ناحیهی باکال، و لب تحتانی ) عصب آلوئولار تحتانی( را فراهم میکنند. اگرچه حس قائدهی زبان توسط عصب مغزی شمارهی 0 )عصب زبانی-حلقی190( فراهم میشود، عصبدهی قسمتی از زبان که درون دهان قرار دارد توسط عصب زبانی فراهم میشود. عصب سهقلو، همچنین عصبدهی حرکتی عضلات جونده شامل عضلاتی که منشأ آنها از ناحیهی مندیبل و ماگزیلا است، را فراهم میکند. 107 Jafari 108 Lingual nerve 109 Glossopharyngeal 34 عصب زبانی-حلقی )عصب مغزی شمارهی 0( این عصب، عصبدهی حسی حلق دهانی و قائدهی زبان را فراهم کرده و از فیبرهای چشائی قائدهی زبان حمایت میکند. عصبدهی حرکتی آن مربوط به عضلهی استایلوفارنژیوس 119 است. کنترل عصبی مرکزی بلع طبیعی، عمل انجام بلع، به صور ارادی آغاز میشود. کنترل عصبی مرکزی بلع را میتوان به بخشهای قشری 111 و زیرقشری116 تقسیم کرد. کنترل عصبی، شامل یک تعامل پیچیده بین نورونهای حسی آوران118، نورونهای حرکتی، و نورونهای واسطهای114 که عمکردهای ارادی و غیرارادی/رفلکسی بلع را کنترل میکنند میباشد. تنظیم قشری، شامل مراکزی در هر دو نیمکرهی مغزی به همراه بازنمائیهای مربوط حلق و مری است. این نواحی قشری دارای ارتباطات و انشعابات بین نیمکرهای با هستههای حرکتی ساقهی مغز هستند. تحریک نیمکرهای دوطرفه، پاسخهای بیشتری نسبت به ایمپالسهای یک طرفه ایجاد میکنند واین پاسخ مرتبط با شدت و بسامد )تحریک م.( است. هر دوی نواحی قشری حرکتی و پیش حرکتی در شروع بلع دخیل بوده یا حداقل، دارای پتانسیل لازم برای تنظیم انقباضات ساختارهای عضلانی حلقی و مروی-حلقی میباشند. به هر حال، به نظر میرسد دروندادهای این نواحی قشری به حلق بیشتر از مری است. مشابهاً، ایمپالسهای آوران 110 Stylopharyngeus 111 Cortical 112 Subcortical 113 Afferent sensory neuron 114 Inter-neuron 35 از حلق، که بیشتراز عصب حنجرهای فوقانیSLN و عصب زبانی-حلقی است، نیز نسبت به ایمپالسهای آمده از مری که بیشتر از عصب راجعهی حنجرهای هستند، تأثیر بیشتری بر نواحی قشری دارند. "مرکز بلع" که به عنوان ناحیهای درون سیستم مشبک115 ساقهی مغز شناسائی میشود، از هستهی مبهم )اعصاب مغزی 11،19،0( و هستهی تراکتوس سولیتاریوس116 )اعصاب مغزی 19،0،9( تشکیل شده و با هستههای مربوط به دیگر اعصاب مغزی تعامل دارد. این مجموعه از هستههای ساقهی مغز، موجب هماهنگی توالی شده، و به عنوان "ایجادکنندهی الگوی مرکزی" عمل میکنند ) فعالیتهای متوالی یا ریتمیک که توسط اجزای عصبی بدون دخالت فیدبکهای خارجی، شروع میشوند(. نقائص اعصاب مغزی باعث ایجاد تغییراتی در عملکرد شده که ممکن است خفیف یا تهدیدکنندهی حیات باشند. پرلمن119 و شولز-دلریو113 نتایج حاصل از آسیب به اعصاب مغزی را توصیف کردند. جدول 4-6 این یافتهها را خلاصه کرده است. ایمپالسهای آوران آمده از گیرندههای حلقی به محرکهای لمس، فشار، شیمیایی و آب پاسخ داده و وسیلهی لازم برای استخراج بلع حلقی را فراهم میکنند. میلر110، این مورد را به عنوان "پیچیدهترین رفلکس همه-یا- هیچ در سیستم عصبی مرکزی پستانداران" توصیف کرد. بنابراین، ایمپالسهای حسی حلق به منظور تنظیم بسامد و شدت انقباض ساختار عضلانی حلق و جهتدهی رفلکسهای محافظتی اسفنکتر حنجرهای به کار میروند. مشابهاً، در سطح قشری، ایمپالسهای آمده از گیرندههای حسی حفرهی دهان، اطلاعاتی راجع به لمس، فشار، بافت، شکل، دما، مواد شیمیایی و مزه را به CNS میفرستند. به منظور شکلگیری لقمه قبل از بلع، تطابقهای خودکار 169 و حرکات ارادی با هم ترکیب میشوند. 115 Reticular 116 Tractus solitarius 117 Perlman 118 Schulze-delrieu 119 Miller 120 Automatic adjustment 36 اگرچه به منظور تسهیل درک ساختارهای آناتومیک درگیر در بلع، معمولاً عمل بلعیدن به صورت چندین مرحله توصیف میگردد، شواهد زیادی پیشنهاد میکنند که مرحلههای ارادی و غیرارادی بلع به صورت همزمان صورت میگیرند نه به صورت متوالی. شاکر 161 و همکارانش نشان دادند که نزدیک شدن تارهای صوتی قبل از شروع حرکت استخوان هایوئید، حرکت قائدهی زبان، و فعالیت عضلهای-الکتریکی166 سطحی چانه، صورت میگیرد. شروع نزدیک شدن تارهای صوتی همچنین قبل از شروع حرکات دودی در حلق بینی و انتقال آن به حلق دهانی صورت میگیرد. بنابراین، واضح است که فقدان هماهنگی حرکت حنجره با انتقال لقمه ممکن است منجر به قطع عمل بلع شده، و این فقدان هماهنگی نقش مهمی را در ایجاد آسپیراسیون ناشی از بلع168 بازی میکند. زمانیکه تارهای صوتی به صورت کامل به هم نزدیک شدند، تنفس متوقف میشود. بنابراین، مطالعهی فعالیت تنفسسنجی164 حین عمل بلع، سرنخهای بیشتری را جهت درک آسپیراسیون فراهم میکند. بلع طبیعی باعث ایجاد یک کاهش ناگهانی در جریان هوا شده، و منجر به یک دورهی کوتاه آپنه165 میشود، که زمان آن به اندازهی لقمه و نیز اینکه بلع خودبخودی است یا سرنخی، بستگی دارد. بلع طبیعی همیشه با یک دوره بازدم همراه است. بنابراین، بعد از هر بلع، یک تنظیم مجدد166 در چرخهی تنفسی میگردد؛ بدین معنا که، از طریق بازدم بعد از هر بلع، الگوی تنفسی طبیعی مجدداً راهاندازی میشود. اخیراً، پرلمن و همکارانش، با استفاده از دادههای تنفسسنجی بدست آمده از کاهش جریان تنفسی جهت تکمیل کردن آپنه در ترکیب با ویدئوفلوروسکوپی، نشان دادند که وقایع بلع در حفرهی دهان، قائدهی زبان، ولکولا، سینوس پریفورم، اسفنکتر فوقانی مری، و مری به طور همزمان صورت میگیرند. نتایج آنها پیشنهاد میکند که مرحلههای بلع به صورت سریال و متوالی صورت نمیگیرند بلکه با هم تعامل دارند. 121 Shaker 122 Myoelectric 123 Swallow-induced aspiration 124 Respirometric 125 Apnea 126 Reset 37 هر دوی مسیرهای قشری و زیرقشری در شروع بلع اهمیت دارند. ساختار عضلانی دهان به صورت متقارن بین هر دو نیمکره بازنمائی میشود؛ در حالیکه بازنمائی عضلات حنجره و مری به صورت نامتقارن است. به هر حال، در بیشتر افراد هر دو نیمکره در بلع غالب هستند. مسئولیت مرحلههای غیرارادی بلع بر عهدهی ساقهی مغز است. مطالعات میلر، مارتین-هاریس، و پرلمن، نشان دادهاند که جنبههای غیرارادی و ارادی بلع با هم تعامل دارند. با این حال، تعامل بین جنبههای غیرارادی و ارادی بلع، هنوز به طور کامل درک نشده است. خلاصه به منظور درک پیچیدگی بلع، یک دانش کامل از ساختارهای آناتومیک و عملکردهای فیزیولوژیک ساختارهای درگیر در بلع ضروری است. فیزیولوژی بلع شامل تعامل عملکردهای حسی و حرکتی و نیز تعامل جنبههای ارادی و غیرارادی بلع است. به طور سنتی، تصور میشد که بلع به صورت متوالی بوده که با جویدن شروع میشود. به هر حال، شواهد اخیر پیشنهاد میکنند که مرحلههای دهانی و دهانی-حلقی بلع، به هم وابسته هستند. علاوه براین، شواهد اخیر حاصل از ارزیابی حسی به دست آمده از مطالعهی عصب حنجرهای فوقانی، پیشنهاد میکنند که نقش حس ممکن است بیش از آن چیزی باشد که تا بحال در نظر گرفته شده است. در فصلهای بعدی، نقش ارزیابی حسی به عنوان یک بخش یکپارچه از ارزیابی بلع را بررسی خواهیم کرد. سوالات 1. کنترل آوران اولیهی زبان، لبها و مندیبل توسط عصب ..... صورت میگیرد؟ 38 الف( VII ب( X ج( V د( XI 6. )صحیح یا غلط(. مرحله دهانی بلع مایعات بر حسب ..... متفاوت است. الف( سن صحیح غلط ب( نوع لقمه صحیح غلط ج( کیفیت دندانها صحیح غلط در مورد صحیح یا غلط بودن هر سوال بحث کنید. 8. یکپارچگی حسی و حرکتی مرحلههای بلع پیشنهاد میکند که الف( هر کدام از مرحلههای بلع باید قبل از مرحله بعدی خود آغاز شود. ب( غیرممکن است تعیین کنیم که چه زمانی یک مرحله بلع تمام شده و دیگری شروع میشود. ج( جنبههای ارادی و غیرارادی بلع ممکن است به صورت موازی صورت گیرد. د( تا زمانیکه مرحله دهانی ارادی بلع کامل نشود، مرحلههای غیرارادی نمیتوانند شروع شوند. 4. مرحلههای غیرارادی بلع توسط ..... تنظیم میشوند؟ الف( بازنمائی قشری یکطرفه ب( بازنمائی ساقهی مغزی یکطرفه ج( بازنمائی ساقهی مغزی دوطرفه د( شاخههای حسی و حرکتی عصب دهم مغزی 39 فصل سوم بلع ناهنجار: شرایط و بیماریها بلع یک فعالیت پیچیده بوده که نیازمند تعامل مکانیسمهای حسی و حرکتی است )به فصل دوم مراجعه کنید(. یک بلع هنجار از دو واقعهی مجزای محافظت از مسیر هوائی169 و به جلو راندن لقمه163 تشکیل شده است. ایمپالسهای عصبی مسیرهای قشری و زیرقشری، اطلاعات حسی و حرکتی مربوط به عضلات حفرهی دهان، حلق و ساختارهای حنجرهای را یکپارچه میکنند. عضلات نواحی دهان و حلق از طریق اعصاب صورتی، زبانی-حلقی و واگ، اطلاعات خود را به تشکیلات مشبک ساقهی مغز، بصلالنخاع و قشر پیشانی میفرستند. یک بلع ایمن شامل تعامل زمانی عضلات جویدن، که توسط عصب سه قلو عصبدهی میشوند؛ و نیز عضلات حلقی و حنجرهای که از طریق فیبرهای آوران و وابران اعصاب واگ و زبانی-حلقی کنترل میشوند، میباشد. همچنین عصبدهی عضلات تسمهای160 مکانیسم بلع توسط آنزا هایپوگلوسی 189 و آنزا سرویکالیس 181 نیز به حرکات پیچیده بلع کمک میکند. توصیف جامعتر فعالیت عضلانی و کنترل عصبی-عضلانی این فعالیتها را میتوانید در کتاب آویو و موری پیدا کنید. آسیب به هر یک از اعصاب دخیل در بلع یا در نواحی مسئول در سیستم عصبی مرکزی )ساقهی مغز، بصلالنخاع، قشر( بر بلع تأثیر میگذارد. بنابراین بلع نرمال نیازمند سیستم عصبی سالم است. بسیاری از شرایط میتوانند منجر به ایجاد اختلال در فعالیت عضلانی بلع نرمال شوند؛ که این کار ممکن است در هر نقطهای از مسیر منتهی به معده صورت گیرد. علاوه بر این، شرایط لقمهی موجود در معده نیز ممکن است بر انتقال لقمههایی که هنوز به معده نرسیدهاند، تأثیر بگذارد. 127 Airway protection 128 Bolus propulsion 129 Strap 130 Ansa hypoglossi 131 Ansa cervicalis 41 قبل از رسیدن به معده، لقمه باید از مجرایی که با مسیر هوائی مشترک است عبور کند. هر عمل بلع شامل قطع تنفس، محافظت از مسیر هوائی و سپس بازگشت تنفس بعد از عبور ایمن لقمه از خور186 حنجرهای، میباشد. محافظت از مسیر هوائی در هنگام بلع از طریق انسداد سه سطحی188 اسفنکترهای حنجره صورت میگیرد. این کار شامل انسداد تارهای صوتی حقیقی و آریتنوئیدها )چاکنای(، تارهای صوتی کاذب، چینهای آریاپیگلوت، و اپیگلوت )فوقچاکنای( میباشد. حرکت فوقانی و قدامی حنجره که از طریق انقباض عضلات فوق هایوئید صورت میگیرد منجر به باز شدن فضای خلفی کریکوئید شده و حنجره را در یک موقعیت حفظ شده که در نزدیکی قائدهی زبان قرار دارد، بالا میبرد. بعد از بلع، افراد نرمال از طریق بازدم فعالیت تنفسی خود را از سر میگیرند. زمانی که محافظت از مسیر هوائی به طور کامل صورت نگیرد یا با تأخیر باشد، نفوذ لقمه و حتی آسپیراسیون لقمه ممکن است صورت گیرد. کندال184 و همکارانش نشان دادند که در بیشتر افراد، تقارب آریتنوئید و اپیگلوت قبل از رسیدن لقمه به اسفنکتر فوقانی مری صورت میگیرد؛ امّا در برخی افراد، این کار بعد از رسیدن لقمه صورت میگیرد ولی با این حال این تأخیر بیشتر از 911 ثانیه نخواهد بود. آنها همچنین بیان کردند که در سالمندان طبیعی هیچگونه تأخیری در انسداد فوقچاکنائی دیده نمیشود. واضح است که هر شرایطی که منجر به شکست در بندش زمانبندی شده و مناسب اسفنکتر چاکنائی شود، ممکن است منجر به ورود غذا یا مایعات به مسیر هوائی گردد. اگرچه پاتوژنزهای عصبی-عضلانی خارج از حیطه این کتاب است، امّا معمولترین شرایط مرتبط با بلع مختل در بزرگسالان را در اینجا خلاصه میکنیم. در این فصل، اصطلاحات نفوذ، آسپیراسیون و آسپیراسیون پنومونی را معرفی میکنیم زیرا درک این اصطلاحات اهمیت زیادی در فهم فصول باقیمانده دارد. نفوذ: نفوذ به ورود محتویات لقمه به درون حنجره در سطحی که فراتر از تارهای صوتی نیست، اطلاق میگردد. تصویر 1-8 مثالی از نفوذ است که از طریق آندوسکوپی منعطف بینی بدست آمده است. 132 Inlet 133 Three-tier 134 Kendall 41 آسپیراسیون: آسپیراسیو شامل ورود مواد به مسیر هوائی در زیر سطح تارهای صوتی حقیقی است. آسپیراسیون ممکن است قبل، حین یا بعد از بلع صورت گیرد. این حالتها را ممکن است آسپیراسیون قبل از لقمهای185، حین لقمهای186 یا بعد از لقمهای189بنامند. جدول 1-8 مرور کلاسیک مندلسون از طبیعت آسپیراسیون حین لقمهای میباشد. تصویر 6-8 نشاندهندهی آسپیراسیون است. قسمتی از غذا زیر تارهای صوتی بوده و خارج نیز نشده است. تصویر 1-8. نمای اندوسکوپیک از آسپیراسیون مایع در طی ارزیابی اندوسکوپیک منعطف بلع جدول 1-8. طبقهبندی آسپیراسیون حین لقمهای آسپیراسیون قبل از مرحلهی حلقی • معمولترین نوع در بیماریهای عصبشناختی مرکزی • به دلیل از دست دادن کنترل لقمه در حین مرحلهی حلقی یا تأخیر در بلع حلقی • روشهای سنتی درمان: افزایش غلظت غذا، خم کردن183 سر حین غذا خوردن، بلع فوق چاکنائی، بلع پر تلاش، تحریک دمائی • درمان جراحی: اپیگلوتوپلاستی افقی180، فلپ قائدهی زبان، آویزش حنجره 149 آسپیراسیون حین مرحلهی حلقی • کم وقوعترین نوع آسپیراسیون • به دلیل فلج، ضعف یا ناهماهنگی تارهای صوتی • روشهای سنتی درمان: تمرینات نزدیک کنندهی تارهای صوتی • درمان جراحی: افزایش حجم تار صوتی فلج شده 135 preprandial 136 Prandial 137 Postprandial 138 Flexion 139 Horizontal epiglottoplasty 140 Laryngeal suspension 42 آسپیراسیون بعد از مرحلهی حلقی • به دلیل دمش باقیماندههای پاک نشدهی غذایی در ورودی حنجره • روشهای سنتی درمان: رقیقتر کردن غذا، مصرف بیشتر مایعات، wash liquid، مانور مندلسون، چرخش سر • درمان جراحی: برش ترانسلارنژیال 141 لامینای کریکوئید، میوتومی کریکوفارنژیال یا تزریق بوتاکس، آویزش حنجره، جدایی حنجره و نای146 منبع: مندلسون. مفاهیم جدید در مدیریت دیسفاژی. ژورنال گوش،حلق و بینی. 1008؛66)مکمل 1(:0. تصویر 6-8. نمای اندوسکوپیک از آسپیراسیون. لقمه به فاصله اندکی زیر تارهای صوتی قرار گرفته و هنوز بیرون رانده نشده است. عواملی که بر تحمل فرد در برابر آسپیراسیون تأثیر می گذارند شامل حجم، بسامد و نوع ماده آسپیره شده، عمق آسپیراسیون )شامل نای یا ریه(، بهداشت دهان، ظرفیت ریوی، توانایی بیرون راندن آسپیراسیون و عملکرد ایمنی فرد میباشند. این عوامل و تعامل آنها با سیستم عصبی عضلانی فرد بسیار متغیر است. بنابراین، مشخص کردن اینکه چه چیزی منجر به ایجاد آسپیراسیون شدید میگردد، در هر فرد متفاوت است. سندرم- های ریوی مرتبط با آسپیراسیون در جدول 6-8 نشان داده شده است. این موارد شامل الف( التهاب ریوی ناشی از مواد شیمیایی148، ب( عفونت باکتریایی144 و ج( انسداد حاد راه هوایی145 است. آسپیراسیون پنومونی: شرایطی است که ناشی از ورود مواد خارجی، معمولاً غذاها، مایعات یا استفراغ به برونشیولهای ریهها و ایجاد عفونت میباشد. جدول8-8 دو نوع عمدهی عفونت باکتریایی مرتبط با پنومونی 141 Translaryngeal resection 142 Laryngotracheal separation 143 Chemical pneumonitis 144 Bacterial ifection 145 Acute airway obstruction 43 را توصیف میکند. قبل از ایجاد آسپیراسیون پنومونی، بیماران ممکن است طیف گستردهای از سندرومهای آسپیراسیون را نشان دهند. عوامل خطر متعدد مربوط به آسپیراسیون در جدول 4-8 خلاصه شده است. جدول 6-8. شرایط ریوی مرتبط با آسپیراسیون 1. (ARDS) syndrome distress respiratory acute: ادم و خونریزی رودهای و نیز آلوئولار، همچنین ادم ریوی perivascular. این حالت ممکن است در نتیجهی آسپیراسیون اسید ناشی از رفلاکس به وجود آید. 6.pneumonia (lipoid) lipid : آسپیره کردن مایعات چرب، از قبیل روغنهای معدنی که به عنوان ضد یبوست به کار میروند، اسپری بینی چرب، یا مواد contrast. در بیماران فاقد هوشیاری، خصوصاً آنهایی که نیازمند تهویهی مکانیکی هستند، تب، هایپوکسی و افزایش ترشحات نایی ممکن است نشان دهندهی پنومونی باشند. برای بیمارانی که نیازمند تهویهی مکانیکی هستند، قرار دادن در یک وضعیت نیمه نشسته و مکش فعال حلق تحتانی، خطر آسپیراسیون را کاهش میدهد. 8.pneumonia aspiration : معمولا ناشی از چندین باکتری است و مرتبط با میزان بالایی از بیماری و مرگ است. این حالت معمولاً در لوبهای ریوی به هم وابسته دیده میشود. 4.pneumonitis chronic : برخی بیماران یک ویژگی رادیوگرافیک که بتوان آن را به عنوان پنومونی تشخیص داد، نشان نمیدهند؛ اما bronchorrhea چرکی و بدبو، تب فورانی با درجه پائین و درجات مختلفی از درگیریهای تنفسی را نشان میدهند. یک الگوی برونشیال واضح ممکن است در رادیوگرام قفسه سینه مشاهده شود. جدول 8-8. باکتریشناسی آسپیراسیون پنومونی Nosocomial-acquired Community acquired بیهوازی بیهوازی 44 Fusobacterium nucleatum Peptostreptococus spp Bacteroides melaninogenicus Other bacteroides spp هوازی Micro-aerophilic streptococci Streptococcus viridans Moraxella catarrhalis Eikenella corrodens Streptococcus pneumonia Haemophilus influenzae Fusobacterium nucleatum Peptostreptococus spp bacteroides spp هوازی Staphylococcus aureus Enterobacteriaceae Escherichia coli Klebsiella spp Enterococcus spp Citrobacter freundii Acinetobacter lwoffii Pseudomonas aeruginosa آسپیراسیون پنومونی که از نظر فنی برونکوپنومونی146 نامیده میشود ممکن است شامل یکی از این سه نوع مجزا باشد: Pneumonitis یا التهاب ریوی که در مراحل اولیه خود منجر به ایجاد تب با درجه کم میگردد. دورههای طولانیتر آسپیراسیون منجر به ایجاد علائم شدیدتری از جمله خستگی، سرفه مولد به همراه خلط رنگی و حتی از دست دادن هوشیاری ثانویه به هایپوکسی میگردد.

برچسب ها: شروع انقباضات دودی ثانویه غیرارادی بوده و به طور طبیعی احساس نمیشود. نهایتاً، دریک عمل بلع طبیعی، لقمه از ناحیهی ابتدایی05 مری به قسمت انتهائی06 آن و سرانجام به معده منتقل میشود. 88 Simonian 89 Goldberg 90 Esophageal body 91 Peristalsis 92 Descending inhibition 93 Primary peristalsis 94 Secondary peristalsis 95 Proximal 96 Distal 28 جدول 8-6. تشخیص دیسفاژی بر اساس سه مرحله بلع نوع علامت علت احتمالی گزینههای درمانی آمادگی دهانی شلی لب نشت از لبها ضعف عصب V قرار دادن غذا در قسمت خلف دهانی pocketing Buccal جویدن پرزحمت خردکردن رسش نیافته ضعف صورت جراحی فقدان دندان شناخت ضعیف ضعف زبان تمرینات حرکتی دهان قراردادن غذا در قسمت قویتر اصلاح بافت غذا موقعیت بالابردن چانه اصلاح بافت غذا حلقی تأخیر در شروع بلع کاهش بالارفتن حنجره الگوی بلع چندگانه مرحله دهانی ضعیف بدعملکردی عصب واگ لولهگذاری طولانی مدت برش نای09 NGT عضله فوق هایوئیدی کاهش انقباض/حرکات دودی حلق تحریک دمائی تقویت خلف زبان تخلیهی حباب تراکئوتومی، از بین بردن ادم ناشی از NGT 97 Tracheotomy 29 سرفه/پاک کردن گلو بلافاصله بعد از بلع تأخیر در سرفه/پاک کردن گلو تغییر کیفیت صوت آسپیراسیون ثانویه به کاهش جابجائی اپی- گلوت مرحله دهانی ضعیف فیستول نای-مروی )نادر( آسپیراسیون بعد از بلع ثانویه به کشیده شدن به درون حلق نفوذ تا سطح تارهای صوتی ضعف تارهای صوتی بلع متناوب مایع و جامدات بلع فوقچاکنائی اصلاح بافت غذا استفاده از بلع خشک، بلع متناوب مایع و جامدات بیشتر NPO اصلاح بافت غذا مروی عمدتاً آسپیراسیون با تأخیر ریفلاکس، تنگی دارودرمانی اصلاح غذا ارجاع برای دریافت GI NGT: لولهی بینی-معدهای؛ c/d: ناپیوسته؛ NPO: نه از طریق دهان اسفنکترها بلع را میتوان به صورت انتقال لقمه از طریق یک مجموعهی متوالی از اتاقکهای03 پویا تصور کرد که این اتاقکها توسط اسفنکترها)دروازهها(ئی که از نشت مواد قبل از آماده شدن اتاقکهای بعدی جهت دریافت غذا 98 Chamber 31 جلوگیری میکنند، از هم جدا میشوند. این اسفنکترها همچنین یک انسداد آبگریز00 را ایجاد میکنند که به ایجاد فشار در نواحی خاص جهت تسهیل به جلورانی لقمه به سمت اتاقکهای بعدی،
نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 02:03 ب.ظمترجم: هدایت نوری کارشناس ارشد گفتاردرمانی

دانلود فایل اصلی در ادامه مطلب

فصل اول علتشناسی و مقدمهای بر اختلالات بلع مقدمه تعریف کلی دیسفاژی 1 عبارت است از "مشکل در بلعیدن". وقتی فرد به هیچ وجه نتواند چیزی را ببلعد، واژهی آفاژی6 یا ناتوانی در بلعیدن هر چیز مورد استفاده قرار میگیرد. واژههای دیسفاژی و آفاژی شامل مشکل در بلعیدن بزاق، مایعات، غذاها و داروهای با درجهی غلظت مختلف میباشند. دیسفاژی همچنین ممکن است شامل مشکلاتی از قبیل پریدن غذا یا مایعات در گلو یا برگشت8 غذاها یا مایعات بلعیده شده نیز باشد. مشکل 1 dysphagia 2 aphagia 3 Regurgitation 2 در بلعیدن ممکن است ناشی از مشکلات مکانیکی در مکانیزم بلع، اختلالات عصبزاد4، مشکلات معدهای- رودهای5 یا فقدان یک اندام به دلیل جراحی یا جراحت ناشی از ضربه6 باشد. پیامدهای اختلالات بلع اختلالات بلع، حتی به میزان اندک، بر کیفیت زندگی تأثیر خواهند گذاشت. از آنجا که خوردن9،یک جزء طبیعی از تعاملات اجتماعی، تغذیهی روزانه و سلامت عمومی میباشد، در مورد اهمیت بلع طبیعی نمیتوان گزافهگوئی کرد. اختلالات بلع به چندین طریق بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند. آسپیراسیون3 شرایطی است که در آن غذاها یا مایعات یا ترشحات دهانیحلقی0 وارد راه هوایی در زیر سطح تارهای صوتی حقیقی میشوند. این مورد گاهی اوقات در بیشتر مردم رخ میدهد، امّا در غیاب هرگونه جراحت به عضلات یا اعصاب مربوط به بلع، بیشتر مردم قادر به حس کردن غذاها یا مایعات وارد شده به راه هوایی هستند. هنگام وجود جراحت یا آسیب به مکانیزم بلع و نیز زمانی که تواتر آسپیراسیون زیاد است، خطر ایجاد عفونت ریه، دهیدراسیون 19 و سوء تغذیه 11 افزایش یافته، میزان لذت از خوردن کاهش یافته و به این طریق کیفیت زندگی نیز کاهش پیدا میکند. 4 neurologic 5 gastrointestinal 6 Traumatic injury 7 eating 8 aspiration 9 oropharyngeal 10 Dehydration 11 Malnutrition 3 آسپیراسیون پنومونی16 زمانی که عفونت ریوی، نتیجهی آسپیراسیون حاد یا مزمن مایعات، غذاها، یا ترشحات دهانی و یا نتیجهی مایعات بالاآمده از معده باشد، آسپیراسیون پنومونی به وجود میآید. این شرایط تهدیدکنندهی حیات بوده و نیازمند توجهات پزشکی ویژه است. دهیدراسیون دهیدراسیون وضعیتی است که در آن آب کافی جهت حفظ سطح مناسبی از مایعات در بافتهای بدن، وجود ندارد. حتی در یک شخص سالم نیز، فقدان جذب کافی آب میتواند منجر به دهیدراسیون گردد. برای بیماران مبتلا به آسیبهای عصبزاد که هنگام بلعیدن مایعات در خطر آسپیراسیون قرار دارند نیز، جذب مایع را باید به طور مستمر بررسی کرد. عوامل دیگری مثل داروهایی که اثرات جانبی آنها دهیدراسیون است) یا عوامل دیگری مثل داروهای دارای اثر جانبی دهیدراتهکننده(، که در فصل سوم توضیح داده خواهند شد، نیز میتوانند به طور معکوسی بر توانایی فرد در بلعیدن تأثیر بگذارند. برای مثال، زمانی که بزاق طبیعی کافی در دهان وجود ندارد، جویدن سختتر شده، غذاها به آسانی تشکیل یک لقمه18 را نمیدهند و نیز ذرات غذا از یکدیگر جدا شده و به بلع بیشتری نیاز خواهد بود. سوء تغذیه14 سوء تغذیه در اثر ناتوانی در فروبردن)قورت دادن(15 ایمن غذا، بیرغبتی به خوردن، یا ترس از خوردن یا نوشیدن ناشی از مشکلاتی که قبلاً در بلعیدن وجود داشته، یا ناتوانی در هضم16 یا جذب مواد فروبرده شده)قورت داده شده( به وجود میآید. زمانی که شخص در فروبردن)قورت دادن( ایمن غذا ناتوان است، توانایی او در حفظ سلامتی کاهش پیدا میکند. این مسئله خصوصاً برای بیمارانی که در حال بهبودی از جراحیهای 12 Aspiration pneumonia 13 bolus 14 malnutrition 15 ingest 16 digest 4 وسیع، سکته، یا دیگر بیماریهای ناتوانکنندهی19 نیازمند توانبخشی طولانی مدت، میباشند از اهمیت زیادی برخوردار است. زمانی که سوء تغذیه گسترش پیدا میکند، درمان آن به اندازهی درمان دیگر بخشهای فرآیند توانبخشی اهمیت خواهد داشت. بهبودی از سوء تغذیه به بهبود تمام فرآیند توانبخشی کمک خواهد کرد و منجر به بهبود کیفیت زندگی بیمار خواهد شد. کاهش وزن13 در جامعهی ما تمایل زیادی به کاهش وزن وجود دارد. کاهش وزن زیاد، خواه اجباری یا بدون دلیل، نیازمند توجه خاص است. کاهش وزن زیاد مرتبط با کاهش جرم عضلات است. این کاهش جرم باعث ایجاد ضعف شدیدی خواهد شد که برای تغییر فعالیتهای روزمرهی فرد کافی خواهد بود. زمانی که کاهش وزن بدون برنامه صورت گیرد، اختلال در بلع قابل تصور خواهد بود. کاهش وزن نباید به اندازهای باشد که بر کیفیت زندگی تأثیر گذاشته و نیز نباید فراتر از دامنهی طبیعی وزن باشد. تأثیر اختلالات بلع بر کیفیت زندگی سلامت عمومی ناتوانی در بلع صحیح ممکن است منجر به کاهش سلامت عمومی فرد گردد. این کاهش ممکن است کند یا سریع باشد و معمولا، امّا نه همیشه، مرتبط با بیماریهای دیگر است. برای بیماران مبتلا به بیماریهای سیستمیک10، مثل بیماری پارکینسون، دیابت شیرین 69 یا فشار خون بالا، اختلالاتی مثل رفلاکس معدی- مروی 61، نشانگانی مثل چارکوت-ماری-توت66، یا اختلالات خودایمن، دیسفاژی شدت مشکل اولیه را افزایش 17 debilitating 18 Weight loss 19 systemic 20 Diabetes mellitus 21 Gastroesophageal reflux 22 Charcot-marie-tooth 5 خواهد داد. با شروع دیسفاژی، توانایی بدن برای سازگاری با بیماری اولیه کاهش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این، بیماری اولیه ممکن است در اثر دیسفاژی بدتر شود. وضعیت روانشاختی68 خوردن، یک عملکرد اجتماعی و نیز یک ضرورت تغذیهای است. زمانی که یک ناخوشی64 یا بیماری در نتیجهی دیسفاژی به وجود میآید، عملکرد اجتماعی طبیعی که غذا نیز یک نقشی در آن ایفا میکند، کاهش خواهد یافت. شخص مبتلا به اختلال در بلع نمیتواند به اندازهی کافی در تعاملات اجتماعی که هنگام وعدهی غذایی وجود دارند، شرکت کند. وضعیت مالی تأثیرات مالی دیسفاژی در صورتی زیاد و معنادار است که به غذاهای خاص، تغذیهی مکمل، یا تغذیهی رودهای65 یا parenteral ، درمان دیسفاژی، ابزارها و وسایل خاص برای کمک به تهیهی وعدهی غذائی، و نیز به کمک دیگران جهت تغذیه نیاز باشد. برخی یا تمام این مخارج ممکن توسط بیمه پرداخت شود؛ با این حال، هزینهی تمام مشکلات مدیریتی مرتبط با دیسفاژی زیاد بوده و ممکن است برای دورههای طولانی از زمان ادامه یافته و به این ترتیب وضعیت مالی بیمار، خانواده بیمار، و نیز رفاه اقتصادی جامعهی بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. محدودیتهای بیمهای یا توانائیهای مالی شخص اغلب راهکارهای توانبخشی را با چالش مواجه میکند. تأثیر مالی واقعی دیسفاژی هنوز ناشناخته است، زیرا هنوز تحقیقات در مورد هزینهی کلی برخی از شرایط مثل آسپیراسیون پنومونی، و پذیرشهای مکرر بیمارستانی و نیز نسبت benefit-cost شناسائی زودهنگام و مدیریت اختلالات بلع را محاسبه نکردهاند. عقل سلیم حکم میکند که مداخلهی زودهنگام66 منجر به 23 Psychological well-being 24 illness 25 Enteral 26 Early intervention 6 پیشگیری از اختلالات همزمانی69 خواهد شد که در نتیجهی تعامل اختلالات بلع و دیگر بیماریها یا اختلالات به وجود میآیند، تحقیقات بالینی در نهایت منجر به تأئید روشهای توانبخشی دیسفاژی خواهند شد. نیاز به مداخلهی زودهنگام شواهد محدود، ولی در عین حال قوی و تجربی، وجود دارد که تشخیص و درمان دیسفاژی موثر است زیرا به شکل معناداری منجر به کاهش آسپیراسیون پنومونی خواهد شد. بیشتر شواهد موجود بر اساس مطالعهی افراد مبتلا به سکته63 است اگرچه، همانطور که در فصل 9 نیز اشاره خواهد شد، برخی از شواهد نیز بر مبنای تحقیقات انجام شده روی افرادی است که تحت درمان سرطان سر و گردن بودهاند. همین شواهد اندک پیشنهاد میکنند که، در شرایط مراقبتهای حاد، مدیریت دیسفاژی با کاهش میزان پنومونی همراه است. علاوه بر این، استفاده از ارزیابی بالینی بلع60 جامع، مقرون به صرفه خواهد بود. محققان دیگر نیز نشان دادهاند که مدیریت دیسفاژی در توانبخشی اختلالات بلع در سایر جمعیتها نیز موثر است. وسرمن 89 و همکارانش نشان دادند که، با گزارش کردن دقیق اطلاعات بدست آمده از ارزیابی بالینی بلع، میتوان از طریق یک برنامهی درمانی تهاجمی زودهنگام، طول زمان بستری شدن در بیمارستان را در بیمارانی که برای درمان سرطان سر و گردن تحت جراحی قرار گرفتهاند را کاهش داد. علاوه بر این، ایجاد رویههای معتبر غربالگری 81، مثل مقیاسی که توسط فوستر86 و همکارانش ایجاد شد، ممکن است موارد دیگری را جهت درمان زودهنگام بیماران مبتلا به دیسفاژی پیشنهاد کنند. این افراد یک ابزار غربالگری دیسفاژی را به 600 بیمار دادند و دریافتند که این مقیاس وسیلهای را ایجاد میکند که میتوان از طریق آن بیماران را برای ارزیابی و مداخلهی زودهنگام دیسفاژی انتخاب کرد. به تازگی، مکهورنی88 و همکارانش نسخههای اولیهی دو نمونه از ارزیابی کیفیت 27 Comorbidities 28 Stroke 29 Clinical swallowing examination 30 Wesserman 31 Screening 32 Foster 33 McHorney هر چیز قابل شمارش را نمیتوان شمرد. 7 زندگی84 را ارائه کردند که میتوان با آنها نیاز و نیز اعتبار درمان اختلالات بلع را مشخص کرد. - SWAL QOL یک ابزار معتبر 44 موردی است که 19 مفهوم کیفیت زندگی را ارزیابی میکند. CAR -SWAL یک ابزار 15 موردی است که کیفیت مراقبت و نیز میزان رضایتمندی بیمار را ارزیابی میکند. این مقیاسها، بیماران مبتلا به دیسفاژی دهانی-حلقی85 را از افرادی که بلع طبیعی دارند متمایز کرده و به تفاوتهای موجود در شدت دیسفاژی نیز حساس است. این دو مقیاس در نهایت به درمانگر کمک خواهند کرد تا بیمارانی که نیاز ویژه به دمان دارند را شناسائی کرده و بر آنها تمرکز کند و نیز کفایت درمان را مشخص کند. برای چه گروهی از بیماران ممکن است QOL-SWAL و برای کدام گروه ممکن است CARE-SWAL مناسب باشد؟ در کدام گروه نباید این ابزارها را به کار برد؟ در حال حاضر، فقدان گروه کنترل، تأثیرات تعیین نشدهی بیماریها، و فقدان دادههای پیگیری طولانی مدت، تعیین تأثیرات واقعی مداخلهی زودهنگام دیسفاژی را با محدودیت مواجه کرده است. فقدان تحقیقات آیندهنگر86، کنترل شده89 و تصادفی83 بدین معنا نیست که نباید از از برنامههائی که از ارزیابی بالینی بلع استفاده میکنند یا دیگر برنامهها مثل بلع باریوم اصلاح شده80 یا ارزیابی بلع اندوسکوپیک انعطافپذیر 49 استفاده کرد. بر عکس، مطالعاتی مثل مطالعهی ادرسون 41، کیتون46، و مککنا48یافتههای معناداری را برای ادامهی استفاده از مداخلهی زودهنگام در دیسفاژی پیدا کردند. این محققان، میزان پنومونی را قبل و بعد از شروع برنامهی ارزیابی جانبی بلع در یک موقعیت بیمارستانی بررسی کردند. میزان آسپیراسیون پنومونی در بیماران مبتلا به سکته به طور معناداری بعد از شروع برنامه نسبت به میزان قبل از برنامه کاهش پیدا کرده بود. برای ایجاد مشاهدات بیشتر در مورد برنامهی ارزیابی بالینی بلع و نیز برنامههائی که بر مبنای تشخیص 34 Quality of life 35 Oropharyngeal 36 Prospective 37 Controlled 38 Randomized 39 Modified barium swallow (MBS) 40 Flexible endoscopic evaluation of swallow (FEES) 41 Odderson 42 Keaton 43 McKenna 8 ابزاری مشکلات بلع میباشند، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. برای این کار، نحوهی اکتساب اطلاعات در برنامههائی که در مداخلهی دیسفاژی به کار میروند باید به شکلی باشد که میزان تأثیر آنها در کاهش مدت زمان ماندن در بیمارستان و نیز پذیرش مجدد به دلیل مشکلات مرتبط با بلع قابل ارزیابی باشد. همهگیر شناسی44 دیسفاژی ممکن است به دلیل اختلالات زیادی از قبیل سالخوردگی، بیماریهای عصبزاد، جراحت به سر، بیماریهای پیشرونده45، بیماریهای سیستمیک، اختلالات خود ایمن، نئوپلاسم و عفونتها ایجاد گردد. گزینههای درمانی مثل جراحی، پرتودرمانی46 و دارودرمانی نیز ممکن است منجر به دیسفاژی گردند. عفونت حنجرهای مزمن ناشی از رفلاکس49، شرایطی که معمولاً نادیده گرفته میشود، نیز ممکن است در بلعیدن طبیعی تداخل ایجاد کند. این امر در بیماران مبتلا به سرطان سر یا گردن متغیر است. ممکن است این افراد در شروع بیماری خود دیسفاژی داشته باشند؛ و عملکرد بلع آنها معمولاً تحت تأثیر درمان قرار میگیرد، با این حال برخی از نقائص آنها با گذشت زمان بهبود مییابد. دیسفاژی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون به موازات پیشرفت بیماری شدیدتر میشود. از آنجا که علتشناسی اختلال بلع متغیر و گاهاً پیچیده است، تعیین دقیق وقوع43 هر کدام از مقولههای خاص این اختلال ممکن نیست. علاوه بر این، صحت هیچ تست منفردی جهت تشخیص دیسفاژی 199 درصد نیست. اختلالات بلع همچنین ممکن است نتیجهی ابتلای همزمان با سایر اختلالات بوده یا اینکه پیشزمینهی بیماریها یا اختلالات شدیدتر باشد. علاوه بر این، وقوع اختلالات بلع ممکن بسته به نوع ارزیابی تشخیصی متفاوت باشد. جدول 1- 1 وقوع دیسفاژی دهانیحلقی را در بیمارانی که طی ارزیابی ویدئوفلوروسکوپیک آسپیراسیون داشتهاند را نشان میدهد. اگر تمامی تستهائی که برای ارزیابی بلع به کار میروند را در نظر بگیریم، وقوع واقعی اختلالات بلع ممکن است خیلی بیشتر باشد. زمانیکه اختلالات بلع همراه با سایر شرایط 44 Epidemiology 45 Degenerative 46 Radiotherapy 47 Chronic reflux laryngitis 48 Incidence 9 پزشکی وجود داشته باشد، شرایط اولیه ممکن است تحت تأثیر اختلالات بلع قرار بگیرد. برعکس، اختلال بلع ممکن است نشانهای از دیگر بیماریهای عصبزاد یا شرایط دیگری که به درمان نیاز دارند، باشد. ازاینرو، وقوع دقیق اختلالات بلع هنوز ناشناخته است. جدول 1-1 وقوع دیسفاژی دهانیحلقی در بیمارانی که طی ارزیابی ویدئوفلوروسکوپیک آسپیراسیون داشتهاند علت دیسفاژی تعداد )%( بیماران جراحی آنکولوژیک سر و گردن )86( 50 سکتهی مغزی40 )60( 49 جراحتهای بستهی سر )9( 16 جراحتهای نخاعی )6( 19 بیماریهای عصبزاد پیشرونده* )6( 0 فلج نزدیککنندهی تارهای صوتی )4( 9 حباب شدگی زینکر )6( 4 ضعف فراگیر )8( 5 فلج مغزی )6( 8 درگیری CNS ناشی از ایدز )6( 8 Craniotomy )برای اصلاح آنوریسم( ) 1(6 مشخصنشده )6( 4 جمع 165 *شامل بیماری پارکینسون، بیماری نرون حرکتی، مالتیپل اسکلروزیس، منبع: راسلی و همکاران، 1008 49 CVA 11 سکتهی مغزی و بیماریهای عصبزاد سکته سومین علت عمدهی مرگ در آمریکا است. تقریباً 599999 مورد جدید در هر سال گزارش میشود، و 159999 فرد نیز سالانه به دلیل سکتهی مغزی فوت میکنند. مطالعات آیندهنگر نشان دادهاند که وقوع دیسفاژی در ماه اول بعد از سکتهی مغزی 4119% است. میزان کلی آسپیراسیون ناشی ازسکتهی مغزی 8818% است. نیمی از این بیماران میزان اندکی آسپیراسیون نشان میدهند ) بدون هیچگونه علامت یا نشانهی بالینی(. تقریباً 69% از افراد در سال اول بعد از سکتهی مغزی و 19 تا 15% از این افراد بعد از سال اول بعد از سکتهی مغزی به دلیل آسپیراسیون پنومونی فوت میکنند. به طور کلی، هر چه ناحیهی خونریزی مغزی 59 بیشتر باشد، اختلال بلع شدیدتر خواهد بود. اگرچه مکان آسیب همیشه با نوع و شدت اختلال بلع مطابقت ندارد، دیسفاژی ناشی از سکتههای ساقهی مغز، فراوانتر از دیسفاژی ناشی از سکتههای مغزی است. جدول 6- 1 دادههای همهگیرشناسی که به تازگی بدست آمده است را نشان میدهد. جدول 6- 1. دادههای اپیدمیولوژیک بدست آمده از مطالعات منتشر شده: بیماریهای نرولوژیک و میزان دیسفاژی در هر کدام از آنها بیماری شیوع )در 199999 ) وقوع )در 199999 ) مطالعه منبع وقوع تشخیص داده شدهی دیسفاژ ی )%( مطالعه منبع 50 Ischemia 11 سکتهی مغزی 145 NA 630 براون، ویسنانت، سیکس و همکاران مودان و واگنر مایو کلینیک مایوکلینی ک به نظر پایین: متوسط رو به بالا VFSS: 9416 BSE: 4119 دانیل، مک- آدام، برایلی و همکاران دیپیپو، هولاس و ردینگ برآیند مطالعا ت VFSS برآیند مطالعا ت BSE بیماری پارکینسون 19610 18 مایوکس، ماردر، کوت و همکاران اعداد به دست آمده از جمعیت کلی که فقط شامل سالمندان است VFSS: 6011 بوشمن، دوبمیر، لیکر و همکاران؛ فوه، لی، وانگ و همکاران برآیند دو مطالعه که در آنها از لوادوپا استفاده نشده است 12 بیماری آلزایمر 65093 NR برد، کوکمن، اوفورد و همکاران فقط داده- های منتشر شده VFSS: 34 هورنر، آلبرت،داوسو ن و همکاران فقط دادههای منتشر شده اسکلروز متعدد 19913 NR وین، رودریکوئز، اوفالن و همکاران فقط دادهها؛ مایو کلینیک NA NA NR بیماری نورون حرکتی 19913 616 لیلینفلد، اسپرافکا، فام و همکاران فقط داده- های منتشر شده 5116 )روش گزارش نشده است( لیگتون، بورتون، لاند و همکاران آزمون، بررسی نشده اسکلروز جانبی متعدد NR 113 مکگوئیر، لانگ- استرت، کوئپسل و همکاران آزمون، بررسی نشده 60 )روش گزارش نشده است( لیتوان، ساستری و سونیز فقط دادههای منتشر شده فلج فوق- هستهای پیشرونده 1180 111 گولب، داویس، اسچوئنب رگ و فقط داده- های منتشر شده VFSS: 5516 کاگل و لئوپولد فقط دادههای منتشر شده 13 همکاران؛ بوئر، ماراگانور، مکدونل و همکاران بیماری هانتینگت ون 110 916 کوکمن، اوزکمکی، برد و همکاران فقط داده- های منتشر شده VFSS: 199 NA: غیر قابل کاربرد؛ NR: گزارش نشده؛ VFSS: ارزیابی ویدئوفلوئوروسکوپیک بلع؛ BSE: ارزیابی جانبی بلع دمانس 51 دیسفاژی در سالخوردگان مبتلا به دمانس شایع است. بر طبق گزارشات ویدئوفلوئوروسکوپیک، عملکرد طبیعی بلع فقط در 9% بیماران مبتلا به دمانس دیده میشود. به خاطر وجود دمانس در این افراد، این گروه سختترین گروهی است که میتوان آن را با انواع مطالعات عملکردی، ارزیابی کرد. کفایت مانورهای درمانی که نیاز به همکاری بیمار دارند نیز در این افراد پائین میباشد. در بیماران مبتلا به دمانس و دیسفاژی باید از جاگزینهای تغذیهای غیردهانی استفاده کرد. عود آسپیراسیون پنومونی، کاهش وزن، و/یا امتناع از خوردن اصلیترین علامتها برای استفاده از جاگزینهای تغذیهای غیردهانی میباشند. دمانس یکی از مشکلات منحصر به فردی است که درمانگر دیسفاژی با آن روبهرو میشود.چرا؟ جمعیت سالخورده 51 Dementia 14 99 تا 09% از جمعیت سالخورده، حتی افرادی که بیماری عصبزاد شناخته شده ندارند، اگر دیسفاژی واقعی نداشته باشند، درجاتی از بدعملکردی در بلع را نشان میدهند. برای رد کردن بیماریهای خاص و نیز ارزیابی میزان خطر آسپیراسیون، تستهای عملکردی عینی مورد نیاز است. تقریباً 59% از بیماران سالخورده مشکلاتی در خوردن دارند که منجر به نقائص تغذیهای و به تبع آن کاهش وزن، افزایش خطر افتادن، ترمیم کند، و افزایش استعداد ابتلا به سایر بیماریهای مرتبط با ضعف میشود. کاهش وزن، افزایش مدت زمان وعدههای غذایی، افسردگی، و شکایتهای عمومی از خستگی معمولاً قبل از تشخیص اختلال بلع، در این گروه مشاهده میشود. آنکولوژی سر و گردن وجود یک تومور در راه هوائیگوارشی فوقانی ممکن است به طرق زیر بر بلع تأثیر بگذارد: 1. ایجاد انسداد مکانیکی به دلیل وجو توده یا فشردگی برونلولهای 6. کاهش انعطافپذیری بافت نرم به دلیل infiltration neoplastic 8. تأثیر مستقیم تومور که باعث فلج شدن بخش مهمی از عضلات حلقی یا حنجرهای میشود 4. فقدان حس56 به دلیل جراحت وارده به اعصاب؛ و 5. درد درمان سرطان سلولهای سنگفرشی58 که شامل جراحی، پرتودرمانی و شیمیدرمانی است، باعث ایجاد ناتوانی- هائی میگردد که معمولاً متناسب با حجم ناحیهی برش54 یا پرتو داده شده است. جراحی باعث ایجاد برش و نیز بافت فیبروز در عضلات شده و نیز از طریق برش عرضی55 یا ریشهکنی56 گیرندهها یا فیبرهای عصبی 52 Sensation 53 Squamous 54 Resection 55 Transection 56 Extirpation 15 آوران59 باعث ایجاد بیحسی میگردد. پرتودرمانی منجر به خشکی دهان53 میگردد، و در بیشتر موارد باثبات بوده و منبع عمدهی شکایتهای بلع از جانب بیماران است. پرتوافکنی50 نیز باعث ایجاد بافت فیبروز در ساختار عضلانی حنجرهای و دهانیحلقی میگردد. شیمیدرمانی ممکن است باعث ضعف، تهوع و استفراغ 69، یا کاهش فرآیندهای حسی شده و ممکن است به عوارض جانبی پرتو درمانی از قبیل التهاب مخاط 61؛ ضخیمشدگی مخاط دهان، حلق و مری افزوده شود. به نظر میرسد که عملکرد بلع بعد از درمان پرتوئی، مرتبط با مکان و نیز مرحلهی بیماری است. به طور کلی، بیماران مبتلا به توومورهای به اصطلاح قدامی، مثل کف دهان یا جلوی زبان، برونداد بعد از درمان بهتری نسبت به بیماران مبتلا به تومورهای خلفی، مثل حلقدهانی یا حلق حنجرهای دارند. روشهای شکلدهی مجدد66 نیز بر برونداد بلع تأثیر میگذارند. بیماری که با همان انسداد اولیه مجدداً شکلدهی میشوند، مشکلات بلع کمتری نسبت به بیمارانی که از طریق فلپهای بیحس حجیم شکلدهی میشوند، دارند. بیماران بستری شده63 وقوع اختلالات بلع در بیمارانی که در واحد مراقبتهای ویژه پذیرش میشوند، در صورت نیاز به لولهگذاری درون نایی64 یا بینی-معدهای65، تراکئوستومی، استفاده از مسکنها، هوشیاری آسیبدیده و نیز وضع وخیم بیشتر این بیماران، افزایش مییابد. بیماران نیازمند مراقبت حاد را باید در 64 ساعت اول بستری شدن از نظر اختلالات بلع ارزیابی کرد. بیمارانی که نیازمند تهویهی مکانیکی هستند در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به آسپیراسیون پنومونی هستند. میزان مرگ ناشی از پنومونی بیمارستانی66 در بیماران بستری شده بین 69 57 Afferent 58 Xerostomia 59 Irradiation 60 Nausea 61 Mucositis 62 Reconstructive 63 Hospitalized 64 Endotracheal 65 Nasogastric 66 Nosocomial pneumonia 16 تا 59 درصد است. هزینههای بیمارستانی ناشی از عفونت بیمارستانی ممکن است از 1991999 دلار نیز فراتر رود. سالمندان ساکن خانه مطالعات انجام گرفته روی سالمندان ساکن در خانه گزارش کردهاند که 49 تا 69 درصد این بیماران نشانههای بالینی دیسفاژی را دارند. به نظر میرسد که در سالهای اخیر این مقدار افزایش پیدا کرده است. اسمیت69 و همکارانش پیشنهاد کردند که شمار بالای سالمندان مبتلا به دیسفاژی، به دلیل ترخیص بیماران مبتلا به اختلالات بلع از شرایط مراقبتهای ویژه و فرستادن آنها به نهادهای مراقبتی است. شیوع انواع مختلف پنومونی تقریباً 6 درصد است، با این حال هنوز مشخص نیست که در چه تعداد از بیماران، پنومونی در نتیجه آسپیراسیون ایجاد شده است. میزان مرگ و میر بیمارانی که در منزل تشخیص پنومونی را دریافت کرده و در مراکز مراقبتهای ویژه پذیرش شدهاند، 49 درصد کل موارد پذیرش شده است. شرایط قلبی63 تعداد بیمارانی که در نتیجهی شرایط قلبی به مراکز پزشکی مراجعه میکنند به دلیل رویههای حفظ زندگی موجود در موقعیتهای اضطراری و نیز به دلیل انواع درمانهای جراحی موجود برای این بیماران متعاقب حملات قلبی، رو به افزایش است. در سال 6994، آویو60 و همکارانش، جهت شناسائی ایمنی و نیز عوامل راحتی مرتبط با ارزیابی اختلالات بلع، گروه بزرگی از بیماران بستری شده و نیز بیماران سرپائی ) 1849 نفر( مبتلا به اختلالات بلع را با استفاده از ارزیابی اندوسکوپیک منعطف بلع با استفاده از ارزیابی حسی 99 )FEESST( مورد بررسی قرار دادند. بزرگترین زیرگروه بیماران، همانگونه که انتظار میرفت، بیماران بعد از سکته 91 بودند، به هر حال، به طرز شگفت انگیزی، دومین زیرگروه مربوط به شرایط قلبی بود)6616%(. اکثر موارد مرتبط با 67 Smith 68 Cardiac-related conditions 69 Aviv 70 Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing with Sensory Testing 71 Post stroke 17 شرایط قلبی در موقعیتهای حاد و بستری، بیمارانی بودند که به دلیل حملهی قلبی، نارسائی احتقانی قلب و نیز آریتمیهائی که جدیداً شناسائی شده بود، جراحی باز قلب برایشان انجام گرفته بود) بیش از 69% موارد(. نویسندگان دریافتند درصد زیادی از این بیماران در هنگام ارزیابی، بدعملکردی حسی عصب واگ را نشان داده و بنابراین در معرض خطر آسپیراسیون خاموش، آسپیراسیون بدون نیاز به سرفه، بودهاند. شرایط دیگر بیماران ممکن است با مسائل زیادی که شامل مشکل یا ناتوانی در بلع است به مراکز سرپائی مراجعه کنند. دیگر اختلالات بلع نیز ممکن است هنگامی که بیمار به دلیل سایر شرایط بستری میشود، شناسائی شوند. جدول 8- 1 معمولترین شرایطی که ممکن است نشاندهندهی اختلال در بلع باشند را خلاصه میکند. وقوع واقعی اختلال در بلع در این بیماران ناشناخته است. جدول 8- 1. شرایطی که ممکن است منجر به اختلالات بلع شده یا به طور مستقیم منجر به آن شوند نوع شرایط شرایط مادرزادی96 lusoria Dysphagia سوراخ نایی -مروی شکافهای حنجرهای ناهنجاریهای foregut دیگر التهابی بیماری برگشت معدی-مروی)GERD( برگشت حنجرهای-حلقی)LPR( عفونتها بیماری لایم98 نوروپاتیها/انسفالیتها 72 Congenital 73 Lyme 18 بیماری چاگاس94 تروما CNS مجرای هوائی گوارشی فوقانی درونریز گواتر کمکاری تیروئید نروپاتی دیابتیک نئوپلازی مجرای هوائی گوارشی فوقانی تیروئید CNS سیستمیک اختلالات خودایمن درماتومیوزیتها اسکلرودرما بیماری Sjogerns آمیلوئیدوز سارکوئیدوز Latrogenic جراحی شیمیدرمانی دارودرمانیهای دیگر پرتودرمانی خلاصه 74 chagas 19 اختلالات بلع تاَثیر معناداری بر کیفیت زندگی بیمار از نظر جسمی، مالی و روانشناختی دارند. چه بیمار به طور کلی سالم باشد یا اینکه در حال بهبودی از یک واقعهی عصبشناختی، سرطان یا جراحیهای دیگر باشد، دیسفاژی منجر به شماری از عوامل میگردد. ناتوانی در بلع منجر به کاهش وزن، ضعف، و در موارد شدید منجر به مشکلات پزشکی میگردد. اگرچه تحقیقات در این زمینه محدود است، به نظر میرسد یک اجماع بالینی کلی وجود دارد مبنی بر اینکه مداخلهی زودهنگام در دیسفاژی از طریق تشخیص و درمان صحیح، ممکن است امکان ابتلای همزمان را کاهش داده و از این طریق طول مدت بستری شدن و نیز هزینهی بیمارستان را کاهش دهد. درمان اختلالات بلع بر مبنای پاتوفیزیولوژی پایه و نیز وضعیت بیمار متفاوت است. بیماران سرپائی با مشکلات اندک، همکاری بیشتری داشته و نیز تمایل بیشتری جهت ایجاد تطابق در سبک زندگی و رژیم غذائی خود جهت بهبود اختلال بلع دارند. بیماران بستری شده ممکن است به شدت غیرشرطی شده و نیز وضعیت شناختی آنها ممکن است همکاری آنها را در فرآیند توانبخشی محدود کند. بیماران مبتلا به دیسفاژی فرصت منحصر به فردی جهت تشخیص و درمان تیمی ایجاد میکنند. در ادامه به بررسی روشها و رویکردهای درمان اختلالات بلع میپردازیم. سوالات فصل 1. آسپیراسیون به کدام مورد اشاره دارد؟ الف( گیر کردن مایع یا غذا در گلو ب( ورود مایع یا غذا به مجرای هوائی در زیر سطح تارهای صوتی ج( سرفه کردن بعد از بلعیدن مایعات یا غذاها د( ناتوانی در سرفه کردن هنگام ایجاد خفگی در اثر مایعات یا غذاها 6. سوء تغذیه زمانی ایجاد میشود که: الف( فرد به اندازهی کافی مایع نمینوشد 21 ب( فرد در خوردن یک رژیم معادل ناتوان است ج( فرد به اندازهی کافی کالری پروتئین دریافت نمیکند د( فرد از رژیمی استفاده میکند که پزشک آن را تاَیید نکرده است 8. در جامعهی امروزی، کاهش وزن الف( زمانی که فرد بستری است قابل پذیرش میباشد ب( ممکن تاَثیر منفی بر بیماران بستری شده داشته باشد ج( معمولاَ برای افرادی که اضافه وزن دارند و بستری میشوند توصیه میگردد د( توانائی بلعیدن را بهبود میبخشد 4. ارزیابی بالینی بلع الف( مبنای تصمیمگیری راجع به نوع غذایی که باید به بیمار مبتلا به اختلال بلع داده شود را فراهم میکند ب( زیربنای اختلال بلع بیمار را برای درمانگر آشکار میکند ج( نیاز به ارزیابی ابزاری بلع را کاهش میدهد د( ممکن است به عنوان یک ابزار غربالگری جهت شناسائی بیماران در معرض خطر برای اختلالات بلع به کار رود. 5. آسپیراسیون خاموش الف( در بیماران مبتلا به سکته به ندرت اتفاق میافتد ب( ممکن است نیاز به مصرف تکههای ضخیم غذا را کاهش دهد ج( در حین انجام ارزیابی جانبی بلع نمیتوان آن را به خوبی شناسائی کرد د( بعد از دورهی حاد بهبودی از CVA در بیماران اتفاق نمیافتد 21 فصل دوم آناتومی و عملکرد مکانیسم بلع بحثی جامع پیرامون جنبههای آناتومیکی و عملکردی بلع خارج از محدودهی این کتاب میباشد؛ به هر حال، به منظور تسهیل درک بیماریزائی95، ارزیابی و درمان اختلالات بلع، بحث مختصری در این مورد ارائه شده است. بحثی کاملتر راجع به آناتومی و فیزیولوژی مکانیسمهای بلع را میتوانید در کتابهای آویو و موری96 و نیز کتاب ساساکی99 و ایساکسون93 پیدا کنید. آناتومی عملکردی مکانیسمهای بلع را میتوان به چهار بخش اصلی تقسیم نمود: 1( حفرهی دهان، 6( حلق دهانی90، 8( حلق تحتانی)حنجرهای( 39؛ و 4( مری. درون هر بخش، ساختارهای بخصوصی، جنبههای مکانیکی بلع را انجام داده و تنظیم میکنند. جدول 1-6 بخشهای مختلف مکانیسم طبیعی بلع را خلاصه کرده است. بخشهای مرکزی و محیطی کلیدی مکانیسم بلع در جدول 6-6 نشان داده شده است. بلع طبیعی به طور سنتی، بلع طبیعی به عنوان مجموعهای از چهار مرحله که مرتبط با عبور لقمه از طریق ساختارهای آناتومیک خاص هستند، تعریف میشد. این مراحل شامل آمادگی دهانی، دهانی، حلقی، و مروی بود. مراحل بلع به طور کلی به صورت متوالی صورت میگیرند؛ به هر حال، شواهد اخیر پیشنهاد میکنند که، در حقیقت، مراحل دهانی و دهانی-حلقی مستقل از یکدیگر هستند. مارتین-هاریس 31 و همکارانش اخیراً شواهدی را ارائه کردند که مربوط به سنجش شروع بلع و الگوهای خاص زمانبندی تنفسی مرتبط با بلع بود. با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی تأییدی36، آنها نتیجه گرفتند که یک همپوشانی بین شروع فعالیتهای دهانی و حلقی بلع 75 Pathogenesis 76 Murry 77 Sasaki 78 Isaacson 79 Oropharynx 80 Hypopharynx 81 Martin-harris 82 Confirmatory factor analysis 22 وجود دارد. به منظور درک آمادهسازی لقمه و نیز انتقال لقمه، مراحل بلع به صورت متوالی در نظر گرفته میشوند. با این حال، خواننده باید به یاد داشته باشد که این مراحل همپوشانی داشته و بلع شامل یکپارچه- سازی این مراحل است. مراحل آمادگی دهانی و دهانی بلع شامل جویدن38 و انتقال لقمه میباشد. به منظور طبیعیبودن بلع، ساختارهای مسیر هوائیگوارشی فوقانی باید سالم بوده، و عملکرد آنها در رابطه با بقیهی ساختارها باید به خوبی زمانبندی شود. این کار نیازمند یکپارچگی هر دو سیستم عصبی حسی و حرکتی است. درمانگرانی که در تشخیص و درمان اختلالات بلع شرکت دارند، باید با آناتومی پایهی سیستم هوائیگوارشی فوقانی آشنا باشند. آناتومی مجرای هوائیگوارشی فوقانی به طور خلاصه در شکل 1-6 نشان داده شده است. یک نمای آندوسکوپیک از حلق تحتانی)حنجرهای( همراه با لقمههای باقیمانده، در شکل 6-6 آورده شده است. وجود مواد در ناحیهی کریکوفارنژیوس، نتیجهی ناتوانی در انتقال طبیعی لقمه به قسمت فوقانی مری میباشد. جدول 1-6. بخشهای عملکردی مکانیسم بلع طبیعی A( حفرهی دهان- مسئول آمادهسازی و محتوی لقمه 1. محتوی الف( لبها، انسداد گونهها کشش34 کافی 6. آمادگی لقمه الف( دندانها: جویدن ب( زبان: ایجاد فشار جهت شکلگیری ابتدائی لقمه ج( ترشحات لثوی و دهانی: انتقال لقمه د( نرمکام 83 Mastication 84 Tension 23 B( حلق دهانی 1. پمپ محرکهی حلقی دهانی الف( نرمکام ب( دیوارههای جانبی حلق ج( قاعدهی زبان 2. عملکرد کامی حلقی الف( نرمکام: بالا رفتن به عنوان نیروی محرکهی زبان ب( بالارفتن زبان: لازمهی نیروی محرکه C( حلق تحتانی)حنجرهای( 1. نیروی محرکهی عضلانی الف( تنگ کنندههای حلق ب( سینوس پریفورم ج( عملکرد کریکوفارنژیال 6. حنجره الف( انسداد: چاکنائی، تارهای کاذب، اپیگلوت ب( فشردگی)فشار( حلقی ج( بالارفتن استخوان هائویید D( مری 1. گشودگی اسفنکتر فوقانی مری 6. موجهای دودی آغازین 8. موجهای دودی ثانویه 24 جدول 6-6. نقش اعصاب جمجمهای در مرحلههای دهانی و حلقی عمل بلع ساختار آوران وابران لبها V2 )ماگزیلاری( V3 )زبانی( VII زبان V3 )زبانی( XII فک تحتانی V3 )مندیبولار( V)عضلات جویدن(، VII کام V، IX، X IX، X ناحیهی باکال/گونهها V)عضلات جویدن(، VII قاعدهی زبان IX XII اپیگلوت )سطح زبانی( IX X اپیگلوت )سطح حنجرهای( X) شاخهی داخلیSLN( X حنجره )تا سطح تارهای صوتی حقیقی( X) شاخهی داخلیSLN( X حنجره) زیر تارهای صوتی حقیقی( X )RLN (X حلق )دهانی و بینی( IX X) به جز استایلوفارنجیوس که توسط IX عصبدهی میشود( حلق)حلق تحتانی( X) شاخهی داخلیSLN( X تصویر 1-6. مروری بر حنجره و راه هوائی 25 مرحله آمادگی دهانی مرحله آمادگی دهانی و مرحله دهانی بلع گاهاً به عنوان یک مرحله بلع در نظر گرفته میشوند. به طور سنتی، این دو مرحله به صورت مجزا در نظر گرفته میشدند. به منظور آسیاب کردن و شکل دادن به غذا، لبها، زبان، فک تحتانی، دندانها، نرمکام، و عضلات حفرهی باکال، از نظر زمانی با هم یکپارچه میشوند. مرحلهی آمادگی دهانی شامل یک مرحله انتقال است که در طی آن زبان، لقمهها را مرتب کرده و آنها را به سمت عقب به جائی که باید جویده شوند منتقل میکند. در اشخاص طبیعی، مرحلهی انتقال معمولاً منجر به قرار گرفتن غذا در ناحیهی دندان آسیاب میگردد. در این نقطه، مرحله کاهشی35 صورت گرفته، و به منظور شکلگیری لقمه، غذا جویده و آسیاب شده، با بزاق مخلوط گردیده و نهایتا بلعیده میشود. در طی مرحلهی آمادگی دهانی، عواملی چون طعم، دما، و غلظت و اندازه لقمه احساس شده و به منظور آماده کردن لقمه برای مرحلهی بعد، دستکاریهای مناسب لبی، زبانی، باکالی و دندانی روی آن شکل میگیرد. تصویر 6-6. نمای بدست آمده از اندوسکوپ منعطف که نشان دهندهی اپیگلوت و تارهای صوتی به فاصله اندکی بعد از ورود لقمه به قسمت فوقانی مری گرفته شده است. مرحله دهانی لقمهی غذا از طریق عملکرد زبان و تعامل آن با کام، دندانها، و گونهها منتقل میگردد. مرحله دهانی در درجهی اول، یک سیستم انتقال دهنده است. تماس خلف زبان با نرمکام، لقمه را در حفرهی دهان نگه داشته و مانع نشت آن به درون حلق میگردد. زمانیکه لقمه آماده شد، روی خلف زبان قرار میگیرد. سپس جهت اعمال فشار و کاهش حجم حفرهی دهان، به موازات منقبض شدن عضلات لبها و ناحیهی باکال، نرمکام نیز بالا میرود. قسمت خلفی زبان فرو رفته، و قسمتهای قدامی و میانی زبان به طور جداگانه بالا رفته و شروع به هل دادن لقمه به سمت حلق دهانی میکنند. 85 Reduction phase 26 باید تأکید کرد که در طی مرحله دهانی، زبان نخستین کنترلکنندهmanipulator غذا است. بنابراین، هرگونه جراحت یا جراحی روی زبان میتواند روی مراحل آمادگی دهانی و دهانی بلع تأثیر بگذارد. جراحت به لبها ممکن است باعث پیچیدهتر شدن این موضوع در طی مرحله دهانی گردد. اگرانسداد لبها و نیز ثبات فشار لبها ناکافی باشد، مراحل آمادگی دهانی و دهانی بلع ممکن است به دلیل فقدان قوام)انسجام( لقمه، تحت تأثیر قرار گیرند. مرحله حلقی مرحله حلقی به قوام)انسجام( لقمه، جم لقمه و نیز پیوسته یا مقطعی بودن بلع بستگی دارد. یک لقمهی کوچک که به خوبی شکل گرفته باشد، ممکن است به سرعت از زاویهی قدامی حلق عبور کند، در حالیکه لقمهای که به خوبی شکل نگرفته باشد، ازحفرهی دهان تا ناحیهی حلق دهانی گسترش یافته و به تعامل بیشتر مکانیسمهای حلقی نیاز خواهد داشت. مرحله حلقی بلع شامل تعامل پیچیده زبان، ناحیهی کامی- حلقی36، و حنجره میباشد. به موازات اینکه زبان بالا میرود، انسداد ناحیهی کامی-حلقی شروع میشود. این فعالیت منجر به شروع حرکت رو به جلوی مکانیسم هایوئیدی-حنجرهای جهت افزایش گشودگی اسفنکتر فوقانی مری میگردد؛ حنجره نیز بالا رفته؛ تمام این موارد منجر به آرامش ساختار عضلانی ناحیهی کریکوفارنژیوس میگردند. زمانی که این موارد با یکپارچگی زمانی مناسبی صورت گیرند، لقمه بدون هیچ گونه نفوذ39 یا آسپیراسیون به درون راه هوائی، از بخش حلقی میگذرد. این فعالیت به شکل غیرارادی صورت میگیرد. 86 Velopharynx 87 Penetration 27 جدول 8-6، که از سیمونیان33 و گولدبرگ30 اقتباس شده است، نشانهها و علتهای احتمالی دیسفاژی و درمان آن مطابق مرحلههای بلع را خلاصه میکند. توصیف جزئیتر گزینههای درمانی در فصلهای 6 و 9 آورده شده است. مرحله مروی جسم مری 09 یک لولهی عضلانی با طول حدود 69 تا 65 سانتیمتر بوده که از عضله کریکوفارنژیوس شروع شده و به کاردیای معده ختم میشود. در طی بلع، مری در نتیجهی انقباضات عضلات طولی، تقزیباً 19 سانتیمتر کوتاهتر میشود. اگرچه نقش مری در وهلهی اول، انتقال مواد واردشده از حلق به معده است، تحقیقات اخیر نشان میدهند که مری صرفاً یک مجرای توخالی غیرفعال برای انتقال غذا نیست. در عوض، مری دارای چندین نقش فعال در کنترل اسید و حفظ مخاط است. حرکات دودی 01، یا انقباضات متوالی مری و آرامش اسفنکتر تحتانی مری، مشخصهی مرحله مروی بلع است. لقمهی غذائی از طریق انقباض عضلاتی که در بالای آن هستند و نیز آرامش عضلات زیرین خود، در مری به جلو رانده میشود. به این نوع آرامش، بازداری کاهشی06 گویند. حرکات دودی اولیه08 زمانی اتفاق میافتند که عمل بلع منجر به فعال شدن فعالیت دودی مری میگردد، در حالیکه حرکات دودی ثانویه04 به شروع یک موج انقباضی گسترده در غیاب عمل بلع اشاره دارد.


نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 28 فروردین 1395 01:42 ب.ظ
همسویی میان اجرایی در برنامه ریزی زنجیره تامین: مطالعه موردی روی برنامه ریزی فروش و عملیات ها

 چکیده:  برنامه ریزی زنجیره تامین در اکثر سازمانها، یک تلاش متقابل اجرایی است. با این حال، بخش های اجرایی از قبیل فروش، بازاریابی، امور مالی و عملیات ها به طور مرسوم در حوزه فعالیت های برنامه ریزی تخصص دارند، که منجر به تضاد در انتظارات، ترجیحات، و اولویت های می گردد. در اینجا ما یافته های حاصل از یک تحلیل موردی جامع را گزارش خواهیم کرد که بر روی فرآیند برنامه ریزی زنجیره تامین انجام گرفته است و ظاهرا شرایط این تضاد بین بخش های اجرایی را تعیین می کند. برخلاف پژوهش های سنتی این حوزه، که بر انگیزه ، مسئولیت ، و ساختار تمرکز دارند، در اینجا ما یک چشم انداز مرحله ای را اتخاذ کردیم و پی بردیم که یکپارچکی و ادغام میان اجرایی حاصل گردید, هر چند که انگیزه های اجرایی رسمی از آن پشتیبانی نمی کرد. با درنظرگرفتن تمایز بین چشم انداز تشویقی و فرایند برنامه ریزی، ما متوجه شدیم که فرآیند برنامه ریزی یک عامل واسطه ای است که می تواند دستاوردهای سازمانی را متاثر سازد. بنابراین، ممکن است, در حالی که بخش های یک سازمان انگیزه ها و سوگیری های متفاوت خود را برای تمرکز بر نیازهای سهامداران ادامه می دهند, سازمان بتواند به یکپارچگی و ادغام دست یابد. ما از طریق کدگذاری تکرار شونده ، ما ویژگی های فرایند برنامه ریزی را که می توانند عملکرد برنامه ریزی (یعنی کیفیت اطلاعاتی, رویه ای و همسویی ) را تعیین نمایند شناسایی کردیم. همچنین شواهدی را به دست آوردیم مبنی بر اینکه دستیابی به همسویی در اجرای برنامه ها می تواند از کیفیت اطلاعاتی و رویه ای مهم تر باشد. ما علاوه بر ویژگی های فرآیند برنامه ریزی، اجزاء اجتماعی را شناسایی کردیم که عملکرد فرایند برنامه ریزی را تحت تاثیر می گذارند و ویژگی های پردازش اطلاعات را در بافت اجتماعی و سازمانی گسترده تری بررسی می کنیم.
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 19 فروردین 1395 12:28 ب.ظ


دوستان برای پیدا کردن واژه مورد نظرتون کلیدهای ctrl+ f رو گرفته و واژه رو سرچ کنید با تشکرمالیاتی tax rate changes تغییرات نرخ مالیات tax relief معافیت مالیاتی tax saving صرفه جویی مالیاتی tax shield of depreciation سپر مالیاتی استهلاك tax subsidy یارانه مالیاتی tax treatment روش مالیاتی taxable income سود مشمول مالیات taxable municipal bond اوراق قرضه مشمول مالیات شهرداری taxation brackets طبقات مالیاتی taxes collected in advance پیش دریافت مالیات taxes paid in advance پیش پرداخت مالیات taxes payable مالیاتهای پرداختنی taxes receivable current مالیاتهای دریافتنی جاری taxes receivable delinquent مالیاتهای دریافتنی معوق taxpayer مودی مالیاتی technical analysis تجزیه و تحلیل فنی technical bulletins خبرنامه های فنی technical contracts قراردادهای تخصصی / فنی technical description توضیح فنی technical efficiency كارایی فنی technical know how دانش فنی technical management مدیریت فنی technical specifications مشخصات فنی teeming and lading كلاه به كلاه كرن temporal method روش موقت temporary accounts حسابهای موقت temporary difference اختلاف / تفاوت موقت tender acceptance period دوره قبول پیشنهادات شركت در مناقصه tender conditions شرایط مناقصه tender documents اسناد مناقصه tender offer پیشنهاد خرید پیشنهاد شركت در مناقصه term bonds اوراق قرضه بلند مدت term bonds or notes اوراق قرضه یا اسناد بلند مدت term loan وام بلند مدت term loan agreement قرارداد وام بلند مدت term structure ساختار زمانی term structure of interest rates ساختار زمانی نرخهای بهره term to maturity مدت زمان تا تاریخ سر رسید terminal cash flow جریانهای نقدی نهایی terminal wealth ثروت نهائی terms of reference حیطه اختیارات terms of sale شرایط فروش test آزمون test check رسیدگی آزمایشی test data اطلاعات آزمایشی / فرضی test data approach روش آزمون اطلاعات test deck اطلاعات فرضی test of details risk (tdr) ( ریسك آزمون جزئیات (مانده حسابها tests of controls آزمون روشهای كنترلی آزمون (های) كنترلها tests of details of balances آزمون (های) جزئیات مانده حسابها the accounting review بررسیهای حسابداری نام یكی از مجله های علمی و پژوهشی حسابداری درآمریكا the activity approach to income measurement رویكرد فعالیت در اندازه گیری سود the age of stagnation عصر ركود اقتصادی the capital market approach رویكرد / دیدگاه بازار سرمایه the constraining theory ( تئوری محدودیت (ها the contractual approach view of income سود از دیدگاه رویكرد قراردادی the founder of portfolio theory بنیانگذار نظریه مجموعه سرمایه گذاری the international scene عرصه بین المللی the mathematics of finance ریاضیات (مدیریت ) مالی the most likely outcome محتمل ترین نتیجه the rise and fall of management accounting ظهور و سقوط حسابداری مدیریت the search for principles درجستجوی اصول the sponsoring organizations سازمانها ی حامی the value added concept of income مفهوم ارزش افزوده سود the worst case بدترین حالت / مورد theology of jumping the gun نگرش انجام زودتر از موعد اقدامات پیشگیرانه theoretical activity level ( سطح فعالیت تئوریكی (اسمی theoretical capacity ( ظرفیت اسمی (تئوریكی theoretical framework چارچوب نظری theoretical structure ( ساختار تئوریك (نظری theory of constraints تئوری (نظریه) محدودیتها theory of the firm نظریه واحد اقتصادی تئوری بنگاه theory verification ( تبیین تئوری (نظریه third market بازار دست سوم third party شخص ثالث third party beneficiary ذینفع ثالث شخص ثالث ذینفع third party guarantor تضمین كننده شخص ثالث threats and opportunities تهدیدها و فرصتها three variance approach روش (رویكرد) سه انحرافی threshold for recognition مرزشناسایی آستانه شناسایی throughput مایه التفاوت درآمد حاصل از فروش و هزینه های مواد كالای فروش رفته throughput time زمان عملكرد tick mark علامت تیك tight budget بودجه سخت time value time premium ( ارزش زمانی (صرف زمان time weighted return بازده مبتنی بر زمان time adjusted rate of return ( نرخ بازده تعدیل شده (برحسب زمان time and motion study مطالعه زمان و حركت time budget بوجه زمانی time budget pressure فشار بودجه زمانی time consuming وقت گیر زمان بر time deposit سپرده بلند مدت time diagram نمودار (سیر)زمان time driver محرك زمان time horizon افق زمانی time line خط زمان خط سیر زمان time period concept مفهوم دوره زمانی time ticket برگه اوقات كاركد time value ارزش زمان (زمانی) time value of money ارزش زمانی پول timecard كارت اوقات كار timeline خط زمان timeliness ( بموقع (بودن timeliness timely ( بموقع (بودن timely information اطلاعات به موقع (بهنگام) times interest earned ratio نسبت تعداد دفعات تحقق بهره timetable جدول زمانبندی شده جدول زمانی timing تعیین موقعیت زمانی زمانبندی timing difference اختلاف زمانی timing errors اشتباهات زمانی title deed سند مالكیت tolerable error خطای قابل تحمل اشتباه قابل اغماض tolerable exception rate (ter) ضریب استثنای قابل تحمل / قابل اغماض tolerable misstatement ( تحریف قابل تحمل (قابل اغماض tolerable rate ضریب قابل تحمل top down forecasting پیش بینی از سطح بالا به پایین top flight training program برنامه آموزشی درجه یك tort صدمه آسیب ضرر و زیان tort law قوانین شبه جرم total overall sales variance انحراف كل فروش total assets turnover گردش مجموع داراییها total budget variance انحراف كل بودجه total contribution margin حاشیه فروش كل total costs accounted for كل هزینه های تخصیص یافته total costs to account for كل هزینه های قابل تخصیص total direct labor mix variance انحراف كل تركیب دستمزد مستقیم total direct labor yield variance انحراف كل بازده دستمزد مستقیم total direct materials mix variance انحراف كل تركیب مواد مستقیم total direct materials yield variance انحراف كل بازده مواد مستقیم total expected value for a project ( كل ارزش مورد انتظار (پروژه total leverage اهرم كل total materials variance انحراف كل مواد total overhead variance انحراف كل سربار total portfolio risk كل ریسك مجموعه سرمایه گذاری ریسك كل پرتفوی total preventive maintenance كل تعمیرات پیشگیرنده total prime costs كل / جمع هزینه های اولیه total product كل محصول / تولید total productive efficiency كل كارآیی تولید total productivity measurement اندازه گیری (سنجش) بهره وری كل total project approach روش (رویكرد) كل پروژه total quality control كنترل كیفیت جامع total quality management (tqm) مدیریت كیفیت جامع total risk كل ریسك ریسك كل total sales quantity variance انحراف كل مقدار فروش total sales mix variance انحراف كل تركیب فروش total stockholders equity جمع (كل) حقوق صاحبان سهام total units to account for كل آحاد قابل محاسبه total utility مطلوب كل total variance انحراف كل tracing ردیابی كردن tractability قابلیت ردیابی trade accounts payable حسابهای پرداختنی تجاری trade accounts receivable حسابهای دریافتنی تجاری trade discounts تخفیفات مقداری تخفیفات تجاری trade in value ارزش معاوضه ای trade ins valuation تعیین ارزش معاوضه trade notes payable اسناد پرداختنی تجاری trade off theory تئوری (نظریه )توازن trade receivables مطالبات (دریافتنی های ) تجاری trade volume حجم داد و ستد گردش معاملات trademark trade name ( علامت تجاری (نام تجاری trademarks, trade names, or brand علائم تجاری، نامهای تجاری، یا نشان تجاری trading on the equity اهرم كردن سرمایه بهره آوری روی سرمایه trading securities اوراق بهادار معاملاتی traditional approach روش (رویكرد) سنتی traditional budget بودجه سنتی traditional cost system سیستم هزینه یابی سنتی traditional costing systems سیستم های هزینه یابی سنتی traditional operation control system سیستم سنتی كنترل عملیات traditional performance measures معیارهای سنتی سنجش عملكرد traditional production systems سیستم های سنتی تولید traditional responsibility accounting حسابداری سنتی سنجش مسئولیت traditions and innovations روشهای سنتی و روشهای نوین transaction مبادله تجاری معامله transaction costs هزینه های داد و ستد هزینه های انجام معامله transaction flow جریان مبادله / معامله transaction related audit objectives اهداف حسابرسی مربوط به مبادلات / معاملات transaction risk ( ریسك مبادله (معامله transaction stream ( جریان (عبور) مبادله (معامله transaction trail زنجیره عطف / مسیر معامله transaction walk through درونكاوی معامله آزمون شیوه انجام معامله transactional approach روش (رویكرد) معاملاتی transactions approach ( روش (رویكرد) معاملات (معاملاتی transactions approach to income measurement رویكرد معاملاتی در اندازه گیری سود transactions cycle چرخه معاملات transactions demand for money تقاضای معاملاتی (برای) پول transactions in foreign currency معاملات / مبادلات ارزی transactions walk through ازمون درونكاوی معاملات / مبادلات آزمون شناخت مبادلات transfer of ownership test ازمون انتقال مالكیت transfer price قیمت انتقال transfer pricing قیمت گذاری انتقالی transfer pricing dilemma معضل قیمت گذاری انتقالی transfer pricing problem مشكل تعیین قیمت انتقالی مساله قیمت گذاری انتقالی transfer time زمان انتقال transferred in cost هزینه انتقالی از دایره قبل هزینه انتقالی به دایره transferred in costs هزینه های انتقالی از دایره قبل هزینه های انتقالی به دایره transfers agent نماینده (مسئول) نقل وانتقال مالكیت سهام transfers of financial assets نقل و انتقالات دارایی های مالی translation تسعیر / تبدیل translation adjustment تعدیل ناشی از تسعیر ارز translation gains and losses سود و زیانهای ناشی از تسعیر ارز transportation costs مخارج حمل transportation in حمل به داخل transportation in costs مخارج حمل به داخل هزینه های حمل كالای خریداری شده treasurer مسئول خزانه (داری) خزانه دار treasury bill اسناد خزانه treasury bond اوراق قرضه خزانه treasury note سند خزانه treasury officer مسئول خزانه داری مدیر خزانه treasury shares سهام خزانه treasury stock سهام خزانه treasury stock approach روش (رویكرد) سهام خزانه treasury stock method روش سهام خزانه treasury stock transactions معاملات / مبادلات سهام خزانه trial and error method روش آزمون (آزمایش ) و خطا trial balance تراز آزمایشی مانده آزمایشی triangulation انجام یك تحقیق از زوایای مختلف trigger points نقاط آمادگی true false questions سوالات درست غلط true no par stock سهام فاقد ارزش اسمی trust fund حساب مستقل وجوه امانی trustee موسسه امین امانتدار truth حقیقت turn of the month effect اثر تعویق ماه turnover گردش two bin system سیستم دوكارتی two stage assignment process فرایند تسهیم دو مرحله ای two variance approach روش (رویكرد) دو انحرافی type s of evidence نوع (انواع) شواهد type of opinion نوع اظهار نظر types of bonds انواع اوراق قرضه types of market efficiency انواع كارایی بازار سرمایه types of services انواع خدمات types of stock انواع سهم types of test انواع آزمونها ultimate risk ریسك نهایی ultra vires خارج از اختیارات قانونی unabsorbed cost هزینه (بهای تمام شده) جذب نشده unadjusted تعدیل نشده اصلاح نشده unadjusted misstatement worksheet كاربرگ تحریفات اصلاح نشده unadjusted trial balance ( تراز ازمایشی اصلاح نشده (تعدیل نشده unallocated appropriations اعتبارات مصوب تخصصی نیافته unamortized debt discount كسر منقضی (مستهلك) نشده اوراق بدهی / اوراق قرضه unamortized premium on bonds payable صرف منقضی نشده اوراق قرضه پرداختی unanimity principle اصل یگانگی آراء و عقاید اصل وحدت نظر unappropriated surplus مازاد تخصیص نیافته unasserted claims دعاوی احتمالی unaudited حسابرسی نشده unbiased expectations theory تئوری (نظریه) انتظارات نااوریب unbiasedness بیطرفی عدم داشتن تمایلات جانبدارنه عدم سوگیری / سودار بودن uncertainties ابهامات uncertainty عدم قطعت عدم اطمینان ابهام uncertainty principle اصل ابهام unchanged بدون تغییر uncollectible account expense هزینه حسابهای غیر قابل وصول uncollectible accounts allowance ذخیره حسابهای لاوصول ذخیره مطالبات غیر قابل وصول unconditional receivable payable دریافتنی / پرداختنی غیر مشروط underabsorbed indirect over head costs ( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار underallocated indirect overhead costs ( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار underapplied indirect overhead costs ( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار underapplied overhead كسر جذب سربار underaudit كمتر از حد نصاب رسیدگی (حسابرسی ) كردن underestimate كمتر از واقع برآورد نمودن underlying accounting data اطلاعات اولیه حسابداری underlying assumptions مفروضات بنیادی (اساسی) مفروضات زیربنا underpriced security اوراق بهادار (سهم) كمتر از واقع قیمت گذاری شده understandability قابل فهم بودن قابلیت درك داشتن قابلیت فهم understatement گزارش كمتر از واقع ارائه كمتر از واقع understatement of ending inventory ارائه (گزارش) كمتر از واقع موجودی پایان دوره undervalued security اوراق بهادار كمتر از واقع ارزشگذاری شده underwriter تعهد كننده فروش اوراق بهادار underwriting syndicate اتحادیه تضمین كننده فروش اوراق بهادار undeveloped land زمین بایر undistributed investee earnings سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر unearned interest revenue درآمد تحقق نیافته بهره unearned items اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته unearned revenue درآمد تحصیل نشده / تحقق نیافته unemployment compensation مستمری بیكاری unencumbered allotment اعتبار تخصیص یافته تعهد نشده unencumbered appropriation اعتبار مصوب تعهد نشده uneven cash flows ( جریانهای نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یكنواخت unexpected allotment اعتبار تخصیص یافته هزینه نشده unexpected quarterly earnings سود فصلی غیر منتظره unexpected rate of inflation نرخ تورم غیر منتظره unexpected transfer of wealth انتقال غیر منتظره ثروت unexpended appropriation اندوخته مصرف نشده unexpired cost بهای منقضی نشده unfavorable events رویدادهای (حوادث یا رخدادهای) نامساعد / نامطلوب unfavorable variance ( انحراف نامطلوب (نامساعد undervalued security اوراق بهادار كمتر از واقع ارزشگذاری شده underwriter تعهد كننده فروش اوراق بهادار underwriting syndicate اتحادیه تضمین كننده فروش اوراق بهادار undeveloped land زمین بایر undistributed investee earnings سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر unearned interest revenue درآمد تحقق نیافته بهره unearned items اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته unearned revenue درآمد تحصیل نشده / تحقق نیافته unemployment compensation مستمری بیكاری unencumbered allotment اعتبار تخصیص یافته تعهد نشده unencumbered appropriation اعتبار مصوب تعهد نشده uneven cash flows ( جریانهای نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یكنواخت unexpected allotment اعتبار تخصیص یافته هزینه نشده unexpected quarterly earnings سود فصلی غیر منتظره unexpected rate of inflation نرخ تورم غیر منتظره unexpected transfer of wealth انتقال غیر منتظره ثروت unexpended appropriation اندوخته مصرف نشده unexpired cost بهای منقضی نشده unfavorable events رویدادهای (حوادث یا رخدادهای) نامساعد / نامطلوب unfavorable variance ( انحراف نامطلوب (نامساعد unguaranteed residual value ارزش اسقاط / باقی مانده تضمین نشده uniform cpa examination ازمون سراسری حسابداران رسمی uniform probability distribution توزیع احتمالی یكنواخت unique risk ریسك مختص شركت نام دیگر ریسك غیر سیستماتیك نام دیگر ریسك قابل حذف unit level cost هزینه (مرتبط با) هر واحد محصول unit based activity drivers محركهای فعالیت مبتنی بر واحد محصول unit cost هزینه هر واحد محصول بهای تمام شده هر واحد محصول unit level activities فعالیتهای (مرتبط با ) هر واحد محصول unit level drivers محركهای (مرتبط با) هر واحد محصول unit lifo لایفوی واحدی روش اولین صادره از آخرین وارده مبتنی بر واحد units of production activity method ( روش آحاد تولید (فعالیت units of production uop depreciation method روش استهلاك آحاد تولید units of work performed method روش آحاد كار انجام پذیرفته units on hand واحدهای در اختیار / موجود units started and completed آحاد اقام به تولید و تكمیل شده unleveled beta coefficient ضریب بتای شركت بدون بدهی unleveled firm شركت بدون بدهی unlimited liability مسئولیت نامحدود unlimited life عمر نامحدود unlimited personal liability مسئولیت تصامنی نامحدود مسئولیت شخصی نامحدود unprofitable contract قرارداد (پیمان یا پروژه ) غیر سودآور unqualified audit report with explanatory paragraph or modified wording گزارش مقبول با بند توضیحی یا گزارش تعدیل حسابرسی شده unqualified opinion اظهار نظر مقبول unqualified report گزارش حسابرسی مقبول unquoted securities اوراق بهادار بدون قیمت مظنه بازار unrealized capital سرمایه تحقق نیافته unrealized capital gain or loss سود یا زیان تحقق نیافته تغییرات سرمایه unrealized holding gains and losses سود و زیانهای غیر عملیاتی تحقق نیافته حاصل از نگهداری unrealized intercompany profit سود تحقق نیافته فیمابین شركتهای عضو گروه unrecognized prior service cost هزینه شناسایی نشده خدمات سنوات قبل unrecorded liabilities بدهیهای ثبت نشده unrelated industries صنایع غیر مرتبط unrestricted fund حساب مستقل نامحدود unseasoned offering عرضه غیر معتبر اوراق بهادار unsecured loans وامهای تضمین نشده unsystematic risk ریسك غیر سیستماتیك نام دیگر ریسك قابل حذف نام دیگر ریسك تنوع پذیر unsystematic uncertainty ابهام / عدم قطعیت نامنظم ریسك غیر سیستماتیك unused capacity ظرفیت بلا استفاده unusual fluctuations نوسانات غیر عادی unusual in nature ماهیت غیر عادی unusual or infrequent items اقلام غیر عادی یا غیر مكرر updating به روز كردن روز آمد كردن upper error limit حد بالای اشتباه upper level management مدیریت رده عالی upper limit on misstatement حد بالای تحریف upstream sale فروش از واحدهای فرعی به شركت مادر usage variance انحراف مصرف useful life عمر مفید user specific qualities ویژگیهای كیفی مختص استفاده كننده user's needs نیازهای استفاده كنندگان uses of resources مصارف منابع usury ربا خواری utility مطلوبیت utility function تابع مطلوبیت utility of wealth function تابع مطلوبیت ثروت utility program برنامه مطلوبیت utility theory تئوری مطلوبیت vacation pay حقوق ایام مرخصی vale of work certified ارزش كار تأیید شده valuation تعیین ارزش ارزشیابی ارزشگذاری valuation allowance ذخیره ارزشیابی valuation methodology روش شناسی تعیین ارزش روش ارزشگذاری valuation model مدل تعیین شده ارزش مدل ارزشگذاری valuation or allocation لرزشیابی یا تخصیص value ارزش value added activity فعالیت ارزش افزوده value added costs هزینه های ارزش افزوده value added standard استاندارد ارزش افزوده value based management مدیریت مبتنی بر ارزش value chain زنجیره ارزش value chain analysis تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش value chart نمودار ارزش value engineering (ve) مهندسی ارزش value for money audit حسابرسی عملیاتی حسابرسی اثر بخشی، كارآیی و صرفه اقصادی value in exchange ارزش مبادله / معاوضه value judgment قضاوت مبتنی بر ارزشهای اخلاقی value line composite index شاخص جامع ولیولاین value relative ارزش نسبی value stock سهام ارزشی value weighted market index شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام valuing securities تعیین ارزش‌ اوراق بهادار variability of returns تغییرپذیری بازده‌ها نوسان بازده‌ها variable budget بودجه متغیر نام دیگر بودجه انعطاف پذیر variable cost هزینه متغیر variable cost percentage درصد هزینه variable cost plus pricing قیمت گذاری بر مبنای هزینه متغیر باضافه درصد معینی سود variable cost ratio نسبت هزینه variable costing هزینه یابی متغیر نام دیگر هزینه یابی مستقیم variable costs هزینه‌های متغیر variable costs per unit هزینه‌های متغیر هر واحد محصول variable factory overhead costs هزینه های سربار متغیر در كارخانه variable growth model مدل مبتنی بر رشد متغیر variable income securities اوراق بهادار با درآمد(سود) متغیر variable of interest متغیرهای مورد نظر متغیرهای مورد مطالعه variable overhead efficiency variance انحراف كارآیی سربار متغیر variable overhead spending variance انحراف مصرف ( هزینه ) سربار متغیر variable overhead standard استاندارد سربار متغیر variable pricing policy سیاست قیمت گذاری متغیر variable rate ضریب متغیر نرخ متغیر variable sampling نمونه گیری بر اساس متغیرها variable selling and administrative costs هزینه‌های متغیرهای فروش و اداری variance واریانس انحراف مغایرت variance analysis تجزیه و تحلیل انحراف /انحرافات variance covariance matrix ماتریس واریانس كوواریانس variance disposition ( بستن (به صفر رساندن) انحراف (انحرافات variance investigation بررسی (تجزیه و تحلیل) انحرافات velocity of money سرعت گردش پول vendors’ invoice صورتحساب فروشنده فاكتور فروشنده vendors’ statement فاكتور فروشنده صورتحساب فروشنده verifiability قابل حسابرسی بودن قابلیت تایید یارد قابلیت رسیدگی verifiable data ( اطلاعات قابل رسیدگی (قابل حسابرسی verification بررسی تبیین verify بررسی صحت و سقم تبیین كردن برسی بمنظور تایید یا رد كردن vertex راس اوج vertical analysis تجزیه و تحلیل عمودی vertical integration ادغام عمودی vertical merger ادغام عمودی vested اعطا شده قطعی vested interests منافع/حقوق اعطایی/ قطعی شده vice chairman نائب رئیس هیأت مدیره vice president of finance معاون / معاونت مالی معاون امور مالی violation of laws and government regulations نقض قوانین و مقررات دولتی vision پنداره بینش vision statement بیانیه پنداره‌ها vocational training آموزش حرفه‌ای voice in management نفوذ در هیأت مدیره volume of shares traded حجم سهام داد و ستد شده حجم معاملات سهام volume variance انحراف حجم voluminous data information (اطاعات حجیم ( زیاد voluntary disclosure افشا(گری) اختیاری voting bond اوراق قرضه با حق رای voting by proxy رأی‌دهی وكالتی اعطای حق رأی به مدیران voting stock سیهام با حق رای سهام دارای حق رای vouch بررسی اسناد و مدارك اولیه سندرسی كردن voucher دفتر اسناد هزینه voucher register سیستم سند هزینه vouchers payable اسناد پرداختی vouching سندرسی wages payable دستمزدهای پرداختنی walk through test آزمون درونكاوی ( سیستم ) مبادلات/ معاملات آزمون شناخت سیستم warehouse receipt loans وامهای رهنی ( با گروه گرفتن موجودی كالا ) warning علائم هشدار دهنده warrant گواهینامه حق خرید سهم warrants payable حواله های پرداختی warranty maintenance period ( دوره تضمین ( تعمیر و نگهداری warranty cost allowance ذخیره هزینه تضمین محصول warranty expense هزینه تضمین محصول warranty works كارهای تضمینی waste تلف شدن اتلاف watered stock سهام كم مایه سهام رقیق weak currency واحد پولی ضعیف ارز ضعیف weak from market efficiency شكل ضعیف كارایی بازار wealth position میزان ثروت wealth producing activities فعالیت‌های ایجاد كننده ثروت فعالیت در آمدزا wear and tear فرسودگی (استهلاك) weekend effect اثر پایان هفته weight factor عامل وزن معیار اهمیت weighted average process costing method روش میانگین موزون هزینه‌یابی مرحله‌ای weighted average contribution margin میانگین موزون حاشیه فروش weighted average cost method روش موزون بهای تمام شده weighted average cost of capital (wacc) میانگین موزون هزینه سرمایه weighted average interest rate میانگین موزون نرخ بهره weighted average method روش میانگین موزون weighted average method of process costing روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله ای weighted average number of shares of common stock outstanding ( میانگین موزون تعداد سهام عادی در جریان ( تملك صاحبان سهام well being رفاه آسایش well paid حقوق مكفی what if analysis تجزیه و تحلیل‌گر... آنگاه ... whistle blowers رسوا كنندگان white knight شركت ناجی شركتی كه شركت دیگری را از خطر تصاحب یا بلعیده شدن توسط شركتهای دیگر نجات می دهد whole life cost هزینه مادام العمر wholesale markets بازارهای عمده فروشی wholesale price index شاخص قیمت عمده فروشی wide area network (wans) شبكه‌های گسترده wind up منحل كردن/ شدن windfall gains سودهای (غیر عملیاتی) بادآورده winding up order حكم انحلال winding up petition تقاضای/ درخواست انحلال window dressing حساب آرایی كردن with collar workers كارمندان اداری with divided date تاریخ مشمول سود سهام with recourse با حق رجوع/مراجعه با حق جبران غرامت/ زیان withdrawal of a partner خروج ( كناره گیری ) شریك withheld income tax مالیات بر درآمد تكلیفی withholding tax مالیات تكلیفی without recourse بدون حق رجوع مراجعه بدون حق جبران غرامت/ زیان work certified كار تأیید شده كار گواهی شده work in process كار (كالای) در جریان ساخت work in process control account حساب كنترل كالای در جریان ساخت work in process file پرونده‌های كالای در جریان ساخت work in process inventory موجودی كالای در جریان ساخت work in process inventory موجودی كالای در جریان ساخت work in progress inventory موجودی كالای در جریان ساخت work measurement كار سنجی work measurement method روش كار سنجی work orders سفارشات كاری work papers for consolidation كاربرگهای تلفیق work sheet كار برگ working capital سرمایه در گردش working capital cycle چرخه سرمایه در گردش working capital management مدیریت سرمایه در گردش working days per year روزهای كاری در هر سال working files پرونده‌های حساب‌رسی working papers كاربرگ‌های حساب‌رسی working trial balance كار‌برگ نهایی world trade organization (wto) سازمان تجارت جهانی writ of entry حكم تملك مجدد write off of bad debts حذف مطالبات سوخت شده writing down allowance ذخیره كاهش ارزش written كتبی مكتوب written down value ارزش تقلیل یافته written narrative of the system شرح نوشته سیستم كنترلهای داخلی توضیح نوشتاری سیستم كنترلهای داخلی written promise تعهد/ وعده كتبی written representations (اظهارات كتبی (مكتوب written request ( در خواست كتبی (مكتوب x axis محور افقی y axis محور عمودی yankee bonds اوراق قرضه بانكی / آمریكایی yardstick معیار سنجش مقیاس اندازه گیری year end adjustments تعدیلات ( اصطلاحات ) پایان سال مالی year end audit حسابرسی پایان سال year subsequent to acquisition سال بعد از تحصیل yearly allowance ذخیره/مقرری سالانه yield بازده yield curve منحنی (نرخ ) بازده yield gap اختلاف بازده yield premium صرف بازده yield ratio نسبت بازده yield spread اختلاف بازده yield structure ساختار بازده yield to call بازده تا تاریخ باز خرید yield to call (ytc) بازده تا تاریخ باز خرید yield to maturity بازده تا تاریخ سر رسید yield to redemption بازده تا تاریخ باز خرید yield variance انحراف ( واریاس ) بازده yo-yo stock سهم متزلزل / ثبات zero balance account حساب بدون مانده zero base budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر zero beta portfolio پر تفوی دارای بتای صفر zero cost بدون بها رایگان zero coupon security bonds اوراق قرضه تضمین شده بدون بهره zero defects بدون عیب و نقص zero growth بدون رشد zero growth model مدل بدون رشد zero growth model مدل بدون رشد zero growth stocks سهام فاقد رشد zero sum game بازی بدون برد و باخت zero-defect policy سیاست مبنی بر به صفر رساندن عیب و نقص

برچسب ها: مالیاتی tax rate changes تغییرات نرخ مالیات tax relief معافیت مالیاتی tax saving صرفه جویی مالیاتی tax shield of depreciation سپر مالیاتی استهلاك tax subsidy یارانه مالیاتی tax treatment روش مالیاتی taxable income سود مشمول مالیات taxable municipal bond اوراق قرضه مشمول مالیات شهرداری taxation brackets طبقات مالیاتی taxes collected in advance پیش دریافت مالیات taxes paid in advance پیش پرداخت مالیات taxes payable مالیاتهای پرداختنی taxes receivable current مالیاتهای دریافتنی جاری taxes receivable delinquent مالیاتهای دریافتنی معوق taxpayer مودی مالیاتی technical analysis تجزیه و تحلیل فنی technical bulletins خبرنامه های فنی technical contracts قراردادهای تخصصی / فنی technical description توضیح فنی technical efficiency كارایی فنی technical know how دانش فنی technical management مدیریت فنی technical specifications مشخصات فنی teeming and lading كلاه به كلاه كرن temporal method روش موقت temporary accounts حسابهای موقت temporary difference اختلاف / تفاوت موقت tender acceptance period دوره قبول پیشنهادات شركت در مناقصه tender conditions شرایط مناقصه tender documents اسناد مناقصه tender offer پیشنهاد خرید پیشنهاد شركت در مناقصه term bonds اوراق قرضه بلند مدت term bonds or notes اوراق قرضه یا اسناد بلند مدت term loan وام بلند مدت term loan agreement قرارداد وام بلند مدت term structure ساختار زمانی term structure of interest rates ساختار زمانی نرخهای بهره term to maturity مدت زمان تا تاریخ سر رسید terminal cash flow جریانهای نقدی نهایی terminal wealth ثروت نهائی terms of reference حیطه اختیارات terms of sale شرایط فروش test آزمون test check رسیدگی آزمایشی test data اطلاعات آزمایشی / فرضی test data approach روش آزمون اطلاعات test deck اطلاعات فرضی test of details risk (tdr) ( ریسك آزمون جزئیات (مانده حسابها tests of controls آزمون روشهای كنترلی آزمون (های) كنترلها tests of details of balances آزمون (های) جزئیات مانده حسابها the accounting review بررسیهای حسابداری نام یكی از مجله های علمی و پژوهشی حسابداری درآمریكا the activity approach to income measurement رویكرد فعالیت در اندازه گیری سود the age of stagnation عصر ركود اقتصادی the capital market approach رویكرد / دیدگاه بازار سرمایه the constraining theory ( تئوری محدودیت (ها the contractual approach view of income سود از دیدگاه رویكرد قراردادی the founder of portfolio theory بنیانگذار نظریه مجموعه سرمایه گذاری the international scene عرصه بین المللی the mathematics of finance ریاضیات (مدیریت ) مالی the most likely outcome محتمل ترین نتیجه the rise and fall of management accounting ظهور و سقوط حسابداری مدیریت the search for principles درجستجوی اصول the sponsoring organizations سازمانها ی حامی the value added concept of income مفهوم ارزش افزوده سود the worst case بدترین حالت / مورد theology of jumping the gun نگرش انجام زودتر از موعد اقدامات پیشگیرانه theoretical activity level ( سطح فعالیت تئوریكی (اسمی theoretical capacity ( ظرفیت اسمی (تئوریكی theoretical framework چارچوب نظری theoretical structure ( ساختار تئوریك (نظری theory of constraints تئوری (نظریه) محدودیتها theory of the firm نظریه واحد اقتصادی تئوری بنگاه theory verification ( تبیین تئوری (نظریه third market بازار دست سوم third party شخص ثالث third party beneficiary ذینفع ثالث شخص ثالث ذینفع third party guarantor تضمین كننده شخص ثالث threats and opportunities تهدیدها و فرصتها three variance approach روش (رویكرد) سه انحرافی threshold for recognition مرزشناسایی آستانه شناسایی throughput مایه التفاوت درآمد حاصل از فروش و هزینه های مواد كالای فروش رفته throughput time زمان عملكرد tick mark علامت تیك tight budget بودجه سخت time value time premium ( ارزش زمانی (صرف زمان time weighted return بازده مبتنی بر زمان time adjusted rate of return ( نرخ بازده تعدیل شده (برحسب زمان time and motion study مطالعه زمان و حركت time budget بوجه زمانی time budget pressure فشار بودجه زمانی time consuming وقت گیر زمان بر time deposit سپرده بلند مدت time diagram نمودار (سیر)زمان time driver محرك زمان time horizon افق زمانی time line خط زمان خط سیر زمان time period concept مفهوم دوره زمانی time ticket برگه اوقات كاركد time value ارزش زمان (زمانی) time value of money ارزش زمانی پول timecard كارت اوقات كار timeline خط زمان timeliness ( بموقع (بودن timeliness timely ( بموقع (بودن timely information اطلاعات به موقع (بهنگام) times interest earned ratio نسبت تعداد دفعات تحقق بهره timetable جدول زمانبندی شده جدول زمانی timing تعیین موقعیت زمانی زمانبندی timing difference اختلاف زمانی timing errors اشتباهات زمانی title deed سند مالكیت tolerable error خطای قابل تحمل اشتباه قابل اغماض tolerable exception rate (ter) ضریب استثنای قابل تحمل / قابل اغماض tolerable misstatement ( تحریف قابل تحمل (قابل اغماض tolerable rate ضریب قابل تحمل top down forecasting پیش بینی از سطح بالا به پایین top flight training program برنامه آموزشی درجه یك tort صدمه آسیب ضرر و زیان tort law قوانین شبه جرم total overall sales variance انحراف كل فروش total assets turnover گردش مجموع داراییها total budget variance انحراف كل بودجه total contribution margin حاشیه فروش كل total costs accounted for كل هزینه های تخصیص یافته total costs to account for كل هزینه های قابل تخصیص total direct labor mix variance انحراف كل تركیب دستمزد مستقیم total direct labor yield variance انحراف كل بازده دستمزد مستقیم total direct materials mix variance انحراف كل تركیب مواد مستقیم total direct materials yield variance انحراف كل بازده مواد مستقیم total expected value for a project ( كل ارزش مورد انتظار (پروژه total leverage اهرم كل total materials variance انحراف كل مواد total overhead variance انحراف كل سربار total portfolio risk كل ریسك مجموعه سرمایه گذاری ریسك كل پرتفوی total preventive maintenance كل تعمیرات پیشگیرنده total prime costs كل / جمع هزینه های اولیه total product كل محصول / تولید total productive efficiency كل كارآیی تولید total productivity measurement اندازه گیری (سنجش) بهره وری كل total project approach روش (رویكرد) كل پروژه total quality control كنترل كیفیت جامع total quality management (tqm) مدیریت كیفیت جامع total risk كل ریسك ریسك كل total sales quantity variance انحراف كل مقدار فروش total sales mix variance انحراف كل تركیب فروش total stockholders equity جمع (كل) حقوق صاحبان سهام total units to account for كل آحاد قابل محاسبه total utility مطلوب كل total variance انحراف كل tracing ردیابی كردن tractability قابلیت ردیابی trade accounts payable حسابهای پرداختنی تجاری trade accounts receivable حسابهای دریافتنی تجاری trade discounts تخفیفات مقداری تخفیفات تجاری trade in value ارزش معاوضه ای trade ins valuation تعیین ارزش معاوضه trade notes payable اسناد پرداختنی تجاری trade off theory تئوری (نظریه )توازن trade receivables مطالبات (دریافتنی های ) تجاری trade volume حجم داد و ستد گردش معاملات trademark trade name ( علامت تجاری (نام تجاری trademarks، trade names، or brand علائم تجاری، نامهای تجاری، یا نشان تجاری trading on the equity اهرم كردن سرمایه بهره آوری روی سرمایه trading securities اوراق بهادار معاملاتی traditional approach روش (رویكرد) سنتی traditional budget بودجه سنتی traditional cost system سیستم هزینه یابی سنتی traditional costing systems سیستم های هزینه یابی سنتی traditional operation control system سیستم سنتی كنترل عملیات traditional performance measures معیارهای سنتی سنجش عملكرد traditional production systems سیستم های سنتی تولید traditional responsibility accounting حسابداری سنتی سنجش مسئولیت traditions and innovations روشهای سنتی و روشهای نوین transaction مبادله تجاری معامله transaction costs هزینه های داد و ستد هزینه های انجام معامله transaction flow جریان مبادله / معامله transaction related audit objectives اهداف حسابرسی مربوط به مبادلات / معاملات transaction risk ( ریسك مبادله (معامله transaction stream ( جریان (عبور) مبادله (معامله transaction trail زنجیره عطف / مسیر معامله transaction walk through درونكاوی معامله آزمون شیوه انجام معامله transactional approach روش (رویكرد) معاملاتی transactions approach ( روش (رویكرد) معاملات (معاملاتی transactions approach to income measurement رویكرد معاملاتی در اندازه گیری سود transactions cycle چرخه معاملات transactions demand for money تقاضای معاملاتی (برای) پول transactions in foreign currency معاملات / مبادلات ارزی transactions walk through ازمون درونكاوی معاملات / مبادلات آزمون شناخت مبادلات transfer of ownership test ازمون انتقال مالكیت transfer price قیمت انتقال transfer pricing قیمت گذاری انتقالی transfer pricing dilemma معضل قیمت گذاری انتقالی transfer pricing problem مشكل تعیین قیمت انتقالی مساله قیمت گذاری انتقالی transfer time زمان انتقال transferred in cost هزینه انتقالی از دایره قبل هزینه انتقالی به دایره transferred in costs هزینه های انتقالی از دایره قبل هزینه های انتقالی به دایره transfers agent نماینده (مسئول) نقل وانتقال مالكیت سهام transfers of financial assets نقل و انتقالات دارایی های مالی translation تسعیر / تبدیل translation adjustment تعدیل ناشی از تسعیر ارز translation gains and losses سود و زیانهای ناشی از تسعیر ارز transportation costs مخارج حمل transportation in حمل به داخل transportation in costs مخارج حمل به داخل هزینه های حمل كالای خریداری شده treasurer مسئول خزانه (داری) خزانه دار treasury bill اسناد خزانه treasury bond اوراق قرضه خزانه treasury note سند خزانه treasury officer مسئول خزانه داری مدیر خزانه treasury shares سهام خزانه treasury stock سهام خزانه treasury stock approach روش (رویكرد) سهام خزانه treasury stock method روش سهام خزانه treasury stock transactions معاملات / مبادلات سهام خزانه trial and error method روش آزمون (آزمایش ) و خطا trial balance تراز آزمایشی مانده آزمایشی triangulation انجام یك تحقیق از زوایای مختلف trigger points نقاط آمادگی true false questions سوالات درست غلط true no par stock سهام فاقد ارزش اسمی trust fund حساب مستقل وجوه امانی trustee موسسه امین امانتدار truth حقیقت turn of the month effect اثر تعویق ماه turnover گردش two bin system سیستم دوكارتی two stage assignment process فرایند تسهیم دو مرحله ای two variance approach روش (رویكرد) دو انحرافی type s of evidence نوع (انواع) شواهد type of opinion نوع اظهار نظر types of bonds انواع اوراق قرضه types of market efficiency انواع كارایی بازار سرمایه types of services انواع خدمات types of stock انواع سهم types of test انواع آزمونها ultimate risk ریسك نهایی ultra vires خارج از اختیارات قانونی unabsorbed cost هزینه (بهای تمام شده) جذب نشده unadjusted تعدیل نشده اصلاح نشده unadjusted misstatement worksheet كاربرگ تحریفات اصلاح نشده unadjusted trial balance ( تراز ازمایشی اصلاح نشده (تعدیل نشده unallocated appropriations اعتبارات مصوب تخصصی نیافته unamortized debt discount كسر منقضی (مستهلك) نشده اوراق بدهی / اوراق قرضه unamortized premium on bonds payable صرف منقضی نشده اوراق قرضه پرداختی unanimity principle اصل یگانگی آراء و عقاید اصل وحدت نظر unappropriated surplus مازاد تخصیص نیافته unasserted claims دعاوی احتمالی unaudited حسابرسی نشده unbiased expectations theory تئوری (نظریه) انتظارات نااوریب unbiasedness بیطرفی عدم داشتن تمایلات جانبدارنه عدم سوگیری / سودار بودن uncertainties ابهامات uncertainty عدم قطعت عدم اطمینان ابهام uncertainty principle اصل ابهام unchanged بدون تغییر uncollectible account expense هزینه حسابهای غیر قابل وصول uncollectible accounts allowance ذخیره حسابهای لاوصول ذخیره مطالبات غیر قابل وصول unconditional receivable payable دریافتنی / پرداختنی غیر مشروط underabsorbed indirect over head costs ( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار underallocated indirect overhead costs ( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار underapplied indirect overhead costs ( كسر جذب هزینه های غیر مستقیم (سربار underapplied overhead كسر جذب سربار underaudit كمتر از حد نصاب رسیدگی (حسابرسی ) كردن underestimate كمتر از واقع برآورد نمودن underlying accounting data اطلاعات اولیه حسابداری underlying assumptions مفروضات بنیادی (اساسی) مفروضات زیربنا underpriced security اوراق بهادار (سهم) كمتر از واقع قیمت گذاری شده understandability قابل فهم بودن قابلیت درك داشتن قابلیت فهم understatement گزارش كمتر از واقع ارائه كمتر از واقع understatement of ending inventory ارائه (گزارش) كمتر از واقع موجودی پایان دوره undervalued security اوراق بهادار كمتر از واقع ارزشگذاری شده underwriter تعهد كننده فروش اوراق بهادار underwriting syndicate اتحادیه تضمین كننده فروش اوراق بهادار undeveloped land زمین بایر undistributed investee earnings سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر unearned interest revenue درآمد تحقق نیافته بهره unearned items اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته unearned revenue درآمد تحصیل نشده / تحقق نیافته unemployment compensation مستمری بیكاری unencumbered allotment اعتبار تخصیص یافته تعهد نشده unencumbered appropriation اعتبار مصوب تعهد نشده uneven cash flows ( جریانهای نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یكنواخت unexpected allotment اعتبار تخصیص یافته هزینه نشده unexpected quarterly earnings سود فصلی غیر منتظره unexpected rate of inflation نرخ تورم غیر منتظره unexpected transfer of wealth انتقال غیر منتظره ثروت unexpended appropriation اندوخته مصرف نشده unexpired cost بهای منقضی نشده unfavorable events رویدادهای (حوادث یا رخدادهای) نامساعد / نامطلوب unfavorable variance ( انحراف نامطلوب (نامساعد undervalued security اوراق بهادار كمتر از واقع ارزشگذاری شده underwriter تعهد كننده فروش اوراق بهادار underwriting syndicate اتحادیه تضمین كننده فروش اوراق بهادار undeveloped land زمین بایر undistributed investee earnings سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر unearned interest revenue درآمد تحقق نیافته بهره unearned items اقلام تحصیل نشده / تحقق نیافته unearned revenue درآمد تحصیل نشده / تحقق نیافته unemployment compensation مستمری بیكاری unencumbered allotment اعتبار تخصیص یافته تعهد نشده unencumbered appropriation اعتبار مصوب تعهد نشده uneven cash flows ( جریانهای نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یكنواخت unexpected allotment اعتبار تخصیص یافته هزینه نشده unexpected quarterly earnings سود فصلی غیر منتظره unexpected rate of inflation نرخ تورم غیر منتظره unexpected transfer of wealth انتقال غیر منتظره ثروت unexpended appropriation اندوخته مصرف نشده unexpired cost بهای منقضی نشده unfavorable events رویدادهای (حوادث یا رخدادهای) نامساعد / نامطلوب unfavorable variance ( انحراف نامطلوب (نامساعد unguaranteed residual value ارزش اسقاط / باقی مانده تضمین نشده uniform cpa examination ازمون سراسری حسابداران رسمی uniform probability distribution توزیع احتمالی یكنواخت unique risk ریسك مختص شركت نام دیگر ریسك غیر سیستماتیك نام دیگر ریسك قابل حذف unit level cost هزینه (مرتبط با) هر واحد محصول unit based activity drivers محركهای فعالیت مبتنی بر واحد محصول unit cost هزینه هر واحد محصول بهای تمام شده هر واحد محصول unit level activities فعالیتهای (مرتبط با ) هر واحد محصول unit level drivers محركهای (مرتبط با) هر واحد محصول unit lifo لایفوی واحدی روش اولین صادره از آخرین وارده مبتنی بر واحد units of production activity method ( روش آحاد تولید (فعالیت units of production uop depreciation method روش استهلاك آحاد تولید units of work performed method روش آحاد كار انجام پذیرفته units on hand واحدهای در اختیار / موجود units started and completed آحاد اقام به تولید و تكمیل شده unleveled beta coefficient ضریب بتای شركت بدون بدهی unleveled firm شركت بدون بدهی unlimited liability مسئولیت نامحدود unlimited life عمر نامحدود unlimited personal liability مسئولیت تصامنی نامحدود مسئولیت شخصی نامحدود unprofitable contract قرارداد (پیمان یا پروژه ) غیر سودآور unqualified audit report with explanatory paragraph or modified wording گزارش مقبول با بند توضیحی یا گزارش تعدیل حسابرسی شده unqualified opinion اظهار نظر مقبول unqualified report گزارش حسابرسی مقبول unquoted securities اوراق بهادار بدون قیمت مظنه بازار unrealized capital سرمایه تحقق نیافته unrealized capital gain or loss سود یا زیان تحقق نیافته تغییرات سرمایه unrealized holding gains and losses سود و زیانهای غیر عملیاتی تحقق نیافته حاصل از نگهداری unrealized intercompany profit سود تحقق نیافته فیمابین شركتهای عضو گروه unrecognized prior service cost هزینه شناسایی نشده خدمات سنوات قبل unrecorded liabilities بدهیهای ثبت نشده unrelated industries صنایع غیر مرتبط unrestricted fund حساب مستقل نامحدود unseasoned offering عرضه غیر معتبر اوراق بهادار unsecured loans وامهای تضمین نشده unsystematic risk ریسك غیر سیستماتیك نام دیگر ریسك قابل حذف نام دیگر ریسك تنوع پذیر unsystematic uncertainty ابهام / عدم قطعیت نامنظم ریسك غیر سیستماتیك unused capacity ظرفیت بلا استفاده unusual fluctuations نوسانات غیر عادی unusual in nature ماهیت غیر عادی unusual or infrequent items اقلام غیر عادی یا غیر مكرر updating به روز كردن روز آمد كردن upper error limit حد بالای اشتباه upper level management مدیریت رده عالی upper limit on misstatement حد بالای تحریف upstream sale فروش از واحدهای فرعی به شركت مادر usage variance انحراف مصرف useful life عمر مفید user specific qualities ویژگیهای كیفی مختص استفاده كننده user's needs نیازهای استفاده كنندگان uses of resources مصارف منابع usury ربا خواری utility مطلوبیت utility function تابع مطلوبیت utility of wealth function تابع مطلوبیت ثروت utility program برنامه مطلوبیت utility theory تئوری مطلوبیت vacation pay حقوق ایام مرخصی vale of work certified ارزش كار تأیید شده valuation تعیین ارزش ارزشیابی ارزشگذاری valuation allowance ذخیره ارزشیابی valuation methodology روش شناسی تعیین ارزش روش ارزشگذاری valuation model مدل تعیین شده ارزش مدل ارزشگذاری valuation or allocation لرزشیابی یا تخصیص value ارزش value added activity فعالیت ارزش افزوده value added costs هزینه های ارزش افزوده value added standard استاندارد ارزش افزوده value based management مدیریت مبتنی بر ارزش value chain زنجیره ارزش value chain analysis تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش value chart نمودار ارزش value engineering (ve) مهندسی ارزش value for money audit حسابرسی عملیاتی حسابرسی اثر بخشی، كارآیی و صرفه اقصادی value in exchange ارزش مبادله / معاوضه value judgment قضاوت مبتنی بر ارزشهای اخلاقی value line composite index شاخص جامع ولیولاین value relative ارزش نسبی value stock سهام ارزشی value weighted market index شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام valuing securities تعیین ارزش‌ اوراق بهادار variability of returns تغییرپذیری بازده‌ها نوسان بازده‌ها variable budget بودجه متغیر نام دیگر بودجه انعطاف پذیر variable cost هزینه متغیر variable cost percentage درصد هزینه variable cost plus pricing قیمت گذاری بر مبنای هزینه متغیر باضافه درصد معینی سود variable cost ratio نسبت هزینه variable costing هزینه یابی متغیر نام دیگر هزینه یابی مستقیم variable costs هزینه‌های متغیر variable costs per unit هزینه‌های متغیر هر واحد محصول variable factory overhead costs هزینه های سربار متغیر در كارخانه variable growth model مدل مبتنی بر رشد متغیر variable income securities اوراق بهادار با درآمد(سود) متغیر variable of interest متغیرهای مورد نظر متغیرهای مورد مطالعه variable overhead efficiency variance انحراف كارآیی سربار متغیر variable overhead spending variance انحراف مصرف ( هزینه ) سربار متغیر variable overhead standard استاندارد سربار متغیر variable pricing policy سیاست قیمت گذاری متغیر variable rate ضریب متغیر نرخ متغیر variable sampling نمونه گیری بر اساس متغیرها variable selling and administrative costs هزینه‌های متغیرهای فروش و اداری variance واریانس انحراف مغایرت variance analysis تجزیه و تحلیل انحراف /انحرافات variance covariance matrix ماتریس واریانس كوواریانس variance disposition ( بستن (به صفر رساندن) انحراف (انحرافات variance investigation بررسی (تجزیه و تحلیل) انحرافات velocity of money سرعت گردش پول vendors’ invoice صورتحساب فروشنده فاكتور فروشنده vendors’ statement فاكتور فروشنده صورتحساب فروشنده verifiability قابل حسابرسی بودن قابلیت تایید یارد قابلیت رسیدگی verifiable data ( اطلاعات قابل رسیدگی (قابل حسابرسی verification بررسی تبیین verify بررسی صحت و سقم تبیین كردن برسی بمنظور تایید یا رد كردن vertex راس اوج vertical analysis تجزیه و تحلیل عمودی vertical integration ادغام عمودی vertical merger ادغام عمودی vested اعطا شده قطعی vested interests منافع/حقوق اعطایی/ قطعی شده vice chairman نائب رئیس هیأت مدیره vice president of finance معاون / معاونت مالی معاون امور مالی violation of laws and government regulations نقض قوانین و مقررات دولتی vision پنداره بینش vision statement بیانیه پنداره‌ها vocational training آموزش حرفه‌ای voice in management نفوذ در هیأت مدیره volume of shares traded حجم سهام داد و ستد شده حجم معاملات سهام volume variance انحراف حجم voluminous data information (اطاعات حجیم ( زیاد voluntary disclosure افشا(گری) اختیاری voting bond اوراق قرضه با حق رای voting by proxy رأی‌دهی وكالتی اعطای حق رأی به مدیران voting stock سیهام با حق رای سهام دارای حق رای vouch بررسی اسناد و مدارك اولیه سندرسی كردن voucher دفتر اسناد هزینه voucher register سیستم سند هزینه vouchers payable اسناد پرداختی vouching سندرسی wages payable دستمزدهای پرداختنی walk through test آزمون درونكاوی ( سیستم ) مبادلات/ معاملات آزمون شناخت سیستم warehouse receipt loans وامهای رهنی ( با گروه گرفتن موجودی كالا ) warning علائم هشدار دهنده warrant گواهینامه حق خرید سهم warrants payable حواله های پرداختی warranty maintenance period ( دوره تضمین ( تعمیر و نگهداری warranty cost allowance ذخیره هزینه تضمین محصول warranty expense هزینه تضمین محصول warranty works كارهای تضمینی waste تلف شدن اتلاف watered stock سهام كم مایه سهام رقیق weak currency واحد پولی ضعیف ارز ضعیف weak from market efficiency شكل ضعیف كارایی بازار wealth position میزان ثروت wealth producing activities فعالیت‌های ایجاد كننده ثروت فعالیت در آمدزا wear and tear فرسودگی (استهلاك) weekend effect اثر پایان هفته weight factor عامل وزن معیار اهمیت weighted average process costing method روش میانگین موزون هزینه‌یابی مرحله‌ای weighted average contribution margin میانگین موزون حاشیه فروش weighted average cost method روش موزون بهای تمام شده weighted average cost of capital (wacc) میانگین موزون هزینه سرمایه weighted average interest rate میانگین موزون نرخ بهره weighted average method روش میانگین موزون weighted average method of process costing روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله ای weighted average number of shares of common stock outstanding ( میانگین موزون تعداد سهام عادی در جریان ( تملك صاحبان سهام well being رفاه آسایش well paid حقوق مكفی what if analysis تجزیه و تحلیل‌گر... آنگاه ... whistle blowers رسوا كنندگان white knight شركت ناجی شركتی كه شركت دیگری را از خطر تصاحب یا بلعیده شدن توسط شركتهای دیگر نجات می دهد whole life cost هزینه مادام العمر wholesale markets بازارهای عمده فروشی wholesale price index شاخص قیمت عمده فروشی wide area network (wans) شبكه‌های گسترده wind up منحل كردن/ شدن windfall gains سودهای (غیر عملیاتی) بادآورده winding up order حكم انحلال winding up petition تقاضای/ درخواست انحلال window dressing حساب آرایی كردن with collar workers كارمندان اداری with divided date تاریخ مشمول سود سهام with recourse با حق رجوع/مراجعه با حق جبران غرامت/ زیان withdrawal of a partner خروج ( كناره گیری ) شریك withheld income tax مالیات بر درآمد تكلیفی withholding tax مالیات تكلیفی without recourse بدون حق رجوع مراجعه بدون حق جبران غرامت/ زیان work certified كار تأیید شده كار گواهی شده work in process كار (كالای) در جریان ساخت work in process control account حساب كنترل كالای در جریان ساخت work in process file پرونده‌های كالای در جریان ساخت work in process inventory موجودی كالای در جریان ساخت work in process inventory موجودی كالای در جریان ساخت work in progress inventory موجودی كالای در جریان ساخت work measurement كار سنجی work measurement method روش كار سنجی work orders سفارشات كاری work papers for consolidation كاربرگهای تلفیق work sheet كار برگ working capital سرمایه در گردش working capital cycle چرخه سرمایه در گردش working capital management مدیریت سرمایه در گردش working days per year روزهای كاری در هر سال working files پرونده‌های حساب‌رسی working papers كاربرگ‌های حساب‌رسی working trial balance كار‌برگ نهایی world trade organization (wto) سازمان تجارت جهانی writ of entry حكم تملك مجدد write off of bad debts حذف مطالبات سوخت شده writing down allowance ذخیره كاهش ارزش written كتبی مكتوب written down value ارزش تقلیل یافته written narrative of the system شرح نوشته سیستم كنترلهای داخلی توضیح نوشتاری سیستم كنترلهای داخلی written promise تعهد/ وعده كتبی written representations (اظهارات كتبی (مكتوب written request ( در خواست كتبی (مكتوب x axis محور افقی y axis محور عمودی yankee bonds اوراق قرضه بانكی / آمریكایی yardstick معیار سنجش مقیاس اندازه گیری year end adjustments تعدیلات ( اصطلاحات ) پایان سال مالی year end audit حسابرسی پایان سال year subsequent to acquisition سال بعد از تحصیل yearly allowance ذخیره/مقرری سالانه yield بازده yield curve منحنی (نرخ ) بازده yield gap اختلاف بازده yield premium صرف بازده yield ratio نسبت بازده yield spread اختلاف بازده yield structure ساختار بازده yield to call بازده تا تاریخ باز خرید yield to call (ytc) بازده تا تاریخ باز خرید yield to maturity بازده تا تاریخ سر رسید yield to redemption بازده تا تاریخ باز خرید yield variance انحراف ( واریاس ) بازده yo-yo stock سهم متزلزل / ثبات zero balance account حساب بدون مانده zero base budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر zero beta portfolio پر تفوی دارای بتای صفر zero cost بدون بها رایگان zero coupon security bonds اوراق قرضه تضمین شده بدون بهره zero defects بدون عیب و نقص zero growth بدون رشد zero growth model مدل بدون رشد zero growth model مدل بدون رشد zero growth stocks سهام فاقد رشد zero sum game بازی بدون برد و باخت zero-defect policy سیاست مبنی بر به صفر رساندن عیب و نقص،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 19 فروردین 1395 12:27 ب.ظ

دوستان برای پیدا کردن واژه مورد نظرتون کلیدهای ctrl+ f رو گرفته و واژه رو سرچ کنید با تشکر


error term خطای تصادفی random number table جدول اعداد تصادفی random sample نمونه تصادفی random sampling نمونه گیری تصادفی random selection انتخاب تصادفی random variable متغیر تصادفی random walk or random walk model ( گردش تصادفی ( مدل تغییرات تصادفی قیمت اوراق بهادار ranking approach روش رتبه بندی rate نرخ نسبت ضریب rate of interest نرخ بهره نرخ سود تضمین شده rate of return نرخ بازده rate of return on common stockholder’s equity نرخ بازده حقوق صاحبان سهام rate of return on net sales نرخ بازده فروش خالص rate of return on plant assets نرخ بازده دارییهای ثابت rate of return on total assets نرخ بازده مجموع دارییها ratio نسبت نرخ ratio analysis تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ratio estimation برآورد نرخ ( نسبت / نسبی ) ratio examination بررسی نسبت / نرخ ratio scale مقایس نسبی rational economic behavior رفتار عقلائی ( معقول ) اقتصادی raw and in process (rip) inventory account حساب موجودی مواد خام و در جریان ساخت raw materials inventory موجودی مواد خام ( اولیه ) reacquisition تحصیل مجدد باز خرید reading in management accounting مجموعه مقالات حسابداری مدیریت ( خواندنیهای حسابداری مدیریت ) real after fax return بازده واقعی پس از مالیات real assets داریی های واقعی / فیزكی / مشهود real estate investment trust (reit) صندوق سرمایه گذاری در املاك و مستغلات real investment سرمایه گذاری واقعی سرمایه گذاری در دارایی های مشهود real rate of return نرخ بازده واقعی real return بازده واقعی realizable value of accounts receivable ارزش بازیافتی ( قابل تحقق ) حسابهای دریافتی realization تحققق درآمد قابلیت تبدیل به وجه نقد realized capital gain or loss سود یا زیان تحقق یافته سرمایه realized gross profit سود ناخالص تحقق یافته realized or realizable تحقق یافته یا قابل تحقق realized value approach روش ارزش تحقق یافته rearrangement and relocation costs مخارج تجدید آرایش و جابجائی reasonable assurance اطمینان معقمل ( منطقی ) reasonably possible ممكن منطقی receivable from affiliates مطالبات از واحدهای فرعی وابسته receivable turnover ratio نسبت گردش مطالبات receivables دریافتنیها ( مطالبات ) receiving report گزارش دریافت receiving reports گزارش های دریافت recessionary periods دوره های ركود اقتصادی reciprocal allocution method روش تخصیص متقابل ( نام دیگر روش تخصیص ریاضی یا جبری ) reciprocal method روش متقابل reclassification entry ثبت تجدید طبقه بندی اصطلاحات طبقه بندی recognition ( شناخت ( شناسائی recognition realization (شتاسایی درآمد ( تحقق درآمد فروش reconciliation مغایرت گیری reconciliation method روش مغایرت reconciliation of consolidated net income to operating cash flows مغایرت گیری ( تطبیق ) خالص تلفیقی با جریانهای نقدی حاصل از سود عملیات record ثبت سابقه مدرك redistributed cost هزینه تخصیص داده شده دوباره reduced profit method روش تقلیل سود reducing balance method روش مانده نزولی reference transaction معامله/مبادله مورد اشاره مبادله اولیه refund وباره تأمین مالی كردن جایگزین كردن تأمین مالی استرداد وجوه refundable deposits سپرده‌های قابل استرداد refunding دوباره تأمین مالی كردن جایگزین كردن تأمین مالی refusal to accept the work خودداری از پذیرش كار regional brokerage firm موسس كارگزاری منطقه ای regional competitive market-marker بازار ساز رقابتی منطقه‌ای registered agent بورس منطقه‌ای registrar دفتر ثبت سهام registration analysis جزیه و تحلیل شرایط (تقاضای) پذیرش registration fees هزینه‌های ثبت registration statement تقاضای پذیرش در regularity audit حسابرسی رعایت قوانین و مقررات موضوعه regulated economy اقتصاد تحت كنترل اقتصاد تحت نظارت regulated markets ( بازارهای تحت نظارت ( كنترل شده regulations مقررات regulatory agencies مراجع/نهادهای نظارتی regulatory authorities مراجع (نهادهای) نظارتی reinvestment assumption فرض سرمایه گذراری مجدد reinvestment of fund سرمایه گذاری مجدد وجوه reinvestment rate risk ریسك نرخ سرمایه‌گذاری مجدد related fields زمینه‌های/ رشته‌های وابسته related party اشخاص (شخص) وابسته related party transaction معامله با اشخاص واسته related services ( خدمات مرتبط (وابسته relational structure ساختار نسبی relative risk ریسك نسبی relative risk aversion ریسك گریزی نسبی relative sales value method روش ارزش نسبی فروشی relative strength قدرت نسبی released dates تاریخ‌های انتشار released questions سئوالات منتشر شده relevance مربوط بودن تناسب relevance of evidence مربوط بودن شواهد relevant costing هزینه‌یابی مربوط relevant costs مخارج مربوط relevant information اطلاعات مربوط relevant range دامنه مربوط relevant revenues درآمدهای مربوط reliability of evidence قابل اتكاء بودن شواهد reliability of financial reporting قابل اتكاء بودن گزارشگری مالی reliability period دوره قابلیت اتكا reliability strategy استراتژی اتكا reliabity ( قابلیت اتكا (قابل اعتماد بودن remaining service life عمر مفید باقی‌مانده remanufacturing costs مخارج/ هزینه های قبل از تولی remote likely احتمالاً بعید remoteness ( عدم دسترسی مستقیم (دورافتادگی removal of the site installations برچیدن كارگاه rendering of services ارائه خدمات rent of office building اجاره ساختمان اداری rent receivable اجاره دریافتنی rental revenue درآمد اجاره reorder point نقطه تجدید سفارش reorganization plan طرح تجدید سازمان repair and maintenance costs مخارج تعمیر و نگهداری repeal لغو كردن reperformance اجرای (انجام) مجدد reperformance checks كنترلهای مربوط به اجرای مجدد replacement جایگزینی تعویض replacement cost مخارج جایگزینی (تعویض) هزینه‌ تعویض یا جایگزینی replacement cost accounting حسابداری بهای جایگزینی replacement cost information اطلاعات بهای جایگزینی replacement cost method روش بهای جایگزینی replacement value ارزش جایگزنی report auditor’s گزارش حسابرسی مستقل report deficiencies نارسائی های گزارش report format شكل (ساختار) گزارش reportable قابل گزارش reportable earnings سود قابل گزارش reportable operating segment بخش عملیاتی قابل گزارش reportable segment بخش قابل گزارش reporting comprehensive income گزارشگری سود جامع reporting conventions قواعد گزارشگری مالی reporting currency واحد پول گزارشگری reporting deadline مهلت ارسال گزارش reporting requirements الزامات گزارشگری representation letter تأئیدیه (گواهینامه) مدیران representational faithfulness ( انعكاس واقعیت (صداقت در ارائه representative sample نمونه معرف جامعه repurchase agreement قرارداد باز خرید repurchase offer پیشنهاد باز خرید request for direct payment ( درخواست پرداخت فوری (مستقیم required الزامی مطلوب است required rate of return (rrr) نرخ بازده مطلوب/ مورد مطالبه requirements كل تأمین مالی مورد نیاز requirements الزامات نیازها requisition statement تقاضای پذیرش requisition statement صورت درخواست resale price method روش قیمت فروش مجدد research and development (r&d) تحقیق و توسعه research and development costs مخارج تحقیق و توسعه research and development expense budget بودجه مخارج تحقیق و توسعه research approaches روشهای تحقیق research design طرح تحقیق research findings یافته‌های تحقیق research limitations محدودیتهای تحقیق research method روش تحقیق research methodology روش شناسی تحقیق research staff ستاد تحقیقاتی كاركنان واحد پژوهش اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی reserve for inventory ذخیره موجودی كالا reserve for uncollected taxes ذخیره reserve recognition accounting مالیتهای وصول نشده حسابداری شناسائی ذخایر resident engineer مهندس فنی مقیم residual salvage value ارزش باقی مانده ارزش اقساط residual beneficiaries ( ذینفعان نهائی(باقیمانده residual equity حقوق باقیمانده residual equity theory تئوری حقوق باقی مانده/ نهایی/ مازاد residual income سود باقیمانده/ نهایی residual interest منافع باقیمانده / نهایی residual owners مالكان نهایی residual standard deviation انحراف معیار باقیمانده residual term خطای باقیمانده residual theory of dividends تئوری سود سهام باقیمانده resource drivers محركهای منابع resource spending مصرف منابع resource usage مصرف منابع resources منابع resources supplied منابع تأمین شده resources supplied in advance of usage منابع تأمین شده قبل از مصرف responsibility accounting حسابداری responsibility accounting system سنجش مسئولیت سیستم حسابداری سنجش مسئولیت responsibility center مركز مسئولیت responsibility report گزارش مسئولیت responsible party طرف مسئول/ پاسخگو restatement of financial statement تجدید ارائه صورتهای مالی restoration بازیافت استرداد ترمیم restricted cash وجه نقد محدود شده restricted fund حساب مستقل (وجوه) محدود شده restricted retained earnings سود انباشته محدود شده restricted stock سهم غیر قابل معامله restrictive covenants شرایط محدود كننده restructuring charges مخارج تجدید ساختار retail credit اعتبار خرده فروشی retail inventory method روش خرده فروشی موجودی كالا retained earnings سود انباشته retained earnings appropriations تخصیص سود انباشته retention money ( performance withholding) سپرده حسن انجام كار retention ratio نسبت اندوخته كردن سود retirement benefits مزایای بازنشستگی retirement fund ندوق بازنشستگی retirement of treasury stock خزانه ابطال سهام retrieval expenditure مخارج بازیابی retroactive approach به دوره‌های گذشته روش عطف بماسبقروش/ رویكرد تسری retroactive approach دوره‌های قبل (عطف بماسبق) روش تسری به retroactive basis بر مبنای تسری به دوره‌های قبل retroactive effect type accounting change تغییر حسابداری از نوع اثر انباشته (تسری به دوره‌های قبل) return generating process فرآیند ایجاد بازده return of capital بازگشت سرمایه return on capital بازده سرمایه return on equity (roe) (بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام return on investment (roi) بازده سرمایه گذاری return on total assets (roa) بازده مجموع دارائیها returnable deposits سپرده‌های/ودایع قابل استرداد/ برگشت returns and allowances برگشتیها و تخفیفات revaluation تجدید ارزیابی revenue درآمد revenue bond اوراق قرضه مبتنی بر درآمدهای خاص revenue center مركز درآمد revenue driver عامل ایجاد درآمد revenue expenditure مخارج جاری revenue from sales درآمد حاصل از فروش revenue generating activities فعالیت‌های درآمدزا revenue principle اصل شناسائی درآمد revenue producing life مدت زمان درآمدزائی revenue realization اصل تحقق درآمد revenue recognition شناسایی درآمد revenue recognition alternatives روشهای مختلف شناسائی درآمد revenues درآمدها revenues collected in advance پیش دریافت درآمد reverse stock split تجزیه معكوس سهام reversing entry ثبت معكوس review بررسی مرور review for subsequent events بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه review of financial statement بررسی صورتهای مالی review of historical financial statement بررسی صورتهای مالی تاریخی review of working papers برسی كالابرگهای حسابرسی review services خدمات بررسی صورتهای مالی revised contract price قیمت تجدیدنظر شده قرارداد revised judgment about materiality قضاوت دوباره درباره سطح اهمیت revolution in corporate finance انقلاب در مدیریت مالی شركتهای سهامی revolution in financial reporting انقلاب در گزارشگری مالی revolving fund ساب مستقل اعتبارات جاری حساب تنخواه گردان وجوه در گردش reward to variability ratio نسبت بازده به ریسك reward to variability ratio trynor ratio ( نسبت بازده به ریسك (نسبت ترینور rework دوباره كاری reworked unites واحدهای دوباره كاری شده right حق right on با حق تقدم right side سمت راست rights and obligation حقوق مالكانه و تعهدات rights offering عرضه گواهینامه حق تقدم خرید سهام rigid uniformity یكنواختی مطلق risk ریسك احتمال متفاوت بودن نتیجه واقعی با نتیجه مورد انتظار risk adjusted return بازده تعدیل شده ریسك risk analysis تجزیه و تحلیل ریسك risk assessment برآورد/ارزیابی ریسك risk averse investor سرمایه گذار ریسك پذیر risk avertor ریسك گریز risk focused approach روش مبتنی بر ریسك risk free borrowing استقراض بدون ریسك risk free lending وام دهی بدون ریسك risk free rate interest نرخ بهره بدون ریسك risk index شاخص ریسك risk indicators شاخصهای ریسك نشانگرهای ریسك risk indifferent بی‌تفاوت به ریسك risk loving investor سرمایه گذار بی‌تفاوت risk of assessing control risk too high ریسك برآورد ریسك كنترل در سطحی بسیار بالا risk of assessing control risk too low یسك برآورد ریسك كنترل در سطحی بسیار پایین risk of incorrect acceptance ریسك پذیرش نادرست risk of incorrect acceptance beta risk ریسك پذیرش نادرست نام دیگر ریسك بتا risk of incorrect rejection alpha risk ریسك رد نادرست risk of overreliance ریسك اتكای بیشتر از واقع risk of underreliance ریسك اتكای كمتر از واقع risk premium صرف ریسك risk return trade off توازن بین ریسك و بازده risk seeking investor سرمایه گذار ریسك پذیر/سرمایه گذار ریسك طلب risk structure ساختار ریسك risk structure of interest rates ساختار ریسك نرخ‌های بهره risk tolerance قدرت تحمل ریسك توان ریسك پذیری riskless portfolio مجموعه سرمایه گذاری بدون ریسك پرتفوی بدون ریسك rival hypotheses فرضیه‌های رقیب rolling budget بودجه چرخشی بودجه مستمر rotational tests آزمون چرخه‌ای round lot معاملات صد سهمی rounding off روند كردن royalty حق امتیاز royalty agreement قرارداد حق الامتیاز royalty free حق امتیاز rule of conduct آیین رفتار حرفه‌ای rules of debit and credit قواعد بدهكار و بستانكار runs test آزمون تغییر قیمت safeguarding of assets نگهداری/ محافظت از داراییها safety stock ذخیره احتیاطی sale leaseback فروش و اجاره مجدد sales agency نمایندگی فروش sales and collection cycle چرخه فروش و صولیهای نقدی sales budget بودجه فروش sales commissions كمیسیون فروش كارمزد فروش sales discount تخفیف فروش sales discounts تخفیفات فروش sales force نیروی فروش sales forecast پیش بینی فروش sales journal دفتر روزنامه فروش sales mix تركیب فروش sales mix variance انحراف تركیب فروش sales on account فروش نسیه sales on approval فروش از طریق تأیید یا تصویب sales price variance انحراف قیمت فروش sales return and allowance برگشت از فروش و تخفیفات sales revenue درآمد فروش sales rype lease روش نسبت فروش به تولید sales to production ratio method روش درآمد و فروش sales value at split off allocation تخصیص بر مبنای ارزش فروش در نقطه تفكیك sales value at split off method روش ارزش فروش در نقطه تفكیك sales value at split off method روش ارزش فروش در نقطه تفكیك sales volume variance انحراف حجم فروش sales volume variance انحراف حجم فروش sales with recourse روش با حق مراجعه sample نمونه sample exam آزمون نمونه نمونه آزمون sample examinations آزمون های نمونه نمونه امتحانات sample mean میانگین نمونه sample variability تغییر پذیری/پراكندگی نمونه sample variance واریانس نمونه sampling distribution توزیع نمونه گیری sampling error خطای نمونه گیری sampling interval فاصله نمونه گیری sampling plans طرحهای نمونه گیری sampling risk ریسك نمونه گیری sampling unit واحد نمونه گیری saving and loans موسسات saving deficit economic units واحدهای اقتصادی دارای كمبود پس انداز saving surplus economic units واحدهای اقتصادی دارای مازاد پس انداز واحدهای اقتصادی دارای پس انداز اضافی savings پس اندزارها صرفه جویی ها scapegoat سپر بلا scarce resources منابع كمیاب scattergraph نمودار پراكندگی scatterplot method روش ترسیم نمودار پراكندگی schedule of prices چداول فهرست قیمتها school of thought مكتب فكری scientific method روش علمی scientific method of inquiry روش علمی تحقیق كاوش به روش علمی scientific revolution in accounting انقلاب علمی در حسابداری scope دامنه رسیدگی scope limitation محدودیت در دامنه رسیدگی scope paragraph بند دامنه رسیدگی scrap مواد قراضه ضایعات مواد scrap material مواد قراضه ضایعات مواد scrip dividend سود تعهد شده سهام scrip issue انتشار سود سهمی seasonal markets بازارهای فصلی seasonal variation تغییرات فصلی seat عضو بورس sec independence rules مقررات كمیسیون بورس و اوراق بهادر درخصوص استقلال حسابرسان second derivative مشتق مرتبه دوم second quarter سه ماهه دوم فصل دوم secondary audit objective هدف ثانویه حسابرسی secondary distribution توزیع ثانویه secondary market بازار ثانویه secondary offering عرضه ثانویه اوراق بهادر secondary qualities ویژگی های كیفی ثانویه secondary reserve اندوخته های پنهان sector بخش sector selection انتخاب بخش مورد نظر secured creditors بستانكار وثیقه دار secures borrowing استقراض مطمئن تامین مالی ثضمین شده securities and exchange commission (sec) كمیسیون بورس و اوراق بهدار securities exchange بورس اوراق بهادار securities exchange act of 1934 1934 قانون بورس اوراق بهدار سال securities investor protection corporation (sipc) شركت حمایت از سرمایه بهادار(SIPC) securitizations داراییهای تبدیل به اوراق بهادار شده security ورقه بهادار ایمنی security analysis تجزیه و تحلیل اوراق بهادار security analyst تحلیل گر اوراق بهادار security dealers معامله گران اوراق بهادار security market بازار اوراق بهادار security market line (sml) خط بازار اوراق بهادار security selection انتخاب اوراق بهادار گزینش سهم segment قسمت بخشی از واحد اقتصادی segment information اطلاعات مربوط به قسمتها/بخش segment margin حاشیه فروش بخش تجاری segment of the business بخشی از واحد تجاری segregated goods كالاهای متمایز selected financial data اطلاعات مالی منتخب selecting accounting principle انتخاب اصول حسابداری selecting reportable segments انتخاب بخشهای قابل گزارش selectivity قابلیت انتخاب self test problems مسائل خود آزمایی self actualization خودشكوفایی self checking number عدد خودآزما self constructed assets داراییهای self esteem عزت نفس self evaluation خود ارزیابی self liquidating cycle چرخه گردش وجوه نقد دوره تبدیل داراییهای جاری به وجه نقد self regulation نظارت برخود خود نظارتی self testquestions سوالات خود آزمایی sell at best فروش به بالا رفتن (مطلوب ترین) قیمت ممكن sell or process further فروش یا پردازش بیشتر seller lessee فروشنده اجاره كننده selling division بخش/دایره فروشنده selling group گروه فروشنده semantic content محتوای معنایی semantic interpretation تفسیر محتوایی معنایی semantical level در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) semester نیمسال تحصیلی semi finished goods كالا(های) نیمه تكمیل semiannual compounding انباشت/محاسبه بهره بصورت هر شش ماه یكبار semistrong form market efficiency شكل نیمه قوس كارآیی بازار senior claims ادعاهای اولویت دار sensitivity حساسیت sensitivity analysis تجزیه و تحلیل حساسیت separable costs هزینه های قابل تفكیك separate legal entity شخصیت حقوقی جداگانه separating mixed costs تفكیك هزینه های مختلط separation perspective رویكرد/دیدگاه تفكیك separation theorem قضیه تفكیك sequence of working paper entries توالی ثبتهای كاربرگها sequential or step method روش متوالی یا مرحله ای sequential allocation method روش تخصیص متوالی یا مرحله ای sequential sampling نمونه گیری دنباله ای/ متوالی sequential tracking ردیابی متوالی یا مرحله ای serial bond اوراق قراضه سریال serial bonds or notes اوراق قرضه یا اسناد سریال serial correlation همبستگی پیاپی serial correlation in return همبستگی متوالی (پیاپی و مستمر) بازده ها serial independence استقلال پیاپی service خدمت service center مركز خدمات service company شركت خدماتی service cost هزینه خدمات service department دایره خدماتی service department costs allocation تخصیص هزینه دوایر خدماتی service industries صنایع خدماتی service revenue درآمد خدمات service sector companies فعالیت خدماتی service sustaining costs مخارج حفظ و نگهداری خدمات service time زمان/دوره انتفاع رسانی عمر مفید كاركرد دوره خدمات service transactions مبادلات خدماتی setting accounting police تدوین سیاستهای حسابداری settle or settlement price قیمت تصفیه settlement date تاریخ حل و فصل/تصفیه setup costs هزینه های تنظیم و راه اندازی shadow price قیمت سایه share certificate گواهینامه مالكیت سهام ورقه سهم share premium صرف سهام share the wealth agreement توافق/قرار داد سهیم شدن در ثروت shared opinion اظهار نظر مشترك shareholders capital stock master file پرونده اصلی تعداد سهام صاحبان سام sharpe ratio نسب شارپ shipments from home office كالاهای دریافتی از مركز كالاهای ارسالی از اداره مركزی shipments to branch كالاهای ارسالی به شعبه shirking شانه خالی كردن از مسئولیت shopping for principles دنبال حسابرس مورد دلخواه گشتن دنبال اصول مناسب حسابداری گشتن shore sale فروش استقراضی short form auditors report گزارش كوتاه حسابرسی short presentation ارائه كوتاه گزارش كوتاه short run كوتاه مدت short term auditors report گزارش حسابرسی كوتاه short term bank debt بدهی كوتاه مدت بانكی short term financing تأمین مالی از محل منابع كوتاه مدت تأمین مالی كوتاه مدت short term investments سرمایه گذاریهای كوتاه مدت short term liquidity نقدینگی كوتاه مدت short term notes payable اسناد پرداختنی كوتاه مدت shrinkage كاهش فرایند محصول تولید بدلیل آبرفتگی تبخیر انقباض و ... shut down costs مخارج توقف عملیات sickness benefit دستمزد ایام بیماری sight bill برات دیداری sight partner شریك غیر فعال sigmicant assumptions مفروضات signaling theory hypothesis تئوری/فرضیه اطلاع رسانی signature card كارت امضا significant عمده قابل توجه معنی دار significant influence نفوذ قابل توجه significant noncash transactions معاملات/مبادلات عمده غیر نقدی significant variance انحراف عمده/قابل توجه similar assets داراییهای مشابه simple capital structure ساختار ساده سرمایه simple interest بهره ساده simple linear خطی ساده simple regression رگرسیون ساده simplex method روش سیمپلكس simultaneous engineering مهندسی همزمان single rate method روش تك نرخی single step format شكل تك مرحله ای single step income statement صورت سود وزیان تك مرحله ای sinking fund حساب مستقل بازپرداخت اوراق قرضه وجوه استهلاكی site preparation تدارك كارگاه تجیهز كارگاه site supervision سرپرستی كارگاه size effect اثر اندازه شركت size hypothesis نظریه (فرضیه) اندازه شركت slack variable متغیر مجازی/مصنوعی slope ضریب زاویه شیب slope coefficient ضریب زاویه شیب خط slow moving inventory عامل ضریب زاویه slow moving inventory موجودی كم گردش/كم تحرك small firm effect رسیدگی/پی جویی محدود small stock dividend سود سهمی كم/اندك smoothing hypothesis نظریه (فرضیه) هموار سازی سود snapshot عكس تصویر فوری/لحظه ای social audit حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی social security premium حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی social security tax مالیات تأمین اجتماعی socializing process فرآیند واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به عموم society of management of canada انجمن حسابداران مدیریت كانادا socio economic factors عوامل اجتماعی و اقتصادی software نرم افزار برنامه نرم افزاری software development ایجاد برنامه های نرم افزاری sole proprietorships موسسات تك مالكی واحدهای تك مالكی solicitation رایزنی روشهای جلب مشتری solutions manual راهنمای حل مسائل solvency قدرت پرداخت تعهدات solvency ratios نسبتهای سنجش قدرت پرداخت تعهدات/بدهیها sound financial policy سیاست مالی مناسب source documents مسندات مرجع اسناد و مدارك اولیه source of cash منبع وجه نقد source of evidence منبع شواهد sources of cash منابع وجوه نقد sources of equity منابع تامین سرمایه منابع ارزش ویژه sources of financial information منابع اطلاعات مالی sources of resources ماخذ منابع محل تامین منابع sources of u.s.gaap منابع و ماخذ اصول پذیرفته شده حسابداری آمریكا special purpose report گزارش ویژه special assessment fund حساب مستقل عوارض مخصوص special assessments عوارض مخصوص special assignments تكالیف مخصوص تسهیلات خاص special circumstances ( شرایط خاص (ویژه special committee on assurance services كمیته ویژه خدمات اطمینان دهی special committee on assurance services كمیته ویژه خدمات اطمینان دهی special journal دفتر روزنامه اختصاصی special offering or bid پیشنهاد مناقصه مزایده خاص special order decision تصمیم گیری دربارهسفارش خاص special production issues مباحث / موضوعات خاص تولید special purpose funds حسابهای مستقل خاص وجوه نگهداری شده برای اهداف خاص special revenue fund حساب مستقل درآمدهای اختصاصی special sales order سفارش فروش خاص special situations حالات / وضعیتهای خاص موارد خاص special terms for sub contracts شرایط خاص قراردادهای دست دوم special terms of contact شرایط خاص قرارداد / پیمان special topics موضوعات خاص مباحث ویژه specialist كارشناس متخصص specialized accounting principles اصول خاص حسابداری اصول حسابداری مختص صنایع خاص specific authorization تصویب خاص specific identification شناسایی ویژه specific performance method روش عملكرد معین specific purpose financial statements صورتهای مالی تهیه شده برای مقاصد خاص specific unit cost method روش بهای تمام شده هر واحد شخص specification analysis تجزیه و تحلیل مشخصات specificity approach رویكرد / دیدگاه / روش جزئی نگری speculative demand for money تقاضای سوداگرانه (برای) پول speculative grade bonds اوراق قرضه با ریسك بالا speculative motive انگیزه سفته بازی speculator سفته باز spin off تقسیم سهام شركت فرعی بین سهامداران شركت اصلی split off point نقطه تفكیك split rate ضریب تجزیه spoilage ضایعات spoiled units واحدهای ضایع شده spontaneous financing تامین مالی بدون برنامه ریزی قبلی spot exchange transaction ( معامله تحویل فوری ارز (در یك روز spot market بازار نقد بازار فوری spot price قیمت روز spot rate نرخ روز spreadsheet صفحه گسترده staff departments دوایر ستادی staff functions توابع ستادی staff management مدیریت كاركنان مدیریت ستادی staff managers مدیران ستادی stage of completion مرحله تكمیل stage payments پرداختهای مرحله ای stagflation ركود اقتصادی توام با تورم stakeholders ذینفعان stand alone common cost allocation method روش تخصیص مستقل هزینه ای مشترك stand alone risk ریسك منحصر بفرد ریسك مستقل stand by equipment تجهیزات آماده استفاده تجهیزات ذخیره تجهیزات آماده بهره برداری standard استاندارد standard & poor's 500 composite average متوسط شاخص پانصد شركت برتر standard bank confirmation form شكل استاندارد تایییه بانك standard bill of materials فرم استاندارد درخواست مواد standard cost هزینه استاندارد standard cost card كارت هزینه استاندارد standard cost records كارتهای / سوابق هزینه استاندارد standard cost sheet برگ هزینه استاندارد standard cost system سیستم هزینه یابی استاندارد standard cost system journal entries ثبتهای دفتر روزنامه سیستم هزینه یابی استاندارد standard costing هزینه یابی استاندارد standard deviation انحراف معیار standard deviation of the random error term انحراف معیار خطای تصادفی standard error of alpha خطای استاندارد ضریب آلفا standard error of beta خطای استاندارد ضریب بتا standard error of the estimate خطای استاندارد برآورد standard error of the estimated coefficient خطای استاندارد ضریب برآوردی standard hours allowed ساعات مجاز استاندارد standard industrial classification manual راهنمای طبقه بندی استاندارد صنایع standard input وروردی / داده استاندارد standard opinion اظهار نظر استاندارد standard overhead application rate نرخ استاندارد جذب سربار standard quantity allowed مقدار استاندارد مجاز standard quantity of materials allowed مقدار استاندارد مواد مجاز standard report گزارش استاندارد standard setting process فرایند تدوین استاندارد standard time زمان استاندارد standard unqualified audit report گزارش حسابرسی مقبول استاندارد standardized unexpected earnings سود استاندارد غیر مورد انتظار standards for accreditation استانداردهای اعتبار سنجی standards revision بازنگری در استانداردها تجدید نظر در استانداردها standby agreement قرارداد تضمین فروش محصول start up costs هزینه های بهره برداری starting capital سرمایه اولیه stated fraction نسبت معین / تعریف شده stated interest rate نرخ بهره معین / تعریف شده stated value ارزش اعلام شده/ تعریف شده stated value method روش ارزش اعلام شده/ تعریف شده statement of cash flows صورت جریانهای نقدی statement of changes in equity صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام statement of changes in net assets صورت تغییرات در خالص داراییها statement of changes in owner's equity صورت تغییرات در حقوق مالكان statement of concepts بیانیه مفاهیم statement of earnings صورت عایدات / سود statement of financial accounting concepts (sfac) بیانیه مفاهیم حسابداری مالی statement of financial position صورت وضعیت مالی نام دیگر ترازنامه statement of owner's equity صورت حقوق مالكانه statement of results of operations صورت نتایج عملكرد صورت نتایج عملیات statement of retained earnings صورت سود (زیان) انباشته statement of stockholder's equity صورت حقوق صاحبان سهام statement on management accounting standards (smas) بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت statements on auditing standards (sass) بیانیه های استانداردهای حسابرسی statements on standards for accounting and review service (ssars) بیانیه های ایستانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی statements on standards of attestation engagements (ssaes) بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی states وضعیتها حالات states of nature وضعیتها حالات static budget بودجه ثابت statistical analysis تجزیه و تحلیل اماری statistical inferences استنباطهای آماری statistical process control (spc) كنترل آماری فرآیند statistical quality control procedures روشهای كنترل كیفیت آماری statistical sampling نمونه گیری آماری status quo وضع موجود statutory audit حسابرسی قانونی statutory deductions كسورات قانونی steady state phase مرحله ثبات / پایداری steering committee كمیت ناظر و هدایت كننده step down allocation method روش تخصیص پله ای نزولی step allocation method روش تخصیص پله ای step by step acquisition تحصیل گام به گام تحصیل تدریجی step cost function تابع هزینه پله ای step costs هزینه های پله ای step fixed ثابت پله ای step fixed cost هزینه ثابت پله ای step method روش پله ای step variable هزینه متغیر پله ای step variable cost هزینه متغیر پله ای stepped fixed costs هزینه های ثابت پله ای steward نماینده مباشر stewardship function وظیفه مباشرتی / سرپرستی stochastic process risk ریسك فرایند تصادفی subscription contract قرار داد پذیره نویسی subscription receivable سهام پذیره نویسی شده دریافتنی subsequent events رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه subsequent period دوره بعد از تاریخ ترازنامه subsidiary واحد/شركت فرعی subsidiary ledger دفتر معین substance over from رجحان محتوا بر شكل substantial completion تكمیل عمده substantial doubt تردید اساسی substantially all test آزمون اكثریت substantiate اثبات كردن substantive analytical procedures بررسیهای/روشهای تحلیل محتوایی substantive approach روش/ رویكرد محتوایی substantive error اشتباه/خطای محتوایی substantive evidence شواهد محتوایی substantive procedures روشهای محتوایی substantive strategy راهبرد محتوایی substantive tests آزمونهای محتوا substantive tests of transactions آزمون محتوای معاملات substitute good كالای جانشین/جایگزین substitution method روش جایگزین successful auditor حسابرس جانشین successful efforts concept مفهوم sufficiency of evidence كفایت/كافی بودن شواهد sufficient كافی sum of the years digits مجموع ارقام سنوات summarized financial statements صورتهای مالی خلاصه شده summary خلاصه/چكیده summary and conclusion خلاصه و نتیجه گیری sundries اقلام متفرقه sundry متفرقه sundry debtors بدهكاران متفرقه sunk cost هزینه از دست رفته هزینه غیر قابل بازیافت sunrise industry صنعت روبه رشد sunset industry صنعت روبه افول/زوال superior information اطلاعات برتر supervisory responsibilities مسئولیتهای نظارتی/سرپرستی supervisory body نهاد نظارتی supplemental appropriation اعتبارات مصوب اضافی اعتبار مكمل supplemental schedule جدول مكمل supplementary data اطلاعات مكمل supplementary information اطلاعات مكمل suppliers of funds تأمین كنندگان وجوه supplies ملزومات مصرفی supplies inventory موجودی ملزومات مصرفی supply chain management (scm) مدیریت زنجیره عرضه supply to sell schedule جدول تداركات فروش support department دایره پشتیبانی نام دیگر دایره خدماتی supporting documents اسناد و مدارك پشتوانه supporting schedule جدول پشتوانه supporting schedule working papers كاربرگهای جدول پشتوانه surplus مازاد surplus receipts مازاد دریافتها دریافتنیهای مازاد surplus variable متغیر مازاد surrogate جایگزین متغیر جایگزین survey research تحقیقات پیمایشی surviving company شركت باقیمانده/واحد اقتصادی ذی حیات survivorship principle اصل بقا suspense account حساب معلق sustainable earnings سود پایدار sustainable growth rate نرخ رشد پایدار sweetener عامل جذب كننده سرك synchronous management مدیریت همزمان synchronous tracking ردیابی همزمان syntactical level در سطح ساختاری (قواعد و تعاریف) system سیستم نظام system analyst تحلیلگر سیستم system and program amendment controls كنترلهای اصلاح برنامه و سیستم system audit حسابرسی سیستم system based audit حسابرسی مبتنی بر سیستم كنترلهای داخلی system control objectives اهداف كنترل سیستم system testing controls كنترلهای آزمون سیستمها system testing techniques تكنیك های آزمون سیستم systematic and rational allocation تخصیص سیستماتیك/منظم systematic risk ریسك سیستماتیك نام دیگر ریسك غیر قابل حذف/نام دیگر ریسك بازار systematic sample selection انتخاب نمونه به صورت سیستماتیك/منظم systematic sampling نمونه گیری سیستماتیك/ منظم systematic uncertainty ابهام/عدم قطعیت منظم ریسك سیستماتیك systems control evaluation ارزیابی كنترل سیستمها systems development ایجاد و شكل گیری سیستمها توسعه سیستمها systems development control كنترلهای مربوط به ایجاد/توسعه سیستمها systems evaluation ارزیابی سیستمها systems implementation اجرا و پیاده سازی سیستمها systems records اسناد و مدارك سیستمها systems review بررسی سیستمها t account t ( حساب تی (حساب به شكل tactical cost analysis تجزیه و تحلیل تاكتیكی هزینه tactical decision making تصمیم گیری تاكتیكی tactical planning برنامه ریزی تاكتیكی tag برچسب tagging and tracing الصاق برچسب و ردیابی tailor made سفارشی tainting ناخالصی take home pay حقوق خالص دریافتی taken as a whole به عنوان یك مجموعه واحد takeover تصاحب / قبظه / تسلط tangible products محصولات مشهود target capital structure ساختار سرمایه هدف ساختار مطلوب سرمایه target cost هزینه هدف بهای تمام شده مدنظر target firm شركت هدف target net income سود خالص هدف / مورد توقع target price قیمت هدف target return on investment بازده سرمایه گذاری هدف/ مورد توقع tariff تعرفه tax accounting حسابداری مالیاتی tax advantages مزایای مالیاتی tax authorities مراجع / مقامات مالیاتی tax avoidance احتراز از مالیات tax benefit of depreciation منافع مزایای مالیاتی استهلاك tax court دادگاه مالیاتی tax deductions كسورات مالیاتی tax deductive expenses هزینه های قابل قبول مالیاتی tax deferred income سود/ درآمد مشمول مالیات انتقالی به دوره های آتی tax evasion فرار از مالیات tax exempt bond اوراق برضه معاف از مالیات tax exempt income سود معاف از مالیات tax free معاف از مالیات / بدون مالیات tax free economy اقتصاد بدون مالیات tax loopholes راههای گریز از مالیات tax loss carryback مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته tax loss carryforward مالیات زیان انتقالی به دوره های آتی tax planning strategies راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی tax ramifications بازتابهای

برچسب ها: error term خطای تصادفی random number table جدول اعداد تصادفی random sample نمونه تصادفی random sampling نمونه گیری تصادفی random selection انتخاب تصادفی random variable متغیر تصادفی random walk or random walk model ( گردش تصادفی ( مدل تغییرات تصادفی قیمت اوراق بهادار ranking approach روش رتبه بندی rate نرخ نسبت ضریب rate of interest نرخ بهره نرخ سود تضمین شده rate of return نرخ بازده rate of return on common stockholder’s equity نرخ بازده حقوق صاحبان سهام rate of return on net sales نرخ بازده فروش خالص rate of return on plant assets نرخ بازده دارییهای ثابت rate of return on total assets نرخ بازده مجموع دارییها ratio نسبت نرخ ratio analysis تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی ratio estimation برآورد نرخ ( نسبت / نسبی ) ratio examination بررسی نسبت / نرخ ratio scale مقایس نسبی rational economic behavior رفتار عقلائی ( معقول ) اقتصادی raw and in process (rip) inventory account حساب موجودی مواد خام و در جریان ساخت raw materials inventory موجودی مواد خام ( اولیه ) reacquisition تحصیل مجدد باز خرید reading in management accounting مجموعه مقالات حسابداری مدیریت ( خواندنیهای حسابداری مدیریت ) real after fax return بازده واقعی پس از مالیات real assets داریی های واقعی / فیزكی / مشهود real estate investment trust (reit) صندوق سرمایه گذاری در املاك و مستغلات real investment سرمایه گذاری واقعی سرمایه گذاری در دارایی های مشهود real rate of return نرخ بازده واقعی real return بازده واقعی realizable value of accounts receivable ارزش بازیافتی ( قابل تحقق ) حسابهای دریافتی realization تحققق درآمد قابلیت تبدیل به وجه نقد realized capital gain or loss سود یا زیان تحقق یافته سرمایه realized gross profit سود ناخالص تحقق یافته realized or realizable تحقق یافته یا قابل تحقق realized value approach روش ارزش تحقق یافته rearrangement and relocation costs مخارج تجدید آرایش و جابجائی reasonable assurance اطمینان معقمل ( منطقی ) reasonably possible ممكن منطقی receivable from affiliates مطالبات از واحدهای فرعی وابسته receivable turnover ratio نسبت گردش مطالبات receivables دریافتنیها ( مطالبات ) receiving report گزارش دریافت receiving reports گزارش های دریافت recessionary periods دوره های ركود اقتصادی reciprocal allocution method روش تخصیص متقابل ( نام دیگر روش تخصیص ریاضی یا جبری ) reciprocal method روش متقابل reclassification entry ثبت تجدید طبقه بندی اصطلاحات طبقه بندی recognition ( شناخت ( شناسائی recognition realization (شتاسایی درآمد ( تحقق درآمد فروش reconciliation مغایرت گیری reconciliation method روش مغایرت reconciliation of consolidated net income to operating cash flows مغایرت گیری ( تطبیق ) خالص تلفیقی با جریانهای نقدی حاصل از سود عملیات record ثبت سابقه مدرك redistributed cost هزینه تخصیص داده شده دوباره reduced profit method روش تقلیل سود reducing balance method روش مانده نزولی reference transaction معامله/مبادله مورد اشاره مبادله اولیه refund وباره تأمین مالی كردن جایگزین كردن تأمین مالی استرداد وجوه refundable deposits سپرده‌های قابل استرداد refunding دوباره تأمین مالی كردن جایگزین كردن تأمین مالی refusal to accept the work خودداری از پذیرش كار regional brokerage firm موسس كارگزاری منطقه ای regional competitive market-marker بازار ساز رقابتی منطقه‌ای registered agent بورس منطقه‌ای registrar دفتر ثبت سهام registration analysis جزیه و تحلیل شرایط (تقاضای) پذیرش registration fees هزینه‌های ثبت registration statement تقاضای پذیرش در regularity audit حسابرسی رعایت قوانین و مقررات موضوعه regulated economy اقتصاد تحت كنترل اقتصاد تحت نظارت regulated markets ( بازارهای تحت نظارت ( كنترل شده regulations مقررات regulatory agencies مراجع/نهادهای نظارتی regulatory authorities مراجع (نهادهای) نظارتی reinvestment assumption فرض سرمایه گذراری مجدد reinvestment of fund سرمایه گذاری مجدد وجوه reinvestment rate risk ریسك نرخ سرمایه‌گذاری مجدد related fields زمینه‌های/ رشته‌های وابسته related party اشخاص (شخص) وابسته related party transaction معامله با اشخاص واسته related services ( خدمات مرتبط (وابسته relational structure ساختار نسبی relative risk ریسك نسبی relative risk aversion ریسك گریزی نسبی relative sales value method روش ارزش نسبی فروشی relative strength قدرت نسبی released dates تاریخ‌های انتشار released questions سئوالات منتشر شده relevance مربوط بودن تناسب relevance of evidence مربوط بودن شواهد relevant costing هزینه‌یابی مربوط relevant costs مخارج مربوط relevant information اطلاعات مربوط relevant range دامنه مربوط relevant revenues درآمدهای مربوط reliability of evidence قابل اتكاء بودن شواهد reliability of financial reporting قابل اتكاء بودن گزارشگری مالی reliability period دوره قابلیت اتكا reliability strategy استراتژی اتكا reliabity ( قابلیت اتكا (قابل اعتماد بودن remaining service life عمر مفید باقی‌مانده remanufacturing costs مخارج/ هزینه های قبل از تولی remote likely احتمالاً بعید remoteness ( عدم دسترسی مستقیم (دورافتادگی removal of the site installations برچیدن كارگاه rendering of services ارائه خدمات rent of office building اجاره ساختمان اداری rent receivable اجاره دریافتنی rental revenue درآمد اجاره reorder point نقطه تجدید سفارش reorganization plan طرح تجدید سازمان repair and maintenance costs مخارج تعمیر و نگهداری repeal لغو كردن reperformance اجرای (انجام) مجدد reperformance checks كنترلهای مربوط به اجرای مجدد replacement جایگزینی تعویض replacement cost مخارج جایگزینی (تعویض) هزینه‌ تعویض یا جایگزینی replacement cost accounting حسابداری بهای جایگزینی replacement cost information اطلاعات بهای جایگزینی replacement cost method روش بهای جایگزینی replacement value ارزش جایگزنی report auditor’s گزارش حسابرسی مستقل report deficiencies نارسائی های گزارش report format شكل (ساختار) گزارش reportable قابل گزارش reportable earnings سود قابل گزارش reportable operating segment بخش عملیاتی قابل گزارش reportable segment بخش قابل گزارش reporting comprehensive income گزارشگری سود جامع reporting conventions قواعد گزارشگری مالی reporting currency واحد پول گزارشگری reporting deadline مهلت ارسال گزارش reporting requirements الزامات گزارشگری representation letter تأئیدیه (گواهینامه) مدیران representational faithfulness ( انعكاس واقعیت (صداقت در ارائه representative sample نمونه معرف جامعه repurchase agreement قرارداد باز خرید repurchase offer پیشنهاد باز خرید request for direct payment ( درخواست پرداخت فوری (مستقیم required الزامی مطلوب است required rate of return (rrr) نرخ بازده مطلوب/ مورد مطالبه requirements كل تأمین مالی مورد نیاز requirements الزامات نیازها requisition statement تقاضای پذیرش requisition statement صورت درخواست resale price method روش قیمت فروش مجدد research and development (r&d) تحقیق و توسعه research and development costs مخارج تحقیق و توسعه research and development expense budget بودجه مخارج تحقیق و توسعه research approaches روشهای تحقیق research design طرح تحقیق research findings یافته‌های تحقیق research limitations محدودیتهای تحقیق research method روش تحقیق research methodology روش شناسی تحقیق research staff ستاد تحقیقاتی كاركنان واحد پژوهش اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی reserve for inventory ذخیره موجودی كالا reserve for uncollected taxes ذخیره reserve recognition accounting مالیتهای وصول نشده حسابداری شناسائی ذخایر resident engineer مهندس فنی مقیم residual salvage value ارزش باقی مانده ارزش اقساط residual beneficiaries ( ذینفعان نهائی(باقیمانده residual equity حقوق باقیمانده residual equity theory تئوری حقوق باقی مانده/ نهایی/ مازاد residual income سود باقیمانده/ نهایی residual interest منافع باقیمانده / نهایی residual owners مالكان نهایی residual standard deviation انحراف معیار باقیمانده residual term خطای باقیمانده residual theory of dividends تئوری سود سهام باقیمانده resource drivers محركهای منابع resource spending مصرف منابع resource usage مصرف منابع resources منابع resources supplied منابع تأمین شده resources supplied in advance of usage منابع تأمین شده قبل از مصرف responsibility accounting حسابداری responsibility accounting system سنجش مسئولیت سیستم حسابداری سنجش مسئولیت responsibility center مركز مسئولیت responsibility report گزارش مسئولیت responsible party طرف مسئول/ پاسخگو restatement of financial statement تجدید ارائه صورتهای مالی restoration بازیافت استرداد ترمیم restricted cash وجه نقد محدود شده restricted fund حساب مستقل (وجوه) محدود شده restricted retained earnings سود انباشته محدود شده restricted stock سهم غیر قابل معامله restrictive covenants شرایط محدود كننده restructuring charges مخارج تجدید ساختار retail credit اعتبار خرده فروشی retail inventory method روش خرده فروشی موجودی كالا retained earnings سود انباشته retained earnings appropriations تخصیص سود انباشته retention money ( performance withholding) سپرده حسن انجام كار retention ratio نسبت اندوخته كردن سود retirement benefits مزایای بازنشستگی retirement fund ندوق بازنشستگی retirement of treasury stock خزانه ابطال سهام retrieval expenditure مخارج بازیابی retroactive approach به دوره‌های گذشته روش عطف بماسبقروش/ رویكرد تسری retroactive approach دوره‌های قبل (عطف بماسبق) روش تسری به retroactive basis بر مبنای تسری به دوره‌های قبل retroactive effect type accounting change تغییر حسابداری از نوع اثر انباشته (تسری به دوره‌های قبل) return generating process فرآیند ایجاد بازده return of capital بازگشت سرمایه return on capital بازده سرمایه return on equity (roe) (بازده ارزش ویژه (بازده حقوق صاحبان سهام return on investment (roi) بازده سرمایه گذاری return on total assets (roa) بازده مجموع دارائیها returnable deposits سپرده‌های/ودایع قابل استرداد/ برگشت returns and allowances برگشتیها و تخفیفات revaluation تجدید ارزیابی revenue درآمد revenue bond اوراق قرضه مبتنی بر درآمدهای خاص revenue center مركز درآمد revenue driver عامل ایجاد درآمد revenue expenditure مخارج جاری revenue from sales درآمد حاصل از فروش revenue generating activities فعالیت‌های درآمدزا revenue principle اصل شناسائی درآمد revenue producing life مدت زمان درآمدزائی revenue realization اصل تحقق درآمد revenue recognition شناسایی درآمد revenue recognition alternatives روشهای مختلف شناسائی درآمد revenues درآمدها revenues collected in advance پیش دریافت درآمد reverse stock split تجزیه معكوس سهام reversing entry ثبت معكوس review بررسی مرور review for subsequent events بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه review of financial statement بررسی صورتهای مالی review of historical financial statement بررسی صورتهای مالی تاریخی review of working papers برسی كالابرگهای حسابرسی review services خدمات بررسی صورتهای مالی revised contract price قیمت تجدیدنظر شده قرارداد revised judgment about materiality قضاوت دوباره درباره سطح اهمیت revolution in corporate finance انقلاب در مدیریت مالی شركتهای سهامی revolution in financial reporting انقلاب در گزارشگری مالی revolving fund ساب مستقل اعتبارات جاری حساب تنخواه گردان وجوه در گردش reward to variability ratio نسبت بازده به ریسك reward to variability ratio trynor ratio ( نسبت بازده به ریسك (نسبت ترینور rework دوباره كاری reworked unites واحدهای دوباره كاری شده right حق right on با حق تقدم right side سمت راست rights and obligation حقوق مالكانه و تعهدات rights offering عرضه گواهینامه حق تقدم خرید سهام rigid uniformity یكنواختی مطلق risk ریسك احتمال متفاوت بودن نتیجه واقعی با نتیجه مورد انتظار risk adjusted return بازده تعدیل شده ریسك risk analysis تجزیه و تحلیل ریسك risk assessment برآورد/ارزیابی ریسك risk averse investor سرمایه گذار ریسك پذیر risk avertor ریسك گریز risk focused approach روش مبتنی بر ریسك risk free borrowing استقراض بدون ریسك risk free lending وام دهی بدون ریسك risk free rate interest نرخ بهره بدون ریسك risk index شاخص ریسك risk indicators شاخصهای ریسك نشانگرهای ریسك risk indifferent بی‌تفاوت به ریسك risk loving investor سرمایه گذار بی‌تفاوت risk of assessing control risk too high ریسك برآورد ریسك كنترل در سطحی بسیار بالا risk of assessing control risk too low یسك برآورد ریسك كنترل در سطحی بسیار پایین risk of incorrect acceptance ریسك پذیرش نادرست risk of incorrect acceptance beta risk ریسك پذیرش نادرست نام دیگر ریسك بتا risk of incorrect rejection alpha risk ریسك رد نادرست risk of overreliance ریسك اتكای بیشتر از واقع risk of underreliance ریسك اتكای كمتر از واقع risk premium صرف ریسك risk return trade off توازن بین ریسك و بازده risk seeking investor سرمایه گذار ریسك پذیر/سرمایه گذار ریسك طلب risk structure ساختار ریسك risk structure of interest rates ساختار ریسك نرخ‌های بهره risk tolerance قدرت تحمل ریسك توان ریسك پذیری riskless portfolio مجموعه سرمایه گذاری بدون ریسك پرتفوی بدون ریسك rival hypotheses فرضیه‌های رقیب rolling budget بودجه چرخشی بودجه مستمر rotational tests آزمون چرخه‌ای round lot معاملات صد سهمی rounding off روند كردن royalty حق امتیاز royalty agreement قرارداد حق الامتیاز royalty free حق امتیاز rule of conduct آیین رفتار حرفه‌ای rules of debit and credit قواعد بدهكار و بستانكار runs test آزمون تغییر قیمت safeguarding of assets نگهداری/ محافظت از داراییها safety stock ذخیره احتیاطی sale leaseback فروش و اجاره مجدد sales agency نمایندگی فروش sales and collection cycle چرخه فروش و صولیهای نقدی sales budget بودجه فروش sales commissions كمیسیون فروش كارمزد فروش sales discount تخفیف فروش sales discounts تخفیفات فروش sales force نیروی فروش sales forecast پیش بینی فروش sales journal دفتر روزنامه فروش sales mix تركیب فروش sales mix variance انحراف تركیب فروش sales on account فروش نسیه sales on approval فروش از طریق تأیید یا تصویب sales price variance انحراف قیمت فروش sales return and allowance برگشت از فروش و تخفیفات sales revenue درآمد فروش sales rype lease روش نسبت فروش به تولید sales to production ratio method روش درآمد و فروش sales value at split off allocation تخصیص بر مبنای ارزش فروش در نقطه تفكیك sales value at split off method روش ارزش فروش در نقطه تفكیك sales value at split off method روش ارزش فروش در نقطه تفكیك sales volume variance انحراف حجم فروش sales volume variance انحراف حجم فروش sales with recourse روش با حق مراجعه sample نمونه sample exam آزمون نمونه نمونه آزمون sample examinations آزمون های نمونه نمونه امتحانات sample mean میانگین نمونه sample variability تغییر پذیری/پراكندگی نمونه sample variance واریانس نمونه sampling distribution توزیع نمونه گیری sampling error خطای نمونه گیری sampling interval فاصله نمونه گیری sampling plans طرحهای نمونه گیری sampling risk ریسك نمونه گیری sampling unit واحد نمونه گیری saving and loans موسسات saving deficit economic units واحدهای اقتصادی دارای كمبود پس انداز saving surplus economic units واحدهای اقتصادی دارای مازاد پس انداز واحدهای اقتصادی دارای پس انداز اضافی savings پس اندزارها صرفه جویی ها scapegoat سپر بلا scarce resources منابع كمیاب scattergraph نمودار پراكندگی scatterplot method روش ترسیم نمودار پراكندگی schedule of prices چداول فهرست قیمتها school of thought مكتب فكری scientific method روش علمی scientific method of inquiry روش علمی تحقیق كاوش به روش علمی scientific revolution in accounting انقلاب علمی در حسابداری scope دامنه رسیدگی scope limitation محدودیت در دامنه رسیدگی scope paragraph بند دامنه رسیدگی scrap مواد قراضه ضایعات مواد scrap material مواد قراضه ضایعات مواد scrip dividend سود تعهد شده سهام scrip issue انتشار سود سهمی seasonal markets بازارهای فصلی seasonal variation تغییرات فصلی seat عضو بورس sec independence rules مقررات كمیسیون بورس و اوراق بهادر درخصوص استقلال حسابرسان second derivative مشتق مرتبه دوم second quarter سه ماهه دوم فصل دوم secondary audit objective هدف ثانویه حسابرسی secondary distribution توزیع ثانویه secondary market بازار ثانویه secondary offering عرضه ثانویه اوراق بهادر secondary qualities ویژگی های كیفی ثانویه secondary reserve اندوخته های پنهان sector بخش sector selection انتخاب بخش مورد نظر secured creditors بستانكار وثیقه دار secures borrowing استقراض مطمئن تامین مالی ثضمین شده securities and exchange commission (sec) كمیسیون بورس و اوراق بهدار securities exchange بورس اوراق بهادار securities exchange act of 1934 1934 قانون بورس اوراق بهدار سال securities investor protection corporation (sipc) شركت حمایت از سرمایه بهادار(SIPC) securitizations داراییهای تبدیل به اوراق بهادار شده security ورقه بهادار ایمنی security analysis تجزیه و تحلیل اوراق بهادار security analyst تحلیل گر اوراق بهادار security dealers معامله گران اوراق بهادار security market بازار اوراق بهادار security market line (sml) خط بازار اوراق بهادار security selection انتخاب اوراق بهادار گزینش سهم segment قسمت بخشی از واحد اقتصادی segment information اطلاعات مربوط به قسمتها/بخش segment margin حاشیه فروش بخش تجاری segment of the business بخشی از واحد تجاری segregated goods كالاهای متمایز selected financial data اطلاعات مالی منتخب selecting accounting principle انتخاب اصول حسابداری selecting reportable segments انتخاب بخشهای قابل گزارش selectivity قابلیت انتخاب self test problems مسائل خود آزمایی self actualization خودشكوفایی self checking number عدد خودآزما self constructed assets داراییهای self esteem عزت نفس self evaluation خود ارزیابی self liquidating cycle چرخه گردش وجوه نقد دوره تبدیل داراییهای جاری به وجه نقد self regulation نظارت برخود خود نظارتی self testquestions سوالات خود آزمایی sell at best فروش به بالا رفتن (مطلوب ترین) قیمت ممكن sell or process further فروش یا پردازش بیشتر seller lessee فروشنده اجاره كننده selling division بخش/دایره فروشنده selling group گروه فروشنده semantic content محتوای معنایی semantic interpretation تفسیر محتوایی معنایی semantical level در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) semester نیمسال تحصیلی semi finished goods كالا(های) نیمه تكمیل semiannual compounding انباشت/محاسبه بهره بصورت هر شش ماه یكبار semistrong form market efficiency شكل نیمه قوس كارآیی بازار senior claims ادعاهای اولویت دار sensitivity حساسیت sensitivity analysis تجزیه و تحلیل حساسیت separable costs هزینه های قابل تفكیك separate legal entity شخصیت حقوقی جداگانه separating mixed costs تفكیك هزینه های مختلط separation perspective رویكرد/دیدگاه تفكیك separation theorem قضیه تفكیك sequence of working paper entries توالی ثبتهای كاربرگها sequential or step method روش متوالی یا مرحله ای sequential allocation method روش تخصیص متوالی یا مرحله ای sequential sampling نمونه گیری دنباله ای/ متوالی sequential tracking ردیابی متوالی یا مرحله ای serial bond اوراق قراضه سریال serial bonds or notes اوراق قرضه یا اسناد سریال serial correlation همبستگی پیاپی serial correlation in return همبستگی متوالی (پیاپی و مستمر) بازده ها serial independence استقلال پیاپی service خدمت service center مركز خدمات service company شركت خدماتی service cost هزینه خدمات service department دایره خدماتی service department costs allocation تخصیص هزینه دوایر خدماتی service industries صنایع خدماتی service revenue درآمد خدمات service sector companies فعالیت خدماتی service sustaining costs مخارج حفظ و نگهداری خدمات service time زمان/دوره انتفاع رسانی عمر مفید كاركرد دوره خدمات service transactions مبادلات خدماتی setting accounting police تدوین سیاستهای حسابداری settle or settlement price قیمت تصفیه settlement date تاریخ حل و فصل/تصفیه setup costs هزینه های تنظیم و راه اندازی shadow price قیمت سایه share certificate گواهینامه مالكیت سهام ورقه سهم share premium صرف سهام share the wealth agreement توافق/قرار داد سهیم شدن در ثروت shared opinion اظهار نظر مشترك shareholders capital stock master file پرونده اصلی تعداد سهام صاحبان سام sharpe ratio نسب شارپ shipments from home office كالاهای دریافتی از مركز كالاهای ارسالی از اداره مركزی shipments to branch كالاهای ارسالی به شعبه shirking شانه خالی كردن از مسئولیت shopping for principles دنبال حسابرس مورد دلخواه گشتن دنبال اصول مناسب حسابداری گشتن shore sale فروش استقراضی short form auditors report گزارش كوتاه حسابرسی short presentation ارائه كوتاه گزارش كوتاه short run كوتاه مدت short term auditors report گزارش حسابرسی كوتاه short term bank debt بدهی كوتاه مدت بانكی short term financing تأمین مالی از محل منابع كوتاه مدت تأمین مالی كوتاه مدت short term investments سرمایه گذاریهای كوتاه مدت short term liquidity نقدینگی كوتاه مدت short term notes payable اسناد پرداختنی كوتاه مدت shrinkage كاهش فرایند محصول تولید بدلیل آبرفتگی تبخیر انقباض و ... shut down costs مخارج توقف عملیات sickness benefit دستمزد ایام بیماری sight bill برات دیداری sight partner شریك غیر فعال sigmicant assumptions مفروضات signaling theory hypothesis تئوری/فرضیه اطلاع رسانی signature card كارت امضا significant عمده قابل توجه معنی دار significant influence نفوذ قابل توجه significant noncash transactions معاملات/مبادلات عمده غیر نقدی significant variance انحراف عمده/قابل توجه similar assets داراییهای مشابه simple capital structure ساختار ساده سرمایه simple interest بهره ساده simple linear خطی ساده simple regression رگرسیون ساده simplex method روش سیمپلكس simultaneous engineering مهندسی همزمان single rate method روش تك نرخی single step format شكل تك مرحله ای single step income statement صورت سود وزیان تك مرحله ای sinking fund حساب مستقل بازپرداخت اوراق قرضه وجوه استهلاكی site preparation تدارك كارگاه تجیهز كارگاه site supervision سرپرستی كارگاه size effect اثر اندازه شركت size hypothesis نظریه (فرضیه) اندازه شركت slack variable متغیر مجازی/مصنوعی slope ضریب زاویه شیب slope coefficient ضریب زاویه شیب خط slow moving inventory عامل ضریب زاویه slow moving inventory موجودی كم گردش/كم تحرك small firm effect رسیدگی/پی جویی محدود small stock dividend سود سهمی كم/اندك smoothing hypothesis نظریه (فرضیه) هموار سازی سود snapshot عكس تصویر فوری/لحظه ای social audit حسابرسی مسئولیتهای اجتماعی social security premium حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی social security tax مالیات تأمین اجتماعی socializing process فرآیند واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به عموم society of management of canada انجمن حسابداران مدیریت كانادا socio economic factors عوامل اجتماعی و اقتصادی software نرم افزار برنامه نرم افزاری software development ایجاد برنامه های نرم افزاری sole proprietorships موسسات تك مالكی واحدهای تك مالكی solicitation رایزنی روشهای جلب مشتری solutions manual راهنمای حل مسائل solvency قدرت پرداخت تعهدات solvency ratios نسبتهای سنجش قدرت پرداخت تعهدات/بدهیها sound financial policy سیاست مالی مناسب source documents مسندات مرجع اسناد و مدارك اولیه source of cash منبع وجه نقد source of evidence منبع شواهد sources of cash منابع وجوه نقد sources of equity منابع تامین سرمایه منابع ارزش ویژه sources of financial information منابع اطلاعات مالی sources of resources ماخذ منابع محل تامین منابع sources of u.s.gaap منابع و ماخذ اصول پذیرفته شده حسابداری آمریكا special purpose report گزارش ویژه special assessment fund حساب مستقل عوارض مخصوص special assessments عوارض مخصوص special assignments تكالیف مخصوص تسهیلات خاص special circumstances ( شرایط خاص (ویژه special committee on assurance services كمیته ویژه خدمات اطمینان دهی special committee on assurance services كمیته ویژه خدمات اطمینان دهی special journal دفتر روزنامه اختصاصی special offering or bid پیشنهاد مناقصه مزایده خاص special order decision تصمیم گیری دربارهسفارش خاص special production issues مباحث / موضوعات خاص تولید special purpose funds حسابهای مستقل خاص وجوه نگهداری شده برای اهداف خاص special revenue fund حساب مستقل درآمدهای اختصاصی special sales order سفارش فروش خاص special situations حالات / وضعیتهای خاص موارد خاص special terms for sub contracts شرایط خاص قراردادهای دست دوم special terms of contact شرایط خاص قرارداد / پیمان special topics موضوعات خاص مباحث ویژه specialist كارشناس متخصص specialized accounting principles اصول خاص حسابداری اصول حسابداری مختص صنایع خاص specific authorization تصویب خاص specific identification شناسایی ویژه specific performance method روش عملكرد معین specific purpose financial statements صورتهای مالی تهیه شده برای مقاصد خاص specific unit cost method روش بهای تمام شده هر واحد شخص specification analysis تجزیه و تحلیل مشخصات specificity approach رویكرد / دیدگاه / روش جزئی نگری speculative demand for money تقاضای سوداگرانه (برای) پول speculative grade bonds اوراق قرضه با ریسك بالا speculative motive انگیزه سفته بازی speculator سفته باز spin off تقسیم سهام شركت فرعی بین سهامداران شركت اصلی split off point نقطه تفكیك split rate ضریب تجزیه spoilage ضایعات spoiled units واحدهای ضایع شده spontaneous financing تامین مالی بدون برنامه ریزی قبلی spot exchange transaction ( معامله تحویل فوری ارز (در یك روز spot market بازار نقد بازار فوری spot price قیمت روز spot rate نرخ روز spreadsheet صفحه گسترده staff departments دوایر ستادی staff functions توابع ستادی staff management مدیریت كاركنان مدیریت ستادی staff managers مدیران ستادی stage of completion مرحله تكمیل stage payments پرداختهای مرحله ای stagflation ركود اقتصادی توام با تورم stakeholders ذینفعان stand alone common cost allocation method روش تخصیص مستقل هزینه ای مشترك stand alone risk ریسك منحصر بفرد ریسك مستقل stand by equipment تجهیزات آماده استفاده تجهیزات ذخیره تجهیزات آماده بهره برداری standard استاندارد standard & poor's 500 composite average متوسط شاخص پانصد شركت برتر standard bank confirmation form شكل استاندارد تایییه بانك standard bill of materials فرم استاندارد درخواست مواد standard cost هزینه استاندارد standard cost card كارت هزینه استاندارد standard cost records كارتهای / سوابق هزینه استاندارد standard cost sheet برگ هزینه استاندارد standard cost system سیستم هزینه یابی استاندارد standard cost system journal entries ثبتهای دفتر روزنامه سیستم هزینه یابی استاندارد standard costing هزینه یابی استاندارد standard deviation انحراف معیار standard deviation of the random error term انحراف معیار خطای تصادفی standard error of alpha خطای استاندارد ضریب آلفا standard error of beta خطای استاندارد ضریب بتا standard error of the estimate خطای استاندارد برآورد standard error of the estimated coefficient خطای استاندارد ضریب برآوردی standard hours allowed ساعات مجاز استاندارد standard industrial classification manual راهنمای طبقه بندی استاندارد صنایع standard input وروردی / داده استاندارد standard opinion اظهار نظر استاندارد standard overhead application rate نرخ استاندارد جذب سربار standard quantity allowed مقدار استاندارد مجاز standard quantity of materials allowed مقدار استاندارد مواد مجاز standard report گزارش استاندارد standard setting process فرایند تدوین استاندارد standard time زمان استاندارد standard unqualified audit report گزارش حسابرسی مقبول استاندارد standardized unexpected earnings سود استاندارد غیر مورد انتظار standards for accreditation استانداردهای اعتبار سنجی standards revision بازنگری در استانداردها تجدید نظر در استانداردها standby agreement قرارداد تضمین فروش محصول start up costs هزینه های بهره برداری starting capital سرمایه اولیه stated fraction نسبت معین / تعریف شده stated interest rate نرخ بهره معین / تعریف شده stated value ارزش اعلام شده/ تعریف شده stated value method روش ارزش اعلام شده/ تعریف شده statement of cash flows صورت جریانهای نقدی statement of changes in equity صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام statement of changes in net assets صورت تغییرات در خالص داراییها statement of changes in owner's equity صورت تغییرات در حقوق مالكان statement of concepts بیانیه مفاهیم statement of earnings صورت عایدات / سود statement of financial accounting concepts (sfac) بیانیه مفاهیم حسابداری مالی statement of financial position صورت وضعیت مالی نام دیگر ترازنامه statement of owner's equity صورت حقوق مالكانه statement of results of operations صورت نتایج عملكرد صورت نتایج عملیات statement of retained earnings صورت سود (زیان) انباشته statement of stockholder's equity صورت حقوق صاحبان سهام statement on management accounting standards (smas) بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت statements on auditing standards (sass) بیانیه های استانداردهای حسابرسی statements on standards for accounting and review service (ssars) بیانیه های ایستانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی statements on standards of attestation engagements (ssaes) بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی states وضعیتها حالات states of nature وضعیتها حالات static budget بودجه ثابت statistical analysis تجزیه و تحلیل اماری statistical inferences استنباطهای آماری statistical process control (spc) كنترل آماری فرآیند statistical quality control procedures روشهای كنترل كیفیت آماری statistical sampling نمونه گیری آماری status quo وضع موجود statutory audit حسابرسی قانونی statutory deductions كسورات قانونی steady state phase مرحله ثبات / پایداری steering committee كمیت ناظر و هدایت كننده step down allocation method روش تخصیص پله ای نزولی step allocation method روش تخصیص پله ای step by step acquisition تحصیل گام به گام تحصیل تدریجی step cost function تابع هزینه پله ای step costs هزینه های پله ای step fixed ثابت پله ای step fixed cost هزینه ثابت پله ای step method روش پله ای step variable هزینه متغیر پله ای step variable cost هزینه متغیر پله ای stepped fixed costs هزینه های ثابت پله ای steward نماینده مباشر stewardship function وظیفه مباشرتی / سرپرستی stochastic process risk ریسك فرایند تصادفی subscription contract قرار داد پذیره نویسی subscription receivable سهام پذیره نویسی شده دریافتنی subsequent events رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه subsequent period دوره بعد از تاریخ ترازنامه subsidiary واحد/شركت فرعی subsidiary ledger دفتر معین substance over from رجحان محتوا بر شكل substantial completion تكمیل عمده substantial doubt تردید اساسی substantially all test آزمون اكثریت substantiate اثبات كردن substantive analytical procedures بررسیهای/روشهای تحلیل محتوایی substantive approach روش/ رویكرد محتوایی substantive error اشتباه/خطای محتوایی substantive evidence شواهد محتوایی substantive procedures روشهای محتوایی substantive strategy راهبرد محتوایی substantive tests آزمونهای محتوا substantive tests of transactions آزمون محتوای معاملات substitute good كالای جانشین/جایگزین substitution method روش جایگزین successful auditor حسابرس جانشین successful efforts concept مفهوم sufficiency of evidence كفایت/كافی بودن شواهد sufficient كافی sum of the years digits مجموع ارقام سنوات summarized financial statements صورتهای مالی خلاصه شده summary خلاصه/چكیده summary and conclusion خلاصه و نتیجه گیری sundries اقلام متفرقه sundry متفرقه sundry debtors بدهكاران متفرقه sunk cost هزینه از دست رفته هزینه غیر قابل بازیافت sunrise industry صنعت روبه رشد sunset industry صنعت روبه افول/زوال superior information اطلاعات برتر supervisory responsibilities مسئولیتهای نظارتی/سرپرستی supervisory body نهاد نظارتی supplemental appropriation اعتبارات مصوب اضافی اعتبار مكمل supplemental schedule جدول مكمل supplementary data اطلاعات مكمل supplementary information اطلاعات مكمل suppliers of funds تأمین كنندگان وجوه supplies ملزومات مصرفی supplies inventory موجودی ملزومات مصرفی supply chain management (scm) مدیریت زنجیره عرضه supply to sell schedule جدول تداركات فروش support department دایره پشتیبانی نام دیگر دایره خدماتی supporting documents اسناد و مدارك پشتوانه supporting schedule جدول پشتوانه supporting schedule working papers كاربرگهای جدول پشتوانه surplus مازاد surplus receipts مازاد دریافتها دریافتنیهای مازاد surplus variable متغیر مازاد surrogate جایگزین متغیر جایگزین survey research تحقیقات پیمایشی surviving company شركت باقیمانده/واحد اقتصادی ذی حیات survivorship principle اصل بقا suspense account حساب معلق sustainable earnings سود پایدار sustainable growth rate نرخ رشد پایدار sweetener عامل جذب كننده سرك synchronous management مدیریت همزمان synchronous tracking ردیابی همزمان syntactical level در سطح ساختاری (قواعد و تعاریف) system سیستم نظام system analyst تحلیلگر سیستم system and program amendment controls كنترلهای اصلاح برنامه و سیستم system audit حسابرسی سیستم system based audit حسابرسی مبتنی بر سیستم كنترلهای داخلی system control objectives اهداف كنترل سیستم system testing controls كنترلهای آزمون سیستمها system testing techniques تكنیك های آزمون سیستم systematic and rational allocation تخصیص سیستماتیك/منظم systematic risk ریسك سیستماتیك نام دیگر ریسك غیر قابل حذف/نام دیگر ریسك بازار systematic sample selection انتخاب نمونه به صورت سیستماتیك/منظم systematic sampling نمونه گیری سیستماتیك/ منظم systematic uncertainty ابهام/عدم قطعیت منظم ریسك سیستماتیك systems control evaluation ارزیابی كنترل سیستمها systems development ایجاد و شكل گیری سیستمها توسعه سیستمها systems development control كنترلهای مربوط به ایجاد/توسعه سیستمها systems evaluation ارزیابی سیستمها systems implementation اجرا و پیاده سازی سیستمها systems records اسناد و مدارك سیستمها systems review بررسی سیستمها t account t ( حساب تی (حساب به شكل tactical cost analysis تجزیه و تحلیل تاكتیكی هزینه tactical decision making تصمیم گیری تاكتیكی tactical planning برنامه ریزی تاكتیكی tag برچسب tagging and tracing الصاق برچسب و ردیابی tailor made سفارشی tainting ناخالصی take home pay حقوق خالص دریافتی taken as a whole به عنوان یك مجموعه واحد takeover تصاحب / قبظه / تسلط tangible products محصولات مشهود target capital structure ساختار سرمایه هدف ساختار مطلوب سرمایه target cost هزینه هدف بهای تمام شده مدنظر target firm شركت هدف target net income سود خالص هدف / مورد توقع target price قیمت هدف target return on investment بازده سرمایه گذاری هدف/ مورد توقع tariff تعرفه tax accounting حسابداری مالیاتی tax advantages مزایای مالیاتی tax authorities مراجع / مقامات مالیاتی tax avoidance احتراز از مالیات tax benefit of depreciation منافع مزایای مالیاتی استهلاك tax court دادگاه مالیاتی tax deductions كسورات مالیاتی tax deductive expenses هزینه های قابل قبول مالیاتی tax deferred income سود/ درآمد مشمول مالیات انتقالی به دوره های آتی tax evasion فرار از مالیات tax exempt bond اوراق برضه معاف از مالیات tax exempt income سود معاف از مالیات tax free معاف از مالیات / بدون مالیات tax free economy اقتصاد بدون مالیات tax loopholes راههای گریز از مالیات tax loss carryback مالیات زیان انتقالی به دوره های گذشته tax loss carryforward مالیات زیان انتقالی به دوره های آتی tax planning strategies راهبردهای برنامه ریزی مالیاتی tax ramifications بازتابهای،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 19 فروردین 1395 11:28 ق.ظ

دوستان برای پیدا کردن واژه مورد نظرتون کلیدهای ctrl+ f رو گرفته و واژه رو سرچ کنید با تشکرinfluence نفوذ اسمی/ غیر موثر nominal return بازده اسمی nominal scale مقیاس اسمی non audit services خدمات غیر حسابرسی non interest bearing notes اسناد بدون بهره non interest bearing note سند بدون بهر non controllable costs هزینه های غیر قابل كنترل non convertible preferred stock سهام ممتاز غیر قابل تبدیل non cumulative preferred stock سهام ممتاز بدون سود انباشته non expendable trust fund حساب مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف non market risk ریسك غیر سیستماتیك ریسك قابل حذف non operating income سود/ درآمد غیرعملیاتی non pecuniary benefits مزایای غیر مالی non recurring items اقلام غیرتكراری non refundable غیر قابل استرداد non sampling risk ریسك غیر نمونه گیری non statistical sampling نمونه گیری غیرآماری non value added activities فعالیتهای فاقد ارزش افزوده non value added cost مخارج فاقد ارزش افزوده non value added operations عملیات فاقد ارزش افزوده non volume related drivers محركهای غیر مرتبط با حجم noncancelable lease agreement قرارداد اجاره غیرقابل فسخ noncash compensation حقوق و مزایای غیرنقدی noncash expenses هزینه های غیرنقدی noncash transactions مبادلات غیرنقدی noncompensatory plan طرح غیر جبرانی noncompliance عدم رعایت عدم انطباق noncontrollable variance انحراف غیرقابل كنترل nonconvertible preferred stock سهام ممتاز غیر قابل تبدیل noncost methods روشهای غیر بهای تمام شده noncounterbalancing errors اشتباهات غیر متوازن noncurrent liability account حساب بدهی غیرجاری nondiscounting model مدل غیرتنزیل noninventoriable period costs مخارج غیرقابل منتسب به موجودی كالا مخارج دوره nonlinear cost functions توابع غیرخطی هزینه nonmonetary exchange معاوضه غیرپولی nonmonetary items بدهی غیرپولی nonnegligent performance عملكرد/ اجرای غیر سهل انگارانه nonproduction costs مخارج غیرمرتبط با تولید nonprofit or not for profit entities واحدهای غیرانتفاعی nonpublic companies شركتهای غیرسهامی عام nonreciprocal transfer انتقال غیرمتقابل nonroutine decisions تصمیمات غیر روزمره nonsampling errors اشتباهات غیر نمونه گیری nonsampling risk ریسك غیر نمونه گیری nonsatiation اشباع ناپذیری nonstatistical sampling نمونه گیری غیرآماری nonsufficient fund (nsf) check چك بلامحل nonunit based activity cost drivers محركهای هزینه فعالیت مبتی بر غیر واحد محصول nonvalue added activities فعالیتهای فاقد ارزش افزوده nonvalue added costs مخارج فاقد ارزش افزوده nonvoting فاقد حق رای nonvoting shares سهام فاقد حق رای nopar value stock سهام بدون ارزش اسمی normal activity level سطح فعالیت عادی normal balance of account مانده عادی حساب normal costing هزینه یابی عادی normal costing system سیستم خهزینه یابی عادی normal distribution توزیع عادی normal operating cycle چرخه عادی عملیات normal operating range دامنه عادی عملیاتی normal profit margin سود ناخالص عادی normal rate of return نرخ بازده عادی normal utilization بهره برداری عادی normative theories ( تئوریهای هنجاری(دستوری not applicable (na) مورد ندارد not for profit organizations سازمانهای غیرانتفاعی not sufficient funds (nsf) چكهای بالامحل چكهای لاوصول note یادداشت سند note payable سند پرداختی note receivable سند دریافتی notes of meetings صورتجلسات notes receivable اسناد دریافتی notes receivable discounted اسناد دریافتنی تنزیل شده notes to the financial statements یادداشتهای پیوست صورتهای مالی notional profit سود ظاهری null hypothesis فرضیه صفر number of authorized shares تعداد سهام مجاز برای انتشار number of listed companies in تعداد شركتهای پذیرفته شده(عضو) در ... number of strata تعداد طبقه بندیها numerator صورت كسر of goods manufactured ( بهای تمام شده كالای ساخته شده (تولید شده operating activities فعالیتهای عملیاتی paid in capital سرمایه پرداخت شده paid in capital in excess of par سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی صرف سهام paper assets داراییهای مالی اوراق بهادار par value ارزش اسمی par value method روش ارزش اسمی par value of bond ارزش اسمی اوراق قرضه par value of stock ارزش اسمی سهام par value per share ارزش اسمی هر سهم par value per stock ارزش اسمی هر سهم par value theory تئوری ارزش اسمی paradigm الگوی فكری پاردایم parallel simulation شبیه سازی موازی parallel testing آزمون موازی parameter عامل ثابت پارامتر parent company concept مفهمو/ تئوری شركت اصلی parent company theory تئوری شركت مادر/ اصلی parent subsidiary relationship رابطه اصلی فرعی pareto analysis تجزیه و تحلیل اصل پارتو pareto principle اصلی پارتو partial productivity بهره وری ناقص/ نسبی partial productivity measurement اندازه گیری بهره وری ناقص/ نسبی partial recognition شناسایی ناقص/ نسبی partial year بخشی از سال partially participating preferred stock سهام ممتاز با مشاركت جزئی در سود باقیمانده participating مشاركتی participating budgeting بودجه بندی مشاركتی participating certificate گواهی مشاركت participating clause شرط حق مشاركت در سود اضافی participatory budget بودجه مشاركتی partner شریك partner drawing accounts حسابهای برداشت شركا partnership شركت تضامنی partnership accounting حسابداری شركتهای تضامنی partnership agreement موافقتنامه شركت تضامنی partnership dissolution انحلال شركت تضامنی partnership financial statement صورتهای مالی شركت تضامنی partnership liquidation انحلال شركت تضامنی passage of title انتقال مالكیت passive investment سرمایه گذاری غیرفعال passive management مدیریت غیرفعال password اسم رمز/ كلمه رمز password control كنترل با اسم رمز patent حق اختراع pattern of cost allocation الگوی تخصیص هزینه pay off matrix ( ماتریس عایدات(بازده ها payback برگشت سرمایه/ بازیافت سرمایه گذاری payback method روش دوره بازیافت سرمایه گذاری/ برگشت سرمایه payback period دوره برگشت سرمایه/ دوره بازیافت سرمایه گذاری payee of the note دریافت كننده وجه سند گیرنده سند payment on account پرداخت علی الحساب payoff table جدول عایدات payoffs عایدات بازده ها payout ratio نسبت پرداخت سود سهام payroll لیست حقوق و دستمزد payroll accounting حسابداری حقوق و دستمزد payroll and personnel cycle چرخه حقوق و دستمزد كاركنان payroll entries ثبتهای حقوق و دستمزد payroll master file پرونده اصلی حقوق و دستمزد payroll register دفتر ثبت حقوق و دستمزد payroll system سیستم حقوق و دستمزد peanut butter costing هزینه یابی یكنواخت pecking order به ترتیب اولویت peer review بررسی همپیشگان penalty جریمه pending lawsuits دعاوی حقوقی در شرف طرح دعاوی حقوقی در جریان penetration pricing قیمت گذاری زیركانه penny stocks سهام كم ارزش سهام كم بنیه pension بازنشستگی pension gains and losses سود و زیانهای صندوق بازنشستگی pension liability بدهی بازنشستگی pension plan طرح بازنشستگی per annum سالانه percent of sales method روش درصد فروش percentage statutory depletion درصد(قانونی) استهلاك/ تهی شدن منابع طبیعی percentage change in (ebit) درصد تغییر در سود قبل از كسر بهره و مالیات percentage of completion method روش درصد تكمیل كار روش درصد پیشرفت كار percentage of credit sales درصد فروشهای نسیه percentage of ending accounts receivable درصد حسابهای دریافتنی پایان دوره perfect markets بازارهای كامل/ كارا perfect negative correlation همبستگی منفی كامل perfect positive correlation همبستگی مثبت كامل perfection standard ( استاندارد كامل(ایده آل perfectly competitive market بازار رقابت كامل perfectly divisible commodity كالای كاملاً بخش پذیر/ قابل تفكیك perfectly positively correlated همبستگی كاملاً مثبت performance عملكرد performance audit حسابرسی عملكرد performance bond ضمانتنامه انجام تعهدات performance budget بودجه عملیاتی performance evaluation ارزیابی عملكرد performance gap شكاف عملكرد performance measurement معیار سنجش/ اندازه گیری عملكرد performance options گزینه های اجرا/ عملكرد performance reports گزارشات عملكرد performance withholdings كسور وجه الضمان سپرده حسن انجام كار period cost هزینه دوره مخارج جاری period for remedying defects دوره رفع نواقص periodic compensation حقوق و مزایای ادواری periodic costs مخارج ادواری/ هزینه های دوره periodic inventory method روش ادواری موجود كالا periodic inventory system سیستم ثبت ادواری موجودیها periodicity فرض دوره مالی periodicity assumption فرض دوره مالی perishability فسادپذیری perishable goods كالای فاسدشدنی perks مزایای جانبی permanent accounts حسابهای دائمی permanent file پرونده دائمی peroration تسهیم به نسبت كردن perpetual inventory master file پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی كالا perpetual inventory method روش ثبت دائمی موجودی كالا perpetual inventory system سیستم ثبت دائمی موجودیها perquisites مزایای جانبی personal financial statement صورتهای مالی فردی/انفرادی personnel ( كاركنان(حرفه ای personnel records سوابق كاركنان personnel secondments مأموریت كاركنان persuasive criterion معیار متقاعدكننده persuasiveness of evidence متقاعدكننده بودن شواهد pervasive constraint محدودیت فراگیر pervasive principles اصول فراگیر petty cash تنخواه گردان petty cash fund حساب مستقل تنخواه گردان phantom profit سود موقت phase out period دوره توقف تدریجی دوره گذر phases of the audit process مراحل مختلف فرآیند حسابرسی philadelphia stock exchange (pse) بورس سهام فیلادلفیا philosophy of auditing فلسفه حسابرسی physical capital maintenance concept مفهوم حفظ سرمایه فیزیكی physical examination بازدید یا بررسی عینی physical flow of inventory گردش فیزیكی موجودی كالا physical flow schedule جدول گردش فیزیكی physical inventory count شمارش فیزیكی موجودی كالا انبارگردانی physical measure method روش اندازه گیری فیزیكی physical measurement allocation تخصیص بر مبنای اندازه گیری فیزیكی physical representation of population وجود عینی جامعه آماری physical representative of population معرف فیزیكی جامعه physical units method روش آحاد فیزیكی piecemeal acquisition تحصیل تدریجی تحصیل گام به گام piecemeal opinion اظهار نظر ناقص pilot study مطالعه مقدماتی pilot testing آزمون محدود/ مقدماتی placement decision تصمیم جایابی تصمیم گیری در خصوص محل انعكاس plaintiff شاكی plan sponsor مجری طرح متولی طرح حامی طرح planned detection risk ریسك برنامه ریزی شده عدم كشف planning برنامه ریزی planning materiality برنامه ریزی اهمیت در حسابرسی planning memorandum كاربرگ برنامه ریزی plant assets داراییهای ثابت فیزیكی داراییهای ساكن plant layout ساختار كارخانه plant rearrangement جابجایی ماشین آلت تجدید آرایش ماشین آلات pledge گروگذاری pledging گروگذاری رهن گذاشتن pledging accounts receivable گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی pledging of receivables گروگذاری مطالبات plotting the data ترسیم داده ها بر روی نمودار point and figure chart (pfc) نمودار نقطه و شكل point estimate برآورد نقطه ای point foreword كاربرگ نكات حسابرسی point of view نقطه نظر دیدگاه political costs مخارج سیاسی political insurance بیمه سیاسی political risk ریسك سیاسی politicalization of standard setting جریان سیاسی تدوین استانداردها pool rate نرخ مركز هزینه pooled approach روش اتحاد منافع روش یگانه روش متمركز pooled investments سرمایه گذاریهای متمركز pooling of interests method روش اتحاد منافع population ( جامعه(آماری population of interest جامعه آماری مورد نظر portfolio construction تشكیل پرتفوی ایجاد مجموعه سرمایه گذاری portfolio manager مدیر پرتفوی portfolio performance evaluation ارزیابی عملكرد مجوعه سرمایه گذاری portfolio return ( بازده پرتفوی(مجموعه سرمایه گذاری portfolio revision بازنگری در پرتفوی portfolio theory تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری portfolio turnover rate ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری positive accounting research تحقیقات توصیفی/ اثباتی حسابداری positive accounting theory تئوری اثباتی حسابداری positive confirmation تاییدیه مثبت positive signal علامت/ پیغام مثبت positive theories ( تئوری های اثباتی(توصیفی post deduct costing هزینه یابی تأخیری هزینه یابی معكوس هزینه یابی دیرهنگام post audit حسابرسی حین اجرای طرح حسابرسی عملیاتی پروژه ها post balance sheet events رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه post balance sheet period دوره بعد از تاریخ ترازنامه post closing trial balance ترازنامه آزمایشی اختتامی تراز آزمایشی پس از بستن حسابها و انجام ثبتهای تعدیلی post dated checks چك مدات دار post implementation costs ( مخارج بعد از اجرا(پیاده سازی post investment audit حسابرسی بعد از سرمایه گذاری post manufacturing costs هزینه های بعد از تولید post purchase costs هزینه بعد از حرید posterior probabilities احتمالات پسین posting نقل از دفتر روزنامه به دفتر كل postulate اصل/ فرض بدیهی potential بالقوه potential conflict of interest تضاد منافع بالقوه potential interest بهره بالقوه/ منافع بالقوه potential investors سرمایه گذارران بالقوه potential liability بدهی بالقوه potentially dilutive securities اوراق بهادار بالقوه تقلیل دهنده practical activity level سطح فعالیت علمی practical capacity ظرفیت علمی practical standards استانداردها علمی/ كاربردی practicality قابلیت كاربرد علمی بودن practitioner حرفه ای pragmatic تئوریهای عملگرا تئوریهای كاربردی pre audit قبل از حسابرسی preacquisition dividends سود سهام قبل از تحصیل preacquisition earnings ذخیره های احتیاطی precedent رویه قضایی preceding costs هزینه های قبلی predatory pricing قیمت گذاری غارتگرانه predecessor auditor حسابرسی قبلی predetermined overhead application rate نرخ از پیش تعیین شده جذب سربار prediction measures معیارهای پیش بینی predictive value ارزش پیش بینی predictor عامل پیش بینی preemptive right حق تقدم در خرید حق تقدم خرید سهام preference as to assets in the event of liquidation اولویت در دریافت داراییها به هنگام انحلال شركت preference as to dividends اولویت در دریافت سود سهام preferential timeseter حق تقدم(یا اولویت) در پرداخت preferred habitat theory تئوری زیستگاه ممتاز preferred portfolio مجموعه سرمایه گذاری ارجح پورتفوی ارحج سبد سرمایه گذاری ارحج/ ممتاز preferred stock سهام ممتاز prejudice پیشداوری preliminary computer system examination رسیدگی مقدماتی به سیستمهای كامپیوتری preliminary control evaluation ارزیابی مقدماتی سیستم كنترلهای داخلی preliminary judgment about materiality قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت preliminary planning procedures روشهای برنامه ریزی اولیه/ مقدماتی preliminary stage costs مخارج مرحله مقدماتی preliminary study مطالعه مقدماتی preliminary system examination رسیدگی مقدماتی به سیستم preliminary views دیدگاهها/ نقطه نظرات اولیه premium صرف حق بیمه premium on common stock صرف سهام عادی prepaid expense پیش پرداخت هزینه prepaid taxes پیش پرداخت مالیات prepayment پیش پرداخت prepayment advance payment پیش پرداخت prepayment current year پیش پرداخت سال جاری prepayment prior years پیش پرداخت سنواتی prescriptive approach روش تجویزی present fairly مطلوبیت ارائه present value (pv) ارزش فعلی present value index شاخص ارزش فعلی present value interest factor (pvif) عامل بهره ارزش فعلی present value of a single amount ارزش فعلی مبلغ واحد present value of an ordinary annuity ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در پایان دوره present value of deferred annuity ارزش فعلی اقساط مساوی به دوره های آتی present value of expected cash flows ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار presentation نحوه ارائه presentation and disclosure نحوه ارائه و افشا presents fairly به نحو مطلوب نشان می دهد presents fairly concept مفهوم به نحو مطلوب نشان می دهد president مدیر عامل pretax accounting income سود حسابداری قبل از كسر مالیات pretax yield بازده قبل از كسر مالیات prevention costs هزینه های پیشگیری preventive controls كنترلهای پیشگیر previous department cost بهای تمام شده دایره قبلی previously recognized قبلاً شناسایی شده price adjustment تعدیل قیمت price discrimination تمایز قیمت price earning ratio (pe) ratio نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم price earnings multiple approach روش ضریب قیمت به سود price earnings ratio نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم price elasticity of demand كشش پذیری قیمت تقاضا price fixing تثبیت قیمت price floor حد پایین قیمت قیمت كف price fluctuation risk ریسك ناشی از نوسان قیمت price gauging سنجش قیمت تخمین قیمت price impact اثر قیمت price index شاخص قیمت price protection مصونیت قیمتی price relative قیمت نسبی price standard استاندارد قیمت price taker قیمت پذیر price variance انحراف قیمت price volume variance انحراف حجم قیمت price weighted market index شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار primary اولیه primary audit objective هدف اصلی/ اولیه حسابرسی primary market بازار اولیه primary offering عرضه اولیه اوراق بهادار primary quality كیفیت اولیه ویژگی كیفی اولیه primary user groups گروه های اولیه استفاده كننده prime costs هزینه های اولیه principal مالك عمده/ اصلی principal agent relationship رابطه مالك و مدیر رابطه ارباب و رعیت رابطه نمایندگی principal auditor حسابرسی اصلی principles اصول principles of accounting اصول حسابداری principles of auditing اصول حسابرسی principles of consolidation اصول تلفیق principles of managerial finance اصول مدیریت مالی prior period adjustment تعدیل دوره قبل تعدیل سنواتی prior probabilities احتمالات پیشین prior service cost هزینه خدمت سنوات قبل priority incremental budget بودجه تفاضلی اولویت ها private accountant حسابدار خصوصی private accounting حسابداری خصوصی private bodies نهادهای خصوصی private contracting انعقاد قراردادهای خاص private placement عرضه خصوصی سهام private securities litigation reform act قانون اصلاحیه پیگرد قانون اوراق بهادار بخش خصوصی privately owned corporations شركتهای سهامی خاص privileged information اطلاعات ممتاز privity رابطه حقوقی pro forma amounts مبالغ پیش بین شده pro forma data اطلاعات(دادهای) فرضی/ پیش بینی شده pro forma effects of retroactive application آثار فرضی بكاریگیری مبتنی بر تسری به دوره های قبل pro forma invoice صورتحساب موقت پیش فاكتور pro forma statements ( صورتهای مالی پیش بینی شده(فرضی pro formats ( صورتهای مالی فرضی(یا پیش بینی شده probabilistic forecasting پیش بینی مبتنی بر احتمالات probabilistic sample selection انتخاب نمونه براساس احتمالات آماری probability احتمال وقوع probability distribution توزیع احتمال probability of bankruptcy احتمال ورشكستگی probability proportion to size sample selection (pps) انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه probable محتمل probity audit حسابرسی صحت problem delineation (تشریح و بیان موضوع(مسأله procedural (executional) activities فعالیتهای اجرایی procedural to obtain an understanding روشهای كسب شناخت procedural to obtain an understanding of internal control روش های كسب شناخت از كنترلهای داخلی proceeds from… ... … عایدات حاصل از... process فرایند مرحله process benchmarking الگوگزینی فرایند مقایسه فرایند با الگوی برگزیده process cost systems سیستمهای هزینه یابی مرحله ای process costing principles اصول هزینه یابی مرحله ای process costing system سیستم هزینه یابی مرحله ای process improvement بهبود فرایند process innovation نوسازی فرایند process map تصویر فرایند process productivity بهره وری فرایند process productivity analysis تجزیه و تحلیل بهره وری فرایند process quality yield بازده كیفیت فرایند process value analysis تجریه و تحلیل ارزش فرایند processing controls كنترلهای پردازشی processing time زمان پردازش procontract works كارهای قبل از قرارداد producing department دایره تولیدی نام دیگر دایره عملیاتی product or process level cost هزینه سطح محصول یا فرایند product complexity پیچیدگی محصول product contribution margin حاشیه فروش محصول product cost بهای تمام شده محصول product cost cross subsidization یارانه دهی به هزینه محصول product costing methods روشهای هزینه یابی محصول product diversity تنوع محصول product financing arrangement قرارداد تأمین مالی محصول product level sustaining activities فعالیتهای نگهداری سطح محصول product level drivers محركهای سطح محصول product life cycle چرخه حیات محصول دوره عمر محصول product line خط تولید product line margin حاشیه فروش خط تولید product master محصول عمده یا اصلی مارك محصول product overcosting هزینه یابی بیش از واقع محصول product undercosting هزینه یابی كمتر از واقع محصول product variety تنوع محصول production تولید production budget بودجه تولید production denominator level سطح فعالیت تولید production denominator volume حجم فعالیت تولید production line rearrangement costs مخارج تجدید آرایش(جابجایی) خط تولید production or use method روش تولید یا مصرف production overhead سربار تولید production report گزارش تولید production scheduling زمانبندی تولید تهیه جدول زمانی تولید production volume variance انحراف حجم تولید productive capacity ظرفیت مولد ظرفیت تولیدی productive output آحاد تولید productive processing time زمان پردازش تولید productivity بهره وری productivity measurement اندازه گیری/ سنجش بهره وری profession حرفه professional bodies نهادهای حرفه ای professional constituencies تشكیلات حرفه ای سازمانهای حرفه ای professional corporation ( شركت سهامی حرفه ای(تخصصی professional influence نفوذ حرفه ای professional investors سرمایه گذاران حرفه ای professional money manager مدیریت حرفه ای پول professional reputation شهرت حرفه ای professional responsibilities مسولیتهای حرفه ای professional silence رازداری حرفه ای سكوت حرفه ای professional skepticism تردید حرفه ای professionalism حرفه گرائی profession's position جایگاه حرفه موقعیت حرفه profile measurement سنجش وضعیت موجود profit سود profit and loss account حساب سود و زیان profit and loss sharing ratios نسبتهای تقسیم سود و زیان profit center مركز سود profit linked productivity measurement اندازه گیری بهره وری وابسته به سود profit margin سود ناخالص profit maximization حداكثرسازی سود profit on uncompleted contract سود پیمان تكمیل نشده profit oriented enterprises واحدهای تجاری انتفاعی profit seeking سودطلبی انتفاعی profit seeking enterprises firms واحدهای اقتصادی انتفاعی profit sharing تقسیم سود profit volume graph نمودار رابطه سود و حجم profitability index (pi) شاخص سودآوری profitability ratios نسبتهای سودآوری program me analysis techniques فنون تجزیه و تحلیل برنامه program me audit حسابرسی اثربخشی برنامه program me compilation تدوین برنامه program audit حسابرسی برنامه program budget بودجه برنامه ای program budgeting بودجه بندی برنامه ای program flowchart نمودار گردش عملیات برنامه program payment پرداخت در ازای درصد پیشرفت كار program trading داد و ستد براساس برنامه programmed delivery dates برنامه زمانبندی شده تحویل محصول به مشتریان project پروژه طرح project audit حسابرسی پروژه project performance cost variance انحراف هزینه عملكرد/ اجرای پروژه project schedule جدول زمانبندی شده اجرای پروژه projected annual income سود/ درآمد برآورده شده یالانه projected benefit obligation (pbo) بدهی مزایای پیش بینی شده projected error خطای تعمیم یافته projected misstatement تحریف پیش بینی شده/ تعمیم یافته projection financial گزارشهای مالی فرضی projections پیش بینی ها promised yield to maturity بازده وعده داده شده تا تاریخ سررسید promising investment opportunities فرصتهای نویدبخش سرمایه گذاری promissory note سفته برات promote تبلیغ كردن ترفیع كردن promoter موسس بنیانگذار promotion costs مخارج هزینه های تبلیغات proof of cash صورت مغایرت بانكی چهار ستونی proof of cash receipts صورت مغایرت دریافتهای نقدی property dividend سود سهام غیرنقدی property dividends payable سود سهام پرداختنی غیرنقدی property rights approach روش حقوق مالكیت property tax مالیات بر اموال property, plant and equipment (ppe) اموال، ماشین آلات و تجهیزات proponents طرفداران حامیان proportional method روش نسبی proportional performance method روش عملكرد نسبی proportionate ... متناسب با... proportionate or prorate consolidation تلفیق نسبی proprieary accounts حسابهای سرمایه ای proprieary funds حسابهای مستقل وجود سرمایه ای proprieary theory تئوری مالكیت انفرادی proprietorship واحد اقتصادی تك مالكی مالكیت انفرادی موسسه تك مالكی pros and cons نقاط قوت و ضعف/ جنبه های مثبت و منفی prospect theory تئوری چشم انداز تئوری مشتری احتمالی prospective approach روش تسری به دوره های آینده prospective basis تسری به دوره های آینده prospective financial information اطلاعات مالی برآوردی prospective financial statements صورتهای مالی برآوردی prospectus آگهی پذیره نویسی protective role نقش حفاظتی protest fee حق الزحمه واخواست/ اعتراض provision ذخیره شرط provision for accrued expenses ذخیره هزینه های معوق provision for bad debts ذخیره مطالبات مشكوك الوصول provision for foreseeable losses ذخیره زیانهای قابل پیش بینی provision for loan losses ذخیره زیان های وام provision for staff termination benefits ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان provision for vested benefits ذخیره مزایای قطعی provisional hand over تحویل موقت provisional monthly statement صورت وضعیت موقت ماهانه provisional take over acceptance تحویل موقت proximate cause علت مستقیم proxy وكالتنامه جایگزین proxy fight جمع آوری وكالتنامه proxy statements ( برگه های درخواست وكالتنامه(جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره proxy variables متغیرهای جایگزین prudence دوراندیشی احتیاط prudent person concept مفهوم شخص دوراندیش و محتاط pseudo participation مشاركت كاذب public عامه جامعه دولتی public accounting حسابداری حرفه ای public company شركت سهامی عام public good كالای عمومی public information اطلاعات در دسترس عموم اطلاعات عمومی public oversight board (pob) هیأت ناظر بر فعالتهای شركتهای سهامی عام public trust fund حساب مستقل وجوه امانی عمومی public utility companies شركتهای عام المنفعه شركتهای تولیدكننده/ ارائه دهنده/ كالا یا خدمات عمومی publicity and attention كسب و شهرت و جلب افكار عمومی publicly available information اطلاعات عمومی اطلاعات قابل دسترسی برای عموم publicly held corporation شركت سهامی عام pull system سیستم كششی purchase allowance تخفیف خرید purchase commitment losses زیان های ناشی از تعهدات خرید كالا purchase commitments تعهدات خرید purchase costs هزینه های خرید purchase cutoff test آزمون انقطاع زمانی خرید purchase discounts تخفیفات خرید purchase discounts not taken تخفیفات استفاده نشده خرید purchase journal دفتر روزنامه خریدها purchase order سفارش خرید purchase order lead time زمان تحویل سفارش خرید purchase requisition درخواست خرید purchase return برگشت از خرید purchase returns and allowances برگشتیها و تخفیفات خرید purchased goodwill سرقفلی خریداری شده purchased preacquistion earnings سود خریداری شده قبل از تحصیل purchasing cost بهای تمام شده خرید purchasing department دایره خرید purchasing power gains and losses سود و زیانهای ناشی از قدرت خرید purchasing power loss زیان ناشی از كاهش قدرت خرید پول purchasing power risk ریسك ناشی از قدرت خرید pure discount security اوراق بهادار با تخفیف هنگفت push down accounting حسابداری تعدیل ارزش دفتری شركت فرعی push system سیستم فشاری put call parity دوگانگی حق/ اختیار فروش و خرید اوراق بهادار put option گواهینامه اختیار فروش و یا عدم فروش سهام pv chart نمودار رابطه بین سود و حجم pyramiding هرم بندی quadratic function تابع درجه دو quadratic utility function تابع مطلوبیت از نوع درجه دو qualification ( شرط(حسابرسی qualified accountant حسابدار خبره qualified opinion نظر مشروط qualifying assets داراییهای واجد شرایط qualifying language عبارت شرطی بند شرط گذاری حسابرسی qualifying language عبارت مشروط qualitative factors عوامل كیفی quality كیفیت quality assurance اطمینان از كیفیت quality audit حسابرسی با كیفیت quality control كنترل كیفیت quality factors عوامل كمی quality of accounting income كیفیت سود حسابداری quality of conformance كیفیت انطباق quality of design كیفیت طراحی quality of earnings كیفیت سود quality product service كحصول/ خدمت با كیفیت quality review بررسی كیفیت quality standard استاندارد كیفیت quality variance انحراف كیفیت quantifiability قابلیت سنجش/ اندازه گیری quantity schedule جدول مقداری تولی quarterly financial statements صورتهای مالی سه ماهه/ فصلی quasi experimental شبه تجربی/ نیمه تجربی quasi rent شبه بهره quasi reorganization شبه تجدید سازمان quasi tax effect اثر شبه مالیاتی questionable transactions معملات/ مبادلات مشكوك/ سوال برانگیز questioned costs هزینه های مشكوك quick or acid test ratio ( نسبت سریع(آنی quiz آزمون كوتاه خودآزمایی r squared آر به توان دو raider متهاجم random access دسترسی تصادفی random diversification متنوع ساختن تصادفی random

برچسب ها: influence نفوذ اسمی/ غیر موثر nominal return بازده اسمی nominal scale مقیاس اسمی non audit services خدمات غیر حسابرسی non interest bearing notes اسناد بدون بهره non interest bearing note سند بدون بهر non controllable costs هزینه های غیر قابل كنترل non convertible preferred stock سهام ممتاز غیر قابل تبدیل non cumulative preferred stock سهام ممتاز بدون سود انباشته non expendable trust fund حساب مستقل وجوه امانی غیر قابل مصرف non market risk ریسك غیر سیستماتیك ریسك قابل حذف non operating income سود/ درآمد غیرعملیاتی non pecuniary benefits مزایای غیر مالی non recurring items اقلام غیرتكراری non refundable غیر قابل استرداد non sampling risk ریسك غیر نمونه گیری non statistical sampling نمونه گیری غیرآماری non value added activities فعالیتهای فاقد ارزش افزوده non value added cost مخارج فاقد ارزش افزوده non value added operations عملیات فاقد ارزش افزوده non volume related drivers محركهای غیر مرتبط با حجم noncancelable lease agreement قرارداد اجاره غیرقابل فسخ noncash compensation حقوق و مزایای غیرنقدی noncash expenses هزینه های غیرنقدی noncash transactions مبادلات غیرنقدی noncompensatory plan طرح غیر جبرانی noncompliance عدم رعایت عدم انطباق noncontrollable variance انحراف غیرقابل كنترل nonconvertible preferred stock سهام ممتاز غیر قابل تبدیل noncost methods روشهای غیر بهای تمام شده noncounterbalancing errors اشتباهات غیر متوازن noncurrent liability account حساب بدهی غیرجاری nondiscounting model مدل غیرتنزیل noninventoriable period costs مخارج غیرقابل منتسب به موجودی كالا مخارج دوره nonlinear cost functions توابع غیرخطی هزینه nonmonetary exchange معاوضه غیرپولی nonmonetary items بدهی غیرپولی nonnegligent performance عملكرد/ اجرای غیر سهل انگارانه nonproduction costs مخارج غیرمرتبط با تولید nonprofit or not for profit entities واحدهای غیرانتفاعی nonpublic companies شركتهای غیرسهامی عام nonreciprocal transfer انتقال غیرمتقابل nonroutine decisions تصمیمات غیر روزمره nonsampling errors اشتباهات غیر نمونه گیری nonsampling risk ریسك غیر نمونه گیری nonsatiation اشباع ناپذیری nonstatistical sampling نمونه گیری غیرآماری nonsufficient fund (nsf) check چك بلامحل nonunit based activity cost drivers محركهای هزینه فعالیت مبتی بر غیر واحد محصول nonvalue added activities فعالیتهای فاقد ارزش افزوده nonvalue added costs مخارج فاقد ارزش افزوده nonvoting فاقد حق رای nonvoting shares سهام فاقد حق رای nopar value stock سهام بدون ارزش اسمی normal activity level سطح فعالیت عادی normal balance of account مانده عادی حساب normal costing هزینه یابی عادی normal costing system سیستم خهزینه یابی عادی normal distribution توزیع عادی normal operating cycle چرخه عادی عملیات normal operating range دامنه عادی عملیاتی normal profit margin سود ناخالص عادی normal rate of return نرخ بازده عادی normal utilization بهره برداری عادی normative theories ( تئوریهای هنجاری(دستوری not applicable (na) مورد ندارد not for profit organizations سازمانهای غیرانتفاعی not sufficient funds (nsf) چكهای بالامحل چكهای لاوصول note یادداشت سند note payable سند پرداختی note receivable سند دریافتی notes of meetings صورتجلسات notes receivable اسناد دریافتی notes receivable discounted اسناد دریافتنی تنزیل شده notes to the financial statements یادداشتهای پیوست صورتهای مالی notional profit سود ظاهری null hypothesis فرضیه صفر number of authorized shares تعداد سهام مجاز برای انتشار number of listed companies in تعداد شركتهای پذیرفته شده(عضو) در ... number of strata تعداد طبقه بندیها numerator صورت كسر of goods manufactured ( بهای تمام شده كالای ساخته شده (تولید شده operating activities فعالیتهای عملیاتی paid in capital سرمایه پرداخت شده paid in capital in excess of par سرمایه پرداخت شده مازاد بر ارزش اسمی صرف سهام paper assets داراییهای مالی اوراق بهادار par value ارزش اسمی par value method روش ارزش اسمی par value of bond ارزش اسمی اوراق قرضه par value of stock ارزش اسمی سهام par value per share ارزش اسمی هر سهم par value per stock ارزش اسمی هر سهم par value theory تئوری ارزش اسمی paradigm الگوی فكری پاردایم parallel simulation شبیه سازی موازی parallel testing آزمون موازی parameter عامل ثابت پارامتر parent company concept مفهمو/ تئوری شركت اصلی parent company theory تئوری شركت مادر/ اصلی parent subsidiary relationship رابطه اصلی فرعی pareto analysis تجزیه و تحلیل اصل پارتو pareto principle اصلی پارتو partial productivity بهره وری ناقص/ نسبی partial productivity measurement اندازه گیری بهره وری ناقص/ نسبی partial recognition شناسایی ناقص/ نسبی partial year بخشی از سال partially participating preferred stock سهام ممتاز با مشاركت جزئی در سود باقیمانده participating مشاركتی participating budgeting بودجه بندی مشاركتی participating certificate گواهی مشاركت participating clause شرط حق مشاركت در سود اضافی participatory budget بودجه مشاركتی partner شریك partner drawing accounts حسابهای برداشت شركا partnership شركت تضامنی partnership accounting حسابداری شركتهای تضامنی partnership agreement موافقتنامه شركت تضامنی partnership dissolution انحلال شركت تضامنی partnership financial statement صورتهای مالی شركت تضامنی partnership liquidation انحلال شركت تضامنی passage of title انتقال مالكیت passive investment سرمایه گذاری غیرفعال passive management مدیریت غیرفعال password اسم رمز/ كلمه رمز password control كنترل با اسم رمز patent حق اختراع pattern of cost allocation الگوی تخصیص هزینه pay off matrix ( ماتریس عایدات(بازده ها payback برگشت سرمایه/ بازیافت سرمایه گذاری payback method روش دوره بازیافت سرمایه گذاری/ برگشت سرمایه payback period دوره برگشت سرمایه/ دوره بازیافت سرمایه گذاری payee of the note دریافت كننده وجه سند گیرنده سند payment on account پرداخت علی الحساب payoff table جدول عایدات payoffs عایدات بازده ها payout ratio نسبت پرداخت سود سهام payroll لیست حقوق و دستمزد payroll accounting حسابداری حقوق و دستمزد payroll and personnel cycle چرخه حقوق و دستمزد كاركنان payroll entries ثبتهای حقوق و دستمزد payroll master file پرونده اصلی حقوق و دستمزد payroll register دفتر ثبت حقوق و دستمزد payroll system سیستم حقوق و دستمزد peanut butter costing هزینه یابی یكنواخت pecking order به ترتیب اولویت peer review بررسی همپیشگان penalty جریمه pending lawsuits دعاوی حقوقی در شرف طرح دعاوی حقوقی در جریان penetration pricing قیمت گذاری زیركانه penny stocks سهام كم ارزش سهام كم بنیه pension بازنشستگی pension gains and losses سود و زیانهای صندوق بازنشستگی pension liability بدهی بازنشستگی pension plan طرح بازنشستگی per annum سالانه percent of sales method روش درصد فروش percentage statutory depletion درصد(قانونی) استهلاك/ تهی شدن منابع طبیعی percentage change in (ebit) درصد تغییر در سود قبل از كسر بهره و مالیات percentage of completion method روش درصد تكمیل كار روش درصد پیشرفت كار percentage of credit sales درصد فروشهای نسیه percentage of ending accounts receivable درصد حسابهای دریافتنی پایان دوره perfect markets بازارهای كامل/ كارا perfect negative correlation همبستگی منفی كامل perfect positive correlation همبستگی مثبت كامل perfection standard ( استاندارد كامل(ایده آل perfectly competitive market بازار رقابت كامل perfectly divisible commodity كالای كاملاً بخش پذیر/ قابل تفكیك perfectly positively correlated همبستگی كاملاً مثبت performance عملكرد performance audit حسابرسی عملكرد performance bond ضمانتنامه انجام تعهدات performance budget بودجه عملیاتی performance evaluation ارزیابی عملكرد performance gap شكاف عملكرد performance measurement معیار سنجش/ اندازه گیری عملكرد performance options گزینه های اجرا/ عملكرد performance reports گزارشات عملكرد performance withholdings كسور وجه الضمان سپرده حسن انجام كار period cost هزینه دوره مخارج جاری period for remedying defects دوره رفع نواقص periodic compensation حقوق و مزایای ادواری periodic costs مخارج ادواری/ هزینه های دوره periodic inventory method روش ادواری موجود كالا periodic inventory system سیستم ثبت ادواری موجودیها periodicity فرض دوره مالی periodicity assumption فرض دوره مالی perishability فسادپذیری perishable goods كالای فاسدشدنی perks مزایای جانبی permanent accounts حسابهای دائمی permanent file پرونده دائمی peroration تسهیم به نسبت كردن perpetual inventory master file پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی كالا perpetual inventory method روش ثبت دائمی موجودی كالا perpetual inventory system سیستم ثبت دائمی موجودیها perquisites مزایای جانبی personal financial statement صورتهای مالی فردی/انفرادی personnel ( كاركنان(حرفه ای personnel records سوابق كاركنان personnel secondments مأموریت كاركنان persuasive criterion معیار متقاعدكننده persuasiveness of evidence متقاعدكننده بودن شواهد pervasive constraint محدودیت فراگیر pervasive principles اصول فراگیر petty cash تنخواه گردان petty cash fund حساب مستقل تنخواه گردان phantom profit سود موقت phase out period دوره توقف تدریجی دوره گذر phases of the audit process مراحل مختلف فرآیند حسابرسی philadelphia stock exchange (pse) بورس سهام فیلادلفیا philosophy of auditing فلسفه حسابرسی physical capital maintenance concept مفهوم حفظ سرمایه فیزیكی physical examination بازدید یا بررسی عینی physical flow of inventory گردش فیزیكی موجودی كالا physical flow schedule جدول گردش فیزیكی physical inventory count شمارش فیزیكی موجودی كالا انبارگردانی physical measure method روش اندازه گیری فیزیكی physical measurement allocation تخصیص بر مبنای اندازه گیری فیزیكی physical representation of population وجود عینی جامعه آماری physical representative of population معرف فیزیكی جامعه physical units method روش آحاد فیزیكی piecemeal acquisition تحصیل تدریجی تحصیل گام به گام piecemeal opinion اظهار نظر ناقص pilot study مطالعه مقدماتی pilot testing آزمون محدود/ مقدماتی placement decision تصمیم جایابی تصمیم گیری در خصوص محل انعكاس plaintiff شاكی plan sponsor مجری طرح متولی طرح حامی طرح planned detection risk ریسك برنامه ریزی شده عدم كشف planning برنامه ریزی planning materiality برنامه ریزی اهمیت در حسابرسی planning memorandum كاربرگ برنامه ریزی plant assets داراییهای ثابت فیزیكی داراییهای ساكن plant layout ساختار كارخانه plant rearrangement جابجایی ماشین آلت تجدید آرایش ماشین آلات pledge گروگذاری pledging گروگذاری رهن گذاشتن pledging accounts receivable گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی pledging of receivables گروگذاری مطالبات plotting the data ترسیم داده ها بر روی نمودار point and figure chart (pfc) نمودار نقطه و شكل point estimate برآورد نقطه ای point foreword كاربرگ نكات حسابرسی point of view نقطه نظر دیدگاه political costs مخارج سیاسی political insurance بیمه سیاسی political risk ریسك سیاسی politicalization of standard setting جریان سیاسی تدوین استانداردها pool rate نرخ مركز هزینه pooled approach روش اتحاد منافع روش یگانه روش متمركز pooled investments سرمایه گذاریهای متمركز pooling of interests method روش اتحاد منافع population ( جامعه(آماری population of interest جامعه آماری مورد نظر portfolio construction تشكیل پرتفوی ایجاد مجموعه سرمایه گذاری portfolio manager مدیر پرتفوی portfolio performance evaluation ارزیابی عملكرد مجوعه سرمایه گذاری portfolio return ( بازده پرتفوی(مجموعه سرمایه گذاری portfolio revision بازنگری در پرتفوی portfolio theory تئوری پرتفوی نظریه مجموعه سرمایه گذاری portfolio turnover rate ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری positive accounting research تحقیقات توصیفی/ اثباتی حسابداری positive accounting theory تئوری اثباتی حسابداری positive confirmation تاییدیه مثبت positive signal علامت/ پیغام مثبت positive theories ( تئوری های اثباتی(توصیفی post deduct costing هزینه یابی تأخیری هزینه یابی معكوس هزینه یابی دیرهنگام post audit حسابرسی حین اجرای طرح حسابرسی عملیاتی پروژه ها post balance sheet events رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه post balance sheet period دوره بعد از تاریخ ترازنامه post closing trial balance ترازنامه آزمایشی اختتامی تراز آزمایشی پس از بستن حسابها و انجام ثبتهای تعدیلی post dated checks چك مدات دار post implementation costs ( مخارج بعد از اجرا(پیاده سازی post investment audit حسابرسی بعد از سرمایه گذاری post manufacturing costs هزینه های بعد از تولید post purchase costs هزینه بعد از حرید posterior probabilities احتمالات پسین posting نقل از دفتر روزنامه به دفتر كل postulate اصل/ فرض بدیهی potential بالقوه potential conflict of interest تضاد منافع بالقوه potential interest بهره بالقوه/ منافع بالقوه potential investors سرمایه گذارران بالقوه potential liability بدهی بالقوه potentially dilutive securities اوراق بهادار بالقوه تقلیل دهنده practical activity level سطح فعالیت علمی practical capacity ظرفیت علمی practical standards استانداردها علمی/ كاربردی practicality قابلیت كاربرد علمی بودن practitioner حرفه ای pragmatic تئوریهای عملگرا تئوریهای كاربردی pre audit قبل از حسابرسی preacquisition dividends سود سهام قبل از تحصیل preacquisition earnings ذخیره های احتیاطی precedent رویه قضایی preceding costs هزینه های قبلی predatory pricing قیمت گذاری غارتگرانه predecessor auditor حسابرسی قبلی predetermined overhead application rate نرخ از پیش تعیین شده جذب سربار prediction measures معیارهای پیش بینی predictive value ارزش پیش بینی predictor عامل پیش بینی preemptive right حق تقدم در خرید حق تقدم خرید سهام preference as to assets in the event of liquidation اولویت در دریافت داراییها به هنگام انحلال شركت preference as to dividends اولویت در دریافت سود سهام preferential timeseter حق تقدم(یا اولویت) در پرداخت preferred habitat theory تئوری زیستگاه ممتاز preferred portfolio مجموعه سرمایه گذاری ارجح پورتفوی ارحج سبد سرمایه گذاری ارحج/ ممتاز preferred stock سهام ممتاز prejudice پیشداوری preliminary computer system examination رسیدگی مقدماتی به سیستمهای كامپیوتری preliminary control evaluation ارزیابی مقدماتی سیستم كنترلهای داخلی preliminary judgment about materiality قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت preliminary planning procedures روشهای برنامه ریزی اولیه/ مقدماتی preliminary stage costs مخارج مرحله مقدماتی preliminary study مطالعه مقدماتی preliminary system examination رسیدگی مقدماتی به سیستم preliminary views دیدگاهها/ نقطه نظرات اولیه premium صرف حق بیمه premium on common stock صرف سهام عادی prepaid expense پیش پرداخت هزینه prepaid taxes پیش پرداخت مالیات prepayment پیش پرداخت prepayment advance payment پیش پرداخت prepayment current year پیش پرداخت سال جاری prepayment prior years پیش پرداخت سنواتی prescriptive approach روش تجویزی present fairly مطلوبیت ارائه present value (pv) ارزش فعلی present value index شاخص ارزش فعلی present value interest factor (pvif) عامل بهره ارزش فعلی present value of a single amount ارزش فعلی مبلغ واحد present value of an ordinary annuity ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در پایان دوره present value of deferred annuity ارزش فعلی اقساط مساوی به دوره های آتی present value of expected cash flows ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار presentation نحوه ارائه presentation and disclosure نحوه ارائه و افشا presents fairly به نحو مطلوب نشان می دهد presents fairly concept مفهوم به نحو مطلوب نشان می دهد president مدیر عامل pretax accounting income سود حسابداری قبل از كسر مالیات pretax yield بازده قبل از كسر مالیات prevention costs هزینه های پیشگیری preventive controls كنترلهای پیشگیر previous department cost بهای تمام شده دایره قبلی previously recognized قبلاً شناسایی شده price adjustment تعدیل قیمت price discrimination تمایز قیمت price earning ratio (pe) ratio نسبت قیمت بازار هر سهم به سود هر سهم price earnings multiple approach روش ضریب قیمت به سود price earnings ratio نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم price elasticity of demand كشش پذیری قیمت تقاضا price fixing تثبیت قیمت price floor حد پایین قیمت قیمت كف price fluctuation risk ریسك ناشی از نوسان قیمت price gauging سنجش قیمت تخمین قیمت price impact اثر قیمت price index شاخص قیمت price protection مصونیت قیمتی price relative قیمت نسبی price standard استاندارد قیمت price taker قیمت پذیر price variance انحراف قیمت price volume variance انحراف حجم قیمت price weighted market index شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار primary اولیه primary audit objective هدف اصلی/ اولیه حسابرسی primary market بازار اولیه primary offering عرضه اولیه اوراق بهادار primary quality كیفیت اولیه ویژگی كیفی اولیه primary user groups گروه های اولیه استفاده كننده prime costs هزینه های اولیه principal مالك عمده/ اصلی principal agent relationship رابطه مالك و مدیر رابطه ارباب و رعیت رابطه نمایندگی principal auditor حسابرسی اصلی principles اصول principles of accounting اصول حسابداری principles of auditing اصول حسابرسی principles of consolidation اصول تلفیق principles of managerial finance اصول مدیریت مالی prior period adjustment تعدیل دوره قبل تعدیل سنواتی prior probabilities احتمالات پیشین prior service cost هزینه خدمت سنوات قبل priority incremental budget بودجه تفاضلی اولویت ها private accountant حسابدار خصوصی private accounting حسابداری خصوصی private bodies نهادهای خصوصی private contracting انعقاد قراردادهای خاص private placement عرضه خصوصی سهام private securities litigation reform act قانون اصلاحیه پیگرد قانون اوراق بهادار بخش خصوصی privately owned corporations شركتهای سهامی خاص privileged information اطلاعات ممتاز privity رابطه حقوقی pro forma amounts مبالغ پیش بین شده pro forma data اطلاعات(دادهای) فرضی/ پیش بینی شده pro forma effects of retroactive application آثار فرضی بكاریگیری مبتنی بر تسری به دوره های قبل pro forma invoice صورتحساب موقت پیش فاكتور pro forma statements ( صورتهای مالی پیش بینی شده(فرضی pro formats ( صورتهای مالی فرضی(یا پیش بینی شده probabilistic forecasting پیش بینی مبتنی بر احتمالات probabilistic sample selection انتخاب نمونه براساس احتمالات آماری probability احتمال وقوع probability distribution توزیع احتمال probability of bankruptcy احتمال ورشكستگی probability proportion to size sample selection (pps) انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه probable محتمل probity audit حسابرسی صحت problem delineation (تشریح و بیان موضوع(مسأله procedural (executional) activities فعالیتهای اجرایی procedural to obtain an understanding روشهای كسب شناخت procedural to obtain an understanding of internal control روش های كسب شناخت از كنترلهای داخلی proceeds from… ... … عایدات حاصل از... process فرایند مرحله process benchmarking الگوگزینی فرایند مقایسه فرایند با الگوی برگزیده process cost systems سیستمهای هزینه یابی مرحله ای process costing principles اصول هزینه یابی مرحله ای process costing system سیستم هزینه یابی مرحله ای process improvement بهبود فرایند process innovation نوسازی فرایند process map تصویر فرایند process productivity بهره وری فرایند process productivity analysis تجزیه و تحلیل بهره وری فرایند process quality yield بازده كیفیت فرایند process value analysis تجریه و تحلیل ارزش فرایند processing controls كنترلهای پردازشی processing time زمان پردازش procontract works كارهای قبل از قرارداد producing department دایره تولیدی نام دیگر دایره عملیاتی product or process level cost هزینه سطح محصول یا فرایند product complexity پیچیدگی محصول product contribution margin حاشیه فروش محصول product cost بهای تمام شده محصول product cost cross subsidization یارانه دهی به هزینه محصول product costing methods روشهای هزینه یابی محصول product diversity تنوع محصول product financing arrangement قرارداد تأمین مالی محصول product level sustaining activities فعالیتهای نگهداری سطح محصول product level drivers محركهای سطح محصول product life cycle چرخه حیات محصول دوره عمر محصول product line خط تولید product line margin حاشیه فروش خط تولید product master محصول عمده یا اصلی مارك محصول product overcosting هزینه یابی بیش از واقع محصول product undercosting هزینه یابی كمتر از واقع محصول product variety تنوع محصول production تولید production budget بودجه تولید production denominator level سطح فعالیت تولید production denominator volume حجم فعالیت تولید production line rearrangement costs مخارج تجدید آرایش(جابجایی) خط تولید production or use method روش تولید یا مصرف production overhead سربار تولید production report گزارش تولید production scheduling زمانبندی تولید تهیه جدول زمانی تولید production volume variance انحراف حجم تولید productive capacity ظرفیت مولد ظرفیت تولیدی productive output آحاد تولید productive processing time زمان پردازش تولید productivity بهره وری productivity measurement اندازه گیری/ سنجش بهره وری profession حرفه professional bodies نهادهای حرفه ای professional constituencies تشكیلات حرفه ای سازمانهای حرفه ای professional corporation ( شركت سهامی حرفه ای(تخصصی professional influence نفوذ حرفه ای professional investors سرمایه گذاران حرفه ای professional money manager مدیریت حرفه ای پول professional reputation شهرت حرفه ای professional responsibilities مسولیتهای حرفه ای professional silence رازداری حرفه ای سكوت حرفه ای professional skepticism تردید حرفه ای professionalism حرفه گرائی profession's position جایگاه حرفه موقعیت حرفه profile measurement سنجش وضعیت موجود profit سود profit and loss account حساب سود و زیان profit and loss sharing ratios نسبتهای تقسیم سود و زیان profit center مركز سود profit linked productivity measurement اندازه گیری بهره وری وابسته به سود profit margin سود ناخالص profit maximization حداكثرسازی سود profit on uncompleted contract سود پیمان تكمیل نشده profit oriented enterprises واحدهای تجاری انتفاعی profit seeking سودطلبی انتفاعی profit seeking enterprises firms واحدهای اقتصادی انتفاعی profit sharing تقسیم سود profit volume graph نمودار رابطه سود و حجم profitability index (pi) شاخص سودآوری profitability ratios نسبتهای سودآوری program me analysis techniques فنون تجزیه و تحلیل برنامه program me audit حسابرسی اثربخشی برنامه program me compilation تدوین برنامه program audit حسابرسی برنامه program budget بودجه برنامه ای program budgeting بودجه بندی برنامه ای program flowchart نمودار گردش عملیات برنامه program payment پرداخت در ازای درصد پیشرفت كار program trading داد و ستد براساس برنامه programmed delivery dates برنامه زمانبندی شده تحویل محصول به مشتریان project پروژه طرح project audit حسابرسی پروژه project performance cost variance انحراف هزینه عملكرد/ اجرای پروژه project schedule جدول زمانبندی شده اجرای پروژه projected annual income سود/ درآمد برآورده شده یالانه projected benefit obligation (pbo) بدهی مزایای پیش بینی شده projected error خطای تعمیم یافته projected misstatement تحریف پیش بینی شده/ تعمیم یافته projection financial گزارشهای مالی فرضی projections پیش بینی ها promised yield to maturity بازده وعده داده شده تا تاریخ سررسید promising investment opportunities فرصتهای نویدبخش سرمایه گذاری promissory note سفته برات promote تبلیغ كردن ترفیع كردن promoter موسس بنیانگذار promotion costs مخارج هزینه های تبلیغات proof of cash صورت مغایرت بانكی چهار ستونی proof of cash receipts صورت مغایرت دریافتهای نقدی property dividend سود سهام غیرنقدی property dividends payable سود سهام پرداختنی غیرنقدی property rights approach روش حقوق مالكیت property tax مالیات بر اموال property، plant and equipment (ppe) اموال، ماشین آلات و تجهیزات proponents طرفداران حامیان proportional method روش نسبی proportional performance method روش عملكرد نسبی proportionate ... متناسب با... proportionate or prorate consolidation تلفیق نسبی proprieary accounts حسابهای سرمایه ای proprieary funds حسابهای مستقل وجود سرمایه ای proprieary theory تئوری مالكیت انفرادی proprietorship واحد اقتصادی تك مالكی مالكیت انفرادی موسسه تك مالكی pros and cons نقاط قوت و ضعف/ جنبه های مثبت و منفی prospect theory تئوری چشم انداز تئوری مشتری احتمالی prospective approach روش تسری به دوره های آینده prospective basis تسری به دوره های آینده prospective financial information اطلاعات مالی برآوردی prospective financial statements صورتهای مالی برآوردی prospectus آگهی پذیره نویسی protective role نقش حفاظتی protest fee حق الزحمه واخواست/ اعتراض provision ذخیره شرط provision for accrued expenses ذخیره هزینه های معوق provision for bad debts ذخیره مطالبات مشكوك الوصول provision for foreseeable losses ذخیره زیانهای قابل پیش بینی provision for loan losses ذخیره زیان های وام provision for staff termination benefits ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان provision for vested benefits ذخیره مزایای قطعی provisional hand over تحویل موقت provisional monthly statement صورت وضعیت موقت ماهانه provisional take over acceptance تحویل موقت proximate cause علت مستقیم proxy وكالتنامه جایگزین proxy fight جمع آوری وكالتنامه proxy statements ( برگه های درخواست وكالتنامه(جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره proxy variables متغیرهای جایگزین prudence دوراندیشی احتیاط prudent person concept مفهوم شخص دوراندیش و محتاط pseudo participation مشاركت كاذب public عامه جامعه دولتی public accounting حسابداری حرفه ای public company شركت سهامی عام public good كالای عمومی public information اطلاعات در دسترس عموم اطلاعات عمومی public oversight board (pob) هیأت ناظر بر فعالتهای شركتهای سهامی عام public trust fund حساب مستقل وجوه امانی عمومی public utility companies شركتهای عام المنفعه شركتهای تولیدكننده/ ارائه دهنده/ كالا یا خدمات عمومی publicity and attention كسب و شهرت و جلب افكار عمومی publicly available information اطلاعات عمومی اطلاعات قابل دسترسی برای عموم publicly held corporation شركت سهامی عام pull system سیستم كششی purchase allowance تخفیف خرید purchase commitment losses زیان های ناشی از تعهدات خرید كالا purchase commitments تعهدات خرید purchase costs هزینه های خرید purchase cutoff test آزمون انقطاع زمانی خرید purchase discounts تخفیفات خرید purchase discounts not taken تخفیفات استفاده نشده خرید purchase journal دفتر روزنامه خریدها purchase order سفارش خرید purchase order lead time زمان تحویل سفارش خرید purchase requisition درخواست خرید purchase return برگشت از خرید purchase returns and allowances برگشتیها و تخفیفات خرید purchased goodwill سرقفلی خریداری شده purchased preacquistion earnings سود خریداری شده قبل از تحصیل purchasing cost بهای تمام شده خرید purchasing department دایره خرید purchasing power gains and losses سود و زیانهای ناشی از قدرت خرید purchasing power loss زیان ناشی از كاهش قدرت خرید پول purchasing power risk ریسك ناشی از قدرت خرید pure discount security اوراق بهادار با تخفیف هنگفت push down accounting حسابداری تعدیل ارزش دفتری شركت فرعی push system سیستم فشاری put call parity دوگانگی حق/ اختیار فروش و خرید اوراق بهادار put option گواهینامه اختیار فروش و یا عدم فروش سهام pv chart نمودار رابطه بین سود و حجم pyramiding هرم بندی quadratic function تابع درجه دو quadratic utility function تابع مطلوبیت از نوع درجه دو qualification ( شرط(حسابرسی qualified accountant حسابدار خبره qualified opinion نظر مشروط qualifying assets داراییهای واجد شرایط qualifying language عبارت شرطی بند شرط گذاری حسابرسی qualifying language عبارت مشروط qualitative factors عوامل كیفی quality كیفیت quality assurance اطمینان از كیفیت quality audit حسابرسی با كیفیت quality control كنترل كیفیت quality factors عوامل كمی quality of accounting income كیفیت سود حسابداری quality of conformance كیفیت انطباق quality of design كیفیت طراحی quality of earnings كیفیت سود quality product service كحصول/ خدمت با كیفیت quality review بررسی كیفیت quality standard استاندارد كیفیت quality variance انحراف كیفیت quantifiability قابلیت سنجش/ اندازه گیری quantity schedule جدول مقداری تولی quarterly financial statements صورتهای مالی سه ماهه/ فصلی quasi experimental شبه تجربی/ نیمه تجربی quasi rent شبه بهره quasi reorganization شبه تجدید سازمان quasi tax effect اثر شبه مالیاتی questionable transactions معملات/ مبادلات مشكوك/ سوال برانگیز questioned costs هزینه های مشكوك quick or acid test ratio ( نسبت سریع(آنی quiz آزمون كوتاه خودآزمایی r squared آر به توان دو raider متهاجم random access دسترسی تصادفی random diversification متنوع ساختن تصادفی random،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 19 فروردین 1395 11:26 ق.ظ

دوستان برای پیدا کردن واژه مورد نظرتون کلیدهای ctrl+ f رو گرفته و واژه رو سرچ کنید با تشکرpeculiarities خصوصیات صنعت industry practices رویه های صنعت industry segment بخش صنعت industry specific rules مقررات/قواعد مختص صنعت inefficient portfolio ( پرتفوی غیركارآ(غیر بهینه inelastic بی كشش inelastic demand تقاضای بی كشش inflated inventory موجودی متورم شده گزارش موجودی كالا به قیمتی بیش از واقع inflation تورم inflation hedge مقابله با تورم مصون سازی در مقابل تورم inflation indexed security اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم influential organizations ( سازمانهای ذی نفوذ(تأثرگذار information اطلاعات information and communication اطلاعات و گزارشگری information asymmetry عدم تقارن اطلاعات عدم دسترسی یكسان به اطلاعات information attributes ویژگیهای/ خواص اطلاعات information benefit ve. cost منافع اطلاعات در مقابل هزینه آن information center مركز اطلاعات information content مضمون(بار) اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی information content of dividends hypothesis فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام information content of earnings محتوای(مضمون) اطلاعاتی سود information economic theory تئوری(نظریه) اقتصادی بودن اطلاعات information hypothesis فرضیه(نظریه) اطلاعات information overload استفاده از اطلاعات زیاد information risk ریسك اطلاعات information technology (it) فن آوری اطلاعات information theory نظریه/ تئوری اطلاعات infrastructure costs هزینه یابی زیربنایی infrequent in occurrence وقوع(رخداد) غیرمكرر infringement تخطی از شرایط قرارداد نقض مفاد قرارداد ingredients of primary qualities عناصر تشكیل دهنده ویژگیهای كیفی اولیه inherent limitations محدودیت های(نارساییهای) ذاتی inherent risk (ir) ریسك ذاتی initial direct costs هزینه های مستقیم اولیه initial investment سرمایه گذاری اولیه initial margin requirement اعتبار اولیه مورد نیاز initial public offering (ipo) عرضه(انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار initial purchase price قیمت خرید اولیه initial sample size تعدادنمونه اولیه حجم اولیه نمونه initial wealth ثروت اولیه input controls كنترلهای ورودی input oriented principles اصل متمركز بر داده ها input output coefficients ضرایب داده ستاده input tradeoff efficiency كارآیی تعادل(توازن) داده inquiry پرس وجو inquiry of the client's attorney پرس وجو از وكیل حقوقی صاحبكار inseparability عدم تفكیك پذیری inseparable from غیر قابل تفكیك از .. inside information اطلاعات داخلی/ محرمانه/ خصوصی insider فردی كه به اطلاعات محرمانه(داخلی) دسترسی دارد(مثل مدیران) insolvency عدم توانایی در پرداخت بدهیها ورشكستگی insolvency ناتوانی در ایفای تعهدات insourcing تأمین از داخل inspect بازرسی كردن بررسی كردن بازدید كردن inspection بازدید بررسی بازرسی inspection point نقطه بازرسی/ كنترل inspection time زمان بازرسی/ كنترل installation audit حسابرسی مركز كامپیوتر installation costs هزینه های نصب و راه اندازی installation fee حق الزحمه/ هزینه نصب installations تأسیسات installment قسط نصب كارگذاری installment liquidation انحلال تدریجی installment method روش فروش اقساطی روش تدریجی installment method of accounting روش حسابداری فروش اقساطی institute of chartered accountants in scotland (icas) انجمن حسابداران خبره اسكاتلند institute of chartered accountants of england and wales (icaew) انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز institute of internal auditors (iia) انجمن حسابرسان داخلی institute of management accountants (ima) انجمن حسابداران مدیریت institution to commence دستور به آغاز كار institutional investors نهادهای/ موسسات سرمایه گذاری insurance demand auditing تقاضای بیمه ای برای حسابرسی insurance hypothesis فرضیه/ نظریه بیمه insurance prepaid پیش پرداخت بیمه بیمه پیش پرداخت شده insurance registrar دفتر ثبت بیمه intangible assets داراییهای نامشهود integer programming برنامه ریزی عدد صحیح integral view approach دیدگاه(نگرش یا رویكرد) مكمل integrated accounting software نرم افزار یكپارچه/ جامع حسابداری integrated approach روش/ رویكرد جامع/ یكپارچه integrated test facility امكان آزمون همگام integration perspective نگرش مكمل intellectual capital سرمایه معنوی intelligent systems سیستم های هوشمند/ خبره inter fund transfers نقل و انتقالات داخلی وجوه انتقالات بین حسابهای مستقل interactive qualities ویژگیهای كیفی تعاملی intercept عرض از مبدأ عامل ثابت intercept parameter عامل ثابت عرض از مبدأ intercompany loans وامهای فیمابین شركتهای عضو گروه intercompany receivables and payables دریافتنیها و پرداختینیهای فیمابین شركتهای عضو گروه interest حق مالكیت منافع بهره interest bearing note سند بهره دار interest bearing notes اسناد بهره بردار interest coverage ratio نسبت پوشش بهره interest during construction بهره طی احداث/ ساخت interest method of amortization روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره interest on deposits بهره سپرده ها/ سود تضمین شده سپرده گذاریها interest on inventory loon بهره وام موجودی كالا interest on the projected benefit obligation بهره بدهی پیش بینی مزایا interest payable بهره پرداختی interest period دوره مشمول بهره interest rate implicit in the lease نرخ بهره ضمنی اجاره interest rate parity دوگانگی نرخ بهره interest rate risk ریسك ناشی از نوسان نرخ بهره interest sensitive stocks سهام حساس به تغییرات نرخ بهره در بازار interested parties گروههای ذی نفع/ ذی علاقه interim audit حسابرسی ضمنی حسابرسی میان دوره ای interim financial information اطلاعات مالی میان دوره ای interim financial statements صورتهای مالی میان دوره ای interim period دوره سه ماهه دوره ضمنی interim quality performance report گزارش میان دوره ای كیفیت عملكرد interim quality standards استانداردهای كیفیت میان دوره ای interim reporting گزارشگری میان دوره ای interim reporting requirements الزامات گزارشگری میان دوره ای interim reports گزارشات میان دوره ای intermediate accounting حسابداری میانه حسابداری سطح میانی intermediate cash flows جریان های نقدی میان دوره ای intermediate product محصول میانی internal accounting controls كنترلهای داخلی حسابداری internal accounting standards استانداردهای بین المللی حسابداری internal administrative control كنترل داخلی اداری internal audit services خدمات حسابرسی داخلی internal auditing حسابرس داخلی internal auditing حسابرس داخلی internal consistency انسجام/ هماهنگی درونی internal constraints محدودیت های داخلی internal control كنترل داخلی internal control checklist چك لیست/ فهرست كنترلهای داخلی internal control components عناصر تشكیل دهنده كنترلهای داخلی internal control instruction دستورالعمل كنترلهای داخلی internal control questionnaire پرسشنامه كنترلهای داخلی internal control system سیستم كنترل داخلی internal control weakness ضعف/ نقاط ضعف كنترلهای داخلی internal controls كنترلهای داخلی internal controls structure ساختار كنترلهای داخلی internal decision makers تصمیم گیرندگان درون سازمانی تصمیم گیران داخلی internal documents اسناد و مدارك/ مستندات داخلی internal failure costs هزینه های عیب و نقص داخلی internal linkages روابط/ ارتباطات داخلی internal rate of return (irr) نرخ بازده داخلی internal revenue agents ممیزین مالیاتی شعب وصول مالیات internal revenue serive (irs) ( وزارت دارایی(آمریكا internal service fund حساب مستقل خدمات و تداركات داخلی internal use software نرم افزار ایجاد شده برای مصارف داخلی internal validity اعتبار درونی internal verification تبیین درونی internalization نهادینه ساختن internally efficient market بازار دروناً كارآ international accounting standards committee (iasc) كمیته تدوین استانداردهای ببین المللی حسابداری international investing سرمایه گذاری بین المللی international management accounting practice statement (imaps) بیانیههای حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت international managerial finance مدیریت مالی بین الملل international organization of securities commissions (ioscs) سازمان international standards on auditing (isa) استانداردهای بین المللی حسابرسی interpolation درون یابی(واسطه یابی) كردن interpretations تفاسیر intersegment sales فروش بین بخشها interval sampling نمونه گیری فاصله ای interval scale مقیاس فاصله ای intervening variables متغیرهای مداخله گر/ مزاحم intra vires در محدودی/ داخل اختیارات قانونی intraperiod tax allocation تخصیص مالیات بین اقلام صورتهای مالی intrinsic value ارزش ذاتی intrinsic value of an option ارزش ذاتی برگ اختیار معامله introduction مقدمه معرفی موضوع introduction stage مرحله مقدماتی introductory paragraph بند مقدمه inventoriable costs هزینه های انبارشدنی هزینه های محصول inventoriable product costs هزینه های محصول/ انیارشدنی inventory موجودی كالا inventory and warehousing cycle چرخه موجودی كالا و انبارداری inventory completion tests آزمون های تكمیل موجود كالا inventory cost هزینه/ بهای تمام شده موجود كالا inventory costing هزینه یابی موجودی كالا inventory holding profits gains سود حاصل از نگهداری موجودی كالا inventory management مدیریت موجودی كالا inventory management policies سیاستهای مدیریت موجودی كالا inventory obsolescent از مد افتادگی موجودی كالا نابایی موجودی كالا inventory price tests آزمون های قیمت موجود كالا inventory pricing methods روشهای قیمت گذاری موجودی كالا inventory profit سود موجودی كالا inventory taking methods روشهای تعیین موجودی كالا روشهای موجودی گیری روشهای انبارگردانی inventory turnover گردش موجودی كالا investee شركت/ واحد سرمایه پذیر سرمایه پذیر investigate تحقیق و تفحص كردن بررسی كردن investigation رسیدگی بررسی تحقیق و تفحص investing activities فعالیتهای سرمایه گذاری investment سرمایه گذاری investment adviser مشاور سرمایه گذاری investment advisory firms موسسات ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه گذاری investment analysis تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری investment analyst تحلیلگر سرمایه گذاری investment banker بانك سرمایه گذار investment cash flows جریانهای نقدی سرمایه گذار investment center مركز سرمایه گذار investment committee كمیته سرمایه گذار investment company شركت سرمایه گذاری investment credit اعتبار سرمایه گذاری تخفیف سرمایه گذاری investment decision تصمیم سرمایه گذاری investment environment محیط سرمایه گذاری investment guidelines رهنمودهای سرمایه گذاری investment in bonds سرمایه گذاری دراوراق قرضه investment income درآمد/ سود حاصل از سرمایه گذاری investment opportunities schedule (ios) جدول فرصتهای سرمایه گذاری investment policy خط مشی/ سیاست سرمایه گذاری investment process فرآیند سرمایه گذاری investment style سبك سرمایه گذاری investment tax credit (itc) تخفیف/ مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص investment value ارزش سرمایه گذاری investments by owners سرمایه گذاری توسط مالكان invoice سیاهه فاكتور invoice confirmation تأیید فاكتور/ سیاهه involuntary conversion تبدیل غیرارادی irregular gains درآمدهای(غیرعملیاتی) غیرمكرر irregular items اقلام غیرمعمول/ غیرمكرر irregular losses زیانهای(غیرعملیاتی) غیرمكرر irregularities سوء جریانات تخلفات irrevocable غیر قابل بازیافت برگشت پذیر isoexpected return line خط بازده مورد انتظار یكسان january effect اثر ماه ژانویه jargon اصطلاح خاص یك رشته/ حرفه/ صنعت job كار سفارش شغل job cost record سابقه/ كارت هزینه/ بهای تمام شده سفارش job cost sheet برگ هزینه/ بهای تمام شده سفارش job cost systems سیستم های هزینه یابی سفارش كار job costing record سابقه/ كارت هزینه یابی سفارش كار job order cost sheet برگ هزینه سفارش كار job order costing system سیستم هزینه یابی سفارش كار joint account حساب مشترك joint audit حسابرسی(رسیدگی) مشترك joint cost هزینه مشترك joint process فرآیند مشترك joint products محصولات مشترك joint stock companies شركتهای سهامی تضامنی joint venture سرمایه گذاری مشترك اولیه سرمایه گذاری مخاطه آمیز مشاركت مخصوص journal مجله دفتر روزنامه journal entry ثبت دفتر روزنامه journal of accountancy مجله حسابداری journal of cost management (jcm) مجله مدیریت هزینه/ بهای تمام شده journalization ثبت در دفتر روزنامه judgmental method of risk adjustment ( روش قضاوتی(تعدیل ریسك judgmental sampling نمونه گیری قضاوتی نام دیگر نمونه گیری غیرآماری junior auditor كارورز حسابرسی junk bonds اوراق قرضه بنجل اوراق قرضه ریسك بالا just in time (jit) بموقع just in time (jit) costing هزینه یابی بموقع just in time (jit) philosophy فلسفه بموقع just in time (jit) production فرآیند تولید بموقع just in time (jit) purchasing خرید بموقع just in time manufacturing system سیستم تولید بموقع justice and fairness عدالت و انصاف kaizen ( بهبود مستمر كایزن(اصطلاح ژاپنی kaizen budgeting بودجه بندی كایزن kaizen costing هزینه یابی كایزن(اصطلاح ژاپنی) هزینه یابی بر مبنای بهبود مستمر kanban نوعی روش انبارداری ژاپنی كه در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود kanban system نوعی روش انبارداری ژاپنی كخ در آن از سیستم«بموقع» استفاده میشود keep or drop decision تصمیم به توقف یا ادامه key controls كنترلهای كلیدی key features ( مشخصات اصلی ویژگیهای مهم(كلیدی key items اقلام كلیدی key point نكته كلیدی نكته مهم key sources of information منابه اصلی/ كلیدی اطلاعات key success factors عوامل كلیدی(اصلی) موفقیت key terms (اصطلاحات مهم(كلیدی key variable ( متغیر كلیدی(اصلی key variables ( متغیرهای كلیدی(اصلی kiting حساب به حساب كردن وجوه از طریق چك كلاه به كلاه كردن labor efficiency variance انحراف كارآیی دستمزد/ نیروی كار labor mix variance انحراف تركیب دستمزد labor rate variance انحراف نرخ دستمزد labor time record كارت اوقات كار كاركنان كارت ساعات كاركرد كاركنان labor unions اتحادیه های كارگری laboratory experiments تجربیات آزمایشگاهی lagging indicators شاخص های تأخیری lambda ضریب لاندا landscaping محوطه سازی كردن language of business زبان تجارت زبان واحد تجاری lapping كلاه به كلاه كردن lapping of accounts receivable كلاه به كلاه كردن حسابهای دریافتی lapse of stock option انقضای مهلت استفاده ار برگ اختیار معامله سهم large capitalization stocks large caps سهام شركتهایی كه ار ارزش بازار بالایی برخوردارند سهام شركتهای بزرگ large stock dividend سود سهمی زیاد last day of field work آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی last in first out (lifo) inventory costing method هزینه یابی موجودیها به روش صادره از آخرین وارده اولین last in, first out (lifo) اولیه صادره از آخرین وارده لایفو law of diminishing return قانون بازده نزولی lawyer's letter تأییدیه وكیل حقوقی lawyer's letter درخواست تأییدیه وكیل lead schedule كاربرگ اصلی lead time مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت كالای مربوطه زمان انتظار دریافت كالای سفارش داده شده lead time فاصله زمانی بین انجان سفارش دریافت سفارش مدت زمان تحویل سفارش leading indicators شاخص های پیشرو learning curve ( منحنی یادگیری(اثر یادگیری learning exponent توان یادگیری learning objectives اهداف آموزشی یادیگری اهداف آموزشی lease اجازه lease agreement قرارداد اجاره lease agreements قراردادهای اجاره lease inception date تاریخ شروع اجاره lease liability بدهی اجاره lease prepayment پیش پرداخت اجاره lease receivable اجاره دریافتی lease term مدت اجاره lease terms شرایط اجاره leased property اموال/ دارایی مورد اجاره ملك استیجاری leasehold improvement بهسازی اموال استیجاری leasing versus buying اجاره در مقابل خرید least squares regression analysis تجریه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ledger دفتر كل left over capacity ظرفیت باقیمانده ظرفیت مازاد ظرفیت خالی left side سمت چپ legal capital سرمایه قانونی legal counsel شورای حقوقی legal entity شخص/ شخصیت حقوقی legal fees هزینه های قانونی/ مخارج حقوقی legal inspectors statutory examiners checklist چك لیست بازرس قانونی legal letter تاییدیه حقوقی legal liability مسولیت حقوقی/ قانونی legal representation تاییدیه(وكیل/ مشاور) حقوقی legal requirements الزامات قانونی legal reserve اندوخته قانونی legal restrictions محدودیتهای قانونی lender قرض دهنده وام دهنده lending institutions موسسات اعطاكننده تسهیلات مالی موسسات وام دهنده less than … … كمتر از ... less than expected كمتر از حد مورد انتظار lessee مستأجر اجاره كننده lessor موجر اجاره دهنده letter of credit (lc) اعتبار اسنادی letter of engagement قرارداد letter of engagement قرارداد حسابرسی letter of representation تاییدیه مدیران letter of representation تاییدیه مدیریت level of aggregation سطح/ میزان تجمیع levels of market efficiency سطوح كارآیی بازار leveraged buyout (lbo) تصاحب از طریق استقراض leveraged lease اجاره اهرمی liabilities بدهیها liability مسولیت بدهی liability scrip dividends payable بدهی سود سهام پرداختی liability representation تاییدیه بدهی liability to group companies بدهی به شركتهای عضو گروه liability to parent company بدهی به شركت مادر/ اصلی liability to subsidiaries بدهی به شركتهای فرعی lien حق تصرف وثیقه حق وصول طلب life cycle budgeting بودجه بندی بر مبنای چرخه عمر محصول life cycle دوره حیات چرخه عمر life cycle cost management مدیریت هزینه چرخه عمر(دوره حیات) محصول life cycle costing هزینه یابی چرخه عمر محصول life cycle costs هزینه های چرخه عمر محصول lifo liquidation تصفیه لایفو lifo valuation allowance ذخیره اولین صادره از آخرین وارده/ لایفو ارزشیابی likely error خطای احتمالی اشتباه محتمل limit order سفارش محدود limit order book دفتر سفارشات محدود limit price قیمت محدود limitation of ratio analysis محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی limitation on scope محدودیت در دامنه رسیدگی limited assurance اطمینان محدود limited liability مسولیت محدود limited liability company شركت با مسولیت محدود limited liability partnership (llp) شركت تضامنی با مسولیت محدود limited life عمر محدود limited open end mortgage bond اوراق قرضه با رهن محدود limited partnership شركت تضامنی با مسولیت محدود line and staff relations روابط صفی و ستادی line and staff responsibility مسولیت صفی و ستادی line employee كارمند صفی line management مدیریت صفی line managers مدیران صفی line of credit حد اعتبار line position پست/ جایگاه صفی line responsibility مسولیت صفی linear cost function تابع هزینه خطی linear programming برنامه ریزی/ برنامه نویسی خطی linearity رابطه خطی liquid assets داراییهایی كه قدرت نقدینگی بالایی دارند داراییهای سیال liquidating a partnership انحلال شركت تضامنی liquidation انحلال liquidation dividend سود سهام انحلال liquidation in installments انحلال تدریجی liquidation value ارزشهای انحلال liquidator مدیر امور تصفیه مدیر انحلال liquidity نقدینگی/ قدرت نقدشوندگی liquidity preference premium theory تئوری(صرف) رجحان نقدینگی liquidity premium صرف نقدینگی liquidity ratios نسبتهای نقدینگی list of prices فهرست قیمتها listed security اوراق بهادار/ سهم(شركت) پذیرفته شده در بورس listing of non cash investment and financing activities فهرست فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی غیرنقدی literature review بررسی ادبیات موضوعی loading in branch inventory سود تحقق نیافته موجودی كالای شعبه loan impairments كاهش ارزش وام زیان دهی وام loans receivable وامهای دریافتی loans to employees وام پرداختی به كاركنان local currency ارز محلی/ داخلی واحد پول محلی locked in costs هزینه های تعهد شده/ ثابت logical reasoning استدلال منطقی london inter bank offered rate (libor) نرخ بهره بین بانگی لندن long form auditor's report گزارش تفصیلی حسابرسی long form auditor's report گزارش حسابرسی تفصیلی long lived assets داراییهای بلندمدت long lived intangible assets دارایی های نامشهود بلندمدت long range performance report گزارش عملكرد بلندمدت long run بلند مدت long term asset دارایی بلندمدت long term borrowings قراردادهای بلندمدت ساختمانی/ قراردادهای پیمانكاری long term contracts قراردادهای بلندمدت long term financing تامین مالی بلند مدت تامین مالی از محل منابع بلند مدت long term investment سرمایه گذاری بلندمدت long term investments سرمایه گذاریهای بلندمدت long term liabilities بدهیهای بلندمدت long term liability بدهی بلندمدت long term monetary assets دارایی های بلندمدت پولی long term note payable اسناد پرداختی بلندمدت long term solvency قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت long term strategic financial plans ( برنامه های مالی بلندمدت(راهبردی long term variable cost هزینه متغیر بلند مدت loss زیان loss carried forward زیان انتقال یافته به دوره های آتی loss carryback زیان انتقالی به دوره های قبل زیان دهی به دوره های گذشته loss carryfoward زیان انتقلی به دوره های آتی زیان قابل انتقال به دوره های آینده loss constraints محدودیتهای زیانی loss contingency زیان احتمالی loss from discontinued operations زیان حاصل از عملیات متوقف شده loss gain on repossession زیان(سود) ناشی از تملك مجدد loss of scale نبود مقیاس loss on residual value guarantee زیان حاصل از تضمین ارزش اسقاط/ باقیمانده losses زیانها lost discount تخفیف از دست رفته lost revenue درآمد از دست رفته low load fund صندوق سرمایه گذاری با سرمایه اندك low p e stocks سهامی كه ضریب قیمت به سود پایین دارند lower level management مدیریت سطح(رده) پایین lower of cost or market (lcm) rule قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار lump sum contract ( قرارداد گروهی(دستته جمعی lump sum sales فروش دسته جمعی/ یكجا lump sun appropriations اعتبارات كلی تخصیص های كلی/ یكجا machine hours ( ساعات كار ماشین(آلات machine paced work environment محیط كاری سرمایه بر machinery ماشین آلات macro political risk ریسك سیاسی در سطح كلان macroeconomic factors عوامل اقتصاد كلان متغیرهای كلان اقتصادی macroeconomics اقتصاد كلان macrovariable model (mvm) مدل متغیر كلان main body متن اصلی main body of financial statements متن اصلی صورتهای مالی main contract قرارداد اصلی main contractor پیمانكار اصلی main product محصول اصلی maintenance costs هزینه های تعمیر و نگهداری maintenance of physical capital ( حفظ سرمایه فیزیكی(مادی maintenance period دوره تعمیر و نگهداری maintenance personnel كاركنان واحد تعمیر و نگهداری major customer مشتری اصلی/ عمده major defects نواقص اصلی/ عمده major repair or extraordinary repair تعمیر اسای یا تعمیر فوق العاده majority equity holders سهامداران/ صاحبان سهام اكثریت majority shareholders سهامداران اكثریت majority shareholders سهامداران/ صاحبان سهام/ اكثریت majority voting system سیستم رای گیری تجمعی make or by decision تصمیم به ساخت یا خرید maker of a note صادركننده سند malpractice قصور حرفه ای تخلف حرفه ای management accounting حسابداری مدیریت management accounting guidelines (mags) رهنمودهای حسابداری مدیریت management accounting information اطلاعات حسابداری مدیریت management assertions ادعاهای مدیریت/ اظهارت(كتبی) مدیریت management audit حسابرسی مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی management buyout خرید سهام شركت توسط مدیریت management by exception مدیریت بر مبنای استثناء management by objective (mbo) مدیریت بر مبنای اهداف management consulting services خدمات مشاوره مدیریت management control system (mcs) سیستم كنترل مدیریت management discussion and analysis تجزیه و تحلیل و توضیحات مدیریت management fraud تقلب مدیریت/ مدیران management information system (mis) سیستم اطلاعات مدیریت management integrity صداقت/ درستكاری/ صلاحیت اخلاقی مدیریت management letter نامه مدیریت management performance audit حسابرسی عملكرد مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی management representation اظهاریه/ ادعای مدیریت management representation or assertions اظهارات(یا ادعاهای) مدیریت management representation letter تاییدیه مدیران/ مدیریت management style سبك مدیریت/ مدیریتی management's discussion and analysis تجریه و تحلیل و نقطه نظرات مدیریت managerial accounting حسابداری مدیریت managerial compensation حقوق و مزایای مدیریت managerial economics اقتصاد مدیریت managerial finance مدیریت مالی managerial functions وظایف مدیریت mandated audit حسابرسی اجباری/ الزامی mandatory redemption بازخرید اجباری manner of combining interests روش تركیب منافع manufacturer تولیدكننده شركت تولیدی manufacturing sector companies شركتهای تولدی شركتهای بخش تولید manufacturing accounting حسابداری تولید manufacturing accounts حسابهای تولید manufacturing cell واحد تولید بخش تولیدی manufacturing company شركت تولیدی manufacturing cycle efficiency (mce) كارآیی چرخه تولید manufacturing lead time مدت زمان مورد نیاز برای تولید manufacturing overhead سربار تولید/ ساخت manufacturing overhead allocated سربار تخصیص یافته تولید manufacturing overhead costs هزینه های سربار تولید manufacturing plant كارخانه تولیدی manufacturing resource planning (mrp) برنامه ریزی منابع تولیدی manufacturing sites كارخانه های تولیدی manufacturing vice president معاون/ معاونت تولید margin حاشیه اعتبار margin of safety ms حاشیه ایمنی/ حاشیه اطمینان margin purchase خرید اعتباری/ نسیه marginal learning curve model مدل منحنی یادگیری نهایی marginal rate of return نرخ بازده نهایی marginal rate of substitution نرخ نهایی جانشینی marginal tax rate نرخ نهایی مالیات marginal time model مدل زمان نهایی marginal utility مطلوبیت نهایی mark up افزایش قیمت فروش حاشیه فروش markdown كاهش قیمت فروش markdown cancellation لغو كاهش قیمت فروش marked or marking to the market تعدیل با قیمت(ارزش) بازار market بازار market index شاخص بازار market maker بازار ساز market oriented enterprise activities فعالیتهای موسسات اقتصاد بازار market share variance انحراف سهم بازار market size variance انحراف اندازه بازار market value method for investments روش ارزش بازار سرمایه گذاریها market based research تحقیقات مبتنی بر بازار سرمایه market beta ضریب بتای بازار market capitalization ارزش جاری(بازار) سهام ارزش جاری سرمایه بازار market capitalization rate نرخ تنزیل بازار سهام market conditioning اثرگذاری بر بازار market demand potential تقاضای بالقوه بازار market discount function تابع تنزیل بازار كاركرد/ نقش تنزیل بازار market efficiency كارآیی بازار market expectation theory of the term structure تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره market failure شكست/ نارسایی بازار قصور بازار market for management labor بازار خدمات مدیران حرفه ای market order سفارش بازار نظم بازار market overreaction واكنش(عكس العمل) بیش از حد بازار نسبت به ... market portfolio پرتفوی بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بازار market risk ریسك بازار نام دیگر ریسك سیستماتیك یا غیر قابل حذف market risk premium صرف ریسك بازار market risk return function تابع ریسك بازده بازار market segmentation theory تئوری(نظریه) بخش بندی بازار market share سهم بازار market size اندازه بازار market size variance انحراف اندازه بازار market timing تعیین موقعیت زمانی بازار market value ارزش بازار market value method روش ارزش بازار marketability قابلیت خرید و فروش marketable debt security اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش marketable securities اوراق بهادار قابل خرید و فروش اوراق بهادار معاملاتی marketing بازاریابی marketing expense budget هزینه بازاریابی بودجه marketing or selling costs هزینه بازاریابی یا فروش marketing vice president معاون/ معاونت بازاریابی marking تعدیل علامت گذاشتن markowitz model مدل تك شاخصی مدل ماركویتز markup افرایش قیمت فروش markup cancellation لغو افزایش فروش mass production تولید انبوه master budget utilization استفاده از بودجه جامع master of accounting كارشناس/ كارشناس ارشد حسابداری master of business administration كارشناس/ كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی master standing data file controls كنترلهای پرونده اصلی و اطلاعات پاتیا matching تطابق matching principle اصل تطابق اصل مقابله هزینه های هر دوره با در آمدهای همان دورهه material باهمیت عمده ماده material effect اثر بااهمیت تأثیر عمده material impact تأثیر عمده/ بااهمیت material in amount مبلغ باهمیت باهمیت از لحاظ مبلغ رقم عمده material misstatement تحریف عمده تحریف بااهمیت material misstatements تحریفات بااهمیت تحریفات عمده material on site مصالح/ مواد پای كار material price variance انحراف قیمت مواد material quantity variance انحراف مقدارمواد material requisition from برگ درخواست مواد material returned to store مواد برگشت داده شده به انبار material weakness ضعف با اهمیت نقاط ضعف عمده material weakness in internal control ضعف بااهمیت در كنترلهای داخلی materiality اهمیت materiality concept مفهوم اهمیت materiality constraint محدودیت اهمیت materially misstated بطور بااهمیت تحریف شده تحریف عمده materials handling costs هزینه های نقل و انتقال/ جابجایی مواد materials inventory موجودی مواد materials mix variance انحراف تركیب مواد materials price variance انحراف قیمت مواد materials purchased مواد خریداری شده materials requirements planning (mrp) برنامه ریزی نیازهای مواد اولیه materials requisition record برگ درخواست مواد materials usage variance انحراف مصرف مواد materials used مواد مصرفی/ مصرف شده materials yield variance انحراف بازده مواد mathematical accuracy صحت محاسباتی/ ریاضی mathematical structure ساختار ریاضی/ محاسباتی maturity date تاریخ سررسید وعده سررسید maturity stage مقطع تاریخ سررسید وعده سررسید maximum حداكثر بیشترین maximum capacity حداكثر ظرفیت maximum transfer price بالاترین قیمت انتقالی mean میانگین متوسط mean per unit measurement اندازه گیری(برآورد) میانگین هر واحد measurement اندازه گیری سنجش measurement attributes خاصه های اندازه گیری measurement cost هزینه اندازه گیری measurement date تاریحخ اندازه گیری measurement process فرایند ندازه گیری measures of risk aversion معیارهای ریسك گریزی measuring unit واحد اندازه گیری mechanical accuracy test آزمون صحت مكانیكی median میانه medium size متوسط medium of exchange وسیله مبادله medium size entities واحدهای اقتصادی متوسط member corporation شركت عضو member organization ثبت بصورت یادداشت mental attitude نگرش ذهنی بیطرفنه استقلال رای menu فهرست merchandise inventory موجود كالای بازرگانی merchandise returned to home office كالای برگشتی به اداره مركزی merchandising company شركت بازرگانی merchandising operations عملیات/ فعالیت بازرگانی merchandising sector companies شركتهای(بخش) بازرگانی merger جذب ادغام merging audit evidence ادغام شواهد حسابرسی merit pay كارانه method روش method of accounting for treasury stock روش حسابداری سهام خزانه method of least squares روش حداقل مربعات method of measurement روش اندازه گیری method of neglect روش اغماض methods of accounting for treasury stock روش های حسابداری سهام خزانه methods of allocation روشهای تخصیص micro political risk ریسك سیاسی در سطح خرد microeconomics اقتصاد خرد middle level management مدیریت سطح(رده) میانی middle management مدیریت سطح میانی miller modigliani (mm) approach روش/ دیدگاه میلرو مودیلیانی min max method روش حداقل حداكثر mineral reserves ذخایر معدنی minimum initial investment حداقل سرمایه گذاری اولیه minimum lease payments حداقل پرداختی های اجاره حداقل اقساط اجاره minimum liability حداقل بدهی minimum transfer price حداقل/ كمترین قیمت انتقالی minimum variance set مجموعه ای از پرتفوی هایی كه با توجه به نرخ بازده مورد انتظار خود، كمترین ریسك را دارند minor defects نواقص جزئی minor works كارهای جزئی minority interest حقوق سهامداران اقلیت منافع اقلیت minority interest income سود سهامداران اقلیت minority stock holders سهامداران جزء سهامداران اقلیت minority stockholders سهامداران/ صاحبان سهام اقلیت سهامداران اقلیت minutes book دفتر ثبت صورتلجلسات misapplication بكارگیری نادرست اجرای نادرست misapplication office expenses هزینه های متفرقه اداری misclassification طبقه بندی نادرست misinterpretation تفسیر نادرست سوء تفسیر misleading financial statements صورتهای مالی گمراه كننده mispriced security اوراق بهادار درست قیمت گذاری نشده missing documents اسناد و مدارك مفقود شده فقدان اسناد و مدارك missing links حلقه های مفقوده mission statement بیانیه رسالتها و اهداف misstated items اقلام تحریف شده misstatement bounds حدود بالا و پایین تحریف حد و مرزهای تحریف misstatements تحریفات misstatements of facts سوء تفاهم درك نادرست mix تركیب مخلوط مختلط mix variance انحراف تركیب mixed cost هزینه مركب هزینه مختلط mixed cost formula method روش فرمول هزینه مختلط mode مد modern auditing حسابرسی نوین modern investment theory تئوری نوین سرمایه گذاری نظریه جدید مجموعه modern portfolio theory تئوری نوین پرتفوی نظریه جدید مجموعه سرمایه گذاری modification of terms تعدیل شرایط modified accelerated cost recovery system (macrs) سیستم تعدیل شده بازیافت سریع تمام شده بهای modified accrual basis مبنای تعهدی تعدیل شده modified auditor's report گزارش تعدیل شده حسابرسی modified cash basis مبنای نقدی تعدیل شده modified duration مدت زمان تعدیل شده انتظار modified historical cost accounting system سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده modified treasury stock method روش تعدیل شده سهام خزانه module بخش قسمت واحد monetary assets دارایی های پولی monetary assets and liabilities دارایی ها و بدهی های پولی monetary assumption فرض واحد پولی فرض ثبات واحد پولی monetary current assets داراییهای جاری پولی monetary current liabilities بدهی های جاری پولی monetary incentives انگیزه های پولی monetary liabilities بدهیهای پولی monetary measure allocation تخصیص براساس معیار پولی monetary nonmonetary method روش پولی غیرپولی monetary unit assumption فرض(ثبات) واحد پولی monetary unit sampling نمونه گیری براساس واحد پولی monetary unit sampling (mus) نمونه گیری براساس واحد پولی money laundry پول شویی money market funds وجوه بازار پول money market loans وامهای كوتاه مدت money markets بازارهای پول monitoring expenditures هزینه های نظارت monitoring value ارزش نظارتی monopolistic competition رقابت انحصاری monopolistic position موقعیت انحصاری monopoly انحصار monthly physical count شمارش فیزیكی ماهانه انبارگردانی ماهانه monthly rent اجاره ماهانه moral hazard خطر اخلاقی moral hazard phenomenon پدیده خطر اخلاقی mortgage وثیقه رهن mortgage bond اوراق قرضه رهنی mortgage note payable سند پرداختی رهنی most likely error اشتباه(خطای) بسیار محتمل motivation انگیزه move time زمان انتقال زمان حركت movement گردش جابجایی moving average میانیگن متحرك/ متغیر moving average method روش میانگین متحرك/ سیار multi step income statement صورت سود و زیان چند مرحله ای multicollineaity وابستگی متغیرهای مستقل به یكدیگر multifactor model مدل چند عاملی multinational corporation (mnc) شركت فراملیتی شركت(سهامی) چند ملیتی multinational firm شركت چند ملیتی multiple period quality trend report گزارش روند كیفیت چند دوره ای multiple choice questions سوالات(پرشسهای) چند گزینه ای multiple growth model مدل مبتنی بر رشد چندگانه multiple regression ( رگرسیون چندگانه(چند متغیره multiple services خدمات چندگانه multiple step format شكل چند مرحله ای multiplied by ... ضربدر ... multiproduct firm شركت چند محصولی multipurpose testing آزمون چند منظوره multistage sampling نمونه گیری چند مرحله ای municipal bonds اوراق قرضه شهرداری mutual agency نمایندگی متقابل/ دو جانبه mutual fund صندوق مشترگ سرمایه گذاری mutually exclusive projects طرح های مانعه الجمع طرح های سرمایه گذری ناسازگار myopic behavior رفتار كوته بینانه nafta (north american free trade agreement) موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی naïve investors سرمایه گذاران مبتدی سرمایه گذاران كم اطلاع naked debenture اوراق قرضه بدون تضمین/ بدون وثیقه name of security نام ورقه بهادار names of stockholders اسامی سهامداران narrative كتبی شرح نوشته national accounting حسابداری ملی national association of accountants (naa) انجمن ملی حسابداران national association of securities dealers (nasd) انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار national association of securities dealers automated quotations (nasdap) انجمن ملی سیستم قیمت گذاری خودكار معامله گران اوراق بهادار national auditing practices قواعد/ رویه های حسابرسی ملی national auditing standards استانداردهای ملی حسابرسی استانداردهای حسابرس ملی national income درآمد ملی national market system nasdaq (nms) سیستم بازار ملی natural expense classification طبقه بندی طبیعی هزینه ها natural resources wasting assets ( منابع طبیعی(دارایی های اتلاف پذیر natural sciences علوم طبیعی negative assurance اطمینان سلبی negative confirmation تأییدیه منفی negative goodwill سرقفلی منفی negative social value ارزش اجتماعی منفی neglected firm effect اثر شركت لحاظ نشده/ اغماض شده negligence سهل انگاری negotiated static budget بودجه ثابت مذاكره ای negotiated transfer price قیمت انتقالی مذاكره ای neither gain nor loss نه سود و نه زیان net of tax display نمایش بصورت«خالص پس از كسر مالیات» net asset value ارزش دارایی خالص ارزش خالص دارایی net assets خالص داراییها net identifiable assets خالص داراییهای قابل شناسایی net income سود خالص سود ویژه net income or loss سود(یا زیان) خالص/ ویژه net income available to common stockholders سود خالص قابل توزیع به صاحبان سهام عادی سود خالص متعلق به سهامداران عادی net income to residual holders سود خالص متعلق به دارندگان حقوق باقیمانده/ نهایی/ مازاد net loss زیان خالص/ ویژه net markdowns خالص كاهش قیمت فروش net markups خالص افزایش قیمت فروش net method روش خالص net of income taxes خالص از مالیات بر درآمد net of tax display نمایش(انعكاس) خالص پس از كسر مالیات net operating loss خالص زیان عملیاتی net pay دریافتی/ پرداختی خالص حقوق پس از كسر كسورات net present value (npv) ارزش فعلی خالص net proceeds عایدات خالص net profit سود خالص net purchases خریدهای خالص net realizable value (nrv) ارزش خالص بازیافتنی ارزش خالص قابل تحقق net realizable value less normal profit margin ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف net realizable value method روش ارزش خالص بازیافتنی/ قابل تحقق net relevant cost خالص هزینه مربوط net sales فروش(های) خالص net working capital خالص سرمایه در گردش network شبكه neutrality بیطرفی عاری از تمابلات جانبدارانه new product development time زمان ایجاد محصول جدید new york stock exchange (nyse) index شاخص بورس سهام نیویورك news releases نشریات خبری next audit notes كاربرگ نكات حسابرسی next year سال آینده no growth model مدل بدون رشد no par shares سهام فاقد ارزش اسمی no effect بدون تأثیر no limit order سفارش نامحدود nominal dollar accounting حسابداری براساس دلار اسمی nominal dollar concept of capital maintenance حفظ سرمایه براساس مفهوم دلار اسمی nominal

برچسب ها: peculiarities خصوصیات صنعت industry practices رویه های صنعت industry segment بخش صنعت industry specific rules مقررات/قواعد مختص صنعت inefficient portfolio ( پرتفوی غیركارآ(غیر بهینه inelastic بی كشش inelastic demand تقاضای بی كشش inflated inventory موجودی متورم شده گزارش موجودی كالا به قیمتی بیش از واقع inflation تورم inflation hedge مقابله با تورم مصون سازی در مقابل تورم inflation indexed security اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم influential organizations ( سازمانهای ذی نفوذ(تأثرگذار information اطلاعات information and communication اطلاعات و گزارشگری information asymmetry عدم تقارن اطلاعات عدم دسترسی یكسان به اطلاعات information attributes ویژگیهای/ خواص اطلاعات information benefit ve. cost منافع اطلاعات در مقابل هزینه آن information center مركز اطلاعات information content مضمون(بار) اطلاعاتی محتوای اطلاعاتی information content of dividends hypothesis فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام information content of earnings محتوای(مضمون) اطلاعاتی سود information economic theory تئوری(نظریه) اقتصادی بودن اطلاعات information hypothesis فرضیه(نظریه) اطلاعات information overload استفاده از اطلاعات زیاد information risk ریسك اطلاعات information technology (it) فن آوری اطلاعات information theory نظریه/ تئوری اطلاعات infrastructure costs هزینه یابی زیربنایی infrequent in occurrence وقوع(رخداد) غیرمكرر infringement تخطی از شرایط قرارداد نقض مفاد قرارداد ingredients of primary qualities عناصر تشكیل دهنده ویژگیهای كیفی اولیه inherent limitations محدودیت های(نارساییهای) ذاتی inherent risk (ir) ریسك ذاتی initial direct costs هزینه های مستقیم اولیه initial investment سرمایه گذاری اولیه initial margin requirement اعتبار اولیه مورد نیاز initial public offering (ipo) عرضه(انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار initial purchase price قیمت خرید اولیه initial sample size تعدادنمونه اولیه حجم اولیه نمونه initial wealth ثروت اولیه input controls كنترلهای ورودی input oriented principles اصل متمركز بر داده ها input output coefficients ضرایب داده ستاده input tradeoff efficiency كارآیی تعادل(توازن) داده inquiry پرس وجو inquiry of the client's attorney پرس وجو از وكیل حقوقی صاحبكار inseparability عدم تفكیك پذیری inseparable from غیر قابل تفكیك از .. inside information اطلاعات داخلی/ محرمانه/ خصوصی insider فردی كه به اطلاعات محرمانه(داخلی) دسترسی دارد(مثل مدیران) insolvency عدم توانایی در پرداخت بدهیها ورشكستگی insolvency ناتوانی در ایفای تعهدات insourcing تأمین از داخل inspect بازرسی كردن بررسی كردن بازدید كردن inspection بازدید بررسی بازرسی inspection point نقطه بازرسی/ كنترل inspection time زمان بازرسی/ كنترل installation audit حسابرسی مركز كامپیوتر installation costs هزینه های نصب و راه اندازی installation fee حق الزحمه/ هزینه نصب installations تأسیسات installment قسط نصب كارگذاری installment liquidation انحلال تدریجی installment method روش فروش اقساطی روش تدریجی installment method of accounting روش حسابداری فروش اقساطی institute of chartered accountants in scotland (icas) انجمن حسابداران خبره اسكاتلند institute of chartered accountants of england and wales (icaew) انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز institute of internal auditors (iia) انجمن حسابرسان داخلی institute of management accountants (ima) انجمن حسابداران مدیریت institution to commence دستور به آغاز كار institutional investors نهادهای/ موسسات سرمایه گذاری insurance demand auditing تقاضای بیمه ای برای حسابرسی insurance hypothesis فرضیه/ نظریه بیمه insurance prepaid پیش پرداخت بیمه بیمه پیش پرداخت شده insurance registrar دفتر ثبت بیمه intangible assets داراییهای نامشهود integer programming برنامه ریزی عدد صحیح integral view approach دیدگاه(نگرش یا رویكرد) مكمل integrated accounting software نرم افزار یكپارچه/ جامع حسابداری integrated approach روش/ رویكرد جامع/ یكپارچه integrated test facility امكان آزمون همگام integration perspective نگرش مكمل intellectual capital سرمایه معنوی intelligent systems سیستم های هوشمند/ خبره inter fund transfers نقل و انتقالات داخلی وجوه انتقالات بین حسابهای مستقل interactive qualities ویژگیهای كیفی تعاملی intercept عرض از مبدأ عامل ثابت intercept parameter عامل ثابت عرض از مبدأ intercompany loans وامهای فیمابین شركتهای عضو گروه intercompany receivables and payables دریافتنیها و پرداختینیهای فیمابین شركتهای عضو گروه interest حق مالكیت منافع بهره interest bearing note سند بهره دار interest bearing notes اسناد بهره بردار interest coverage ratio نسبت پوشش بهره interest during construction بهره طی احداث/ ساخت interest method of amortization روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره interest on deposits بهره سپرده ها/ سود تضمین شده سپرده گذاریها interest on inventory loon بهره وام موجودی كالا interest on the projected benefit obligation بهره بدهی پیش بینی مزایا interest payable بهره پرداختی interest period دوره مشمول بهره interest rate implicit in the lease نرخ بهره ضمنی اجاره interest rate parity دوگانگی نرخ بهره interest rate risk ریسك ناشی از نوسان نرخ بهره interest sensitive stocks سهام حساس به تغییرات نرخ بهره در بازار interested parties گروههای ذی نفع/ ذی علاقه interim audit حسابرسی ضمنی حسابرسی میان دوره ای interim financial information اطلاعات مالی میان دوره ای interim financial statements صورتهای مالی میان دوره ای interim period دوره سه ماهه دوره ضمنی interim quality performance report گزارش میان دوره ای كیفیت عملكرد interim quality standards استانداردهای كیفیت میان دوره ای interim reporting گزارشگری میان دوره ای interim reporting requirements الزامات گزارشگری میان دوره ای interim reports گزارشات میان دوره ای intermediate accounting حسابداری میانه حسابداری سطح میانی intermediate cash flows جریان های نقدی میان دوره ای intermediate product محصول میانی internal accounting controls كنترلهای داخلی حسابداری internal accounting standards استانداردهای بین المللی حسابداری internal administrative control كنترل داخلی اداری internal audit services خدمات حسابرسی داخلی internal auditing حسابرس داخلی internal auditing حسابرس داخلی internal consistency انسجام/ هماهنگی درونی internal constraints محدودیت های داخلی internal control كنترل داخلی internal control checklist چك لیست/ فهرست كنترلهای داخلی internal control components عناصر تشكیل دهنده كنترلهای داخلی internal control instruction دستورالعمل كنترلهای داخلی internal control questionnaire پرسشنامه كنترلهای داخلی internal control system سیستم كنترل داخلی internal control weakness ضعف/ نقاط ضعف كنترلهای داخلی internal controls كنترلهای داخلی internal controls structure ساختار كنترلهای داخلی internal decision makers تصمیم گیرندگان درون سازمانی تصمیم گیران داخلی internal documents اسناد و مدارك/ مستندات داخلی internal failure costs هزینه های عیب و نقص داخلی internal linkages روابط/ ارتباطات داخلی internal rate of return (irr) نرخ بازده داخلی internal revenue agents ممیزین مالیاتی شعب وصول مالیات internal revenue serive (irs) ( وزارت دارایی(آمریكا internal service fund حساب مستقل خدمات و تداركات داخلی internal use software نرم افزار ایجاد شده برای مصارف داخلی internal validity اعتبار درونی internal verification تبیین درونی internalization نهادینه ساختن internally efficient market بازار دروناً كارآ international accounting standards committee (iasc) كمیته تدوین استانداردهای ببین المللی حسابداری international investing سرمایه گذاری بین المللی international management accounting practice statement (imaps) بیانیههای حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت international managerial finance مدیریت مالی بین الملل international organization of securities commissions (ioscs) سازمان international standards on auditing (isa) استانداردهای بین المللی حسابرسی interpolation درون یابی(واسطه یابی) كردن interpretations تفاسیر intersegment sales فروش بین بخشها interval sampling نمونه گیری فاصله ای interval scale مقیاس فاصله ای intervening variables متغیرهای مداخله گر/ مزاحم intra vires در محدودی/ داخل اختیارات قانونی intraperiod tax allocation تخصیص مالیات بین اقلام صورتهای مالی intrinsic value ارزش ذاتی intrinsic value of an option ارزش ذاتی برگ اختیار معامله introduction مقدمه معرفی موضوع introduction stage مرحله مقدماتی introductory paragraph بند مقدمه inventoriable costs هزینه های انبارشدنی هزینه های محصول inventoriable product costs هزینه های محصول/ انیارشدنی inventory موجودی كالا inventory and warehousing cycle چرخه موجودی كالا و انبارداری inventory completion tests آزمون های تكمیل موجود كالا inventory cost هزینه/ بهای تمام شده موجود كالا inventory costing هزینه یابی موجودی كالا inventory holding profits gains سود حاصل از نگهداری موجودی كالا inventory management مدیریت موجودی كالا inventory management policies سیاستهای مدیریت موجودی كالا inventory obsolescent از مد افتادگی موجودی كالا نابایی موجودی كالا inventory price tests آزمون های قیمت موجود كالا inventory pricing methods روشهای قیمت گذاری موجودی كالا inventory profit سود موجودی كالا inventory taking methods روشهای تعیین موجودی كالا روشهای موجودی گیری روشهای انبارگردانی inventory turnover گردش موجودی كالا investee شركت/ واحد سرمایه پذیر سرمایه پذیر investigate تحقیق و تفحص كردن بررسی كردن investigation رسیدگی بررسی تحقیق و تفحص investing activities فعالیتهای سرمایه گذاری investment سرمایه گذاری investment adviser مشاور سرمایه گذاری investment advisory firms موسسات ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه گذاری investment analysis تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری investment analyst تحلیلگر سرمایه گذاری investment banker بانك سرمایه گذار investment cash flows جریانهای نقدی سرمایه گذار investment center مركز سرمایه گذار investment committee كمیته سرمایه گذار investment company شركت سرمایه گذاری investment credit اعتبار سرمایه گذاری تخفیف سرمایه گذاری investment decision تصمیم سرمایه گذاری investment environment محیط سرمایه گذاری investment guidelines رهنمودهای سرمایه گذاری investment in bonds سرمایه گذاری دراوراق قرضه investment income درآمد/ سود حاصل از سرمایه گذاری investment opportunities schedule (ios) جدول فرصتهای سرمایه گذاری investment policy خط مشی/ سیاست سرمایه گذاری investment process فرآیند سرمایه گذاری investment style سبك سرمایه گذاری investment tax credit (itc) تخفیف/ مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص investment value ارزش سرمایه گذاری investments by owners سرمایه گذاری توسط مالكان invoice سیاهه فاكتور invoice confirmation تأیید فاكتور/ سیاهه involuntary conversion تبدیل غیرارادی irregular gains درآمدهای(غیرعملیاتی) غیرمكرر irregular items اقلام غیرمعمول/ غیرمكرر irregular losses زیانهای(غیرعملیاتی) غیرمكرر irregularities سوء جریانات تخلفات irrevocable غیر قابل بازیافت برگشت پذیر isoexpected return line خط بازده مورد انتظار یكسان january effect اثر ماه ژانویه jargon اصطلاح خاص یك رشته/ حرفه/ صنعت job كار سفارش شغل job cost record سابقه/ كارت هزینه/ بهای تمام شده سفارش job cost sheet برگ هزینه/ بهای تمام شده سفارش job cost systems سیستم های هزینه یابی سفارش كار job costing record سابقه/ كارت هزینه یابی سفارش كار job order cost sheet برگ هزینه سفارش كار job order costing system سیستم هزینه یابی سفارش كار joint account حساب مشترك joint audit حسابرسی(رسیدگی) مشترك joint cost هزینه مشترك joint process فرآیند مشترك joint products محصولات مشترك joint stock companies شركتهای سهامی تضامنی joint venture سرمایه گذاری مشترك اولیه سرمایه گذاری مخاطه آمیز مشاركت مخصوص journal مجله دفتر روزنامه journal entry ثبت دفتر روزنامه journal of accountancy مجله حسابداری journal of cost management (jcm) مجله مدیریت هزینه/ بهای تمام شده journalization ثبت در دفتر روزنامه judgmental method of risk adjustment ( روش قضاوتی(تعدیل ریسك judgmental sampling نمونه گیری قضاوتی نام دیگر نمونه گیری غیرآماری junior auditor كارورز حسابرسی junk bonds اوراق قرضه بنجل اوراق قرضه ریسك بالا just in time (jit) بموقع just in time (jit) costing هزینه یابی بموقع just in time (jit) philosophy فلسفه بموقع just in time (jit) production فرآیند تولید بموقع just in time (jit) purchasing خرید بموقع just in time manufacturing system سیستم تولید بموقع justice and fairness عدالت و انصاف kaizen ( بهبود مستمر كایزن(اصطلاح ژاپنی kaizen budgeting بودجه بندی كایزن kaizen costing هزینه یابی كایزن(اصطلاح ژاپنی) هزینه یابی بر مبنای بهبود مستمر kanban نوعی روش انبارداری ژاپنی كه در آن از سیستم «بموقع» استفاده می شود kanban system نوعی روش انبارداری ژاپنی كخ در آن از سیستم«بموقع» استفاده میشود keep or drop decision تصمیم به توقف یا ادامه key controls كنترلهای كلیدی key features ( مشخصات اصلی ویژگیهای مهم(كلیدی key items اقلام كلیدی key point نكته كلیدی نكته مهم key sources of information منابه اصلی/ كلیدی اطلاعات key success factors عوامل كلیدی(اصلی) موفقیت key terms (اصطلاحات مهم(كلیدی key variable ( متغیر كلیدی(اصلی key variables ( متغیرهای كلیدی(اصلی kiting حساب به حساب كردن وجوه از طریق چك كلاه به كلاه كردن labor efficiency variance انحراف كارآیی دستمزد/ نیروی كار labor mix variance انحراف تركیب دستمزد labor rate variance انحراف نرخ دستمزد labor time record كارت اوقات كار كاركنان كارت ساعات كاركرد كاركنان labor unions اتحادیه های كارگری laboratory experiments تجربیات آزمایشگاهی lagging indicators شاخص های تأخیری lambda ضریب لاندا landscaping محوطه سازی كردن language of business زبان تجارت زبان واحد تجاری lapping كلاه به كلاه كردن lapping of accounts receivable كلاه به كلاه كردن حسابهای دریافتی lapse of stock option انقضای مهلت استفاده ار برگ اختیار معامله سهم large capitalization stocks large caps سهام شركتهایی كه ار ارزش بازار بالایی برخوردارند سهام شركتهای بزرگ large stock dividend سود سهمی زیاد last day of field work آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی last in first out (lifo) inventory costing method هزینه یابی موجودیها به روش صادره از آخرین وارده اولین last in، first out (lifo) اولیه صادره از آخرین وارده لایفو law of diminishing return قانون بازده نزولی lawyer's letter تأییدیه وكیل حقوقی lawyer's letter درخواست تأییدیه وكیل lead schedule كاربرگ اصلی lead time مدت زمان بین دادن سفارش و دریافت كالای مربوطه زمان انتظار دریافت كالای سفارش داده شده lead time فاصله زمانی بین انجان سفارش دریافت سفارش مدت زمان تحویل سفارش leading indicators شاخص های پیشرو learning curve ( منحنی یادگیری(اثر یادگیری learning exponent توان یادگیری learning objectives اهداف آموزشی یادیگری اهداف آموزشی lease اجازه lease agreement قرارداد اجاره lease agreements قراردادهای اجاره lease inception date تاریخ شروع اجاره lease liability بدهی اجاره lease prepayment پیش پرداخت اجاره lease receivable اجاره دریافتی lease term مدت اجاره lease terms شرایط اجاره leased property اموال/ دارایی مورد اجاره ملك استیجاری leasehold improvement بهسازی اموال استیجاری leasing versus buying اجاره در مقابل خرید least squares regression analysis تجریه و تحلیل رگرسیون حداقل مربعات ledger دفتر كل left over capacity ظرفیت باقیمانده ظرفیت مازاد ظرفیت خالی left side سمت چپ legal capital سرمایه قانونی legal counsel شورای حقوقی legal entity شخص/ شخصیت حقوقی legal fees هزینه های قانونی/ مخارج حقوقی legal inspectors statutory examiners checklist چك لیست بازرس قانونی legal letter تاییدیه حقوقی legal liability مسولیت حقوقی/ قانونی legal representation تاییدیه(وكیل/ مشاور) حقوقی legal requirements الزامات قانونی legal reserve اندوخته قانونی legal restrictions محدودیتهای قانونی lender قرض دهنده وام دهنده lending institutions موسسات اعطاكننده تسهیلات مالی موسسات وام دهنده less than … … كمتر از ... less than expected كمتر از حد مورد انتظار lessee مستأجر اجاره كننده lessor موجر اجاره دهنده letter of credit (lc) اعتبار اسنادی letter of engagement قرارداد letter of engagement قرارداد حسابرسی letter of representation تاییدیه مدیران letter of representation تاییدیه مدیریت level of aggregation سطح/ میزان تجمیع levels of market efficiency سطوح كارآیی بازار leveraged buyout (lbo) تصاحب از طریق استقراض leveraged lease اجاره اهرمی liabilities بدهیها liability مسولیت بدهی liability scrip dividends payable بدهی سود سهام پرداختی liability representation تاییدیه بدهی liability to group companies بدهی به شركتهای عضو گروه liability to parent company بدهی به شركت مادر/ اصلی liability to subsidiaries بدهی به شركتهای فرعی lien حق تصرف وثیقه حق وصول طلب life cycle budgeting بودجه بندی بر مبنای چرخه عمر محصول life cycle دوره حیات چرخه عمر life cycle cost management مدیریت هزینه چرخه عمر(دوره حیات) محصول life cycle costing هزینه یابی چرخه عمر محصول life cycle costs هزینه های چرخه عمر محصول lifo liquidation تصفیه لایفو lifo valuation allowance ذخیره اولین صادره از آخرین وارده/ لایفو ارزشیابی likely error خطای احتمالی اشتباه محتمل limit order سفارش محدود limit order book دفتر سفارشات محدود limit price قیمت محدود limitation of ratio analysis محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی limitation on scope محدودیت در دامنه رسیدگی limited assurance اطمینان محدود limited liability مسولیت محدود limited liability company شركت با مسولیت محدود limited liability partnership (llp) شركت تضامنی با مسولیت محدود limited life عمر محدود limited open end mortgage bond اوراق قرضه با رهن محدود limited partnership شركت تضامنی با مسولیت محدود line and staff relations روابط صفی و ستادی line and staff responsibility مسولیت صفی و ستادی line employee كارمند صفی line management مدیریت صفی line managers مدیران صفی line of credit حد اعتبار line position پست/ جایگاه صفی line responsibility مسولیت صفی linear cost function تابع هزینه خطی linear programming برنامه ریزی/ برنامه نویسی خطی linearity رابطه خطی liquid assets داراییهایی كه قدرت نقدینگی بالایی دارند داراییهای سیال liquidating a partnership انحلال شركت تضامنی liquidation انحلال liquidation dividend سود سهام انحلال liquidation in installments انحلال تدریجی liquidation value ارزشهای انحلال liquidator مدیر امور تصفیه مدیر انحلال liquidity نقدینگی/ قدرت نقدشوندگی liquidity preference premium theory تئوری(صرف) رجحان نقدینگی liquidity premium صرف نقدینگی liquidity ratios نسبتهای نقدینگی list of prices فهرست قیمتها listed security اوراق بهادار/ سهم(شركت) پذیرفته شده در بورس listing of non cash investment and financing activities فهرست فعالیتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی غیرنقدی literature review بررسی ادبیات موضوعی loading in branch inventory سود تحقق نیافته موجودی كالای شعبه loan impairments كاهش ارزش وام زیان دهی وام loans receivable وامهای دریافتی loans to employees وام پرداختی به كاركنان local currency ارز محلی/ داخلی واحد پول محلی locked in costs هزینه های تعهد شده/ ثابت logical reasoning استدلال منطقی london inter bank offered rate (libor) نرخ بهره بین بانگی لندن long form auditor's report گزارش تفصیلی حسابرسی long form auditor's report گزارش حسابرسی تفصیلی long lived assets داراییهای بلندمدت long lived intangible assets دارایی های نامشهود بلندمدت long range performance report گزارش عملكرد بلندمدت long run بلند مدت long term asset دارایی بلندمدت long term borrowings قراردادهای بلندمدت ساختمانی/ قراردادهای پیمانكاری long term contracts قراردادهای بلندمدت long term financing تامین مالی بلند مدت تامین مالی از محل منابع بلند مدت long term investment سرمایه گذاری بلندمدت long term investments سرمایه گذاریهای بلندمدت long term liabilities بدهیهای بلندمدت long term liability بدهی بلندمدت long term monetary assets دارایی های بلندمدت پولی long term note payable اسناد پرداختی بلندمدت long term solvency قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت long term strategic financial plans ( برنامه های مالی بلندمدت(راهبردی long term variable cost هزینه متغیر بلند مدت loss زیان loss carried forward زیان انتقال یافته به دوره های آتی loss carryback زیان انتقالی به دوره های قبل زیان دهی به دوره های گذشته loss carryfoward زیان انتقلی به دوره های آتی زیان قابل انتقال به دوره های آینده loss constraints محدودیتهای زیانی loss contingency زیان احتمالی loss from discontinued operations زیان حاصل از عملیات متوقف شده loss gain on repossession زیان(سود) ناشی از تملك مجدد loss of scale نبود مقیاس loss on residual value guarantee زیان حاصل از تضمین ارزش اسقاط/ باقیمانده losses زیانها lost discount تخفیف از دست رفته lost revenue درآمد از دست رفته low load fund صندوق سرمایه گذاری با سرمایه اندك low p e stocks سهامی كه ضریب قیمت به سود پایین دارند lower level management مدیریت سطح(رده) پایین lower of cost or market (lcm) rule قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار lump sum contract ( قرارداد گروهی(دستته جمعی lump sum sales فروش دسته جمعی/ یكجا lump sun appropriations اعتبارات كلی تخصیص های كلی/ یكجا machine hours ( ساعات كار ماشین(آلات machine paced work environment محیط كاری سرمایه بر machinery ماشین آلات macro political risk ریسك سیاسی در سطح كلان macroeconomic factors عوامل اقتصاد كلان متغیرهای كلان اقتصادی macroeconomics اقتصاد كلان macrovariable model (mvm) مدل متغیر كلان main body متن اصلی main body of financial statements متن اصلی صورتهای مالی main contract قرارداد اصلی main contractor پیمانكار اصلی main product محصول اصلی maintenance costs هزینه های تعمیر و نگهداری maintenance of physical capital ( حفظ سرمایه فیزیكی(مادی maintenance period دوره تعمیر و نگهداری maintenance personnel كاركنان واحد تعمیر و نگهداری major customer مشتری اصلی/ عمده major defects نواقص اصلی/ عمده major repair or extraordinary repair تعمیر اسای یا تعمیر فوق العاده majority equity holders سهامداران/ صاحبان سهام اكثریت majority shareholders سهامداران اكثریت majority shareholders سهامداران/ صاحبان سهام/ اكثریت majority voting system سیستم رای گیری تجمعی make or by decision تصمیم به ساخت یا خرید maker of a note صادركننده سند malpractice قصور حرفه ای تخلف حرفه ای management accounting حسابداری مدیریت management accounting guidelines (mags) رهنمودهای حسابداری مدیریت management accounting information اطلاعات حسابداری مدیریت management assertions ادعاهای مدیریت/ اظهارت(كتبی) مدیریت management audit حسابرسی مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی management buyout خرید سهام شركت توسط مدیریت management by exception مدیریت بر مبنای استثناء management by objective (mbo) مدیریت بر مبنای اهداف management consulting services خدمات مشاوره مدیریت management control system (mcs) سیستم كنترل مدیریت management discussion and analysis تجزیه و تحلیل و توضیحات مدیریت management fraud تقلب مدیریت/ مدیران management information system (mis) سیستم اطلاعات مدیریت management integrity صداقت/ درستكاری/ صلاحیت اخلاقی مدیریت management letter نامه مدیریت management performance audit حسابرسی عملكرد مدیریت نام دیگر حسابرسی عملیاتی management representation اظهاریه/ ادعای مدیریت management representation or assertions اظهارات(یا ادعاهای) مدیریت management representation letter تاییدیه مدیران/ مدیریت management style سبك مدیریت/ مدیریتی management's discussion and analysis تجریه و تحلیل و نقطه نظرات مدیریت managerial accounting حسابداری مدیریت managerial compensation حقوق و مزایای مدیریت managerial economics اقتصاد مدیریت managerial finance مدیریت مالی managerial functions وظایف مدیریت mandated audit حسابرسی اجباری/ الزامی mandatory redemption بازخرید اجباری manner of combining interests روش تركیب منافع manufacturer تولیدكننده شركت تولیدی manufacturing sector companies شركتهای تولدی شركتهای بخش تولید manufacturing accounting حسابداری تولید manufacturing accounts حسابهای تولید manufacturing cell واحد تولید بخش تولیدی manufacturing company شركت تولیدی manufacturing cycle efficiency (mce) كارآیی چرخه تولید manufacturing lead time مدت زمان مورد نیاز برای تولید manufacturing overhead سربار تولید/ ساخت manufacturing overhead allocated سربار تخصیص یافته تولید manufacturing overhead costs هزینه های سربار تولید manufacturing plant كارخانه تولیدی manufacturing resource planning (mrp) برنامه ریزی منابع تولیدی manufacturing sites كارخانه های تولیدی manufacturing vice president معاون/ معاونت تولید margin حاشیه اعتبار margin of safety ms حاشیه ایمنی/ حاشیه اطمینان margin purchase خرید اعتباری/ نسیه marginal learning curve model مدل منحنی یادگیری نهایی marginal rate of return نرخ بازده نهایی marginal rate of substitution نرخ نهایی جانشینی marginal tax rate نرخ نهایی مالیات marginal time model مدل زمان نهایی marginal utility مطلوبیت نهایی mark up افزایش قیمت فروش حاشیه فروش markdown كاهش قیمت فروش markdown cancellation لغو كاهش قیمت فروش marked or marking to the market تعدیل با قیمت(ارزش) بازار market بازار market index شاخص بازار market maker بازار ساز market oriented enterprise activities فعالیتهای موسسات اقتصاد بازار market share variance انحراف سهم بازار market size variance انحراف اندازه بازار market value method for investments روش ارزش بازار سرمایه گذاریها market based research تحقیقات مبتنی بر بازار سرمایه market beta ضریب بتای بازار market capitalization ارزش جاری(بازار) سهام ارزش جاری سرمایه بازار market capitalization rate نرخ تنزیل بازار سهام market conditioning اثرگذاری بر بازار market demand potential تقاضای بالقوه بازار market discount function تابع تنزیل بازار كاركرد/ نقش تنزیل بازار market efficiency كارآیی بازار market expectation theory of the term structure تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره market failure شكست/ نارسایی بازار قصور بازار market for management labor بازار خدمات مدیران حرفه ای market order سفارش بازار نظم بازار market overreaction واكنش(عكس العمل) بیش از حد بازار نسبت به ... market portfolio پرتفوی بازار مجموعه سرمایه گذاریهای بازار market risk ریسك بازار نام دیگر ریسك سیستماتیك یا غیر قابل حذف market risk premium صرف ریسك بازار market risk return function تابع ریسك بازده بازار market segmentation theory تئوری(نظریه) بخش بندی بازار market share سهم بازار market size اندازه بازار market size variance انحراف اندازه بازار market timing تعیین موقعیت زمانی بازار market value ارزش بازار market value method روش ارزش بازار marketability قابلیت خرید و فروش marketable debt security اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش marketable securities اوراق بهادار قابل خرید و فروش اوراق بهادار معاملاتی marketing بازاریابی marketing expense budget هزینه بازاریابی بودجه marketing or selling costs هزینه بازاریابی یا فروش marketing vice president معاون/ معاونت بازاریابی marking تعدیل علامت گذاشتن markowitz model مدل تك شاخصی مدل ماركویتز markup افرایش قیمت فروش markup cancellation لغو افزایش فروش mass production تولید انبوه master budget utilization استفاده از بودجه جامع master of accounting كارشناس/ كارشناس ارشد حسابداری master of business administration كارشناس/ كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی master standing data file controls كنترلهای پرونده اصلی و اطلاعات پاتیا matching تطابق matching principle اصل تطابق اصل مقابله هزینه های هر دوره با در آمدهای همان دورهه material باهمیت عمده ماده material effect اثر بااهمیت تأثیر عمده material impact تأثیر عمده/ بااهمیت material in amount مبلغ باهمیت باهمیت از لحاظ مبلغ رقم عمده material misstatement تحریف عمده تحریف بااهمیت material misstatements تحریفات بااهمیت تحریفات عمده material on site مصالح/ مواد پای كار material price variance انحراف قیمت مواد material quantity variance انحراف مقدارمواد material requisition from برگ درخواست مواد material returned to store مواد برگشت داده شده به انبار material weakness ضعف با اهمیت نقاط ضعف عمده material weakness in internal control ضعف بااهمیت در كنترلهای داخلی materiality اهمیت materiality concept مفهوم اهمیت materiality constraint محدودیت اهمیت materially misstated بطور بااهمیت تحریف شده تحریف عمده materials handling costs هزینه های نقل و انتقال/ جابجایی مواد materials inventory موجودی مواد materials mix variance انحراف تركیب مواد materials price variance انحراف قیمت مواد materials purchased مواد خریداری شده materials requirements planning (mrp) برنامه ریزی نیازهای مواد اولیه materials requisition record برگ درخواست مواد materials usage variance انحراف مصرف مواد materials used مواد مصرفی/ مصرف شده materials yield variance انحراف بازده مواد mathematical accuracy صحت محاسباتی/ ریاضی mathematical structure ساختار ریاضی/ محاسباتی maturity date تاریخ سررسید وعده سررسید maturity stage مقطع تاریخ سررسید وعده سررسید maximum حداكثر بیشترین maximum capacity حداكثر ظرفیت maximum transfer price بالاترین قیمت انتقالی mean میانگین متوسط mean per unit measurement اندازه گیری(برآورد) میانگین هر واحد measurement اندازه گیری سنجش measurement attributes خاصه های اندازه گیری measurement cost هزینه اندازه گیری measurement date تاریحخ اندازه گیری measurement process فرایند ندازه گیری measures of risk aversion معیارهای ریسك گریزی measuring unit واحد اندازه گیری mechanical accuracy test آزمون صحت مكانیكی median میانه medium size متوسط medium of exchange وسیله مبادله medium size entities واحدهای اقتصادی متوسط member corporation شركت عضو member organization ثبت بصورت یادداشت mental attitude نگرش ذهنی بیطرفنه استقلال رای menu فهرست merchandise inventory موجود كالای بازرگانی merchandise returned to home office كالای برگشتی به اداره مركزی merchandising company شركت بازرگانی merchandising operations عملیات/ فعالیت بازرگانی merchandising sector companies شركتهای(بخش) بازرگانی merger جذب ادغام merging audit evidence ادغام شواهد حسابرسی merit pay كارانه method روش method of accounting for treasury stock روش حسابداری سهام خزانه method of least squares روش حداقل مربعات method of measurement روش اندازه گیری method of neglect روش اغماض methods of accounting for treasury stock روش های حسابداری سهام خزانه methods of allocation روشهای تخصیص micro political risk ریسك سیاسی در سطح خرد microeconomics اقتصاد خرد middle level management مدیریت سطح(رده) میانی middle management مدیریت سطح میانی miller modigliani (mm) approach روش/ دیدگاه میلرو مودیلیانی min max method روش حداقل حداكثر mineral reserves ذخایر معدنی minimum initial investment حداقل سرمایه گذاری اولیه minimum lease payments حداقل پرداختی های اجاره حداقل اقساط اجاره minimum liability حداقل بدهی minimum transfer price حداقل/ كمترین قیمت انتقالی minimum variance set مجموعه ای از پرتفوی هایی كه با توجه به نرخ بازده مورد انتظار خود، كمترین ریسك را دارند minor defects نواقص جزئی minor works كارهای جزئی minority interest حقوق سهامداران اقلیت منافع اقلیت minority interest income سود سهامداران اقلیت minority stock holders سهامداران جزء سهامداران اقلیت minority stockholders سهامداران/ صاحبان سهام اقلیت سهامداران اقلیت minutes book دفتر ثبت صورتلجلسات misapplication بكارگیری نادرست اجرای نادرست misapplication office expenses هزینه های متفرقه اداری misclassification طبقه بندی نادرست misinterpretation تفسیر نادرست سوء تفسیر misleading financial statements صورتهای مالی گمراه كننده mispriced security اوراق بهادار درست قیمت گذاری نشده missing documents اسناد و مدارك مفقود شده فقدان اسناد و مدارك missing links حلقه های مفقوده mission statement بیانیه رسالتها و اهداف misstated items اقلام تحریف شده misstatement bounds حدود بالا و پایین تحریف حد و مرزهای تحریف misstatements تحریفات misstatements of facts سوء تفاهم درك نادرست mix تركیب مخلوط مختلط mix variance انحراف تركیب mixed cost هزینه مركب هزینه مختلط mixed cost formula method روش فرمول هزینه مختلط mode مد modern auditing حسابرسی نوین modern investment theory تئوری نوین سرمایه گذاری نظریه جدید مجموعه modern portfolio theory تئوری نوین پرتفوی نظریه جدید مجموعه سرمایه گذاری modification of terms تعدیل شرایط modified accelerated cost recovery system (macrs) سیستم تعدیل شده بازیافت سریع تمام شده بهای modified accrual basis مبنای تعهدی تعدیل شده modified auditor's report گزارش تعدیل شده حسابرسی modified cash basis مبنای نقدی تعدیل شده modified duration مدت زمان تعدیل شده انتظار modified historical cost accounting system سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده modified treasury stock method روش تعدیل شده سهام خزانه module بخش قسمت واحد monetary assets دارایی های پولی monetary assets and liabilities دارایی ها و بدهی های پولی monetary assumption فرض واحد پولی فرض ثبات واحد پولی monetary current assets داراییهای جاری پولی monetary current liabilities بدهی های جاری پولی monetary incentives انگیزه های پولی monetary liabilities بدهیهای پولی monetary measure allocation تخصیص براساس معیار پولی monetary nonmonetary method روش پولی غیرپولی monetary unit assumption فرض(ثبات) واحد پولی monetary unit sampling نمونه گیری براساس واحد پولی monetary unit sampling (mus) نمونه گیری براساس واحد پولی money laundry پول شویی money market funds وجوه بازار پول money market loans وامهای كوتاه مدت money markets بازارهای پول monitoring expenditures هزینه های نظارت monitoring value ارزش نظارتی monopolistic competition رقابت انحصاری monopolistic position موقعیت انحصاری monopoly انحصار monthly physical count شمارش فیزیكی ماهانه انبارگردانی ماهانه monthly rent اجاره ماهانه moral hazard خطر اخلاقی moral hazard phenomenon پدیده خطر اخلاقی mortgage وثیقه رهن mortgage bond اوراق قرضه رهنی mortgage note payable سند پرداختی رهنی most likely error اشتباه(خطای) بسیار محتمل motivation انگیزه move time زمان انتقال زمان حركت movement گردش جابجایی moving average میانیگن متحرك/ متغیر moving average method روش میانگین متحرك/ سیار multi step income statement صورت سود و زیان چند مرحله ای multicollineaity وابستگی متغیرهای مستقل به یكدیگر multifactor model مدل چند عاملی multinational corporation (mnc) شركت فراملیتی شركت(سهامی) چند ملیتی multinational firm شركت چند ملیتی multiple period quality trend report گزارش روند كیفیت چند دوره ای multiple choice questions سوالات(پرشسهای) چند گزینه ای multiple growth model مدل مبتنی بر رشد چندگانه multiple regression ( رگرسیون چندگانه(چند متغیره multiple services خدمات چندگانه multiple step format شكل چند مرحله ای multiplied by ... ضربدر ... multiproduct firm شركت چند محصولی multipurpose testing آزمون چند منظوره multistage sampling نمونه گیری چند مرحله ای municipal bonds اوراق قرضه شهرداری mutual agency نمایندگی متقابل/ دو جانبه mutual fund صندوق مشترگ سرمایه گذاری mutually exclusive projects طرح های مانعه الجمع طرح های سرمایه گذری ناسازگار myopic behavior رفتار كوته بینانه nafta (north american free trade agreement) موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی naïve investors سرمایه گذاران مبتدی سرمایه گذاران كم اطلاع naked debenture اوراق قرضه بدون تضمین/ بدون وثیقه name of security نام ورقه بهادار names of stockholders اسامی سهامداران narrative كتبی شرح نوشته national accounting حسابداری ملی national association of accountants (naa) انجمن ملی حسابداران national association of securities dealers (nasd) انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار national association of securities dealers automated quotations (nasdap) انجمن ملی سیستم قیمت گذاری خودكار معامله گران اوراق بهادار national auditing practices قواعد/ رویه های حسابرسی ملی national auditing standards استانداردهای ملی حسابرسی استانداردهای حسابرس ملی national income درآمد ملی national market system nasdaq (nms) سیستم بازار ملی natural expense classification طبقه بندی طبیعی هزینه ها natural resources wasting assets ( منابع طبیعی(دارایی های اتلاف پذیر natural sciences علوم طبیعی negative assurance اطمینان سلبی negative confirmation تأییدیه منفی negative goodwill سرقفلی منفی negative social value ارزش اجتماعی منفی neglected firm effect اثر شركت لحاظ نشده/ اغماض شده negligence سهل انگاری negotiated static budget بودجه ثابت مذاكره ای negotiated transfer price قیمت انتقالی مذاكره ای neither gain nor loss نه سود و نه زیان net of tax display نمایش بصورت«خالص پس از كسر مالیات» net asset value ارزش دارایی خالص ارزش خالص دارایی net assets خالص داراییها net identifiable assets خالص داراییهای قابل شناسایی net income سود خالص سود ویژه net income or loss سود(یا زیان) خالص/ ویژه net income available to common stockholders سود خالص قابل توزیع به صاحبان سهام عادی سود خالص متعلق به سهامداران عادی net income to residual holders سود خالص متعلق به دارندگان حقوق باقیمانده/ نهایی/ مازاد net loss زیان خالص/ ویژه net markdowns خالص كاهش قیمت فروش net markups خالص افزایش قیمت فروش net method روش خالص net of income taxes خالص از مالیات بر درآمد net of tax display نمایش(انعكاس) خالص پس از كسر مالیات net operating loss خالص زیان عملیاتی net pay دریافتی/ پرداختی خالص حقوق پس از كسر كسورات net present value (npv) ارزش فعلی خالص net proceeds عایدات خالص net profit سود خالص net purchases خریدهای خالص net realizable value (nrv) ارزش خالص بازیافتنی ارزش خالص قابل تحقق net realizable value less normal profit margin ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف net realizable value method روش ارزش خالص بازیافتنی/ قابل تحقق net relevant cost خالص هزینه مربوط net sales فروش(های) خالص net working capital خالص سرمایه در گردش network شبكه neutrality بیطرفی عاری از تمابلات جانبدارانه new product development time زمان ایجاد محصول جدید new york stock exchange (nyse) index شاخص بورس سهام نیویورك news releases نشریات خبری next audit notes كاربرگ نكات حسابرسی next year سال آینده no growth model مدل بدون رشد no par shares سهام فاقد ارزش اسمی no effect بدون تأثیر no limit order سفارش نامحدود nominal dollar accounting حسابداری براساس دلار اسمی nominal dollar concept of capital maintenance حفظ سرمایه براساس مفهوم دلار اسمی nominal،
نویسنده : sinister
تاریخ : پنجشنبه 19 فروردین 1395 11:25 ق.ظ

دوستان برای پیدا کردن واژه مورد نظرتون کلیدهای ctrl+ f رو گرفته و واژه رو سرچ کنید با تشکر


concept of income مفهوم اقتصادی سود economic development accounting حسابداری توسعه اقتصادی economic downturn ركود اقتصادی economic earning سود اقتصادی economic efficiency كارآیی اقتصادی economic enterprise واحد اقتصادی economic entity واحد اقتصادی شخصیت اقتصادی economic function كاركرد اقتصادی economic good كالای اقتصادی economic indicators شاخصهای اقتصادی economic order quantity (eoq) ( مقدار سفارش اقتصادی(مقرون به صرفه economic produce runs (epr) مقدار تولید اقتصادی economic rate نرخ اقتصادی economic rationality منطق اقتصادی economic resources منابع اقتصادی economic risk ریسك اقتصادی economic substance محتوای اقتصادی economic unit واحد اقتصادی economic unit concept مفهوم واحد اقتصادی economic value added (eva) ارزش افزوده اقتصادی economic value of the firm ارزش اقتصادی واحد تجاری economically reworked واحدهای مشمول دوباره كاری economics of regulation اقتصاد قوانین و مقررات/ اصول اقتصادی نظارت economics of scale صرفه جویی در مقیاس economics of the audit اصول اقتصادی حسابرسی economy اقتصادی صرفه جویی و صلاح اقتصادی مقرون به صرفه economy and efficiency audit حسابرسی صرفه اقتصادی و كارآیی editor in chief سردبیر effective advertising ( تبلیغات موثر(اثربخش effective audit رسیدگی موثر(اثر بخش) حسابرسی اثر بخش effective cost of debt ( هزینه موثر استقراض(بدهی effective date تاریخ موثر تاریخ قطعی تاریخ لازم الاجرا effective rate of interest نرخ موثر(واقعی) بهره در بازار نرخ بهره رایج در بازار effectiveness اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف effectiveness efficiency and economy 3es audit حسابرسی اثربخشی، كارایی و صرفه اقتصادی نام دیگر حسابرسی عملیاتی effectiveness measures معیارهای اثر بخشی efficiency كارآیی میزان دستیابی به اهداف با حداقل هزینه efficiency measures معیارهای كارآیی efficiency variance انحراف كارآیی efficient audit حسابرسی كارآ حسابرسی كمترین هزینه و در كوتاهترین زمان efficient capital market بازار كارآ efficient market model مدل بازار كارآ efficient markets hypothesis (emh) فرضیه بازارهای كارآ efficient markets paradigm نظریه بازارهای كارآ efficient portfolio پرتفوی كارآ مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری efficient set frontier مجموعه(مرز) كارآ efficient set theorem نظریه(اصل) مجموعه كارآ effort تلاش either gain or loss یا سود یا زیان elastic demand تقاضای با كشش elasticity of yield to maturity كشش پذیری بازده تا تاریخ سررسید election of officers انتخاب مدیران electronic internet commerce ( تجارت الكترونیكی(اینترنتی electronic commerce تجارت الكترونیكی electronic data interchange (edi) تبادل الكترونیكی اطلاعات electronic fund transfer (eft) انتقال الكترونیكی وجوه electronic transfer of data انتقال الكترونیكی اطلاعات eligible سزاوار مستحق واجد شرایط elimination of non value added operations حذف عملیات فاقد ارزش افزوده embezzlement اختلاس استفاده نامشروع از داراییها emerging debt instruments ابزارهای جدید بدهی اوراق بهادار بدهی نوظهور emerging issues task force (eitf) كمیته بررسی مسائل و موضوعات اضطراری emerging issues task force (eitf) (كمیته بررسی موضوعات اضطراری(نوظهور emerging markets بازارهای نوپا بازارهای نوظوهور بازارهای در حال توسعه emerging stock markets بازارهای نوظهور سهام بازارهای نوپای سهام emphasis of matter paragraph بند تأكید بر موضوع(مطلب) خاص empirical evidence شواهد تجربی empirical results نتایج تجربی employee employer relationship رابطه كارمندی و كارفرمایی employee fraud تقلب كارمندان employee incentive compensation plans طرحهای تشویقی خرید سهام توسط كاركنان employee quality كیفیت كاركنان employee stock ownership plan (esop) طرح مالكیت كاركنان در سهام employee time sheet برگ ثبت اوقات ورود و خروج كاركنان employer كارفرما empowerment اختیار enacted marginal tax rate نرخ نهایی مالیات بر درآمد encumbrances تعهدات قطعی نشده encyclopedia of accounting systems دایره المعارف سیستم های حسابداری end product محصول نهایی end user computing محاسبات كار بر نهایی ending finished goods inventory budget بودجه موجودی كالای ساخته شده پایان دوره ending inventory موجودی(كالای) پایان دوره ending inventory valuation تعیین ارزش موجودی پایان دوره ending market price قیمت نهایی بازار endogenous variable متغیر درونزا endorsed note payable سند پرداختی ظهرنویسی شده endorsement ( ظهرنویسی(اسناد endowment fund حساب مستقل وجوه موقوفه endpoint costing هزینه یابی معكوس هزینه یابی با تأخیر engagement letter قرارداد موافقتنامه تفاهمنامه engagement planning برنامه ریزی كار engagement risk ریسك پروژه حسابرسی/ ریسك حسابرسی engineered cost هزینه اندازه گیری شده هزینه مهندسی engineering change order (eco) مهندسی تغییرات سفارشی engraving and printing costs مخارج چاپ و انتشار enterprise واحد تجاری واحد اقتصادی بنگاه اقتصادی enterprise fund حساب مستقل انتفاعی enterprise net income سود خالص واحد اقتصادی enterprise performance عملكرد واحد اقتصادی entitle to ... ... مستحق به... سزاوار... entity واحد تجاری واحد اقتصادی entity equity حقوق/ ارزش ویژه واحد اقتصادی entity theory تئوری(نظریه) واحد اقتصادی entropy بی نظمی نابسامانی entry value ارزش ورودی environmental constraints محدودیتهای محیطی epistemology معرفت شناسی شناخت شناسی equal weighted درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم equal weighted marker index شاخص بازرا با وزن مساوی equilibrium expected return بازده مورد انتظار تعادلی equilibrium point نقطه تعادلی equilibrium price قیمت تعادلی equity حق مالكانه ارزش ویژه حق مالكیت equity in subsidiary realized income حق مالكیت در سود تحقق یافته واحد فرعی equity instrument اوراق بهادار سرمایه ای ابزار سرمایه ای equity interest حقوق صاحبان سهام/ حق مالكانه equity method روش ارزش ویژه equity method for investments روش ارزش ویژه سرمایه گذاریها equity method investment سرمایه گذاری بر مبنای روش ارزش ویژه equity premium صرف سهام equity securities اوراق بهادار سرمایه ای اوراق بهادار مبین حق مالكانه equity swap معاوضه سهام equity theories تئوریهای مربوط به حقوق صاحبان سهام equity theory تئوری عدالت نسبی تئوری ارزش ویژه equivalent production schedule جدول معادل آحاد تولید equivalent units معادل آحاد تولید equivalent units of output معادل آحاد تولید equivalent units of production معادل آحاد تولید equivalent yield بازده معادل error اشتباه سهوی خطا error cause identification شناسایی علت(علل) اشتباه error correction اصلاح(تصحیح) اشتباه error costs هزینه های اشتباهات error term عامل خطا errors اشتباهات سهوی essentials of investments اصول سرمایه گذاریها estimated cost of disposal ( هزینه برآورده شده واگذاری(فروش estimated cost to complete هزینه برآوردی تكمیل estimated economic life عمر مفد اقتصادی برآورد شده عمر مفید برآوردی estimated economic useful life عمر مفید اقتصادی برآوردی estimated factory overhead سربار پیش بینی شده/ برآورد شده كارخانه estimated items اقلام برآوردی estimated liability بدهی برآوردی estimated machine hours ساعات كار بودجه شده ماشین آلات estimated net realizable value ارزش خالص بازیافتی برآوردی estimated net realizable value (nrv) method روش ارزش خالص بازیافتی برآوردی estimated population exception rate (eper) ضریب انحراف برآوردی جامعه estimated product warranties هزینه های برآوردی تضمین محصول estimated residual value ارزش باقیمانده(اسقاط) برآوردی estimated revenue در آمد برآوری estimated uncollectible delinquent taxes مالیاتهای معوق غیر قابل برآوری estimated useful life عمر مفید برآوری estimated warranty obligations بدهیهای( تعهدات) برآوری تضمین محصول ethical behavior رفتار اخلاقی رفتار مبتنی بر ارزشهای اخلاقی ethical dilemma معضل اخلاقی بلاتكلیفی اخلاقی ethics اصول اخلاقی اخلاقیات ethics rulings آرای صادره درباره آیین نامه رفتار حرفه ای eurobonds اوراق قرضه خارجی eurodollar certificate of deposit گواهی سپرده خارجی eurodollar deposit سپرده خارجی european audit findings ارزیابی یافته های حسابرسی european option برگ اختیار معامله اروپایی evaluation criteria معیارهای( ضوابط ) ارزیابی event رویداد رخداد حادثه evidence شواهد evidence mix تركیب شواهد evidential matter شواهد evolution تكامل تدریجی سیر تكاملی evolutionary process فرایند تكامل تدریجی ex ante آینده پیش بینی شده ex distribution date تاریخ توزیع سود سهام ex dividend date تاریخ شناسایی سهامداران مشول سود ex post گذشته تاریخی ex post alpha ضریب آلفای تاریخی ex post facto گذشته تاریخ ex post selection bias اوریب ناشی از انتخاب نمونه از دوره یا دوره های گذشته ex rights سهام فاقد حق تقدم خرید ex rights date تایخ انفضای مهلت استفاده از حق تقدم خرید ex works (exw) تحویل كالا در محل كارخانه/ انبار فروشنده exaggerated value ارزش بیش از واقع اظهار شده examination رسیدگی بررسی examine مرود بررسی قرار دادن رسیدگی كردن excavation خاكبرداری except for concept مفهوم به "استثنای" exception rate ضریب استثناء excess allocated to identifiable net assets مازاد تخصیص یافته به خالص داراییهای قابل شناسایی excess present value index شاخص مازاد ارزش فعلی شاخص فعلی اضافی excess return بازده اضافی بازده مازاد exchange gain سود مبادله سود( غیر عملیاتی) معاوضه exchange loss زیان مبادله زیان( غیر عملیاتی) معاوضه exchange of common shares stocks معاوضه( مبادله) سهام عادی exchange of dissimilar assets معاوضه داراییهای غیر مشابه exchange rate نرخ معاوضه( مبادله) نرخ ارز exchange risk ریسك ارز exclusive right حق انحصاری execution اجراء executive summary چكیده خلاصه مفید خلاصه مدیریتی executory costs هزینه های اجرایی exercise قیمت توافقی قیمت قابل اعمال exhibit شكل existence وجود existence or occurrence (وجود یا رخداد( وقوع exit interview ( تبادل نظر نهایی( با صاحبكار در حسابرسی عملیاتی exogenous variable متغیر برون زا expansion توسعه كمی رشد و گسترش expatriate به تفضیل بیان كردن expectations gap فاصله( شكاف) انتظارات expectations hypothesis (نظریه انتظارات( عقلایی expected value (ev) میانگین ارزش( مقدار) مورد انتظار expected activity level حجم مورد انتظار فعالیت سطح فعالیت مورد انتظار expected annual capacity ظرفیت مورد انتظار سالانه expected error خطای مورد انتظار expected exit value ارزش خروجی مورد انتظار expected misstatement تحریف مورد انتظار expected monetary value ارزش پولی مورد انتظار expected opportunity loss (eol) زیان مورد انتظار فرصت از دست رفته expected postretirement benefit obligations تعهد( بدهی) مورد انتظار مزایای بعد از باز نشستگی expected rate of occurrence ضریب وقوع/ رخداد ضریب رخداد مورد انتظار expected return (er) بازده مورد انتظار expected return vector بردار بازده مورد انتظار expected standard استاندارد مورد انتظار expected yield to maturity بازده مورد انتظار تا تاریخ سررسید expendable fund حساب مستقل وجوده قابل مصرف expenditures applicable to prior years مخارج متسری به سالهای قبل مخارج سنواتی expense هزینه دوره هزینه expense account analysis تجزینه و تحلیل حسابهای هزینه experience curve منحنی تجربه expert كارشناس متخصص خبره expert reliance اتكا بر نظر تخصص كارشناس expiration date تاریخ انقضاء expired cost بهای منقضی شده explain and predict شرح و پیش بینی explanatory paragraph بند توضیحی گزارش حسابرسی explanatory variables ( متغیرهای توضیحی( مستقل explicit contracts قراردادهای صریح explicitly به صورت صریح صریحاً صراحتاً export sales فروشهای صادراتی exposure draft متن پیش نویس متن پیشنهادی expropriation مصادره سلب مالكیت extend تمدید كردن افزایش دادن دامنه extendable notes اسناد قابل تمدید extended audit scope دامنه تفصیلی حسابرسی extended value chain زنجیره گسترش یافته ارزش extent of information dissemination حجم انتشار اطلاعات دامنه توزیع اطلاعات external audit حسابرسی مستقل external auditor حسابرس مستقل external auditor's opinion نظر حسابرس مستقل external constraints محدودیتهای خارجی external decision makers تصمیم گیرندگان برون سازمانی تصمیم گیرندگان خارج از واحد تجاری external document مستندات خارج از واحد external failure costs هزینه های عیب و نقص خارجی external linkages پیوندهای/ روابط/ ارتباطات خارجی external validity اعتبار برونی extinguishment of debt تسویه( باز پرداخت) بدهی extra works كارهای جدید/ فوق العاده extraordinary gain سود( غیر عملیاتی) غیر مترقبه سود فوق العاده extraordinary items اقلام غیر مترقبه f.o.b. shipping point فوب مبدا face amount مبلغ اسمی face value ارزش اسمی face value of bond ارزش اسمی اوراق قرضه facilities تاسیسات تسهیلات رفاهی facility level activities فعالیتهای سطح كارخانه facility sustaining costs هزینه های مرتبط با سطح كارخانه factor عامل factor analysis تجزیه و تحلیل عاملها factor beta ضریب بتای عامل factor loading شناسایی و تعیین ضرایب عوامل factor loading model (flm) مدل شناسایی و تعیین ضریب عوامل factor model مدل عاملی factor risk ریسك عامل factor risk premium صرف ریسك عامل factoring فروختن مطالبات به موسسه وصول طلب factoring accounts receivable فروش حسابهای دریافتی واگذار كردن حسابهای دریافتی به موسسات وصول كننده طلب factory burden سربار كارخانه هزینه های ثابت كارخانه factory burden costs هزینه های سربار كارخانه factory overhead costs هزینه های سربار كارخانه factory supplies ملزومات مصرفی كارخانه factory supplies inventory موجودی ملزومات مصرفی كارخانه faf financial accounting foundation بنیاد حسابرسی مالی fail to deliver ناتوانی در تحویل failure costs هزینه های عیب و نقص fair market value ارزش متعارف بازار fair price function كاكرد تعیین قیمت منصفانه fair value mark to market method ( روش ارزش متعارف(تعدیل با ارزش بازار fair value recovery criterion معیار بازیافت ارزش متعارف fairness مطلوبیت father son grandson relationship رابطه پدر پسر نوه fault تقصیر favorable variance (انحراف مطلوب(مساعد feasible region ناحیه(منطقه) موجه feasible set مجموعه طرح های توجیه پذیر feasible set مجموعه موجه feasible solution جواب/ راه حل موجه features quality of design (مشخصات(كیفیت طراحی feed back بازخورد feed back value ارزش بازخورد fidelity bond وجه الضمان سپرده جبران خسارت دریافت تضمین از كاركنان fiduciary funds حساب مستقل وجوه امانی field رشته زمینه حوزه field auditor حسابرس متخصص در یك صنعت خاص field experiments تجربیات(آزمایشات) میدانی field studies مطالبات میدانی field work اجرای عملیات رسیدگی field work standards استانداردهای اجرای عملیات رسیدگی fifo costing method ( روش هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده(فایفو fifo method of process costing روش اولین صادره از اولین وارده در هزینه یابی مرحله ای figure رقم(عدد) شكل file پرونده file integrity اصالت پرونده fill or kill order انجام یا ابطال سفارش filter rules قواعد فیلتر final account حساب قطعی final audit حسابرسی نهایی final certificate گواهی تحویل قطعی final payment پرداخت قطعی/ نهایی final report گزارشات نهایی final statement صورتحساب قطعی/ نهایی final take over acceptance تحویل قطعی صورت وضعیت قطعی finance director مدیر امور مالی finance vice president معاونت مالی معاون امور مالی financial accounting حسابداری مالی financial accounting and reporting حسابداری و گزارشگری مالی financial accounting foundation (faf) بنیاد حسابداری مالی financial accounting information اطلاعات حسابداری مالی financial accounting information system سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی financial accounting series مجموعه نشریات حسابداری مالی financial accounting standards advisory council (fasac) شورای مشورتی استاندارهای حسابداری مالی financial accounting standards board (fasb) هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی financial analyst تحلیلگر مالی financial analysts' federation فدراسیون تحلیلگران مالی financial asset اوراق بهادار دارایی مالی financial audit حسابرسی مالی نام دیگر حسابرسی مستقل financial breakeven نقطه سربسر مالی financial breakeven point نقطه سربسر مالی financial budget بودجه مالی financial condition وضعیت(شرایط) مالی financial controls كنترلهای مالی financial distress مشكلات مالی التهاب مالی financial economists اقتصاددانان مالی financial engineering مهندس مالی financial excerpts نكات برگزیده مالی financial flexibility انعطاف پذیری مالی financial forecast پیش بینی مالی financial health سلامت مالی financial highlights نكات برجسته مالی نكات مهم مالی financial history پیشینه مالی تاریخچه مالی financial implications بازتابهای مالی پیامدهای(تبعات) مالی financial incentive انگیزه مالی financial incentives حقوق و مزایای مالی financial index شاخص مالی financial innovation نوآوری مالی ابداع مالی financial institutions نهادهای مالی موسسات مالی financial instrument ابزار مالی ورقه بهادار مالی financial interest منافع مالی financial intermediary واسطه مالی financial internal control كنترلهای داخلی مالی financial investment سرمایه گذاری در اوراق بهادار(داراییهای مالی) سرمایه گذاری مالی financial leverage اهرم مالی financial leverage multiplier ضریب اهرم مالی financial manager مدیر امور مالی مدیر مالی financial market بازار مالی financial planning models مدلهای برنامه ریزی مالی financial position وضعیت مالی financial press نشریات مالی financial productivity measure معیار(سنجش) بهره وری مالی financial projections پیش بینی های مالی financial regulation آیین نامه/ نظارت مالی financial reporting گزارشگری مالی financial reporting and changing prices گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها financial risk ریسك مالی financial scandal رسوایی مالی financial slacks منابع مالی financial statement صورت مالی financial statement صورتهای مالی financial statement assertions ادعاهای(مندرج در) صورتهای مالی financial statement cycles چرخه های مربوط به صورتهای مالی financial statement disclosure checklist فهرست موارد افشار در صورتهای مالی financial statements audit حسابرسی صورتهای مالی نام دیگر حسابرسی مستقل financial well being سلامت مالی رفاه مالی financier كارشناس امور مالی تأمین كننده مالی financing activities فعالیتهای تأمین مالی financing activity فعالیت تأمین مالی financing and obligation (تأمین مالی و تعهد(بدهی financing consequences پیامدهای تأمین مالی financing costs هزینه های تأمین مالی financing decision تصمیم تأمین مالی findings یافته ها نتایج حاصله fineness دقت ظرافت finished goods inventory موجودی كالا(های) ساخته شده finite uniformity یكنواختی محدود firm موسسه واحد تجاری واحد اقتصادی شركت قطعی firm commitment تعهد قطعی firm purchase commitments تعهدات قطعی خرید firm size اندازه شركت firm's capital structure ساختار سرمایه نخستین first derivative مشتق مرتبه اول first in, first out (fifo) (اولین صادره از اولین وارده(فایفو first in, first out (fifo) inventory costing method هزینه یابی موجودی كالا به روش اولین صادره از اولین وارده first in, first out (fifo) process costing method روش هزینه یابی مرحله ای اولین صادره از اولین وارده first mortgage رهن دست اول first quarter سه ماه اول فصل اول fiscal entity شخصیت مالی واحد مالی fiscal period دوره مالی fiscal year سال مالی fisher rate ضریب/ نرخ فیشر fitness for use مناسب برای استفاده fixed asset دارایی ثابت fixed assets دارایی های ثابت fixed assets master file پرونده اصلی دارایی های ثابت fixed cost هزینه ثابت fixed cost per unit هزینه ثابت واحد محصول fixed costs هزینه های ثابت fixed costs per unit هزینه های ثابت هر واحد محصول fixed exchange rates نرخهای ثابت ارز fixed income securities اوراق بهادار با درآمد(سود) ثابت fixed interval sampling نمونه گیری با فاصله ثابت fixed interval selection انتخاب نمونه با فاصله ثابت fixed overhead budget variance انحراف بودجه سربار ثابت fixed overhead spending variance انحراف مصرف سربار ثابت fixed overhead standard استاندارد سربار ثابت fixed overhead volume variance انحراف حجم سربار ثابت fixed price contract قرارداد مقطوع flat yield بازده هموار flexibility in presentation انعطاف پذیری در نحوه ارائه flexible budget بودجه انعطاف پذیر flexible budget variance انحراف بودجه انعطاف پذیر flexible manufacturing system (fms) سیستم انعطاف پذیر تولید float چكهای در جریان وصول floating exchange rates نرخهای ارز شناور floating prime rate نرخ بهره شناور floating rate ( نرج شناور(متغیر floating rate loan (وام با نرخ بهره شناور(متغیر floor price قیمت كف نام دیگر حد پایین یا ارزش خالص بازیافتنی منهای سود ناخالص متعارف floor trader داد و ستدكنندگان تالار بورس flotation costs هزینه های انتشار اوراق بهادار flow chart نمدگر نمودار گردش عملیات flow concept مفهوم جاری flow lines خطوط راهنما flow of costs جریان گردش هزینه ها flow of goods ( جریان گردش كالا(محصول flowchart نمودار جریان گردش عملیات نمودگر fob destination فوب مقصد fob origin فوب مبدا follow up پیگیری following the crowd تبعیت از عامه foot جمع عمودی footing جمع عمودی footing test امتحان جمع عمودی footnote disclosures موارد افشار در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی for profit organizations سازمانهای انتفاعی for the year ending ended ( ) force major قوه قهریه forecasts پیش بینی ها foreclose توقیف/ ضبط كردن ملك رهنی foreclosed assets داراییهای توقیف/ ضبط شده foreclosure توقیف یا ضبط داراییهای در رهن foreclosure توقیف/ ضبط ملك رهنی سلب حق مالكیت foreign currency rate نرخ ارز foreign corrupt practices act (fcpa) قانون منع ارتشا در فعالیتهای بازرگانی خارجی foreign corrupt practices act of 1977 1977 قانون منع ارتشا در فعالیتهای بازرگانی خارجی foreign currency ارز واحد پول خارجی foreign currency transactions معاملات(مبادلات) ارزی foreign investors سرمایه گذارای خارجی foreign operations عملیات/ مبادلات خارجی foreign return بازده خارجی foreign subsidiaries واحدهای فرعی خارجی foreign trade zones مناطق آزاد تجاری خارجی foreign transactions معاملات(مبادلات) خارجی foreknowledge آگاهی/ دانش قبلی forensic audit حسابرسی قضایی forensic auditors حسابرسان امور قضایی foreseeable loss زیان قابل پیش بینی foreseeable users استفاده كنندگان قابل پیش بینی foreseen user استفاده كننده پیش بینی شده forfeit جرمه بستن/ كردن forfeiture جریمه غرامت form over substance رجحان شكل بر محتوا formal acceptance پذیرش رسمی forms or levels of market efficiency شكلهای مختلف(سطوح)كارآیی بازار سرمایه forward contract قرارداد سلف forward exchange transactions معاملات پیش فرض ارز forward looking information اطلاعات آینده نگر forward rate نرخ سلف four big چهار موسسه بزرگ حسابرسی در دنیا چهار غول حسابرسی در دنیا four column چهار ستونی four variance approach روش(رویكرد) چهار انحرافی fourth market بازار دست چهارم fractional share warrants گواهینامه های حق خرید پاره سهم fractional year depreciation استهلاك بخشی از سال franchise حق الامتیاز فروش franchise tax مالیات بر حق الامتیاز فروش franchisee دریافت كننده حق الامتیاز فروش franchises licenses حق الامتیاز انحصاری فروش franchisor واگذارنده/ اعطا كننده حق الامتیاز فروش fraud تقلب fraud risk assessment برآورد ریسك تقلب fraud risk factors شاخص های ریسك تقلب fraudulent financial reporting گزارشگری مالی فریبكارانه free alongside ship (fas) تحویل كالا در كنار كشتی free carrier (fca) تحویل كالا در محل مقرر به حمل كننده free exchange rates نرخهای ارز آزاد free from state regulation مبرا(معاف) از مقررات دولتی free lunch پذیرایی رایگان free markets بازارهای آزاد بازارهایی كه از سیطره قوانین و مقررات نظارتی، آزاد free of charge رایگان بدون هزینه free rider سواری رایگان freedom from bias ( رعایت بیطرفی عاری از تمایلات جانبدارانه(یكسویه freedom from bias پرهیز از جانبداری عاری از تمایلات جانبدارانه freight allowance ذخیره كرایه حمل freight in كرایه حمل كالای خریداری شده حمل به داخل freight out costs مخارج حمل كالای فروخته شده هزینه های حمل به خارج fresh start measurement اندازه گیری ابتدا به ساكن/ اولیه front end loading شناسایی زودرس full fledged liability بدهی تضمین شده full absorption costing هزینه یابی جذبی كامل full accrual method روش تعهدی كامل full consolidation تلفیق كامل full cost method روش هزینه یابی كامل روش بهای تمام شده كامل full costing هزینه یابی كامل نام دیگر هزینه یابی جذبی full costing approach روش(رویكرد) هزینه یابی كامل جذبی full disclosure principle اصل افشای كامل full investigation پی جویی كامل full product costs كل هزینه های مرتبط با محصول full time members اعضای تمام وقت functional audit حسابرسی فعالیتهای حوزه خاص functional basis split تقسیم كار براساس وظایف functional classification طبقه بندی براساس وظایف functional currency ارز فعال functional fixation ثبات عملكرد fund accounting ( حسابداری حسابهای مستقل نام دیگر حسابداری دولتی(یا سازمانها و موسسات غیرانتفاعی fund balance مانده حساب مستقل fund balance sheet ترازنامه حساب مستقل fund equity ارزش ویژه حساب مستقل fund received from head office وجوه دریافتی از دفتر مركزی fund trial balance تراز آزمایشی حساب مستقل fund types انواع صندوق مشترك سرمایه گذاری انواع حسابهای مستقل fundamental analysis ( تجربه و تحلیل بنیادی(اصولی fundamental concepts مفاهیم بنیادی fundamentalists طرفدارای(معتقدین به) نظریه تجزیه و تحلیل بنیادی اصول گرادیان fundamentals اصولی مبانی fundamentals of managerial finance مبانی(اصول) مدیریت مالی funded status تأمین وجوه شده funds flow statement صورت گردش وجوه furniture and fixtures اثاثه و منصوبات future futures contract قراردادهای سلف future cash flows جریانهای نقد آتی جریان های آتی وجه نقد future option اختیار خرید و یا عدم خرید قراردادهای سلف future service potential خدمات بالقوه آتی future trends in accounting روندهای آتی(در) حسابداری future value (ارزش آتی(آینده future value of a deferred annuity ارزش آتی اقساط مساوی انتقالی به دوره های آتی future value of a single amount ارزش آتی مبلغ(مقدار) واحد future value of an annuity due ارزش آتی اقساط قابل دریافت/ پرداخت در اول دوره future value of an ordinary annuity ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت/ پرداخت در آخر دوره fuzzy logic منطق فازی(عدم قطعیت) gaap generally accepted accounting principles اصول پذیرفته شده حسابداری gaap guide راهنمای اصول پذیرفته شده حسابداری gaap practice manual راهنمای عملی/ حرفه ای اصول پذیرفته شده حسابداری gaas generally accepted auditing standards استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی gaas guide راهنمای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی gaas practice manual راهنمای عملی/ حرفه ای استانداردها پذیرفته شده حسابرسی gain contingency سود( غیر عملیاتی) احتمالی gain on sale of assets سود( غیر عملیاتی) حاصل از فر وش داراییها gain or loss on disposal سود یا زیان( غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری/ فروش gains سودهای غیر عملیاتی gains contingencies سودهای احتمالی gasb governmental accounting standards board هیات تدوین استانداردهای حسابرسی دولتی general accountant حسابدار كل حسابرس دیوان محاسبات general agreement on tariffs and trade (gatt) ( موافقنامه عمومی تعرفه و تجارت( گات general audit objectives اهداف عمومی حسابرسی general authorization تصویب عمومی general cash account حساب وجه نقد عمومی general conditions of contract (شرایط عمومی پیمان(قرارداد general contractor پیمانكار عمومی general controls كنترلهای عمومی general definition تعریف كلی/ عمومی general fixed asset account group گروه حساب داراییهای ثابت general journal دفتر روزنامه عمومی general ledger دفتر كل general ledger accounts حسابهای دفتر كل general long term debt account group گروه حساب بدهیهای بلند مدت عمومی general negligence سهل انگاری عمومی general obligation bond اوراق قرضه شهرداریها general partnership شركت تضامنی با مسئولیت نامحدود general price level accounting حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمتها حسابداری تورمی general purchasing power concept of capital maintenance مفهوم قدرت خرید عمومی حفظ سرمایه general purpose external financial reporting گزارشهای مالی( برون سازمانی)/ عمومی/ منظوره general purpose financial statements صورتهای مالی عمومی/ همه منظوره general purpose financial statements صورتهای مالی اساسی صورتهای مالی عمومی general reserve اندوخته عمومی general revenue درآمد عمومی general rule قاعده كلی قاعده عمومی general standards استانداردهای عمومی general survey پژوهش كلی general terms شرایط عمومی general terms of contract (شرایط عمومی قرارداد( پیمان general treasurer خزانه دار كل general treasury administration مدیریت خزانه داری كل generality approach رویكرد/ دیدگاه كلی نگری generalizability تعمیم پذیری generalized audit software (gas) نرم افزار عمومی حسابرسی generally accepted accounting principles (gaap) اصول پذیرفته شده حسابداری generally accepted auditing standards (gaas) استاندارد های مبتنی بر میانگین geometric mean return بازده مبتنی بر میانگین هندسی glamour stock سهام پرجاذبه زرق و برق global economy اقتصاد جهانی globalization جهانی شدن glossary واژه نامه goal هدف goal congruence همسویی اهداف هماهنگی اهداف goal oriented هدف گرا going concern assumption فرض تداوم فعالیت going out of existence منحل شدن عدم تداوم فعالیت going public تبدیل به سهامی عام شدن golden handcuffs دستبندهای طلایی golden parachute چتر نجات طلایی good business reasons for issuing دلایل تجاری مناسب برای انتشار good faith duty با حسن نیت كامل good faith gesture صداقت/ حسن نیت ظاهری good in process inventory موجودی كالای در جریان ساخت good nits آحاد( واحدهای) سالم محصول good will سرقفلی goodness pf fit مناسب بودن برازش نیكویی برازش goods in transit كالاهای بین راهی كالا(های) در راه goods on consignment كالا(های) امانی gordon's dividend valuation model مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام مدل گوردن government audits حسابرسیهای دولتی governmental accounting حسابداری سازمانی غیر انتفاعی حسابداری دولتی governmental accounting standards استانداردهای حسابداری دولتی governmental accounting standards board (gasb) هیأت تدوین استانداردهای governmental auditing حسابرسی دولتی governmental funds حسابهای مستقل وجوه دولتی grade درجه امتیاز رتبه graduate accounting admission tests آزمونهای كارشناسی ارشد حسابداری graduate management admission test (gmat) آزمون كارشناسی ارشد مدیریت grant date تاریخ اعطا grant in aid كمك بالا عوض دولتی grants كمك های بلاعوض gray area حوزه مبهم نكته/ مورد مبهم وضع/ وضعیت مبهم greater than expected بیشتر از حد مورد انتظار gross margin سود ناخالص gross margin method روش سود ناخالص gross margin percentage درصد سود ناخالص gross national product (gnp) تولید ناخالص ملی gross pay حقوق ناخالص پرداخت ناخالص gross profit gross margin سود ناخالص gross profit method روش سود ناخالص group assignments تكالیف گروهی group depreciation استهلاك گروهی(دسته جمعی) داراییها growth companies شركتهای در حال رشد growth rate نرخ رشد growth stage مرحله رشد growth stock سهام(شركتهای) در حال رشد guarantee تضمین محصول guaranteed bond اوراق قرضه تضمین شده guaranteed residual ارزش باقیمانده(اسقاط) تضمین شده guideline رهنمود دستورالعمل hand over of site تحویل محل كارگاه handbook of internal accounting controls راهنمای كنترلهای داخلی حسابداری handling charges مخارج(هزینه های) جابجایی/ نقل و انتقال haphazard sample selection انتخاب نمونه به صورت نامنظم hard copy نسخه چاپی hardware سخت افزار hardware controls كنترلهای سخت افزاری harmonization هماهنگ سازی یكسان سازی harmonization of accounting standards یكسان سازی استانداردهای حسابداری harvest mission رسالت برداشت/ نتیجه گیری hash total جمع درهم head note سربرگ heading عنوان سرفصل headquarter اداره/ دفتر مركزی health care cost هزینه خدمات درمانی بهداشتی health care organizations سازمانهای خدمات درمانی health care plan طرح خدمات درمانی hedger ابزار مقابله با ریسك hedging مقابله با ریسك مصون سازی در برابر ریسك hidden quality costs هزینه های پنهان كیفیت hierarchy of (gaap) سلسله مراتب اصول پذیرفته شده حسابداری hierarchy of accounting qualities سلسله مراتب ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری hierarchy of activities سلسله مراتب فعالیتها high quality audit حسابرسی با كیفیت بالا high tax council هیئت حل اختلاف تجدید نظر high tech companies شركتهای دارای قدرت تكنولوژی بالا شركتهای با فناوری بالا high yield bonds اوراق قرضه دارای بازده زیاد highest in, first out (hifo) اولین صادره از بالاترین قیمتهای وارده historical background پیشینه تاریخی تاریخچه historical input price قیمت/ ارزش ورودی تاریخی hold mission رسالت داشت/ نگهداری holding period yield بازده دوره نگهداری holistic view دیدگاه/ نگرش كل نگرانه housing allowance كمك هزینه مسكن hypotheses فرضیه های قابل آزمون ideal standards (استانداردهای مطلوب(ایده آل identifiable assets test آزمون دارایی های قابل شناسایی identification stage مرحله شناسایی idiosyncratic risk ریسك قابل حذف نام دیگر ریسك غیر سیستماتیك ریسك منحصر به شركت idle capacity ظرفیت راكد بلااستفاده idle capacity ظرفیت راكد/ بلااستفاده idle cash وجه نقد راكد وجه نقد بلااستفاده idle time زمان تلف شده نیروی انسانی یا ماشی آلات زمان بلااستفاده if converted method روش تبدیل مشروط illegal acts اعمال(فعالیت های) غیرقانونی illiquid assets داراییهای غیرسیال illustration مثال تشریحی illustrative problem مسأله تشریحی immaterial items اقلام بی اهمیت immediate recognition شناسایی فوری immediately بلافاصله فوراً immovable property اموال غیرمنقول immunization مقابله با ریسك مصون سازی impaired assets دارایی های زیان/ آسیب دیده impairment زیاندیدگی كاهش ارزش impairment of assets زیاندیدگی دارایی ها كاهش ارزش دارایی ها impairment of value آسیب دیدگی ارزش زیاندیدگی ارزش imperfect competition رقابت ناقص implementation considerations ملاحظات مربوط به اجرا و پیاده سازی implicit guarantee تضمینی ضمنی implicitly مستند(پوشیده) ضمنی تلویحی implied interest rate نرخ ضمنی بهره implied return بازده ضمنی imposed budget بودجه تحمیلی imprest account حساب تنخواه گردان اعتبار متغیر imprest payroll account حساب مستقل حقوق و دستمزد imprest petty cash fund حساب مستقل تنخواه گردان imprest system سیستم تنخواه گردان improvement betterment ( بهبود(بهسازی improvements other than building ( بهسازی های غیر از تأسیس(ساخت imputation برآورد نرخ بهره imputed costs هزینه های منتسب imputed interest بهره منتسب in charge accountant سرپرست گروه حسابرسی حسابدار/ حسابرس مسئول in all material respects از كلیه جهات با اهمیت in charge auditor حسابرس مسئول كار in the money option نوعی گواهینامه اختیار خرید یا فروش سهام كه در آن قیمت مورد توافق كمتر از قیمت بازار سهام باشد incentive plans طرح های انگیزشی برنامه های حقوق و مزایا incentives طرحهای انگیزشی incidental costs هزینه های اتفاقی incidental transactions معملات اتفاقی/ جانبی/ فرعی income applicable to common stock سود متعلق به سهام عادی income applicable to senior securities سود متعلق به اوراق بهادار اولویت دار income as a predictive device سود بعنوان ابزار پیش بینی income before extraordinary items سود قبل از اقلام غیر مترقبه income bond (اوراق قرضه درآمدی(مبتنی بر سود income determination models مدلهای تعیین سود income from continuing operations سود حاصل از عملیات مستمر income measurement اندازه گیری سود income recipients دریافت كنندگان سود income smoothing هموار سازی سود income statement صورت سود و زیان income statement accounts حسابهای صورت سود و زیان income summary خلاصه سود و زیان income tax مالیات برآمد income tax acts قوانین مالیات برآمد income tax disputes دعاوی مالیات برآمد income tax return اظهار نامه مالیاتی incoming auditor ( حسابرس جدید(آتی incoming auditor حسابرس جانشین incompatible duties ( وظایف ناسازگا( متداخل incompatible functions ( وظایف ناسازگار( متداخل incompatible to ... ... مغایر با... ناسازگار با... incomplete application of the equity method كاربرد ناقص روش ارزش ویژه incomplete data اطلاعات ناقص incomplete equity method روش ارزش ویژه ناقص incorporation process فرایند تاسیس یك شركت سهامی increasing marginal utility مطلوبیت نهایی صعودی increasing trend روند فزاینده روند صعودی incremental or base line budgeting بودجه بندی تفاضلی یا پایه ای incremental allowance ذخیره تفاضلی/ فزاینده incremental analysis تجزیه و تحلیل تفاضلی incremental approach روش تفاضلی incremental borrowing rate نرخ نهایی( تفاضلی) استقراض incremental cash flows ( جریانهای نقدی فزاینده( تفاضلی incremental common cost allocation method روش تفاضلی تخصیص هزینه های مشترك incremental cost هزینه تفاضلی incremental information content محتوای اطلاعات فزاینده incremental revenue درآمد تفاضلی incremental separate costs هزینه های تفاضلی جداگانه incremental unit time learning model مدل یادگیری زمان تفاضلی هر واحد محصول indefinite life عمر نامحدود indenture سند( قرار داد) انتشار اوراق قرضه independence استقلال independence in appearance استقلال ظاهری independence in fact استقلال واقعی independence standards board هیات تدوین استانداردهای استقلال independent audit حسابرس مستقل نام دیگر حسابرس مالی independent auditor حسابرس مستقل independent auditors' report گزارش حسابرسان مستقل independent checks كنترلهای مستقل independent project طرح/ پروژه مستقل independent projects طرح( پروژه های) مستقل independent registrar سازمان مستقل كنترل كننده سهام independent review بررسی مستقل independent variable متغیر مستقل index شاخص index fund صندوق سرمایه گزاری در سهام شاخص index model مدل شاخص مدل مبتنی بر شاخص indexation شاخص گذاری شاخص بندی indifference curve منحنی بی تفاوتی indifference point نقطه بی تفاوتی indirect approach روش(رویكرد) غیرمستقیم indirect consequences آثار/ پیامدهای غیرمستقیم indirect cost هزینه غیرمستقیم indirect costs of a cost object هزینه های غیرمستقیم موضوع هزینه indirect damage آسیب غیرمستقیم indirect effect illegal acts اعمال غیرقانونی دارای تأثیر غیرمستقیم indirect financial interest منافع مالی غیرمستقیم indirect holding سرمایه گذاری(مالكیت) غیرمستقیم indirect labor دستمزد(نیروی كار) غیرمستقیم indirect manufacturing costs هزینه های غیرمستقیم تولید indirect materials مواد غیرمستقیم indirect method روش غیرمستقیم individual retirement account حساب بازنشستگی فردی individually or in the aggregate به تنهایی یا در مجموع individuals افراد inductive approach روش(رویكرد) استقرایی inductive reasoning استدلال استقرایی industrial development bond (idb) ( اوراق قرضه توسعه صنعتی(صنایع industrial engineering method روش مهندسی صنایع industrial value chain ( زنجیره ارزش صنایع(صنعتی industry audit guides رهنمودهای(دستورالعملهای) حسابرسی صنایع industry average میانگین صنعت شاخص صنعت industry

برچسب ها: concept of income مفهوم اقتصادی سود economic development accounting حسابداری توسعه اقتصادی economic downturn ركود اقتصادی economic earning سود اقتصادی economic efficiency كارآیی اقتصادی economic enterprise واحد اقتصادی economic entity واحد اقتصادی شخصیت اقتصادی economic function كاركرد اقتصادی economic good كالای اقتصادی economic indicators شاخصهای اقتصادی economic order quantity (eoq) ( مقدار سفارش اقتصادی(مقرون به صرفه economic produce runs (epr) مقدار تولید اقتصادی economic rate نرخ اقتصادی economic rationality منطق اقتصادی economic resources منابع اقتصادی economic risk ریسك اقتصادی economic substance محتوای اقتصادی economic unit واحد اقتصادی economic unit concept مفهوم واحد اقتصادی economic value added (eva) ارزش افزوده اقتصادی economic value of the firm ارزش اقتصادی واحد تجاری economically reworked واحدهای مشمول دوباره كاری economics of regulation اقتصاد قوانین و مقررات/ اصول اقتصادی نظارت economics of scale صرفه جویی در مقیاس economics of the audit اصول اقتصادی حسابرسی economy اقتصادی صرفه جویی و صلاح اقتصادی مقرون به صرفه economy and efficiency audit حسابرسی صرفه اقتصادی و كارآیی editor in chief سردبیر effective advertising ( تبلیغات موثر(اثربخش effective audit رسیدگی موثر(اثر بخش) حسابرسی اثر بخش effective cost of debt ( هزینه موثر استقراض(بدهی effective date تاریخ موثر تاریخ قطعی تاریخ لازم الاجرا effective rate of interest نرخ موثر(واقعی) بهره در بازار نرخ بهره رایج در بازار effectiveness اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف effectiveness efficiency and economy 3es audit حسابرسی اثربخشی، كارایی و صرفه اقتصادی نام دیگر حسابرسی عملیاتی effectiveness measures معیارهای اثر بخشی efficiency كارآیی میزان دستیابی به اهداف با حداقل هزینه efficiency measures معیارهای كارآیی efficiency variance انحراف كارآیی efficient audit حسابرسی كارآ حسابرسی كمترین هزینه و در كوتاهترین زمان efficient capital market بازار كارآ efficient market model مدل بازار كارآ efficient markets hypothesis (emh) فرضیه بازارهای كارآ efficient markets paradigm نظریه بازارهای كارآ efficient portfolio پرتفوی كارآ مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری efficient set frontier مجموعه(مرز) كارآ efficient set theorem نظریه(اصل) مجموعه كارآ effort تلاش either gain or loss یا سود یا زیان elastic demand تقاضای با كشش elasticity of yield to maturity كشش پذیری بازده تا تاریخ سررسید election of officers انتخاب مدیران electronic internet commerce ( تجارت الكترونیكی(اینترنتی electronic commerce تجارت الكترونیكی electronic data interchange (edi) تبادل الكترونیكی اطلاعات electronic fund transfer (eft) انتقال الكترونیكی وجوه electronic transfer of data انتقال الكترونیكی اطلاعات eligible سزاوار مستحق واجد شرایط elimination of non value added operations حذف عملیات فاقد ارزش افزوده embezzlement اختلاس استفاده نامشروع از داراییها emerging debt instruments ابزارهای جدید بدهی اوراق بهادار بدهی نوظهور emerging issues task force (eitf) كمیته بررسی مسائل و موضوعات اضطراری emerging issues task force (eitf) (كمیته بررسی موضوعات اضطراری(نوظهور emerging markets بازارهای نوپا بازارهای نوظوهور بازارهای در حال توسعه emerging stock markets بازارهای نوظهور سهام بازارهای نوپای سهام emphasis of matter paragraph بند تأكید بر موضوع(مطلب) خاص empirical evidence شواهد تجربی empirical results نتایج تجربی employee employer relationship رابطه كارمندی و كارفرمایی employee fraud تقلب كارمندان employee incentive compensation plans طرحهای تشویقی خرید سهام توسط كاركنان employee quality كیفیت كاركنان employee stock ownership plan (esop) طرح مالكیت كاركنان در سهام employee time sheet برگ ثبت اوقات ورود و خروج كاركنان employer كارفرما empowerment اختیار enacted marginal tax rate نرخ نهایی مالیات بر درآمد encumbrances تعهدات قطعی نشده encyclopedia of accounting systems دایره المعارف سیستم های حسابداری end product محصول نهایی end user computing محاسبات كار بر نهایی ending finished goods inventory budget بودجه موجودی كالای ساخته شده پایان دوره ending inventory موجودی(كالای) پایان دوره ending inventory valuation تعیین ارزش موجودی پایان دوره ending market price قیمت نهایی بازار endogenous variable متغیر درونزا endorsed note payable سند پرداختی ظهرنویسی شده endorsement ( ظهرنویسی(اسناد endowment fund حساب مستقل وجوه موقوفه endpoint costing هزینه یابی معكوس هزینه یابی با تأخیر engagement letter قرارداد موافقتنامه تفاهمنامه engagement planning برنامه ریزی كار engagement risk ریسك پروژه حسابرسی/ ریسك حسابرسی engineered cost هزینه اندازه گیری شده هزینه مهندسی engineering change order (eco) مهندسی تغییرات سفارشی engraving and printing costs مخارج چاپ و انتشار enterprise واحد تجاری واحد اقتصادی بنگاه اقتصادی enterprise fund حساب مستقل انتفاعی enterprise net income سود خالص واحد اقتصادی enterprise performance عملكرد واحد اقتصادی entitle to ... ... مستحق به... سزاوار... entity واحد تجاری واحد اقتصادی entity equity حقوق/ ارزش ویژه واحد اقتصادی entity theory تئوری(نظریه) واحد اقتصادی entropy بی نظمی نابسامانی entry value ارزش ورودی environmental constraints محدودیتهای محیطی epistemology معرفت شناسی شناخت شناسی equal weighted درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم equal weighted marker index شاخص بازرا با وزن مساوی equilibrium expected return بازده مورد انتظار تعادلی equilibrium point نقطه تعادلی equilibrium price قیمت تعادلی equity حق مالكانه ارزش ویژه حق مالكیت equity in subsidiary realized income حق مالكیت در سود تحقق یافته واحد فرعی equity instrument اوراق بهادار سرمایه ای ابزار سرمایه ای equity interest حقوق صاحبان سهام/ حق مالكانه equity method روش ارزش ویژه equity method for investments روش ارزش ویژه سرمایه گذاریها equity method investment سرمایه گذاری بر مبنای روش ارزش ویژه equity premium صرف سهام equity securities اوراق بهادار سرمایه ای اوراق بهادار مبین حق مالكانه equity swap معاوضه سهام equity theories تئوریهای مربوط به حقوق صاحبان سهام equity theory تئوری عدالت نسبی تئوری ارزش ویژه equivalent production schedule جدول معادل آحاد تولید equivalent units معادل آحاد تولید equivalent units of output معادل آحاد تولید equivalent units of production معادل آحاد تولید equivalent yield بازده معادل error اشتباه سهوی خطا error cause identification شناسایی علت(علل) اشتباه error correction اصلاح(تصحیح) اشتباه error costs هزینه های اشتباهات error term عامل خطا errors اشتباهات سهوی essentials of investments اصول سرمایه گذاریها estimated cost of disposal ( هزینه برآورده شده واگذاری(فروش estimated cost to complete هزینه برآوردی تكمیل estimated economic life عمر مفد اقتصادی برآورد شده عمر مفید برآوردی estimated economic useful life عمر مفید اقتصادی برآوردی estimated factory overhead سربار پیش بینی شده/ برآورد شده كارخانه estimated items اقلام برآوردی estimated liability بدهی برآوردی estimated machine hours ساعات كار بودجه شده ماشین آلات estimated net realizable value ارزش خالص بازیافتی برآوردی estimated net realizable value (nrv) method روش ارزش خالص بازیافتی برآوردی estimated population exception rate (eper) ضریب انحراف برآوردی جامعه estimated product warranties هزینه های برآوردی تضمین محصول estimated residual value ارزش باقیمانده(اسقاط) برآوردی estimated revenue در آمد برآوری estimated uncollectible delinquent taxes مالیاتهای معوق غیر قابل برآوری estimated useful life عمر مفید برآوری estimated warranty obligations بدهیهای( تعهدات) برآوری تضمین محصول ethical behavior رفتار اخلاقی رفتار مبتنی بر ارزشهای اخلاقی ethical dilemma معضل اخلاقی بلاتكلیفی اخلاقی ethics اصول اخلاقی اخلاقیات ethics rulings آرای صادره درباره آیین نامه رفتار حرفه ای eurobonds اوراق قرضه خارجی eurodollar certificate of deposit گواهی سپرده خارجی eurodollar deposit سپرده خارجی european audit findings ارزیابی یافته های حسابرسی european option برگ اختیار معامله اروپایی evaluation criteria معیارهای( ضوابط ) ارزیابی event رویداد رخداد حادثه evidence شواهد evidence mix تركیب شواهد evidential matter شواهد evolution تكامل تدریجی سیر تكاملی evolutionary process فرایند تكامل تدریجی ex ante آینده پیش بینی شده ex distribution date تاریخ توزیع سود سهام ex dividend date تاریخ شناسایی سهامداران مشول سود ex post گذشته تاریخی ex post alpha ضریب آلفای تاریخی ex post facto گذشته تاریخ ex post selection bias اوریب ناشی از انتخاب نمونه از دوره یا دوره های گذشته ex rights سهام فاقد حق تقدم خرید ex rights date تایخ انفضای مهلت استفاده از حق تقدم خرید ex works (exw) تحویل كالا در محل كارخانه/ انبار فروشنده exaggerated value ارزش بیش از واقع اظهار شده examination رسیدگی بررسی examine مرود بررسی قرار دادن رسیدگی كردن excavation خاكبرداری except for concept مفهوم به "استثنای" exception rate ضریب استثناء excess allocated to identifiable net assets مازاد تخصیص یافته به خالص داراییهای قابل شناسایی excess present value index شاخص مازاد ارزش فعلی شاخص فعلی اضافی excess return بازده اضافی بازده مازاد exchange gain سود مبادله سود( غیر عملیاتی) معاوضه exchange loss زیان مبادله زیان( غیر عملیاتی) معاوضه exchange of common shares stocks معاوضه( مبادله) سهام عادی exchange of dissimilar assets معاوضه داراییهای غیر مشابه exchange rate نرخ معاوضه( مبادله) نرخ ارز exchange risk ریسك ارز exclusive right حق انحصاری execution اجراء executive summary چكیده خلاصه مفید خلاصه مدیریتی executory costs هزینه های اجرایی exercise قیمت توافقی قیمت قابل اعمال exhibit شكل existence وجود existence or occurrence (وجود یا رخداد( وقوع exit interview ( تبادل نظر نهایی( با صاحبكار در حسابرسی عملیاتی exogenous variable متغیر برون زا expansion توسعه كمی رشد و گسترش expatriate به تفضیل بیان كردن expectations gap فاصله( شكاف) انتظارات expectations hypothesis (نظریه انتظارات( عقلایی expected value (ev) میانگین ارزش( مقدار) مورد انتظار expected activity level حجم مورد انتظار فعالیت سطح فعالیت مورد انتظار expected annual capacity ظرفیت مورد انتظار سالانه expected error خطای مورد انتظار expected exit value ارزش خروجی مورد انتظار expected misstatement تحریف مورد انتظار expected monetary value ارزش پولی مورد انتظار expected opportunity loss (eol) زیان مورد انتظار فرصت از دست رفته expected postretirement benefit obligations تعهد( بدهی) مورد انتظار مزایای بعد از باز نشستگی expected rate of occurrence ضریب وقوع/ رخداد ضریب رخداد مورد انتظار expected return (er) بازده مورد انتظار expected return vector بردار بازده مورد انتظار expected standard استاندارد مورد انتظار expected yield to maturity بازده مورد انتظار تا تاریخ سررسید expendable fund حساب مستقل وجوده قابل مصرف expenditures applicable to prior years مخارج متسری به سالهای قبل مخارج سنواتی expense هزینه دوره هزینه expense account analysis تجزینه و تحلیل حسابهای هزینه experience curve منحنی تجربه expert كارشناس متخصص خبره expert reliance اتكا بر نظر تخصص كارشناس expiration date تاریخ انقضاء expired cost بهای منقضی شده explain and predict شرح و پیش بینی explanatory paragraph بند توضیحی گزارش حسابرسی explanatory variables ( متغیرهای توضیحی( مستقل explicit contracts قراردادهای صریح explicitly به صورت صریح صریحاً صراحتاً export sales فروشهای صادراتی exposure draft متن پیش نویس متن پیشنهادی expropriation مصادره سلب مالكیت extend تمدید كردن افزایش دادن دامنه extendable notes اسناد قابل تمدید extended audit scope دامنه تفصیلی حسابرسی extended value chain زنجیره گسترش یافته ارزش extent of information dissemination حجم انتشار اطلاعات دامنه توزیع اطلاعات external audit حسابرسی مستقل external auditor حسابرس مستقل external auditor's opinion نظر حسابرس مستقل external constraints محدودیتهای خارجی external decision makers تصمیم گیرندگان برون سازمانی تصمیم گیرندگان خارج از واحد تجاری external document مستندات خارج از واحد external failure costs هزینه های عیب و نقص خارجی external linkages پیوندهای/ روابط/ ارتباطات خارجی external validity اعتبار برونی extinguishment of debt تسویه( باز پرداخت) بدهی extra works كارهای جدید/ فوق العاده extraordinary gain سود( غیر عملیاتی) غیر مترقبه سود فوق العاده extraordinary items اقلام غیر مترقبه f.o.b. shipping point فوب مبدا face amount مبلغ اسمی face value ارزش اسمی face value of bond ارزش اسمی اوراق قرضه facilities تاسیسات تسهیلات رفاهی facility level activities فعالیتهای سطح كارخانه facility sustaining costs هزینه های مرتبط با سطح كارخانه factor عامل factor analysis تجزیه و تحلیل عاملها factor beta ضریب بتای عامل factor loading شناسایی و تعیین ضرایب عوامل factor loading model (flm) مدل شناسایی و تعیین ضریب عوامل factor model مدل عاملی factor risk ریسك عامل factor risk premium صرف ریسك عامل factoring فروختن مطالبات به موسسه وصول طلب factoring accounts receivable فروش حسابهای دریافتی واگذار كردن حسابهای دریافتی به موسسات وصول كننده طلب factory burden سربار كارخانه هزینه های ثابت كارخانه factory burden costs هزینه های سربار كارخانه factory overhead costs هزینه های سربار كارخانه factory supplies ملزومات مصرفی كارخانه factory supplies inventory موجودی ملزومات مصرفی كارخانه faf financial accounting foundation بنیاد حسابرسی مالی fail to deliver ناتوانی در تحویل failure costs هزینه های عیب و نقص fair market value ارزش متعارف بازار fair price function كاكرد تعیین قیمت منصفانه fair value mark to market method ( روش ارزش متعارف(تعدیل با ارزش بازار fair value recovery criterion معیار بازیافت ارزش متعارف fairness مطلوبیت father son grandson relationship رابطه پدر پسر نوه fault تقصیر favorable variance (انحراف مطلوب(مساعد feasible region ناحیه(منطقه) موجه feasible set مجموعه طرح های توجیه پذیر feasible set مجموعه موجه feasible solution جواب/ راه حل موجه features quality of design (مشخصات(كیفیت طراحی feed back بازخورد feed back value ارزش بازخورد fidelity bond وجه الضمان سپرده جبران خسارت دریافت تضمین از كاركنان fiduciary funds حساب مستقل وجوه امانی field رشته زمینه حوزه field auditor حسابرس متخصص در یك صنعت خاص field experiments تجربیات(آزمایشات) میدانی field studies مطالبات میدانی field work اجرای عملیات رسیدگی field work standards استانداردهای اجرای عملیات رسیدگی fifo costing method ( روش هزینه یابی اولین صادره از اولین وارده(فایفو fifo method of process costing روش اولین صادره از اولین وارده در هزینه یابی مرحله ای figure رقم(عدد) شكل file پرونده file integrity اصالت پرونده fill or kill order انجام یا ابطال سفارش filter rules قواعد فیلتر final account حساب قطعی final audit حسابرسی نهایی final certificate گواهی تحویل قطعی final payment پرداخت قطعی/ نهایی final report گزارشات نهایی final statement صورتحساب قطعی/ نهایی final take over acceptance تحویل قطعی صورت وضعیت قطعی finance director مدیر امور مالی finance vice president معاونت مالی معاون امور مالی financial accounting حسابداری مالی financial accounting and reporting حسابداری و گزارشگری مالی financial accounting foundation (faf) بنیاد حسابداری مالی financial accounting information اطلاعات حسابداری مالی financial accounting information system سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی financial accounting series مجموعه نشریات حسابداری مالی financial accounting standards advisory council (fasac) شورای مشورتی استاندارهای حسابداری مالی financial accounting standards board (fasb) هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی financial analyst تحلیلگر مالی financial analysts' federation فدراسیون تحلیلگران مالی financial asset اوراق بهادار دارایی مالی financial audit حسابرسی مالی نام دیگر حسابرسی مستقل financial breakeven نقطه سربسر مالی financial breakeven point نقطه سربسر مالی financial budget بودجه مالی financial condition وضعیت(شرایط) مالی financial controls كنترلهای مالی financial distress مشكلات مالی التهاب مالی financial economists اقتصاددانان مالی financial engineering مهندس مالی financial excerpts نكات برگزیده مالی financial flexibility انعطاف پذیری مالی financial forecast پیش بینی مالی financial health سلامت مالی financial highlights نكات برجسته مالی نكات مهم مالی financial history پیشینه مالی تاریخچه مالی financial implications بازتابهای مالی پیامدهای(تبعات) مالی financial incentive انگیزه مالی financial incentives حقوق و مزایای مالی financial index شاخص مالی financial innovation نوآوری مالی ابداع مالی financial institutions نهادهای مالی موسسات مالی financial instrument ابزار مالی ورقه بهادار مالی financial interest منافع مالی financial intermediary واسطه مالی financial internal control كنترلهای داخلی مالی financial investment سرمایه گذاری در اوراق بهادار(داراییهای مالی) سرمایه گذاری مالی financial leverage اهرم مالی financial leverage multiplier ضریب اهرم مالی financial manager مدیر امور مالی مدیر مالی financial market بازار مالی financial planning models مدلهای برنامه ریزی مالی financial position وضعیت مالی financial press نشریات مالی financial productivity measure معیار(سنجش) بهره وری مالی financial projections پیش بینی های مالی financial regulation آیین نامه/ نظارت مالی financial reporting گزارشگری مالی financial reporting and changing prices گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها financial risk ریسك مالی financial scandal رسوایی مالی financial slacks منابع مالی financial statement صورت مالی financial statement صورتهای مالی financial statement assertions ادعاهای(مندرج در) صورتهای مالی financial statement cycles چرخه های مربوط به صورتهای مالی financial statement disclosure checklist فهرست موارد افشار در صورتهای مالی financial statements audit حسابرسی صورتهای مالی نام دیگر حسابرسی مستقل financial well being سلامت مالی رفاه مالی financier كارشناس امور مالی تأمین كننده مالی financing activities فعالیتهای تأمین مالی financing activity فعالیت تأمین مالی financing and obligation (تأمین مالی و تعهد(بدهی financing consequences پیامدهای تأمین مالی financing costs هزینه های تأمین مالی financing decision تصمیم تأمین مالی findings یافته ها نتایج حاصله fineness دقت ظرافت finished goods inventory موجودی كالا(های) ساخته شده finite uniformity یكنواختی محدود firm موسسه واحد تجاری واحد اقتصادی شركت قطعی firm commitment تعهد قطعی firm purchase commitments تعهدات قطعی خرید firm size اندازه شركت firm's capital structure ساختار سرمایه نخستین first derivative مشتق مرتبه اول first in، first out (fifo) (اولین صادره از اولین وارده(فایفو first in، first out (fifo) inventory costing method هزینه یابی موجودی كالا به روش اولین صادره از اولین وارده first in،