تبلیغات
ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مفضل بن عمر وکبوتربازان (تحقیر )

مفضل بن عمر وکبوتربازان (تحقیر )روزی نامه ای به امضای عده ای از بزرگان شیعه به دست امام صادق علیه السلام رسید كه چند نفر از آنان خود حامل نامه بودند . 
شكایت درباره رفاقت (مفضل بن عمر) وكیل امام صادق علیه السلام در كوفه با عده ای كبوتربازان و به ظاهر بی بند و بار بود . 
امام علیه السلام پس از خواندن نامه ، نامه ای دربسته به وسیله همان چند نفر برای مفضل فرستاد . از حسن اتفاق موقعی نامه رسید كه امضاء كنندگان در خانه او بودند . 
او نامه را در حضور آنان باز كرد و خواند و سپس به دست آنها داد . آنان از مضمون نامه مطلع شدند كه امام در این نامه تنها دستور چند قلم معامله به مفضل داده كه انجامش مستلزم رقمی درشت پول نقد می باشد ، و مفضل باید آن را تهیه كند؛ و درباره رفاقت مفضل با آنان در نامه امام هیچ اشاره ای نشده بود . 
چون مساءله پول بود ، آنها سر بزیر انداخته و گفتند : باید پیرامون این پول زیاد فكر كنیم و بعد عذرخواهی هم كردند . 
مفضل كه زیرك بود آنها را به صرف غذا دعوت كرد و نگذاشت از خانه بیرون روند؛ آنگاه پی كبوتر بازان فرستاد و آنان آمدند ، و در حضور آن عده برای اینان نامه امام را خواند . 
كبوتر بازان بدون عذر تراشی رفتند و هنوز مهمانان مشغول غذا خوردن بودند كه پولهای زیاد (از هزار درهم تا ده هزار درهم ) را جمع و آن را تسلیم مفضل كردند و رفتند ! 
در این موقع مفضل به امضاء كنندگان رو كرد و گفت : شما از من می خواهید امثال این جوانان را راه ندهم با اینكه امكان اصلاح اینان زیاد است و در چنین مواردی باری از دین را به دوش كشند . 
شما می پندارید كه خدا محتاج به نماز و روزه شماست كه به آن مغرور شده اید ، اما از گذشت مالی عذر تراشی می كنید و پاسخ امام را نمی دهید ! ! 
اینان كه رفاقت مفضل با كبوتربازان را خوار و كوچك می شمردند ، جوابی نداشتند بدهند ، از جای بلند شدند و رفتند .
با مردم اینگونه برخورد كنیم ص 78 - منهج المقال استرآبادی ص 343


برچسب ها: روزی نامه ای به امضای عده ای از بزرگان شیعه به دست امام صادق علیه السلام رسید كه چند نفر از آنان خود حامل نامه بودند . شكایت درباره رفاقت (مفضل بن عمر) وكیل امام صادق علیه السلام در كوفه با عده ای كبوتربازان و به ظاهر بی بند و بار بود . امام علیه السلام پس از خواندن نامه، نامه ای دربسته به وسیله همان چند نفر برای مفضل فرستاد . از حسن اتفاق موقعی نامه رسید كه امضاء كنندگان در خانه او بودند . او نامه را در حضور آنان باز كرد و خواند و سپس به دست آنها داد . آنان از مضمون نامه مطلع شدند كه امام در این نامه تنها دستور چند قلم معامله به مفضل داده كه انجامش مستلزم رقمی درشت پول نقد می باشد، و مفضل باید آن را تهیه كند؛ و درباره رفاقت مفضل با آنان در نامه امام هیچ اشاره ای نشده بود . چون مساءله پول بود، آنها سر بزیر انداخته و گفتند : باید پیرامون این پول زیاد فكر كنیم و بعد عذرخواهی هم كردند . مفضل كه زیرك بود آنها را به صرف غذا دعوت كرد و نگذاشت از خانه بیرون روند؛ آنگاه پی كبوتر بازان فرستاد و آنان آمدند، و در حضور آن عده برای اینان نامه امام را خواند . كبوتر بازان بدون عذر تراشی رفتند و هنوز مهمانان مشغول غذا خوردن بودند كه پولهای زیاد (از هزار درهم تا ده هزار درهم ) را جمع و آن را تسلیم مفضل كردند و رفتند ! در این موقع مفضل به امضاء كنندگان رو كرد و گفت : شما از من می خواهید امثال این جوانان را راه ندهم با اینكه امكان اصلاح اینان زیاد است و در چنین مواردی باری از دین را به دوش كشند . شما می پندارید كه خدا محتاج به نماز و روزه شماست كه به آن مغرور شده اید، اما از گذشت مالی عذر تراشی می كنید و پاسخ امام را نمی دهید ! ! اینان كه رفاقت مفضل با كبوتربازان را خوار و كوچك می شمردند، جوابی نداشتند بدهند،  

تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 08:42 ق.ظ | نویسنده : sinister | نظرات

  • paper | پاپو مارکت | بک لینک