تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب فروردین 1394

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 11:05 ب.ظ
قابلیت استفاده از "مدل معادله ریچاردز" برای پیش بینی نفوذ عمقی در آبیاری سطحی


نفوذ عمقی تحت آبیاری سطحی غالبا با استفاده از مدل معادله ریچاردز تخمین زده می شود. مدل معادله ریچاردز نیازمند مولفه های هیدرولیکی خاک و محصول-ویژه[1] می باشد که می توان آنها را از روی داده های رطوبت خاک در عمق های مختلف تخمین زد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا می توان مؤلفه های مدل معادله ریچاردز را به منظور پیشبینی مناسب و صحیح نفوذ عمقی تحت آبیاری سطحی به کار برد. برای این منظور, ما از داده های آزمایش لیسیمتر روی خاک لوم تحت آبیاری سطحی استفاده کردیم. شبیه سازی های مونت کارلو از مدل 1-بعدی معداله ریچاردز با استفاده از مجموعه ای از پارامتر های مدل انجام شد. کارایی پیش بینی های مدل برای هر یک از شبیه سازی های مونت کارلو(مجموعه ای از پارامتر های مدل) بواسطه داده های لیسیمتر از رطوبت خاک و نفوذ عمقی اندازه گیری شده مورد بررسی قرار گرفت. کفایت مدل با استفاده از اجرای رگرسیون خطی روی داده های مشاهده شده مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و آزمون فرضیه های صفر (شیب یک و عرض از مبدا صفر) مورد بررسی قرار گرفت. ما با استفاده از این رویکرد نتوانستیم رطوبت خاک و نفوذ عمقی را بطور همزمان پیش بینی کنیم. این عدم تناسب همزمان احتمالا نشان دهنده ساختار نامناسب مدل است زیرا در مطالعه لیسیمتری ما, عدم قطعیت در درجه دوم اهمیت قرار داشت. در آبیاری سطحی احتمالا حتی زمانی که ترک های خاک چندان آشکار نیست, نفوذ ترجیحی غیر قابل اجتناب است. تحت چنین شرایطی استفاده از مدل ساده ی معادله ریچاردز نامناسب به نظر می رسد. مدل مفهومی که قبلا منتشر شده مناسب تر است زیرا به شکل مناسبی نفوذ عمقی را پیش بینی می کند, نفوذ ترجیحی در طول آبیاری سطحی را بشکل مؤثری نشان می دهد و نسبت به مدل ریچاردز نیازمند داده های کمتری است.
نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 31 فروردین 1394 10:31 ب.ظ

استفاده از روش Fuzzy AHP (روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی) برای عملکرد مالی- بررسی بخش پتروشیمی ایران

چکیده

ارزیابی عملکرد سازمانی، یک فرآیند بسیار حیاتی و حساس در هر صنعت می باشد. یکی از مهم ترین جنبه های ارزیابی عملکرد، در نظر گرفتن ارزیابی عملکرد مالی است. در این نوع ارزیابی، ما با بسیاری از معیارها و شاخص ها برای انجام و همچنین طراحی یک مدل جامع و موثر، مواجه هستیم. بنابراین، این وضعیت می تواند به عنوان مشکل معیارهای تصمیم گیری های چندگانه فازی(MCDM) در نظر گرفته شود، بنابراین، فازی بودن و عدم قطعیت ادراک ذهنی باید در نظر گرفته شود. در این مقاله، ارزیابی عملکرد هفت شرکت فعال در زمینه صنایع پتروشیمی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله ابتدا، صنعت پتروشیمی ایران مورد مطالعه قرار گرفت و سپس چارچوب مورد نیاز برای یک مدل تصمیم گیری خوب، معرفی شد و بعد از آن، معیارهای اصلی ارزیابی مالی و نسبت های مالی مورد استفاده در این مقاله تعریف شده است که این معیارها به شرح زیر می باشند: نسبت جاری، نسبت سریع، نسبت بدهی، بدهی های بلندمدت، کسر، دارایی کل، نسبت گردش موجودی، نسبت گردش مالی کل، دارایی، ثابت نسبت گردش دارایی ها، حجم معاملات دریافتنی حسابداری، سود خالص، ROI، ROE، رشد دارایی ها، رشد سهام سهامداران در میان معیارهای مالی که مورد استفاده قرار گرفته است و در مرحله بعد، مجموعه فازی و AHP فازی شرح داده شده است و نتایج تجزیه وتحلیل ها ارائه شده است.نویسنده : sinister
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 02:38 ب.ظ
از چی بگم از حالم خودم از فردام دست بردار منو تو این حال خودم بذارو برو دست بردار از تو نه از خودم پُرم تو این حال خوبم ترکم کن دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا .. درکم کن هنوزم میشه بخشید همون مریض و گیج و جنگی نبود غریب و نیش و زخمیش نزد دلارو حرف تحقیر نکرد هنوزم میشه بخشید منو منی که که پست و لغزیدمو منی که حرف خالیمو همین امشب میزنم ریشمو میزنم خیلی بده واسه مرد بگن حرف زد و عمل نکرد میزنم خیلی بده که نباشه دو قرون بکنه حرف سینه زخم میزنم اما بدون حرفو باز مردم میزنن پس تیریپی نی با خدا تو بیا و مشتی باش هرچند ما پیچیدیم و رفتیم و زدیمو نگشتیم باش هرچند که دلمون یه دست نبود و یجوری چربی داشت اما بالاسری آبرو دار و بدون لنگ نذاشت ما که رسوای عالمیم چندچندیم باش ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ تکست آهنگ جدید امیر عباس گلاب و حمید صفت بنام ببخش ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ این روزا خاموشم سردم بی حسم لمسم میترسم جونی نیست انگار نوری نیست حتی از سایم میترسم راهی نیست تکیه گاهی نیست ای خدا خستم میفهمی میرم من آره میرم من حتی از مرگم میترسم ببین چه تنهام غروبه فردام عذابو بردار و ببین ببین چه تنهام دریا دریا دریا بیا و دریاب لیلا لیلا لیلام تویی به والله درست ، تنهام فردام خودم دلم زیرخاک اما حرفام رزمام صدام رسد از زیر خاک دلم غوغا غوغا زدم هربار فریاد میشم اونی که تو میخوای از فردا فردا فردا اما حرفام لفضام دروغ شرمسار شرمسار الله الله الله تو که میبخشی این بارها اما این زنها مردا رفقا داشیم بابا رفقا مادر بابام بگذریم بابا ما که گذشتیم حاج آقا الله الله الله

برچسب ها: دانلود آهنگ ببخش با صدای حیمدصفت، پخش آنلاین، از چی بگم از حالم خودم از فردام دست بردار منو تو این حال خودم بذارو برو دست بردار از تو نه از خودم پُرم تو این حال خوبم ترکم کن دنیا خارم کرد دنیا قانعم کردم دنیا .. درکم کن هنوزم میشه بخشید همون مریض و گیج و جنگی نبود غریب و نیش و زخمیش نزد دلارو حرف تحقیر نکرد هنوزم میشه بخشید منو منی که که پست و لغزیدمو منی که حرف خالیمو همین امشب میزنم ریشمو میزنم خیلی بده واسه مرد بگن حرف زد و عمل نکرد میزنم خیلی بده که نباشه دو قرون بکنه حرف سینه زخم میزنم اما بدون حرفو باز مردم میزنن پس تیریپی نی با خدا تو بیا و مشتی باش هرچند ما پیچیدیم و رفتیم و زدیمو نگشتیم باش هرچند که دلمون یه دست نبود و یجوری چربی داشت اما بالاسری آبرو دار و بدون لنگ نذاشت ما که رسوای عالمیم چندچندیم باش ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ تکست آهنگ جدید امیر عباس گلاب و حمید صفت بنام ببخش ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ این روزا خاموشم سردم بی حسم لمسم میترسم جونی نیست انگار نوری نیست حتی از سایم میترسم راهی نیست تکیه گاهی نیست ای خدا خستم میفهمی میرم من آره میرم من حتی از مرگم میترسم ببین چه تنهام غروبه فردام عذابو بردار و ببین ببین چه تنهام دریا دریا دریا بیا و دریاب لیلا لیلا لیلام تویی به والله درست، تنهام فردام خودم دلم زیرخاک اما حرفام رزمام صدام رسد از زیر خاک دلم غوغا غوغا زدم هربار فریاد میشم اونی که تو میخوای از فردا فردا فردا اما حرفام لفضام دروغ شرمسار شرمسار الله الله الله تو که میبخشی این بارها اما این زنها مردا رفقا داشیم بابا رفقا مادر بابام بگذریم بابا ما که گذشتیم حاج آقا الله الله الله،