تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - فارماکوکینتیک چیست؟

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی

ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی مقاله و متن, در رشته های مدیریت, اقتصاد و حسابداری

نویسنده : sinister
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 05:26 ق.ظ


 فارماکوکینتیک: علم مطالعه آماریو آنالیز ریاضی دارو سطح متابولیتها آن در بدن است.در حال حاضر 
این اصطلاح به پروسه های1- جذب 2- توزیع 3- متابولیسم و 4- دفع دارو در بدنو توصیف عددی آنها 
اطلاق می شو.در واقع کاری هست که بدن روی دارو انجام می دهد.

حجم توزیع Volum of Distribution VD: میزان انتشار دارو در کل بدن را نشان میدهد. رابطه بین 
میزان دارو در بدنو غلظت دارو در پلاسما را مشخص میکندو بستگی به: ۩ ضریب حلالیت دارو در چربی و 
آب ۩ جریان خون موضعی بافتها و ۩ درجه اتصال پروتئینی پلاسماو بافت ها دارد. میتواند دامنه ای بین 50 تا 
2100 داشته باشد.اعداد کمتر یعنی دارو کمتر از پلاسما به بافتها نفوذ کردهو بیشترین مقدار دارو در پلاسما 
موجود است و اعداد بیشتر یعنی دارو در اکثر بافتهای بدن پخش شده (عموما در این موارد شروع اثر دارو 
کندترو دوام و نیمه عمر دارو در بدن بیشتر است).

 داروهاییبا حجم توزیع 10 تا 150
میلی لیتر بر کیلوگرم مثلا هپارین وارفارین 
تقریبا بصورت دائم در پلاسما تجمع دارند یا 
اتصال پروتئینی بالایی به پروتئنهای پلاسما 
دارند

 داروهاییبا حجم توزیع بیشتراز 150 تا 
250 عمدتا در مایع بین سلولی پراکنده 
هستند (شل کنده های عضلات)

 وقتی حجم توزیع بالاتر باشد معنی اش این است که دارو به شدت در بافتهای بدن توزیع شده است.در این 
مواقع غلظت دارو در بافت ممکن است از غلظت دارو در پلاسما هم بیشتر باشد

 داروهایی که اتصال بافتی بالاو حجم توزیع بالا دارند مثل: فنتانیل، دیگوکسین، پروپوفول، اکثر 
فنوتیازینها و داروهای ضد افسردگی
Duration of Action   اثر طول 
معمولا طول اثر به زمان حضور غلظت کافی از دارو در بدنو بافت هدف بستگی دارد. اما در بعضی موارد مثلا 
داروهای ارگانوفسفره فعالیت داروبا مشخصات فارماکوکینتیکو طول اثر دارو ارتباط ندارد. اثرات بیلوژیک 
آنها معمولا برای چند روز حتی بعد از دفع دارو از بدن به طول می کشد.چون اثری که روی آنزیمها ایجاد 
کرده اند بسیار پایدار است.

Half Life  عمر نیمه 
مدت زمانی که لازم است بگذرد تا غلظت دارو در پلاسما به نصف کاهش یابد


ساعت 48 تا 24 Diazepam .      دقیقه 5 تا 3 Suxamethoniumدر بسیاری از موارد فعالیت دارو بستگی به حضور غلظت موثری از دارو در محل اثرش دارد که آنهم به نوبه 
خود به غلظت پلاسمایی دارو وابسته است (غلظت پلاسمایی دارو به میزان جذب و سرعت متابولیسم و اتصال 
پروتئینی وابسته است).در نتیجه زمانی که توزیع در بدن کامل شد اگر غلظت پلاسمایی دارو بالاتر از حداقل 
غلظت موثر باشد، سرعت کاهش غلظت دارو به علت حذف دارو از بدن ارتباط مستقیمی با طول اثر دارو
دار.در چینی شرایطی مقادیر اتمام نیمه عمر میتواند بعنوان معیاری برای اندازه گیری طول اثر دارو بکا رود 
خصوصا زمانی که دارو بصورت خوراکی تجویز شود.

 نیمه عمر وابستگی مستقیم به حجم توزیع و رابطه معکوسبا کلیرنس دارو دارد.


افزایش در نیمه عمر دارو ممکن است ناشی از افزایش حجم توزیع یا کاهش سرعت حذف دارو یا ترکیبی از 
هر دو این عوامل باشد و بالعکس کاهش نیمه عمر دارو ممکن است ناشی از کاهش حجم توزیع یا افزایش 
کلیرنسو یا هر دو باشد.در نتیجه نمیتوان گفت همواره کاهش نیمه عمر دارو صرفا به علت افزایش حذف دارو 
رخ داده. (ممکن است به علت افزایش حجم توزیع باشد)

 به طور کلی بهتر است داروها تقریبا با فواصلی برابر با نیمه عمرشان تجویز شوند. در این صورت معمولا 
تناسب مناسبی بین کاهش غلظت دارو بعد از دوزهای موفقو نیاز به دامه تجویز دارو برای نگه داشتن غلظت 
مناسب از دارو وجود دارد.

موضوع: آموزش های فارماکالوژی،
برچسب ها:  فارماکوکینتیک: علم مطالعه آماریو آنالیز ریاضی دارو سطح متابولیتها آن در بدن است.در حال حاضر این اصطلاح به پروسه های1- جذب 2- توزیع 3- متابولیسم و 4- دفع دارو در بدنو توصیف عددی آنها اطلاق می شو.در واقع کاری هست که بدن روی دارو انجام می دهد. حجم توزیع Volum of Distribution VD: میزان انتشار دارو در کل بدن را نشان میدهد. رابطه بین میزان دارو در بدنو غلظت دارو در پلاسما را مشخص میکندو بستگی به: ۩ ضریب حلالیت دارو در چربی و آب ۩ جریان خون موضعی بافتها و ۩ درجه اتصال پروتئینی پلاسماو بافت ها دارد. میتواند دامنه ای بین 50 تا 2100 داشته باشد.اعداد کمتر یعنی دارو کمتر از پلاسما به بافتها نفوذ کردهو بیشترین مقدار دارو در پلاسما موجود است و اعداد بیشتر یعنی دارو در اکثر بافتهای بدن پخش شده (عموما در این موارد شروع اثر دارو کندترو دوام و نیمه عمر دارو در بدن بیشتر است).  داروهاییبا حجم توزیع 10 تا 150 میلی لیتر بر کیلوگرم مثلا هپارین وارفارین تقریبا بصورت دائم در پلاسما تجمع دارند یا اتصال پروتئینی بالایی به پروتئنهای پلاسما دارند  داروهاییبا حجم توزیع بیشتراز 150 تا 250 عمدتا در مایع بین سلولی پراکنده هستند (شل کنده های عضلات)  وقتی حجم توزیع بالاتر باشد معنی اش این است که دارو به شدت در بافتهای بدن توزیع شده است.در این مواقع غلظت دارو در بافت ممکن است از غلظت دارو در پلاسما هم بیشتر باشد  داروهایی که اتصال بافتی بالاو حجم توزیع بالا دارند مثل: فنتانیل، دیگوکسین، پروپوفول، اکثر فنوتیازینها و داروهای ضد افسردگی Duration of Action  اثر طول معمولا طول اثر به زمان حضور غلظت کافی از دارو در بدنو بافت هدف بستگی دارد. اما در بعضی موارد مثلا داروهای ارگانوفسفره فعالیت داروبا مشخصات فارماکوکینتیکو طول اثر دارو ارتباط ندارد. اثرات بیلوژیک آنها معمولا برای چند روز حتی بعد از دفع دارو از بدن به طول می کشد.چون اثری که روی آنزیمها ایجاد کرده اند بسیار پایدار است. Half Life  عمر نیمه مدت زمانی که لازم است بگذرد تا غلظت دارو در پلاسما به نصف کاهش یابد ساعت 48 تا 24 Diazepam . دقیقه 5 تا 3 Suxamethonium در بسیاری از موارد فعالیت دارو بستگی به حضور غلظت موثری از دارو در محل اثرش دارد که آنهم به نوبه خود به غلظت پلاسمایی دارو وابسته است (غلظت پلاسمایی دارو به میزان جذب و سرعت متابولیسم و اتصال پروتئینی وابسته است).در نتیجه زمانی که توزیع در بدن کامل شد اگر غلظت پلاسمایی دارو بالاتر از حداقل غلظت موثر باشد، سرعت کاهش غلظت دارو به علت حذف دارو از بدن ارتباط مستقیمی با طول اثر دارو دار.در چینی شرایطی مقادیر اتمام نیمه عمر میتواند بعنوان معیاری برای اندازه گیری طول اثر دارو بکا رود خصوصا زمانی که دارو بصورت خوراکی تجویز شود.  نیمه عمر وابستگی مستقیم به حجم توزیع و رابطه معکوسبا کلیرنس دارو دارد. افزایش در نیمه عمر دارو ممکن است ناشی از افزایش حجم توزیع یا کاهش سرعت حذف دارو یا ترکیبی از هر دو این عوامل باشد و بالعکس کاهش نیمه عمر دارو ممکن است ناشی از کاهش حجم توزیع یا افزایش کلیرنسو یا هر دو باشد.در نتیجه نمیتوان گفت همواره کاهش نیمه عمر دارو صرفا به علت افزایش حذف دارو رخ داده. (ممکن است به علت افزایش حجم توزیع باشد)  به طور کلی بهتر است داروها تقریبا با فواصلی برابر با نیمه عمرشان تجویز شوند. در این صورت معمولا تناسب مناسبی بین کاهش غلظت دارو بعد از دوزهای موفقو نیاز به دامه تجویز دارو برای نگه داشتن غلظت مناسب از دارو وجود دارد.،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر