تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی -  غلظت ثابت پلاسمایی Steady State

 غلظت ثابت پلاسمایی Steady State غلظت ثابت پلاسمایی Steady State
در صورتی که دارو خوراکی باشدو فواصل تجویز دوزها برابربا نیمه عمر 
دارو باشد غلظت پلاسمایی دارو بعد هر تجویز افزایش می یابد تا جایی که 
بعد از 4 تا 5 نیمه عمر (4 یا 5 امین دوز تجویزی) غلظت پلاسمایی دارو 
تا زمانی که دارو بصورت منظم تجوز می شوند باقی می ماند.


Loading dose   اولیه دوز 


تاخیر اولیه د رسیدن به سطح ثابت پلاسمایی را می توانبا دو یا چند برابر کردن دوز اولیه تا حدی جبران کرد 
که به این دوز افزایش یافته اولیه دوز بارگیری می گویند.
دوز بارگیری یا اولیه معمولا در مورد داروهایی بکار می رود که سرعت دفع آهسته ای دارند. داروهایی که 
دفع آهسته ای دارند بالاجبار باید فاصله تجویز طولانی تری هم داشته باشند تا غلظت پلاسمایی افزایش نیابدو 
درحد مناسبی در پلاسما باقی بماند. فاصله تجویزی طولانی تر در دوزهای اولیه تا رسیدن به غلظت ثابت 
پلاسمایی ینی از دست ادن زمان طولانی تا رسیدن به شروع اثر مناسب از دارو که برای رفع این مشکل از 
دوزهای اولیه به میزان بالاتری استفاده میکند تا سریعتر به غلظت ثابت پلاسمایی و در نتیجه اثر دارو برسند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که دوز اولیه را در مورد داروهایی که پنجره درمانی پائین دارند با احتیاط 
فروان باید بکار برد.
طبقه بندی: آموزش های فارماکالوژی، 
برچسب ها:  غلظت ثابت پلاسمایی Steady State در صورتی که دارو خوراکی باشدو فواصل تجویز دوزها برابربا نیمه عمر دارو باشد غلظت پلاسمایی دارو بعد هر تجویز افزایش می یابد تا جایی که بعد از 4 تا 5 نیمه عمر (4 یا 5 امین دوز تجویزی) غلظت پلاسمایی دارو تا زمانی که دارو بصورت منظم تجوز می شوند باقی می ماند. Loading dose  اولیه دوز تاخیر اولیه د رسیدن به سطح ثابت پلاسمایی را می توانبا دو یا چند برابر کردن دوز اولیه تا حدی جبران کرد که به این دوز افزایش یافته اولیه دوز بارگیری می گویند. دوز بارگیری یا اولیه معمولا در مورد داروهایی بکار می رود که سرعت دفع آهسته ای دارند. داروهایی که دفع آهسته ای دارند بالاجبار باید فاصله تجویز طولانی تری هم داشته باشند تا غلظت پلاسمایی افزایش نیابدو درحد مناسبی در پلاسما باقی بماند. فاصله تجویزی طولانی تر در دوزهای اولیه تا رسیدن به غلظت ثابت پلاسمایی ینی از دست ادن زمان طولانی تا رسیدن به شروع اثر مناسب از دارو که برای رفع این مشکل از دوزهای اولیه به میزان بالاتری استفاده میکند تا سریعتر به غلظت ثابت پلاسمایی و در نتیجه اثر دارو برسند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که دوز اولیه را در مورد داروهایی که پنجره درمانی پائین دارند با احتیاط فروان باید بکار برد.،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 05:31 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک