سلام به همه دوستان همیشگی و همراه 
تو این پست می خواستم یه خبرو اعلام کنم مبنی بر اینکه:
 دوستانی که فایل یا جزوه آموزشی دارند می تونند  به آدرس پایین به بنده ایمیل کنند تا به اسم خودشون منتشر بشه و همینطور
کمکی کرده باشیم به دوستانی که به جزوات احتیاج دارند...
قبلا از مشارکت شما متشکرم دوستان
خیلی امیدوارم که بنده رو همراهی کنید:

 contact me at:   pakzad.mona71@yahoo.com

از کادر زیر می توانید فایل های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید (تا حجم 100 مگابایت):
برچسب ها: سلام به همه دوستان همیشگی و همراه تو این پست می خواستم یه خبرو اعلام کنم مبنی بر اینکه: دوستانی که فایل یا جزوه آموزشی دارند می تونند به آدرس پایین به بنده ایمیل کنند تا به اسم خودشون منتشر بشه و همینطور کمکی کرده باشیم به دوستانی که به جزوات احتیاج دارند... خیلی امیدوارم که بنده رو همراهی کنید: contact me at: pakzad.mona71@yahoo.com،

تاریخ : پنجشنبه 1 بهمن 1394 | 11:21 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظراتآناتومی عمومی - رشته مهندسی پزشکی
کالبدشناسی یا آناتومی:
علمی است که به بررسی و شناخت دستگاه های مختلف بدن می پردازد و ارتباط و مجاورت یک عضو با سایر اعضا را مشخص می کند.
در آناتومی دو روش برای بررسی وجود دارد:
1- تشریح دستگاهی آناتومی سیستمیک: روش توصیفی
2- تشریح موضعی آناتومی منطقه
در روش دستگاهی:
بدن به دستگاه های مختلف تقسیم می گردد بدون توجه به اینکه قسمتهای مختلف دستگاه کجا قرار گرفته اند. مانند دستگاه
گردش خون، تنفس، گوارش.
بعنوان مثال در دستگاه گوارش بخش از سیستم در ناحیه گردن و بخش دیگر در ناحیه شکمی است.
در روش موضعی:
بدن به سه قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را از سطح به عمق بررسی می کنند.
اندام فوقانی: از مفصل شانه تا نوك انگشتان دست
اندام تحتانی: از مفصل ران تا نوك انگشتان پا
شناخت اعضا
تشریح
ارتباط اعضا با یکدیگر
شکم شکم
لگن لگن
قفسه سینه قفسه سینه
سه قسمت تنه تنه
اندامها اندام
سرو گردن و سر گردن
اندام تحتانی اندام تحتانی
اندام فوقانی اندام فوقانی

اسامی تشریحی:
الف- وضعیت تشریحی:
حالتی که فرد ایستاده، سرو گردن مستقیم و بطرف جلو است. دستها در طرفین بدن آویزان بوده و کف آنها به جلو و انگشت شست
به خارج چرخیده است. ستون مهره ها در حالت طبیعی و راست و پاها مستقیم و کمی از هم فاصله دارند.
ب- صفحات تشریحی:
صفحه ساجیتال (ساژیتال):
صفحه فرضی عمودی که بدن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند. صفحه سهمی که از مرکز بدن عبور کرده بدن را به دو
قسمت مساوی تقسیم می کنند هواپیما ماد گفته می شود.
صفحه پیشانی (فرونتال):
صفحه فرضی و عمودی که بدن را به دو قسمت جلویی (قدامی) و عقبی (خلفی) تقسیم می کند.
صفحه افقی (افقی):
صفحه فرضی و افقی که بدن را به مقاطع بالا و پائین تقسیمی می کند.
لغات تشریحی:
جلویی، قدامی، قدامی: عناصری که به سطح قدامی بدن نزدیکترند.
عقبی، خلفی ،: خلفی: عناصری که به سطح خلفی بدن نزدیکترند.
داخلی، میانی: عناصری که به خط میانی بدن نزدیکترند.
خارجی، لترال: عناصری که به خط میانی بدن دورترند.
پایینی، تحتانی: عناصر که به انتهای دمی یا پائین نزدیکترند.
فوقانی برتر: عناصری که به انتهای سری یا بالا نزدیکترند.
درونی داخلی: در مورد درون احشاء و عناصر توخالی بکار می رود.
خارجی خارجی: در مورد خارج احشاء و عناصر توخالی بکار می رود.
حرکات تشریحی:
1- خم کردن خم شدن
2- باز کردن فرمت
3- دور کردن آدم ربایی
4- نزدیک کردن ابداکشن

5- چرخش به داخل چرخش میانی
6- چرخش به خارج چرخش جانبی
استخوان استخوان شناسی (استخوانشناسی):
استخوانها اسکلت بدن را تشکیل می دهند که از نظر ظاهری به 5 دسته تقسیم می شوند:
1- طویل مدت
2- کوتاه کوتاه
3- پهن تخت
4- حفره دار پنوماتیک
5- نامنظم نامنظم
از اتصال استخوانها با یکدیگر فضاهایی در اسکلت بوجود میآید که دستگاههای مختلف در آن قرار می گیرند.
1- استخوان طویل: یک تنه و دو سر دارد. دارای کانال مرکزی است. مانند ران و بازو.
2- استخوان کوتاه: کوتاه بوده و دارای یک کورتکس نازك هستند. محتوای آنها اسفنجی مانند استخوان مچ.
3- استخوان پهن: از دو ورقه استخوانی نازك که بین آنها بافت اسفنجی است. مانند استخوان کتف
4- استخوان حفرهدار: استخوانهایی که دارای حفرات هوایی هستند مانند استخوان غربالی و پروانه ای. حفرات محل عبور اعصاب
و رگها هستند.
5- نامنظم: شکل هندسی مشخصی ندارند. مانند مهره های بدن.
تعداد کل استخوانها حدودا 200 عدد می باشد.
تقسیم بندی استخوان بندی (بخش مخطط):
محوری
ضمیمه زائده
استخوان بندی
جمجمه (در برخی مراجع جداگانه در نظر گرفته می شود.)
قفسه سینه
ستون فقرات
استخوان اندام ها

اسکلت ضمیمه توسط کمربند شانه ای و لگنی به استخوان محوری متصل می گردد. استخوان سینه، دنده ها و مهره ها در ناحیه سینه
محفظه ای را تشکیل می دهند که قفسه سینه (توراکس قفس) گفته می شود.
استخوان سینه یا جناغ جناغ سینه
این استخوان در جلوی قفسه سینه واقع شده است. کناره های طرفی جناغ بریدگی هایی دارد که محل اتصال غضروف دنده های اولی
تا هفتم است. این بریدگی ها بصورت تو رفتگی می باشد.
کناره فوقانی دسته دارای بریدگی است که زیر پوست گردن لمس می گردد که آنرا بریدگی گردنی ژوگولار گویند. به این بریدگی
noth استرنوم سوپرا هم می گویند. در طرفین بریدگی، بریدگی دیگری است که مربوط به استخوان ترقوه است که بریدگی ترقوه گفته
می شود. استخوان ترقوه (چمبر) با دسته جناغ در این محل مفصل جناغی- چمبره (مشترک cavicular-Sterno) را میسازد.
دنده دوم در حد فاصل دسته و جسم استخوان جناغ قرار دارد که این ناحیه را زاویه سینه می نامند. بین دسته و تنه بافت لیفی
غضروفی است را این دو قسمت را بهم متصل می کند. این مفصل را مفصل دسته ای- جناغی گویند.
زایده خنجری که در انتهای تحتانی جناغ قرار دارد تا 40 سالگی غضروفی است و بعدا استخوانی می گردد. سطح قدامی استخوان جناغ
محل اتصال عضلات جناغی-چنبری-پستانی و سینه ای بزرگ است و سطح خلفی در بالا محل اتصال عضلاتی است که به ناحیه گردن
می روند. در پایین محل اتصال عضله عرضی سینه است.
استخوان سینه یا جناغ
ستون فقرات
استخوان بندی محوری دنده ها
دسته Manubrium
از 3 قسمت تشکیل شده است تنه بدن
زایده خنجری روند Xiphoid

چند نکته بالینی در مورد استخوان جناغ:
1- محل اتصال دسته به تنه برآمدگی قابل لمس دارد که زاویه جناغی (زاویه لوئیس) گفته می شود. طرفین این زاویه غضروف دنده
دوم متصل است و از طریق آن می توان دنده ها را شمرد.
2- استخوان جناغ چون در طرفین با غضروفهای دنده ای مفصل شده است یک حالت الاتیسیته داشته و در مقابل سریعا ضربات کمتر
دچار شکستگی می شود. در صورت شکستگی و یا جابجایی استخوان به عقب بایستی سریعا درمان شروع گردد (بعلت تحت فشار
گرفتن قلب).
3- از برش طولی در سراسر جناغ اعمال جراحی باز قلب استفاده می شود.
4- بعلت در دسترس بودن استخوان جناغ، بسهولت می توان به بافت مغز قرمز استخوان دست یافت.
5- اگر تنه در تولد بیش از اندازه جلو آمده باشد دنده ها را نیز جلو می آورد فرد سینه کبوتری و زمانی که به عقب رفته باشد سینه
قیفی نامیده می شود. اگر در سینه قیفی فشار زیاد بر قلب وارد گردد بایستی عمل جراحی گردد.
دنده ها: دنده
در ساختمان توراکس 12 جفت دنده شرکت دارند. دنده ها به دو دسته حقیقی و کاذب تقسیم می شوند.
دنده های حقیقی:
دنده هایی که با غضروف مستقل به جناغ متصل هستند (7 دنده).
دنده های کاذب:
اتصال مستقیم به جناغ ندارند (دنده های 8، 9، 10) و یا به جناغ وصل نمی شود (دنده های مواج-جفت دنده های 11 و 12).
دنده های 8 و 9 و 10 ابتدا یکی شده سپس به غضروف دنده هفتم متصل می گردند. زاویه زیگفوئید حدود 75 درجه است.
انتهای قدامی در جلو به وسیلهی غضروف به جناغ متصل می گردد.
تنه
انتهای قدامی
دنده
انتهای خلفی
سردنده سر: با تنه دو مهره مجاور مفصل می شود (تنه مهره هم شماره و مهره بالاتر)
انتهای خلفی گردن دنده
تکمه دنده: با زایده برخی مهرههای هم شماره خود مفصل می شود.

تنه دنده محل اتصال عضلات است. طول دنده ها از دنده اول تا هفتم افزایش و از هفتم تا دوازدهم کاهش می یابد.
نکات بالینی:
1- بین هر دنده فضایی به نام فضای بین دنده ای وجود دارد. هر فضای بین دندهای موجب سهولت شمارش دنده ها می باشد. این
فضاها در ناحیه خلفی کمتر و قدامی بیشتر می گردد.
2- برای پونکسیون مایع پلورال از فضای ششم یا هفتم (زیر بغلی) استفاده می گردد. پونکسیون از ناحیه خلفی بعلت احتمال صدمه
زدن به عصب خطرناك است. در قسمت قدامی نیز اعصاب و عروق بین دنده ای وجود دارد و برای این عمل مناسب نیست. بهترین
مکان قسمت در طول خط میانی زیر بغلی زیر بغل اواسط است. در فضای بین دنده ای هفتم به پائین هم نباید سوزن زد چون احتمال
صدمه به دیافراگم وجود دارد.
3- شکستگی دنده در کودکان به ندرت اتفاق می افتد در بالغین بیشتر در ناحیه زاویه دنده است و احتمال شکستگی در دنده اول و
دوم (بعلت محافظت توسط استخوان ترقوه) و 11 و 12 (بعلت آزاد بودن و داشتن تحرك) کمتراست.
ستون مهره ها (ستون مهره ها):
از پیچیده ترین قسمتهای اسکلت بدن است. این ستون اسکلت محوری را تشکیل می دهد. از قاعده جمجمه شروع شده و تا ناحیه
لگن ادامه دارد. تعداد مهره ها 33 عدد است ولی مهره خارجی و دنبالچه به هم جوش خورده بنابراین در فرد بالغ تعداد 26 عدد است.
تقسیم بندی منطقه ای ستون مهره ای
1- مهره های گردن 7 مهره (مهره گردن رحم)
2- مهره های سینه 12 مهره (مهره قفسه سینه)
3- مهره های کمری 5 مهره (مهره های کمر)
4- مهره های خارجی (ساکروم) (مهره) 5 عدد جوش خورده که در بالغین 1 عدد محسوب می شود.
5- مهره دنبالچه (مهره دنبالچه) 1 عدد بوده و از جوش خوردن چهار مهره تکامل نیافته ایجاد می شود.
تنه بدن: از طریق دیسک با مهره های مجاور مفصل می شود و بافت اسنفجی دارد. مفصل بین تنه ها
غضروفی کاذب دارد. تنه در تحمل وزن اهمیت ویژه دارد.
قوس مهره ای در قوس دار مهره: از زوائدی تشکیل شده است که نقش اصلی آنها محافظت از نخاع و
حرکت در ستون مهره هاست.
هر مهره شامل

ویژگی های قوس مهره ای:
از دونیم قوس راست و چپ تشکیل شده که هر نیم قوسی شامل:
1- لمینا پهنک برگ یا تیغه در قسمت خلفی
2- پدیکول یا پایه در قسمت قدامی
از تلاقی لامیناها زایده خلفی بنام زاید خاری ایجاد می شود که قابل لمس است.
از تلاقی لامینار و پدیکول 3 زائده حاصل می شود.
1- زائده عرضی روند عرضی (زوج می باشد)
2- زائده مفصلی فوقانی (2 زائده که به سمت بالا امتداد دارد. جهت رویه مفصلی آن به عقب است.)
3- زائده مفصلی تحتانی (2 زائده که به سمت پایین امتداد دارد. جهت رویه مفصلی آن به جلو است.)
سوراخ بین مهره ای:
از این سوراخ ها ریشه های نخاعی عبور می کند (بین دو مهره واقع است.)
کانال نخاع: محلی که نخاع عبور می کند. کانال مهره
بررسی ستون مهره ای به عنوان یک کل:
طول ستون مهره در حالت ایستاده از 2cm کم تر می شود. در افراد مسن طول ستون مهره به دو دلیل کم می شود: الف - کم شدن
ارتفاع دیسکهای بین مهره ای؛ ب- تشدید انحنای ستون مهره ای بویژه در ناحیه سینه ای.
حداکثر وزن قابل تحمل 355 کیلوگرم حداکثر کشش 152 کیلوگرم نیرو است. ضعیف ترین قسمت در ناحیه گردن واقع است.
بیشترین صدمات در:
1- جایی که یک ناحیه نسبتا ثابت به یک قسمت متحرك متصل می شود؛ مانند ناحیهی سینه ای کمری.
2- جایی که نیرو به طریق اهرمی اثر می کند؛
3- جایی که نیرو مستقیم اثر کند؛ مانند دنبالچه.
مردان: سانتی متر 70
زنان: سانتی متر 60
طول ستون مهره

انحناهای ستون مهره ای:
ستون مهره ای شامل 4 انحناست:
1- انحنای ناحیه گردن؛ با تحدب قدامی که تا دومین مهره سینه ای ادامه دارد. این انحنا خفیف تر است و یک ماه پس از تولد ایجاد
می گردد.
2- انحنای ناحیه سینه ای؛ تقعر قدامی
3- انحنای ناحیه کمری؛ تحدب قدامی از دوازدهمین مهره کمری شروع می شود. در اواخر سال اول و شروع به راه رفتن بچه ایجاد
می گردد.
4- انحنای ناحیه خارجی و دنبالچه؛ تقعر قدامی دارد که برای جا دادن احشای لگنی ایجاد شده و از ابتدا وجود دارد.
نقش انحناها:
ضربه های عمومی وارد بر ستون مهره ای را جذب می کند و مانع از انتقال ضربه های عمودی بطور مستقیم به ستون مهره ای می
شود.
بطور کلی ستون مهره ها 3 وظیفه مهم در بدن دارد.
1- تحمل وزن؛ که به علت داشتن انحنا می تواند وزن زیادی را تحمل نماید.
1 2 N R (N تعداد قوس و R مقاومت ستون)
طبق رابطه بالا اگر 4 انحنا در ستون فقرات وجود داشته باشد. مقاومت ستون فقرات 17 برابر بیشتری از ستون مشابه ی است که
مستقیم باشد.
2- محافظت از نخاع؛
3- حرکت؛ ستون مهره ها در حرکت اندام ها و حالتهای مختلف نقش اساسی دارد.
دیسک بین مهره ای:
حلقه فیبری
ماده ژلاتینی نیمه جامد
حلقه محیطی
هسته مرکزی
دیسک

شکستگی مهره ها بیشتر در T12، L1 و L2 اتفاق می افتد که معمولا به علت ضربه، فشار در اثر سقوط از ارتفاع و با حادثه ای مان ند
تصادف اتفاق می افتد.
در مهره های گردن 7 مهره وجود دارد. که مهره اول گردن را اطلس اطلس و مهره دوم را محور گویند. مهره دوم یا محور دارای ویژگی
خاصی است. این مهره دندانه ای دارد که سبب می شود مهره اول و جمجمه حول محور آن گردش نماید.
مفاصل قفسه سینه
این مفاصل موجب میشوند که قفسه سینه به عنوان یک ساختمان متحرك که حجم آن در موقع دم و بازدم تغییر می کند، عمل
نماید.
1- مفصل دستهای جناغی: این مفصل بین دسته و تنه استخوان جناغ ایجاد میشود، یک مفصل غضروفی است و حرکت جزئی آن
در عمل تنفس اهمیت دارد.
2- مفاصل مهرهای- دندهای: این مفاصل بین سر دندهها با تنه مهره هم شماره خود و مهره بالاتر به وجود می آید و از نوع مفاصل
حقیقی سینوویال میباشد.
3- مفاصل دندهای عرضی: این مفاصل بین تکه دندهها و زوائد عرضی مهره مربوط (مهره هم شماره دنده) ایجاد می شود و از نوع
حقیقی است.
4- مفاصل دندهای -غضروفی: بین غضروف هر دنده با انتهای قدامی آن ایجاد میشود و از نوع مفاصل غضروفی بدون حرکت میباشد.
5- مفاصل غضروفی- جناغی: این مفاصل بین غضروف دندهها و کنار طرفی جناغ ایجاد میشود. مفصل غضروف دنده اول با جناغ از
نوع بدون حرکت بوده و به استحکام اندام فوقانی و مفصل شانه کمک میکند. در صورتی که مفاصل بین غضروفهای دندههای دوم تا
هفتم حقیقی یا سینوویال هستند.
6- مفاصل بین مهرهای: این مفاصل بین مهره تشکیل شده و به دو دسته تقسیم میشود:
الف) مفاصل بین تنه مهرهها که از طریق دیسکهای بین مهرهای تشکیل میشود و از نوع مفاصل کاذب غضروفی است و دارای حرکت
نیست.
ب) مفاصل قوس مهرهای که بین زوائد مفصل فوقانی و تحتانی یک مهره با زوائد مفصل مهره بالاتر و پایینتر ایجاد می شود و از نوع
مفاصل حقیقی است. این مفاصل دارای حرکات خم شدن، وسعت و چرخش هستند. به علت وضعیت زوائد مفصلی در ناحیه
سینهای گردش یا روتاسیون با دامنه بیشتری نسبت به نواحی کمری و گردنی وجود دارد. در صورتی که حرکات فلکشن و اکستنشن
در فقرات گردنی و کمری آزادتر است.

ویژگیهای مهرههای کمری
تعداد آنها 5 مهره است. اندازه آنها بزرگ بوده تا بتوانند وزن زیاد را تحمل کنند. برخی از ویژگی ها عبارتنداز:
1- فاقد رویه مفصلی برای دندهها هستند.
2- فاقد سوراخ عرضی هستند.
3- تنه مهرهای درشت است.
4- سوراخ مهرهای سه گوش است. از سوراخهای مهرهای سینه بزرگتر و از سوراخ مهرههای گردنی کوچکتر است.
5- زائد خاری افقی، چهار گوش و ضخیم است.
اسکلت اندام فوقانی
اسکلت اندام فوقانی عبارتند از:
استخوان چمبر ترقوه (ترقوه)، استخوان شانه کتف، استخوان بازو بازو، استخوان های ساعد شامل دو استخوان زند زبرین
(زند اعلی) شعاع و استخوان زند زیرین (زند اسفل) اولنا، استخوانهای مچ دست مچ، استخوانهای کف دست استخوانهای کف دست و
استخوانهای انگشتان شامل بند سرباز پیاده.
ترقوه یا چمبر (ترقوه)
به شکل کمان یا حلقه است. دارای خصویات منحصر بفردی است. اولین استخوانی است که در بدن شروع به تشکیل می کند (هفته
پنج تا هفتم جنینی). از استخوانهای دراز فاقد مجرا است. شایعترین استخوانی است که دچار شکستگی می شود. ترقوه در جدار قدامی
و طرفی توراکس قرار می گیرد. چمبر دارای انتهای جناغی پایان استرنوم و انتهای آکرومیال است.
این استخوان موجب می شود که اندام فوقانی از تنه فاصله داشته باشند. در شکستگی ها با بیحرکت کردن اندام فوقانی درمان انجام
می شود.
استخوان شانه (کتف) کتف
در جدار خلفی، فوقانی و طرفی توراکس واقع شده است. از دنده 2 تا 7 رادر بر می گیرد و بین تعداد زیادی عضله واقع شده است. این
استخوان تماس مستقیم با دنده ها ندارد.
استخوان شانه دارای سه زائده است:
1- زائده غرابی Coracoid روند

2- زائده خاری خاردار
3- زائده آکرومی (سرشانه ای) Acromion
شکستگی بندرت اتفاق می افتد. در رفتگی های این استخوان در ناحیه مفصل گلنوهومرال زیاد است. مفصل گلنوهومرال یک مفصل
حقیقی و متحرك ترین مفصل بدن است.
در رفتگی ها این مفصل زیاد است:
الف) زیرا سر استخوان هومروس (بازو) بزرگ است و حفره گلنوئید کوچک و کم عمق است (عدم تطابق سطح مفصلی).
ب) تحرك این مفصل بسیار زیاد است.
ج) کسپول مفصلی آن شل است و از این رو دچار دررفتگی می شود بویژه در جهت قدامی.
استخوان بازو بازو:
از استخوانهای دراز است. در بالا به استخوان کتف و در پائین با استخوان ساعد مفصل می شود. قسمتهای مهم آن:
1- سر سر: نیم کره ای که داخل حفره گلنوئید قرار دارد و مفصل شانه را تشکیل می دهد.
2- گردن تشریحی: شیاری که اطراف سر را احاطه کرده است.
3- گردن جراحی: قسمتی از استخوان که سر را به تنه وصل نموده و دارای زاویه منفرجه است.
4- بخش انتهایی دارای دو قسمت داخلی و خارجی است. یک بخش به نام ترقوه که به زند زیرین متصل میگردد و قسمتی دیگر سر
که به زند زبرین وصل میشود.
بیماری شانه یخزده: شانه منجمد
اگر شانه به مدت زیادی بی حرکت باشد مفصل حالت خشکی پیدا میکند.
استخوان های ساعد ساعد:
از دو استخوان زند زبرین و زند زیرین شعاع اولنا تشکیل شده است. این دو استخوان در بالا و پائین با هم مفصل می شوند. در بالا
به استخوان بازو و در پائین به استخوانهای مچ مفصل می گردند. در وضعیت آناتومیک اولنا در سمت داخل و رادیوس در سمت خارج
(جانبی) قرار می گیرد.
دو زائده مهم در ساعد وجود دارد (در زند زیرین).
زائده آرنجی: دربالای زند زیرین است که حفره مفصلی قرقره ای را در بالا و عقب محدود می کند.
زائده منقاری: قسمت پایین و جلو حفره قرقره ای را می سازد.

استخوانهای مچ دست مچ:
از 8 استخوان درست شده که در دو ردیف ایتدایی ردیف پروگزیمال و انتهایی ردیف دیستال قرار گرفته اند. ردیف فوقانی با ساعد مفصل
می شود و ردیف تحتانی با قاعده استخوانهای کف دستی مفصل می شوند.
استخوانهای کف دست استخوانهای کف دست:
شماره گذاری آنها از سمت شست است، یعنی از خارج به داخل. هر استخوان یک تنه و دو انتها دارد. که انتهای فوقانی یا پروگزیمال با
ردیف تحتانی استخوانهای مچ مفصل می گردد.
بندهای انگشتان بند
استخوانهای اندان تحتانی عبارتند از:
1- لگن هیپ
2- استخوان ران استخوان ران
3- استخوانهای ساق که دو تا هستند: 1- درشت نی استخوان تیبیا 2- نازك نی فیبولا
4- استخوانهای مچ پا قوزک پا
5- استخوانهای کف Metatersus
6- بندهای انگشتان شماره
استخوانهای سر و صورت:
مجموعه استخوانهایی که اسکلت سرو صورت را تشکیل می دهند. محفظه استخوانی به نام جمجمه (جمجمه) را شکل می دهند. این
محفظه مغز را خود جای داده است.
در تشکیل جمجمه 22 قطعه استخوان شرکت دارد که 8 قطعه مربوط به سر و 14 قطعه مربوط به صورت است.
8 قطعه استخوان سر:
استخوانهای فرد 4 قطعه:
1- پیشانی نما
2- غربالی غربالی
3- شب پره ای اسفنوئیدال

4- پس سری پس سری
استخوانهای زوج 4 قطعه:
گیجگاهی زمانی
آهیانه ای جداری
استخوانهای مهم صورت:
فک بالایی فک بالا
فک فک پایین استخوان پایین
استخوان فرونتال استخوان پیشانی:
دارای یک قسمت عمودی و یک قسمت افقی است و در تشکیل سقف جمجمه و کمی هم در تشکیل کف آن شرکت دارد. قسمت
عمودی استخوان قسمتی از سقف جمجمه و نیز پیشانی راه میسازد.
سطح خارجی بخش عمودی: در قسمت پیشانی برجستگی صاف است به نام گلابلا.
سطح داخلی بخش عمودی با استخوان غربالی ارتباط دارد. روی سیستم اعصاب مرکزی را مننژ که 3 لایه دارد میپوشاند، لایه خارجی
آن سختشامه است که در بعضی جاها دو لایه شده و ایجاد سینوسهای مغزی میکند. یکی از این سینوسها، سینوس ساجیتال
فوقانی است. این سینوس از بخش عمودی استخوان فرونتال شروع شده و به عقب میرود و در سطح تحتانی و سطح داخلی استخوان
آهیانه و نیز روی استخوان پسسری امتداد مییابد. کنارههای بخش عمودی با استخوان آهیانه و بال بزرگ استخوان شب پرهای
(پروانهای) مفصل میشود.
استخوان غربالی غربالی:
در قسمت قدامی کف جمجمه (قاعده) قرار گرفته و بخشی از دیواره داخلی حفره کاسه چشم، دیواره خارجی و سقف حفره بینی و
دیواره میانی بینی را تشکیل میدهد. سطح فوقانی با استخوان پیشانی مفصل شده است. سطح تحتانی این استخوان با استخوانهای
فک فوقانی فک بالا و سطح خلفی با استخوان پروانه مفصل میگردد.
استخوان شب پرهای یا پروانه اسفنوئیدال:
این استخوان در قاعده جمجمه قرار گرفته و دارای تنه و دو بال بزرگ و دو بال کوچک است که در طرفین تنه قرار گرفتهاند. علاوه بر
آن استخوان دارای دو پاست که از تنه به پایین امتداد دارد. این استخوان با استخوان غربالی، استخوان پس سری، استخوان گیجگاهی
و استخوان پیشانی در ارتباط است.

استخوان پس سری پس سری:
این استخوان قسمتی از کف جمجمه و قسمت اعظم عقب کاسه سر را تشکیل میدهد. دارای یک سوراخ بزرگ است که طناب نخاعی
و شریان مهرهای از آن عبور میکند.
این استخوان از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.
1- صدف بخشی سنگفرشی: در عقب سوراخ بزرگ قرار دارد.
2- بخش قاعدهای بخش بازیلر: از سوراخ تا استخوان شب پرهای کشیده شده است.
3- قسمت طرفی بخشی جانبی: در نمای خارجی دارای دو برآمدگی مشخص به نام کندیل است که سطوح مفصلی برای مفصل شدن با
مهره اول گردن (اطلس) پیدا نمودهاند. در مجاورت کندیلها مجرای مشخصی به نام مجرای زیرزبانی (کانال زبانی) که محل
عبور عصب زوج 12 (عصب حرکتی برای عضلات زبان) است، دیده میشود.
استخوان گیجگاه استخوان تمپورال:
استخوان گیجگاه از چهار قسمت تشکیل شده است:
1- بخش صدفی پولک
2- بخش خارهای پستانی ماستوئید پترو
3- زائده نیزهای .proc Styloid
4- بخش گوش درام بخشی
1- بخش صدفی:
بخشی را تشکیل که محل اتصال عضله گیجگاهی است. از قسمت پایین آن زائدهای خارج میشود به نام زائده گونهای Zigomatic
.proc که با استخوان گونه قوس گونهای را ایجاد میکند و محل اتصال عضله ماضعه ماستر میباشد.
2- قسمت خارهای پستانی:
دارای دو بخش پستانی و خاره است.برچسب ها: آناتومی عمومی - رشته مهندسی پزشکی کالبدشناسی یا آناتومی: علمی است که به بررسی و شناخت دستگاه های مختلف بدن می پردازد و ارتباط و مجاورت یک عضو با سایر اعضا را مشخص می کند. در آناتومی دو روش برای بررسی وجود دارد: 1- تشریح دستگاهی آناتومی سیستمیک: روش توصیفی 2- تشریح موضعی آناتومی منطقه در روش دستگاهی: بدن به دستگاه های مختلف تقسیم می گردد بدون توجه به اینکه قسمتهای مختلف دستگاه کجا قرار گرفته اند. مانند دستگاه گردش خون، تنفس، گوارش. بعنوان مثال در دستگاه گوارش بخش از سیستم در ناحیه گردن و بخش دیگر در ناحیه شکمی است. در روش موضعی: بدن به سه قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را از سطح به عمق بررسی می کنند. اندام فوقانی: از مفصل شانه تا نوك انگشتان دست اندام تحتانی: از مفصل ران تا نوك انگشتان پا شناخت اعضا تشریح ارتباط اعضا با یکدیگر شکم شکم لگن لگن قفسه سینه قفسه سینه سه قسمت تنه تنه اندامها اندام سرو گردن و سر گردن اندام تحتانی اندام تحتانی اندام فوقانی اندام فوقانی اسامی تشریحی: الف- وضعیت تشریحی: حالتی که فرد ایستاده، سرو گردن مستقیم و بطرف جلو است. دستها در طرفین بدن آویزان بوده و کف آنها به جلو و انگشت شست به خارج چرخیده است. ستون مهره ها در حالت طبیعی و راست و پاها مستقیم و کمی از هم فاصله دارند. ب- صفحات تشریحی: صفحه ساجیتال (ساژیتال): صفحه فرضی عمودی که بدن را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می کند. صفحه سهمی که از مرکز بدن عبور کرده بدن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنند هواپیما ماد گفته می شود. صفحه پیشانی (فرونتال): صفحه فرضی و عمودی که بدن را به دو قسمت جلویی (قدامی) و عقبی (خلفی) تقسیم می کند. صفحه افقی (افقی): صفحه فرضی و افقی که بدن را به مقاطع بالا و پائین تقسیمی می کند. لغات تشریحی: جلویی، قدامی، قدامی: عناصری که به سطح قدامی بدن نزدیکترند. عقبی، خلفی،

تاریخ : شنبه 6 شهریور 1395 | 11:36 ب.ظ | نویسنده : sinister | نظرات
تعداد کل صفحات : 2091 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارک هتل